Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
S.B. ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.KBB KLiNİĞİ


3. K.B.B. Kliniği, 2.Şubat.2000 tarihinde Doç. Dr. Adil ERYILMAZ'ın S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Klinik Şefi olarak atanması ile kurulmuştur. Şu an klinik şefi Doç. Dr. Adil ERYILMAZ ile birlikte klinikte 3 şef yardımcısı, 5 başasistan, 2 uzman ve 9 asistan mevcuttur. 

 

Kliniğimiz 15 yataklı servisi ile hizmet vermektedir. Kliniğin  yatak   doluluk   oranı %117’dir.Yardımcı personel olarak 1 sorumlu hemşire, 2’si gündüz, 1’i gece çalışan 3 hemşire ve gece çalışan 1 sağlık memuru, ayrıca 2 de hizmetli  vardır. Klininiğimizde yılda ortalama 7000 hasta muayene edilmekte ve 1100 ameliyat yapılmaktadır. K.B.B. pratiğinde günümüzde rutin sayılacak timpanoplasti tipleri, 

 

stapedektomi, fasial sinir cerrahisi, septo/ rinoplasti, endoskopik sinüs cerrahisi, baş-boyun onkolojik cerrahisi vb ameliyatlar yanında ses cerrahisi ve tiroplastiler, laringotrakeal stenoz cerrahisi, gastrik pull-up ile özofajektomi sonrası rekonstrüksion, horlama cerrahisi, fasial paralizi sonrası statik ve dinamik fasial reanimasyon yöntemleri ile radyofrekans uygulamaları yapılmaktadır. Tıbbi araç-gereç durumumuz bu sayılan ameliyatların gerçekleştirilmesine imkan verip bunları dokümante edecek görüntüleme ve kayıt sistemlerini içermektedir. Ayrıca Koklear Implant uygulanması için gerekli alt yapı çalışmaları son aşamaya getirilmiştir.

 

Pazartesi günleri kendi içinde ve Cuma günleri de hastanede mevcut diğer üç K.B.B. kliniği ile Patoloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji ve Radyoloji kliniklerinin katıldıkları interaktif seminer, tümör konseyleri ve her ayın son Cuma günü patoloji toplantıları yapılmaktadır. Yılda 5- 6 yabancı konuşmacı davet edilmektedir. Asistanlar yılda 2 adet, şef yardımcıları dahil olmak üzere uzmanlar da yılda 1 adet klinik içi seminer hazırlamakta; asistanlar bunlardan 1’ini diğer K.B.B. Kliniklerine genel seminer olarak sunmaktadırlar. Ayrıca klinik içinde bir uzmanın moderatörlüğünde 4- 5 asistanın katıldığı yılda 4 adet interaktif seminer de hazırlanmaktadır. Ek olarak ayda 3 makale ve 1 de mortalite/ morbidite toplantısı da yapılmaktadır.

Kliniğin bilimsel yayınları olarak son bir yıl içinde Science Citation Index’e girmiş uluslararası dergilerde basılmış veya yayına kabul edilmiş 11 adet, ulusal hakemli dergilerde basılmış veya yayına kabul edilmiş 7 adet makalesi mevcuttur.

Klinik Eğitim Kadrosu

Klinik Şefi:

-         Doç. Dr. Adil ERYILMAZ    aderyilmaz@yahoo.com

Klinik Şef Yardımcıları
-         Op. Dr. Halit AKMANSU  makmansu@tr-net.net.tr
-         Doç. Dr. Hakan KORKMAZ  mhkorkmaz@hotmail.com
-         Op. Dr. Engin DURSUN  engindursun@superonline.com 

 

Klinik Başasistanları 
-         Op. Dr. Aydın ACAR
-         Op. Dr. Muharrem DAĞLI
-         Op. Dr. Süleyman BOYNUEĞRİ
-         Op. Dr. Celil GÖÇER
-         Op. Dr. Güleser SAYLAM
Klinik Uzmanları
-         Op. Dr. Ayşe İRİZ
-         Op. Dr. Hayriye KARABULUT


Klinik Asistanları
-         Dr. Serdar SAĞSÖZLÜ
-         Dr. Adnan UZUN
-         Dr. Salih TANRIKULU
-         Dr. Mete Halil ASLAN
-         Dr. Duygu DEMİRBAŞ
-         Dr. Umut GENÇ
-         Dr. Melih ÇAYÖNÜ
-         Dr. Evrim ALPARSLAN
-         Dr. Umut EMİROĞLU 

 

Bugüne kadar 3. K.B.B. Kliniği’nden uzmanlık alanların sayısı 6’dır.

-         Dr. Mehmet TÜRKAY
-         Dr. Erdal TOPÇU
-         Dr. Emine AYDIN
-         Dr. Eren TAŞTAN
-         Dr. Orhan GÖRGÜLÜ
-         Dr. Mustafa ÖZMAN 

Ayrıca Haziran 1997 – Ocak 2000 tarihleri arasında Klinik Şefi Doç. Dr. Adil ERYILMAZ’ın S.S.K. Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştığı dönemde de 5 kişi uzmanlığını almıştır.
-         Dr. Fikret HARMAN
-         Dr. Ali BÜYÜKGÖZE
-         Dr. Ahmet ŞENTÜRK
-         Dr. Kami YÜCEL
-         Dr. Yücel Talip BAŞARAN