Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
S.B.ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KBB KLİNİĞİ


KLİNİĞİMİZİN TARİHÇESİ


Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesinin hizmete girdiği 1957 yılından itibaren Kulak Burun Boğaz Kliniği kurucu şefimiz Op.Dr.Şevket Hüsnü Taray yönetiminde eğitim ve hizmet faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nın kurucusu olan hocamız Prof. Dr.Nazmi Hoşal kliniğimizde çalışmış, yurtiçinde ve dışında edindikleri deneyimleri kliniğimizde uygulayarak Ankara Hastanesinin Kulak Burun Boğaz alanında pek çok ilke imza atmasında önemli pay sahibi olmuşlardır.

1963 yılında A.B.D. Kansas City şehrinde Trinity Ruteren Hospital ve General Hospital’daki 4 yıllık çalışmalarını tamamlayarak yurda dönen hocamız Op.Dr.Abdülkadir Tanyeri şef olarak göreve başlamıştır. 1978’e kadar olan şefliği döneminde yurtdışında öğrendiği ve o döneme kadar yurdumuzda uygulanmayan pek çok yeniliği hastalarımızın ve yeni yetişen asistanların hizmetine sunmuştur. Bunlar arasında operasyon mikroskopu ile timpanoplasti ve stapes cerrahisi, Cottle Metodu ile fonksiyonel burun cerrahisi, Diseksiyon metodu ile genel anestezi altında tonsillektomi ve adenoidektomi, Mikrolarengeal cerrahi, Kord Vokal paralizilerinde Teflon enjeksiyonu, Bronş ve özefagus yabancı cisimlerinin self retaining laringoskop ile çıkarılmasını sayabiliriz. Bu dönemde daha sonra Gazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nın kurucusu olan hocamız Prof. Dr. Necmettin Akyıldız kliniğimizde çalışmış, yapılan uygulamalarda ve getirilen yeniliklerde Op.Dr. Abdülkadir Tanyeri hocamıza eşlik etmişlerdir.

1978 yılında Op.Dr.Abdülkadir Tanyeri tarafından yetiştirilen Op.Dr.Cavit Özeri hocamız klinik şefi olmuştur. 2003 yılının Aralık ayına dek sürdürdüğü görevi döneminde klinikte seksiyonlaşmaya gidilmiştir. Böylece kliniğimiz büyük bir merkez olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Aynı dönemde kliniğimizde hasta takipleri Otoloji-Otonöroloji, Rinoloji ve Baş Boyun Cerrahisi seksiyonları bünyesinde bilgisayar ortamında yapılmaya başlanmıştır. Videolaringostroboskopi, ERA, ENG, ENOG ve Akustik Rinometri gibi günümüz teknolojik gelişmesinin zirve yaptığı diagnostik cihazlar doktorlarımızın ve hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. Buna paralel olarak kafa tabanı cerrahisi, konservatif larengeal cerrahi ve endoskopik sinüs cerrahisinde ileri teknikler kliniğimiz bünyesinde uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmalar yurt içi ve yurt dışı birçok yayın ve tebliğ ile bilimsel arenanın kullanımına sunulmuştur. 2001 yılında Bakanlığımızın açtığı şeflik sınavını kazanan ve uzun yıllardır klinik şef muavinliğini yürüten Op.Dr.Erdal Samim 1.KBB klinik şefi olmuştur. Halen Kulak Burun Boğaz Klinikleri Koordinatörlüğü görevini yürüten hocamız ekibi ile birlikte kendinden öncekilerden aldığı bayrağı daha ileri götürmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bugüne kadar 75 uzman hekim kliniğimizde ihtisasını tamamlamıştır.

