Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
S.B.ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ 1.KBB-BBC KLİNİĞİ


Hastanemiz 1899 yılında Çocuk hastanesi olarak kurulmuş olup, 1900 yılından beri K.B.B polikliniği ve kliniği faaliyettedir. 1964 yılından bu yana eğitim veren kliniğimiz Türkiye’nin eski ve köklü kliniklerinden biri olup, kuruluşundan itibaren Sn. Dr. Muhittin Nuri, Sn. Dr. Ziya Nuri Paşa, Sn.Dr. Rıza Servet, Sn.Dr. Taptas Bey, Sn. Dr. Haydar İbrahim, Sn. Dr. Ekrem Behçet Tezel, Sn. Dr. İhya Salih, Sn. Dr. İhsan Hilmi Duydal, Sn. Dr. Orhan Toros, Sn. Dr. Nakiyettin Yaltırım, Sn.Dr. Mehmet Ziyaettin Maktav, Sn. Dr. Abdurrahman Tuğyan Atatür sırasıyla kliniğimizde şeflik görevini yürütmüşlerdir. Dr Tuğyan Atatür’ün 1981 yılında hastalanarak klinik şefliğinden ayrılmasından sonra klinik bir süre şef yardımcısı Op. Dr. Kadir Güngör tarafından idare edilmiştir. Daha sonra Sayın Doç. Dr. Aras Şenvar  1981 yılında şeflik görevine atanmıştır. Bu görevi 1998 yılına kadar sürdürmüştür. Görevde bulunduğu dönem içinde kliniğe bilgi ve yeni ameliyat teknikleri ile hareket kazandırmıştır.
 
Aynı yıl içinde yapılan sınavlar sonucunda şeflik görevine  Doç. Dr.Suat Turgut, şef yardımcılığına Op. Dr. Çetin Vural ve Op. Dr. Burhan Dadaş atanmış ve bu dönem içinde kliniğimizde bilimsel yayınlara ve akademik çalışmalara ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu dönem içinde kliniğimizin yaptığı ulusal ve uluslararası yayınlarda önemli derecede artış olmuş ve sırasıyla  Op. Dr. Burhan Dadaş ve Op. Dr. Çetin Vural kliniğimizden  doçent ünvanı alarak bu dönem içinde yetişmiştir.  Giderek artan hasta sayısı ve yeni bir KBB kliniğine olan ihtiyaç nedeniyle  2001 yılında kliniğimiz şef muavini Doç. Dr. Burhan Dadaş  ve kliniğimizden yetişmiş hekimlerin bir araya gelmesiyle 2. KBB kliniği kurulmuştur.
 
Bu tarihten itibaren kliniğimiz; Doç. Dr. Suat Turgut liderliğinde, şef muavini Doç. Dr. Çetin Vural ve baş asistanlarımız Op. Dr. Aslı Batur Çalış, Op. Dr.İbrahim Ercan, Op.Dr.Burak Ömür Çakır ve  Op. Dr. Şenol Civelek tarafından hizmet ve eğitim sunmakta ve halen 9 asistan  ihtisas eğitimine devam etmektedir.

 Doç. Dr. Suat Turgut`un klinik şefliğine gelmesiyle birlikte kendisinin öncülüğünde  

·        İleri fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ( Revizyon endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik frontal sinüs cerrahisi, endoskopik inverted papillom ve anjiofibrom eksizyon operasyonları, endoskopik BOS fistülü onarımı, endoskopik koanal atrezi açılması   dahil )

·        Kafa tabanı cerrahi girişimleri (akustik nörinom, glomus jugulare cerrahisi, temporal kemik tümörleri cerrahisi,  vestibüler nörektomi v.s.)

·        OSAS ve horlama cerrahileri ( radyofrekans uygulamaları )

·        Rinoplasti

·        Tiroid cerrahisi

·        İleri evre baş-boyun tümörleri cerrahileri ve rekonstrüksiyonları 

·        Her türlü kulak cerrahisi kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.
 

