Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
S.B. ANKARA DIŞKAPI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KBB KLİNİĞİ


SSK Ankara Eğitim Hastanesi KBB Kliniği 24  Haziran 1964  tarihinde 20 yataklı olarak Op.Dr.Ziya Tinel tarafından kuruldu. 1981 yılında klinik sayısı  ikiye çıkartılarak 1.KBB Kliniği Şefliği’ne Op.Dr.Ata Gürzumar atandı. 1994 yılında Dr.Ata Gürzumar’ın emekli olmasını ve 1997 yılında Doç. Dr. Adil Eryılmaz’ın şefliğini takiben Doç.Dr.İstemihan Akın Ağustos 2000 tarihinden itibaren Klinik Şefliği görevine başladı.


 

Eski ismi Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi olan hastanemizin adı, 19.02.2005 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değişmiştir. Hastanenin kurulduğu 1964 yılından beri faaliyet gösteren kliniğimizde halen 1 Şef, 1 Şef Muavini, 2 Başasistan, 8 Uzman eğitim kadrosunda görev almaktadır. Şu an 9 asistanımız ihtisas eğitimlerine devam etmektedirler.


 

Bir klinik sorumlu hemşiresi, 1 endoskopi ünite hemşiresi, 1 stroboskopi-uyku apnesi ünite hemşiresi ve nöbete giren 5 hemşiremiz ile 5 yardımcı personelimiz servisimizde görev yapmaktadır.

Kliniğimizde bir genel bir lokal olmak üzere iki ameliyathane, endoskopi ünitesi, stroboskopi ünitesi, horlama / uyku apne ünitesi, kokleer implant ünitesi ve odyoloji ünitesi mevcuttur. Odyoloji ünitemiz 1974 yılında kurulmuş olup, o günden bu yana devamlı gelişmeler göstererek şu anda  6 sessiz kabin, 2 timpanometri, 1 kalorik ve ENG cihazlarıyla donanmış olarak hizmet vermektedir. 

Hastalarımızın ilk  başvuruları ve muayeneleri haftanın her günü 3 uzman ve 2 asistanımız tarafından Etlik’deki polikliniklerde yapılmaktadır. İleri muayene veya cerrahi müdahale gerektiğinde hastalar Dışkapı Hastanemizdeki Kliniğe sevk edilmektedirler.

Haftanın her günü, ameliyathanede biri genel diğeri lokal anestezi altında olmak üzere, çift masa ameliyatlar yapılmaktadır. Ayrıca, endoskopi ünitesinde haftada iki gün FES Cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır. Bunların dışındaki  biyopsi, ses protezleri takılması, apse drene edilmesi gibi küçük girişimler, servisimizdeki pansuman odasında tatbik edilmektedir.

Stroboskopi odasında haftada iki gün horlama ve uyku apneli hastaların muayeneleri yapılırken günün kalan diğer saatlerinde, videolaringostroboskopi muayene-kayıt ve analizleri gerçekleştirilmektedir. Haftada bir defa Göğüs Hastalıkları Kliniği ile ortak olarak yapılan Uyku Apnesi Konseyi’nde horlamalı ve apneli hastalar değerlendirilmektedir.Kliniğimizde KBB ve Baş Boyun Cerrahisine ait hemen tüm ameliyatlar yapılmaktadır. (Her türlü kulak ameliyatları, glomus tümör ameliyatları, kokleer implant, otoskleroz , endoskopik sinüs cerrahisi, rinoplasti, baş-boyun kanserleri, larinks paralizileri, boyunda kitleler, glomus tümörleri, OSAS-UPF, fasial paraliziler, radyofrekans, lokal kulak-tonsil-septum ameliyatları,T+A vs.)

Halen 33 yatağa sahip kliniğimizin yatak doluluk oranı genelde % 100 olmakta ve ayaktan müdahale gerektiren hastalarla %130’lara çıkabilmektedir.

Bunların yanısıra haftada 3 gün sağlık kurulu, bir gün çocuk hastanesi özürlü heyeti, bir gün de büyük hastalar özürlü heyeti yapılmaktadır.

Eğitim programımızda haftanın her çarşamba ve cuma günleri seminerlerimiz yer almakta, farklı zamanlarda ise literatür ve vaka takdimleri yapılmaktadır. Salı günleri yapılan Kokleer İmplant Konseyi’nde hastalar değerlendirilmektedir. Kongreler takip edilmekte ve olanaklar ölçüsünde bildirilerle ve panelist olarak  katılınmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı yayın konusunda bilhassa son yıllarda artan bir ivme dikkati çekmektedir.