Geçmişte kliniğimizde çalışıp halen çeşitli eğitim kliniklerinde şeflik görevini yürüten hocalarımızın da isimlerine değinmek yerinde olacaktır. Op.Dr. Şerafettin Ünver Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doç. Dr. Zafer Uğuz İzmir Devlet Hastanesi, Doç. Dr. Adil Eryılmaz Ankara Numune Hastanesi, Prof. Dr. Harun Doğru Süleyman Demirel Üniversitesi, Op.Dr.Erdal Samim S.B.Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniklerinde halen şeflik görevlerini yürütmektedirler.

KLİNİK VE POLİKLİNİK HİZMETLERİ

1. Halen kliniğimiz toplam yedi odada 11 uzman hekim ve 5 asistan tarafından yılda (150 gün) ortalama 62.000 (günde ortalama 350) hastaya poliklinik hizmeti, 2000 hastaya da yataklı tedavi hizmeti vermekte, ortalama 1500 ameliyat gerçekleştirmektedir.

2. Yatak işgal oranımız %95’dir. Hastanemize bağlı olarak Ulus, Yenimahalle ve Bahçelievler’de semt poliklinikleri mevcut olup poliklinik hizmetlerine vatandaşlarımızın daha kolay ulaşmaları sağlanmaktadır.

3. Kliniğimiz bünyesinde Otoloji ve Nörootoloji, Rinoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Seksiyonları mevcuttur. Her seksiyonun başında bir Şef Muavini görev yapmakta, kendisine bağlı bir yada iki başasistan yine iki veya üç uzman ile birlikte görev yapmaktadırlar. Toplam 11 uzman hekimden oluşan bu kadro seksiyonlarda altışar aylık rotasyonlar yapan 13 asistan doktor ile birlikte iki klinik şefinin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürmektedir.

4. Polikliniğimizde mevcut olan ileri tanısal inceleme sistemlerine kısaca değinecek olursak; kulak ile ilgili yakınmalar ile başvuran hastalara mikroskop altında yapılan muayenenin ardından beş odyoloğun görev yaptığı odyoloji ünitesinde odyometrik ve timpanometrik incelemeler yapılmakta, bunlardan iç kulak ve denge sistemi ile ilgili yakınmaları olanlara polikliniğimiz bünyesinde bulunan Elektrofizyoloji Labaratuarı’nda Uyarılmış Cevap Odyometrisi (ERA), Elektronistagmografi (ENG) ve Kalorik testler uygulanmaktadır. Burun ile ilgili yakınması olan hastalar ise Rinoloji seksiyonunda görev yapan uzman hekimlerce endoskopik muayeneye tabi tutulmakta ve yine elektrofizyoloji labaratuarı bünyesinde bulunan Akustik Rinometri cihazı ile analiz edilmektedir. Baş-Boyun Tümörü ve Larinks yakınmaları ile başvuran hastalar ise Baş-Boyun Cerrahisi seksiyonunca Videolaringostroboskopi (VLS) cihazı ile incelenmekte ve elde edilen görüntüler gerek çıktı alınarak hasta dosyasına girmekte gerekse bilgisayar ortamında saklanmaktadır.

5. Ameliyathanemizde mevcut olan iki lokal anestezi bir de genel anestezi masamızda opere edilen haftada ortalama 35 hastanın yaklaşık yarısını seksiyonlarca değerlendirlerek yatırılan hastalara uygulanan operasyon mikroskobu ile orta ve iç kulak mikrocerrahi operasyonları, Endoskopik yöntemle uygulanan sinüs cerrahisi operasyonları ve her türlü baş-boyun kanserinin cerrahi tedavisi ve rekonstrüksiyonu operasyonları teşkil etmektedir.

6. Kliniğimizce haftada bir gün eğitim seminerleri ve makale saati tertip edilmekte ve asistan ve uzman arkadaşlar Kliniğimiz Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından her eğitim yılı başlangıcından önce tesbit edilip başhekimliğimize bildirilen bir program çerçevesinde bilgisayar destekli barkovizyon gibi en modern sunuş tekniklerini kullanarak sunularını gerçekleştirmektedirler. Her eğitim yılının ortasında ve sonunda asistan arkadaşların seviyelerini tesbit etmek ve eksiklikleri daha rasyonel şekilde gidermek amacıyla seviye tesbit sınavı uygulanmakta ve yüksek puan alanlar ödüllendirilmektedir.