Yıllık 1000 civarında hastanın yatarak hizmet gördüğü kliniğimizde yılda ortalama 150 kulak operayonu, 200 rinolojik operasyonu ve 150 baş boyun kanseri ameliyatı yapılmaktadır. Ameliyat günlerimizde merkezi ameliyathanede rutin olarak 2 salon çalışılmakta, gerektiğinde ve diğer kliniklerin programı elverdiğince 3. salon açılabilmektedir. % 100’ ün üzerinde verimlilikle kullandığımız ameliyathanemizde programımız aynı günde farklı operayonların dengeli sayılarda  yapılarak her seviyedeki asistanlarımızın  aktif olarak bu operasyonlarına katılmasını ve eğitimin devamlılığını amaçlamaktadır.   Son bir yıldır ayrıca kliniğimiz içindeki lokal müdahale salonumuz da aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Servisimizdeki lokal müdahale salonumuzda endovizyon sistemi, radyofrekans cihazı, minör kulak operasyonları için mikroskop ve ilgili cerrahi işlemler için setler steril olarak bulunmakta ve poliklinik günlerimizde de salonumuzda lokal septum cerrahisi, radyofrekans uygulaması,  kısmi FESS , minör kulak cerrahileri uygulanmaya devam etmekte ve poliklinik hizmeti verilen günlerde de  ayrı bir ekip tarafından  cerrahi işlemler  ve eğitim devam etmektedir. 

Kliniğimiz toplam 24 yataklı olup, bunların 3`ü özel oda ve 4`ü çocuk yatağıdır. Klinik doluluk oranımız %90`ın üzerindedir. Kliniğiz personeli

Asistanlarımız:

·        Dr.Bülent Koç
·        Dr.Atilla Şahin
·        Dr.Tülin Şentürk Uzer
·        Dr.İbrahim Sayın
·        Dr.Ufuk Pekel Yanbuloğlu
·        Dr.Eltaf Ayça Özbal
·        Dr.Müge Özçelik
·        Dr.Şinasi Can Kalkavan
·        Dr.Sultan Bişkin
 
Hemşirelerimiz 
·        Sorumlu hemşiremiz Sevim Seferoğlu
·        Nazlı Taşdemir
·        Makbule Camcı
·        Fatoş Yıldırım
·        Gülgün Aydın
·        Havva Yalıbak
·        Hatice Demir

Klinik sekreterimiz
·        Beyhan Görkay` 

 Ayrıca biri bayan toplam beş personelimiz bulunmaktadır.

  II. KBB Kliniği ile ortaklaşa yürüttüğümüz program çerçevesinde pazartesi ve çarşamba günleri ameliyat, salı ve perşembe günleri poliklinik yapılmakta, cuma günleri de dönüşümlü olarak çalışılmaktadır. Polikliniğimizde 4 asistan 1 de uzman bölmesi bulunup   yıllık poliklinik sayımız 25.000’ in üzerindedir. Ayrıca polikliniğimizde vertigo ile ilgilenen bir bölüm mevcut olup BPPV kliniğimizdeki özel ilgi alanlarından biridir. Odyoloji labaratuvarına sahip kliniğimizin hastanemiz acil biriminde kendisine ait bir oda bulunmakta ve burada 24 saat  nöbetçi doktorumuz bulunmaktadır. 

Eğitim dönemi boyunca her Cuma sabah 7:30`da II. KBB Kliniği ile dönüşümlü olarak eğitim seminerleri  yapılmakta, yine Cuma günleri öğleden sonra makale saati düzenlenmekte ve güncel literatür bilgileri tartışılmaktadır. Ayrıca her ay birer gün radyoloji ve patoloji kliniği ile ortak toplantılar düzenlenmektedir. Her perşembe klinik şefimiz yönetiminde eğitim viziti gerçekleştirilmektedir.

2 yıl önce kendi imkanlarımızla hastane bünyesinde açtığımız deneysel araştırma labaratuarımızda ( DABEL )    otoakustik emisyon cihazımız ve operasyon mikroskobumuz  bulunmakta ve  iç kulakla , radyofrekans uygulamalarıyla ve farklı konularla ilgili deneysel hayvan çalışmaları yürütülmektedir.
 
Her yıl bilim dalımızla ilgili kongre ve toplantılara aktif katılım sağlanmakta ve yerli ve yabancı dergilerde çalışmalarımız yayınlanmaktadır. 2004 yılı içerisinde kliniğimizin 8 yabancı, 2 yabancı olgu sunumu, 2 yerli yayın, 2 yerli olgu sunumu ve 9 sitasyonu bulunmaktadır.

Kliniğimiz vizyonu sayın hocamız Doç.Dr.Suat Turgut ve şef muavinimiz Doç.Dr.Çetin Vural öncülüğünde, ekip ruhu içinde , giderek büyüyen Kulak Burun Boğaz camiamızda daha etkin yer almak, bilimsel çalışmalarımızı artırararak hızla gelişen bilim dünyasında kendimize yer bulmak, bir hizmet hastanesi olduğumuz bilincinden uzaklaşmadan mümkün olduğunca çok hastaya kaliteli hizmet sunmak ve asistan eğitimini daha da etkinleştirerek gelecek için alanında bilgili, üst düzey pratik eğitim almış, mesleğine saygılı ve hekimlik etiklerine sahip KBB uzmanları yetiştirmektedir.