 

 

                                         I.KBB KLİNİK  KADROSU

 

Klinik Şefi            :        Doç. Dr. İstemihan AKIN

 

Şef Muavini           :           Op.Dr.  Yavuz ŞENEL

 

Başasistanlar          :           Op.Dr. Ayhan GÖKLER

                                         Op.Dr. Murad MUTLU

 

Uzmanlar               :           Op.Dr. Nihat  AKÇAYÖZ

                                         Op.Dr. Mehmet ŞAHAN

Op.Dr. Şerif KARADENİZLİ

                                         Op.Dr.  İlker TÖRAL                                    

                                         Op.Dr. Metin ARSLAN

                                         Op.Dr. Cem SAKA

                                         Op.Dr. Gökhan KURAN

                                          Doç.Dr. Orhan YILMAZ

 

Asistanlar               :          Dr. Şükrü Karcı

                                         Dr. Nergis Coşkun

                                         Dr. Tijen Ceylan

                                         Dr. Mustafa Sağıt

                                         Dr. Erkan Vuralkan

                                          Dr. Didem Sonbay

                                          Dr. Ozan Elverici

                                         Dr. Behçet Günsoy

                                         Dr. Doğu Yeditepeli

       
     

Odyoloji Ünitesi :

 

Uz.Odyolog Mesut Vural,  Uz.Odyolog Dr.Sevim Aslan, S.Tek.Mehmet Yeşilyurt, S.Tek.Fatma Yıldız, Odym.Feray Kaynar, Odym.Birsen Yurtsever, Odym.Özgen Yurtsever, Odym.Ahmet Yurtoğlu, Odym.Nilgün Kızılca, Odym.Serap Toprak, Odym.Neslihan Özer, Odym.Banu Gündoğan.

             

 

                   Klinikten uzmanlığını almış olan doktorlar :

 

Op.Dr.Mahir Erkan,  Op.Dr.Kemal Çetin,  Op.Dr.Mehmet Özbeyli,  Op.Dr.İbrahim Eraslan,  Op.Dr.Mahmut Batça,  Op.Dr.Ramazan Kaya,  Op.Dr.Güner Boylu,  Prof.Dr.Ahmet Almaç,  Op.Dr.Erdal Atakan,  Op.Dr.Zeki Tekin,  Op.Dr.İhsan Aydın,  Op.Dr.Yavuz Şenel,  Op.Dr.Salim Erkin,  Op.Dr.Arif Doğanoğlu,  Op.Dr.Kemal Erdoğan,  Op.Dr.Muhittin Özen,  Op.Dr.Mustafa Erdem,  Op.Dr.Zafer Özdemir,  Op.Dr.Haluk Özkul,  Op.Dr.İhsan Bürke,  Op.Dr.İbrahim Doğan,  Op.Dr.Mustafa Akyol,  Op.Dr.Selçuk Aksoy,  Op.Dr.Ahmet Yavanoğlu,  Op.Dr.Cihan Telo,  Op.Dr.Bayram Binboğa,  Op.Dr.Yavuz Zor,  Op.Dr.İdris Çavdır,  Op.Dr.Uğur Yıldız,  Op.Dr.Cem Saka,  Op.Dr.Gürkan Taşkoparan,  Op.Dr.Ahmet Bolulu,  Op.Dr.Gülbey Türkoğlu,  Op.Dr.Ali Büyükgöze,  Op.Dr.Fikret Harman,  Op.Dr.Ahmet Şentürk,  Op.Dr.Kamil Yüceer,  Op.Dr.Yücel Başaran,  Op.Dr.Tamer Kolay,  Op.Dr.Alpay Duman,  Op.Dr.Ali Akçay,  Op.Dr. Zafer Tezel,  Op.Dr.Altuğ Özağaç, Op.Dr.Hüseyin Çelik, Op.Dr.Mustafa Erdoğan, Op.Dr.Tolga Kaplan, Op.Dr.Şule Eroğlu

 


                  Klinikte uzman olarak çalışmış olan doktorlar :

 

Op.Dr.Yılmaz Daldal,  Op.Dr.Salih Yurtbaşı, Op.Dr.Aykut Babila,  Doç.Dr.Bekir Altay,  Prof.Dr.Fuat Yöndemli,  Op.Dr.Tuncer Beyoğlu, Op.Dr.Selami Şahin, Op.Dr.Nizamettin Cengiz,  Prof.Dr.Levent Özlüoğlu,  Op.Dr.Abdullah Günen, Op.Dr.Mehmet Özekmekçi,  Doç.Dr.Tuncay Özçelik, DoçDr.Sabri Uslu, Op.Dr. Bahri Demirel .

  

2004 YILINDA YAPILAN  CERRAHİ MÜDAHALE  VE  MUAYENELER

           

GENEL  AMELİYAT

840

LOKAL  AMELİYAT

1150

FES  AMELİYATI

225

RADYOFREKANS

120 (ilk seans uygulama sayısı)

ENDOSKOPİK MUAYENE

2700

VLS MUAYENE

1050

HORLAMA/APNE  MUAYENE

450

POLİKLİNİK MUAYENE

62500

SES PROTEZİ TATBİKİ

70

KÜÇÜK MÜDAHALE

5500