Ayrıca haftanın üç günü asistan eğitim programı dahilinde daha önce belirlenen konular dahilinde ders saatleri bir uzman eşliğinde düzenlenmektedir.


1. KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ

EĞİTİM PERSONELİ

KLİNİK ŞEFİ

Op. Dr. Erdal SAMİM

29/04/1949’da Ankara’da doğdu. İlkokulu İzmit Derince, ortaokulu Adana Tepebağ Ortaokulu’nda bitirdi. 1967’de Ankara Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl giridiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 1979 yılında tamamladı. Aynı yıl S.B.Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz kliniği’nde Başasistan olarak göreve başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Çorlu Asker Hastanesi’nde 1979-1981 yılları arasında vatani hizmetini yaptı. Girdiği sınavlarda başarılı olarak S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde 1989 yılında Şef Yardımcısı, 2001 yılında Klinik Şefi oldu. 1991 yılında Avusturya Graz’da Prof Dr Stamberger’in yanında Endoskopik Sinüs Cerrahisi Konusunda eğitim almıştır. Halen I.KBB Klinik şefliği ve KBB Klinikleri Koordinatörlüğü görevlerini yürütmekte döneminde klinikte seksiyonlaşmaya gidilmiştir. Otoloji-nörootoloji, Rinoloji ve Baş Boyun Cerrahisi seksiyonlarında hasta takipleri bilgisayar ortamında yapılmakta ve yurt içi ve yurt dışında pek çok tebliğ ve yayın yapılmaktadır.

KLİNİK ŞEF YARDIMCISI

Doç. Dr. Hakan GÖÇMEN

1962 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu. İki yıllık mecburi hizmetini Gaziantep-Kilis’de yaptıktan sonra S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki uzmanlık eğitimini 1990 yılında tamamladı. Aynı yıl S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başasistan olarak göreve başladı. 1998 yılında aynı klinikte Şef Muavini oldu. 2005 yılında KBB Doçenti ünvanını aldı. Otoloji, Otonöroloji ve kafa tabanı cerrahisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Bir çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce, Almanca bilmektedir.

KLİNİK ŞEF YARDIMCISI

Op.Dr. Ünal BAYIZ

1965 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1982 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık sınavını kazanarak S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki uzmanlık eğitimini 1993 yılında tamamlayarak KBB uzmanı oldu. Aynı yıl S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman tabip olarak göreve başladı. 1994-1995 yılları arasında Elazığ Asker Hastanesi’nde vatani hizmetini yaptı. 1996 yılında S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniğinde Başasistan, 2001 yılında aynı klinikte Şef Muavini oldu. 2001 yılında Sağlık Bakanlığı bursu ile ABD University of California Los Angeles Main Hospital’da Baş Boyun Kanser Cerrahisi konusunda eğitim aldı. Halen I.KBB Kliniği Şef Muavinliği görevini yürütmektedir. Rinoloji ve Baş Boyun cerrahisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

KLİNİK BAŞASİSTANI

Op.Dr. Kürşat CEYLAN

1968 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğrenimini Ankara Mimar Kemal İlkokulu’nda, orta öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB kliniğindeki uzmanlık eğitimini 1996 yılında tamamladı. 1996 yılında uzman tabip olarak Ankara Numune Hastanesi’nde göreve başladı. 1997-1998 yılları arasında Şırnak Askeri Hastanesi’nde vatani hizmetini yaptı. 1998 yılında S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman olarak göreve başladı. 2001 yılında atandığı Başasistanlık görevini halen sürdürmektedir. Klinik dahilindeki Rinoloji departmanında çalışmalarını devam ettirmektedir. 2001 yılında Roma Fate Bene Fratelli Hastanesi KBB ve Başboyun Cerrahisi direktörü Prof.Dr.Enrico de Campora’nın yanında Baş Boyun Cerrahisi’nde ileri cerrahi teknikler konusunda eğitim almıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.

