Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI


 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Klinik Şefi Prof. Dr. Muhammet Tekin’ in Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Başkanlığı’na 2011 yılında atanmasıyla kurulmuştur.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ nin henüz kendi üniversite hastanesi olmadığından Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir “ortak kullanım protokolü” gereği, sağlık hizmeti, eğitim ve araştırma faaliyetlerini Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’ nde yapmaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Laboratuvarı çatısı altında kurulmakta olan, içerisinde çift cidarlı serbest kabin, yüksek frekans otoakustik emisyon ve yüksek frekans BERA cihazlarının olacağı İşitme Araştırmaları Laboratuvarı, kliniğin ve diğer araştırmacıların hizmetine sunulmak üzeredir. Ayrıca üniversite bünyesinde kurulmuş olan Mikrocerrahi Laboratuvarı da araştırma ve geliştirme imkanı sunan bir birimdir.

Kliniğimiz, merkez hastanenin birinci katında 17 yatak, Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ nde 5 yatak, bir lokal ve iki genel ameliyathanesi, Merdivenköy yerleşkesinde 4 poliklinik odası, Çamlıca yerleşkesinde bir poliklinik, Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir çocuk KBB polikliniği, Odyoloji Ünitesi, Rinoloji Laboratuarı, Videostroboskopi, Endoskopi Ünitesiyle eğitim ve sağlık hizmetini sunmaktadır.

Kliniğimizde yıllık yaklaşık 80 bin hastaya ayaktan poliklinik hizmeti verilmekte, 2500 hasta ameliyatı yapılmaktadır.

KBB Anabilim Dalı Çalışma Alanları:
Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanemizde ana başlıklar altında sıralanacak olursa; kulak ameliyatları, kulak atrezisi cerrahisi, koklear implant ve diğer işitme implantları cerrahisi,  larenks-hipofarenks kanser ve boyun cerrahisi, diğer baş-boyun kanser cerrahileri, fonksiyonel ve estetik burun ameliyatları, tiroid cerrahisi, endoskopik sinüs ve endoskopik kafatabanı cerrahisi gibi uygulamalar yapılmaktadır. Hastanemizde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı çatısı altında kurulmuş olan uyku laboratuarında OSAS’lı hastalar ve cerrahi gereksinimleri değerlendirilmekte ve müdahaleleri yapılabilmektedir.

Odyoloji Ünitemiz’ de odyometrik incelemeler, BERA ve otoakustik emisyon testleri, Rinoloji Laboratuarı’ nda akustik rinometri ve allerji testleri yapılmaktadır.
Haftanın bir günü, toplu hasta viziti sonrası, seminer, literatür sunumu ve özellikli hastaların tanı ve tedavi sürecinin tartışıldığı eğitim toplantıları yapılmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri ve Eğitim Görevlileri

Prof. Dr. Muhammet Tekin (Anabilim Dalı Başkanı, Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu)

Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu (Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Eğitim Görevlisi)

Prof. Dr. Lokman Uzun (Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Eğitim Görevlisi)

Doç. Dr. Gül Özbilen Acar (Eğitim Görevlisi, Baş asistan)

Op. Dr. Numan Kökten (Baş asistan)

Op. Dr. Turan San (Baş asistan)

Op. Dr. Süha Özbilgen

Op. Dr. Ali Şefik Çağlar

Op. Dr. Fikri Can Arıbal

Op. Dr. Osman İlkay Özdamar

 

Araştırma Görevlileri

Dr. Fatih Mehmet Hanege

Dr. Soner Kurtgöz

Dr. Çiğdem Kafkaslı

Dr. Çağlayan Yavuz

Dr. Oğuz Kadir Eğilmez

Dr. Fatma Rüya Tunçtürk

Dr. Servet Karaca

Dr. Emine Timurlenk

Dr. Tolga Çiçek