KLİNİK UZMANLARI

DOÇ. DR. ALİ ÖZDEK

1970 Polatlı-Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Polatlıda, Lise eğitimimi İstanbul Atatürk Fen Lisesinde tamamladı. Tıp Fakültesi öğrenimimi 1994 yılında Hacettepe Üniversitesinde tamamladı. 1994-98 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında ihtisas yaptı. 1998 yılından beri  S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBB uzmanı olarak çalışmaktayım. 2004 yılında KBB doçenti ünvanını aldı.  2004 yılında Miami Ear Instıtute’ de Otoloji ve Nörotoloji alanında Prof. Dr. Thomas Balkany’nin yanında klinik gözlemci olarak çalışmıştır. Otoloji, Sinüs ve burun estetik cerrahisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır. İyi derecede ingilizce bilmektedir.

OP. DR. AHMET YAVANOĞLU

1960 İzmir doğumlu. İlk ve orta öğrenimimi Ankara Kurtuluş Lisesinde tamamladı. Tıp Fakültesi öğrenimimi 1983 yılında Ankara Üniversitesinde tamamladı. KBB ihtisasımı S.S.K. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1988 yılında tamamladı. 1990-2001 yılları arasında Yozgat Devlet Hastanesinde KBB uzmanı olarak çalıştı. 2001  yılından beri S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

DOÇ.DR. İLKNUR HABERAL CAN

1968 yılında Rize de doğdu. İlk, orta öğrenimimi Ankara Kurtuluş İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinde tamamladı. Hacettepe  Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1992’de mezun oldu. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi KBB Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalında ihtisasımı tamamladı ve uzman olarak 1997-1998 yılları arasında S.B. Hopa Devlet Hastanesinde çalıştı. 1998 yılından beri S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman olarak çalışmaktadır. 2003 yılında bir yıl süre ile rinoloji-allerji fellowu olarak Chicago Üniversitesi KBB Kliniğinde Prof. Dr. Jacquellyne Corey ile çalıştı. 2005 yılında Doçent oldu. Allerji ve rinoloji üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir. İyi derecede İngilizce biliyor.

OP. DR. ZEYNEP KIZILKAYA KAPTAN

1973 yılında Almanya da  doğdu. İlk okulu Almanya da liseyi Ankara da okudum.  1988- 1994 tarihleri arasında Dicle Üniversitesı Tıp Fakültesini bitirdi . 1994-1995 yılında Malatya Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1997-2001 yılları arsında  S.B Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesinde KBB kliniğinde ihtisasımı tamamladı. 2004  tarihinde 6 ay süresiyle Almanya’da Giessen üniversitesinde larinks kanseri üzerinde misafir doktor olarak Prof. Dr. Hiltrud Glanz ile çalıştı. 2001 yılından beri S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman olarak çalışmaktadır. Kliniğimizin baş boyun seksiyonunda özellikle ses protezleri ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Evlidir. İyi derecede almanca ve orta derecede İngilizce bilmektedir.

OP.DR. HAKKI UZUNKULAOĞLU

1968 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta öğrenimimi  Ankara Lisesinde tamamladı.  Gazi üniversitesi tıp fakültesinden 1991 de  mezun oldu. Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi acil serviste 5 yıl pratisyen hekim olarak görev yaptı.  2001yılında Ankara Eğitim  ve Araştırma hastanesi KBB Kliniğinde ihtisasını tamamladı ve uzman olarak 2001 yılından beri S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman olarak çalışmaktadır. Kliniğimizin baş boyun seksiyonunda çalışmalar yapmaktadır. Orta derecede İngilizce biliyor.  Evli, bir oğlu var.

OP.DR. HATİCE EMİR

1970 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi TED Ankara kolejinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1994’de mezun oldu. 1998 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesi KBB Kliniğinde ihtisasını tamamladı. Uzman olarak 1998-2002 yılları arasında İskenderun Devlet Hastanesinde çalıştı. 2002 yılından beri S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman olarak görev yapmaktadır. Kliniğimizin otonöroloji seksiyonunda çalışmalarını sürdürmektedir. Otonöroloji labaratuvarı sorumlusudur. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocukludur.

Op.Dr. İLHAN ÜNLÜ

1975 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğrenimini Ankara Fevzi Atlıoğlu İlkokulu’nda, orta öğrenimini Ankara Lisesi’nde tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık sınavını kazanarak girdiği S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB kliniğindeki uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamladı. 2002 yılında uzman tabip olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı. Klinik dahilindeki Otoloji ve Otonöroloji bölümünde çalışmalarını devam ettirmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

I. KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ASİSTANLARI

1. Dr.Murat Akagün
2. Dr. Veli Gündüz
3. Dr.Arzu Alanya
4. Dr. Sedat Alagöz 

KLİNİKTEN UZMANLIĞINI ALAN MESLEKTAŞLAR

  Adı Soyadı
1 Sami İpek 
2 Mehmet Şanlı
3 Salih  Çetinkaya
4 Sami Aydos
5 Hasan Öztoprak
6 Adil  Eryılmaz
7 Atıf  Ertekin
8 Fahrettin Gözükara
9 Selçuk Ant
10 Yunus  Yıldızkan
11 Ayşegül Verim
12 Mustafa Reşat Erkan
13 Arda Kocaoğlan
14 Hüseyin  Dere
15 Müfit  Uzman
16 Hüseyin  Aslan
17 Akın  Tonguç
18 Melih Kürkçüoğlu
19 Semih Mumbuç
20 Mehmet Şahan
21 Tevfik  Gürel 
22 Mehmet Altunay
23 Nail Kaya
24 Harun  Doğru
25 Serdar Saraçel
26 Hakan  Göçmen
27 Necmi Arslan
28 Deniz  Kuyucu
29 Mustafa Asım Şafak 
30 Ramazan Çelik 
31 Yasemin Sand
32 Ünal Bayız
33 Gökhan Korkmazgil
34 Rahmi Kılıç
35 Kemal Uygur
36 Ersem Giritli
37 Engin Dursun
38 Metin Sürmeli
39 Süleyman Boynueğri
40 Hatice Çelik
41 Alper Süzen
42 Harun Özer
43 Kürşat Ceylan
44 Selim Erbek 
45 Osman Arslan
46 Nejat Kırıcı
47 Vedat Demir 
48 Seyra Erbek
49 Şahin Bingüllü
50 Mahmut Erkılıç
51 Orhan Özkır
52 Selahattin Engin 
53 Mehmet Emin Demir
54 Mustafa  Ödemiş 
55 Hatice Emir
56 Akif  Özbek
57 Serdar Ünlü 
58 Türkan Karaman
59 Erkan Tarhan
60 Muharrem Yörük
61 Mustafa Başarır
62 Celil Göçer
63 İlker Arslan 
64 Sevim Aslan Felek
65 Ahmet İslam
66 Zeynep Kızılkaya
67 Haldun Oğuz
68 Hakkı Uzunkulaoğlu
69 Nurettin Çoşkun
70 Şahnaz Şah
71 İlhan Ünlü
72 Gültekin Övet
73 M. Sinan Yılmaz
74 Ali Ölmez
75 Baran Acar
76 Ozan Bağış Özgürsoy
77 Özcan Lale
78 Funda Karayel
79 Alirıza Ulutaş
80 Vural Fidan 
81 Yaşar Okan Akın
82 Betül  Arısoy
83 Ümran Murat Telci
84 Mehmet Emre Dinç
85 Kemal Özcan


KLİNİK 1999-2004 YILLARI YURTİÇİ VE DIŞI YAYIN LİSTESİ

 1. Şafak M., Göçmen H., Korkmaz H., Kılıç R., “Computerized Tomographic Aligment of Silastic Implant in Type 1 Thyroplasty”,  Am J Otolaryngol, 21, 179-183, (2000).
 2. Göçmen H., Kılıç R., Özdek A., Kızılkaya Z, Şafak M., Samim E., “Surgical Treatment of Cholesteatoma in Children”,  Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 67, 867-872, (2003).
 3. İlknur Haberal, Hakan Göçmen, “Which is important in the evaluation of metastatic lymph nodes in the head and neck cancer: Palpation, ultrasonography or computed tomography?” Otolaryngology- Head and Neck Surgery 2004; 130: 197-201
 4. İlknur Haberal Can, Hakan Göçmen, Erdal Samim, “Sudden hearing loss due to large vestibular aquaduct syndrome in a child: should exploratory tympanotomy be performed?”  International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2004; 68: 841-44
 5. İlknur Haberal Can, Hakan Göçmen, Erdal Samim, “Surgical management of pediatric ranula” International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2004; 68: 161-163
 6. İlknur Haberal, Kürşat Ceylan, Ünal Bayız, Erdal Samim, “Acoustic Rhinometry in the Objective Evaluation of Childhood Septoplasties” International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (Accepted for publication on 09/25/2004)
 7. Safak M.A., R. Kiliç, I. Haberal, H. Göçmen ve C. Özeri, “A Comparative Study of Two Regiment of Azithromycine and Pseudoephedrine-HCl for Otitis Media with Effusion in Children,” Acta Oto-Laryngologica, Acta otolaryngol Dec 2001;121(8):925-930.
 8. Şafak, M.A., I. Haberal, D. Kılıç ve H. Göçmen, “Necrotizing Fasciitis Secondary to Peritonsillar Abscess: A New Case and Review of Eight Earlier Cases,”  ENT-Ear Nose Throat Journal,November 2001:824-833.
 9. Haberal I, Çelik H, Göçmen H, Akmansu H, Yörük M, Özeri C, “Which one is important: palpation, ultrasonography or computerized tomography in the evaluation of metastatic lymph nodes in head and neck cancer. Otolaryngol Head Neck Surg 2004;130(2):197-201.
 10. Haberal İ, Samim E, Astarcı M, Özeri C “Radiation induced malignant fibrous histiocytoma of the neck in a patient with laryngeal carcinoma”,  American J Otolaryngol 2001;22:146-149 
 11. Erdal Samim, Ali Özdek, Hakan Göçmen, İlhan Ünlü,  “Combined treatment of sudden sensorinueral hearing loss with steroid, dextran and piracetam: experience with 68 cases”, European Archives of Otorhinolaryngology 2004; 261: 187-190 
 12. Ali Özdek, “c-myc  and bcl-2 expression in supraglottic squamous cell carcinoma of the larynx”,  Otolaryngology Head and Neck Surgery 2004; 131: 77-83 
 13. Ali Özdek, Zeynep Kızılkaya, Hakan Göçmen, Erdal Samim, “Plastipore TORP ve PORP ile Kemikcik Zincir Rekonstrüksiyonunun Fonksiyonel Sonuçları”, Türkiye Klinikleri Journal of ENT 2004; 4: 73-77 
 14. Kürşat Ceylan, “Balloon Dilatation for Treatment of Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction”, European Journal of Ophthalmology (Accepted for publication on 11/05/2004) 
 15. Hakan Göçmen, Kürşat Ceylan, Erdal Samim, “Infected Inferior Turbinate Pneumatization”, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (Accepted for publication: 02/03/2004) 
 16. Kürşat Ceylan, Hakan Göçmen, İlknur Haberal Can, Ahmet Yavanoğlu, Erdal Samim, İntratimpanik Steroit Tedavisi, Otoskop (Kabul Tarihi: 16/06/2004) 
 17. Ünal Bayız, Kürşat Ceylan, Erdal Samim, “Is septoplasty alone adequate for the treatment of chronic rhinosinusitis with septal deviation?” American Journal of Rhinology (Accepted for Publication: 12/12/2004) 

KLİNİK KONGRE KATILIMLARI ( Son 5 yıl ) 

ULUSLARARASI

1.      EUFOS, 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Berlin, Almanya, 13-18 Mayıs 2000.
2.    IFOS, 17 th World Congress of the İnternational Federatio of Oto-Rhino-Laryngological Societies, 328, Cairo, Egypt, 2002.
3.    Üçüncü Türk-İtalyan Larengoloji Ortak Toplantısı, Ekim 2004, Pescara, Italy

 ULUSAL

1.      Gülhane Askeri Tıp Akademisi, KBB Ana Bilim Dalı, Kronik Otitis Media Cerrahisindeki Son Gelişmeler Sempozyumu, Ankara 11-12 Mayıs 1998.

2.       Politzer Society, XXI. International Annual Meeting of Politzer Society for Otological Surgery, Antalya, 7-11 Haziran 1998.

3.      9 Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Koklear İmplantasyon, Sempozyum, İzmir, 3-5 Eylül 1998.

4.      Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, KBB’de Uluslararası Konferanslar Dizisi-II, Sempozyum, İzmir, 6-7 Kasım 1998.

5.      Türk ORL ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği, XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 18-22 Eylül 1999.

6.      Ankara Numune Hastanesi, “ KBB-Baş-Boyun Cerahisindeki Yenilikler”, Sempozyum. Ankara,16 Kasım 1999.

7.      Ankara Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, “2000 Uluslararası Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı”, Sempozyum,  Ankara, 1-4 Haziran 2000.

8.      Türk ORL ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği, XXVI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 22-26 Eylül 2001.

9.      1st Joint Meeting of Turkish-Greek Otorhinolaryngology,  Head and Neck Surgery Societies, Antalya, September, 22-26, 2001.

10. Otoskop Grubu, 1. Otoskop Grubu Sempozyumu, Sempozyum,  Abant, 12-14 Ekim 2001.

11. Mediterranean Society of Otology and Audiology, “Controversies in Otology&Audiology”, Regional meeting, Sempozyum, Çeşme, 2-5 Ekim 2001

12. Istanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD, 1. Coclear Implantation ve Nöro-Otoloji Sempozyumu, Sempozyum,  İstanbul, 8-9 Kasım 2001.

13. Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, 5. Uluslararası Toplantısı, “KBB’de Yeni Ufuklar”, Sempozyum, Ankara, 31 Mayıs-2 Haziran 2002.

14. Türk Rinoloji Derneği ve Dicle Ü. Tıp Fakültesi, KBB ABD, “Rinolojide Yenilikler”, Sempozyum, Diyarbakır, 5-9 Haziran 2002.

15. Gazi Ü. Tıp Fak. KBB ABD, “Kapadokya Vertigo Sempozyumu”, Kapadokya, 15-18 Eylül 2002.

16. Istanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD. İnternational İstanbul Otorhinolaryngology Meeting, İstanbul, 9-11 Mayıs 2003.

17. Hacettepe Üniversitesi. Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, XIX. Hacettepe Kulak-Burun-Boğaz Alumni Toplantısı, Ankara, 28-30 Mayıs 2003.

18. SSK Ankara Eğitim Hastanesi KBB Klinikleri, 1. Bahar Sempozyumu, Ankara 25 Nisan 2003.

19. Türk ORL ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği, XXVII. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Kemer,  4-9 Ekim 2003.

20. Otoskop Grubu, 3. Otoskop Grubu Sempozyumu,  Pamukkale, 31 Ekim-2 Kasım 2003.