Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI


Ana Bilim Dalımız ilk olarak 1969 Şubat ayında  Sağlık Bakanlığına ait Numune Hastanesinde Ankara Üniversitesine bağlı Diyarbakır Tıp Fakültesi Cerrahi Kürsüsü  adı altında  KBB Bölümü olarak kuruldu.  İlk kurucumuz Prof.Dr. Hayrettin MUHTAR’dır. Ana Bilim Dalımız  bu şekilde faaliyete başlamıştır . 1971 de kliniğimize Prof.Dr.Emre CİNGİ katılmıştır. 1974 yılında Dicle Üniversitesi kurulmuş ve 1980 yılında YÖK yasası ile KBB bölümü olan kliniğimizin adı KBB ABD olarak değiştirilmiştir. 1983 yılında Prof.Dr. Kıvanç AYAS  KBB ABD da 8 Ay rotasyona gelmiştir. 1984 de Prof.Dr. Cengiz YAĞIZ ve Prof.Dr. İsmail ÇÖLHAN 3 er ay rotasyona gelmişlerdir .1984 yılında Prof.Dr.Mehmet DEMİREL ABD başkanımız olmuş 1996 yılında emekli olmuştur.1996 da Prof.Dr.İsmail TOPÇU ABD başkanı olmuş 2001 yılında Prof.Dr.Faruk MERİÇ’e ABD başkanlığını devretmiştir halen Prof.Dr. Faruk Meriç ABD başkanlığına davam etmektedir. 
 
Ana Bilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Faruk MERİÇ

Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. İsmail TOPÇU
Prof. Dr. Faruk MERİÇ
Yrd.Doç. Dr. Faruk OKTAY

Asistanlar:
Dr. Pervin Eryılmaz
Dr. Volkan Türünz
Dr. Nedim Yandım
Dr. Baver Samancı
Dr. Aydın Değirmenci
Dr .Recep Güzel
 
Önceki Klinik Ana Bilim Dalı Başkanları

Prof.Dr. Hayrettin Muhtar        1969-1971
Prof.Dr. Emre Cingi                  1971-1973
Prof.Dr. Hayrettin Muhtar        1973-1975
Prof.Dr. Emre Cingi                 1975-1979
Prof.Dr.Hayrettin Muhtar         1979-1983
Prof.Dr.Kıvanç Ayaz                1983-1984
Prof.Dr. Mehmet Demirel        1984-1997
Prof.Dr. İsmail Topçu              1997-2001
Prof.Dr. Faruk Meriç               2001-

Bugüne kadar görev yapmış Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Hayrettin Muhtar (KTÜ - Emekli)
Prof.Dr. Emre Cingi (Osmangazi  Ü.T.F.K.B.B.ABD)
Prof.Dr. Mehmet Demirel (DÜ-Emekli)
Prof.Dr. Kıvanç Ayas (Hacettepe Ü.T.F.K.B.B.ABD)
Prof.Dr. İsmail Çölhan (İ.Ü.. İst. T.F. KBB ABD)
Prof.Dr. Cengiz Yağız (İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. KBB ABD)
Prof.Dr. İsmail Topçu(D.Ü. T.F. KBB ABD)
Prof.Dr.Faruk Meriç (D.Ü.T.F. KBB ABD)
Doç.Dr. Üstün Osma (Bayındır Tıp Merkezi Ankara)
Doç.Dr. Muhammad Tekin (Göztepe SSK)
Doç.Dr. Sabahattin Cüreoğlu (Department of Otolaringology ,University of Minesota ;Director of Otopathology Laboratory Minneapolis,Minnesota)
Yrd.Doç.Dr.Kemal Vergili (Yalvaç D.H.)
Yrd.Doç.Dr. Faruk Oktay( D.Ü.T.F. KBB ABD)

Bu Güne Kadar Verilen Uzman Sayısı ve İsimleri:

Uzman Sayısı:59
Mezunlarımızın İsimleri  ve Mezuniyet Tarihleri:

Uzm.Dr. Hazım Gür                           19.09.1972
Uzm.Dr. Çetinalp Karadede               08.11.1973
Uzm.Dr. İlhan Oral                             27.11.1975
Prof..Dr. Mehmet Demirel                  29.03.1976
Uzm. Dr. Ergün Birhekimoğlu           09.09.1976
Uzm. Dr. Necat Ketani                       19.03.1979
Uzm. Dr. Talat Köseoğlu                    19.03.1979
Uzm. Dr.Yasin Tansel Torunoğlu       05.10.1979
Uzm. Dr.Hasan Turan                          22.10.1979
Uzm. Dr. Ali Kolaylıoğlu                    22.10.1979
Uzm. Dr. Osman Özkeleş                    16.06.1980
Uzm.Dr. İbrahim Cemal Omay           06.05.1980
Uzm.Dr. Orhan Demireli                     24.10.1980
Uzm. Dr. Cengiz Gündoğan                24.10.1980
Uzm. Dr. Mahmut Keçeli                    12.12.1980
Uzm. Dr. Mustafa Yalçın                    18.03.1983
Uzm. Dr. Cafer Yiğit                           21.04.1983
Uzm. Dr. Selami Şahin                        23.09.1983
Uzm. Dr. Ahmet Turan Özer               23.09.1983
Uzm. Dr. M.Ruhi Koç                         02.11.1983
Uzm.Dr.Halit İlkhan                            12.01.1984
Uzm.Dr. Bilen Özel                            03.05.1984
Uzm.Dr. Ali Rıza Kalfa                      03.05.1984
Prof. Dr. İsmail Topçu                        02.11.1984
Uzm. Dr. Mustafa Soydinç                 13.03.1987
Uzm. Dr. Cevdet İzmirli                     20.10.1987
Uzm.Dr. İsmail Eğilmez                     20.10.1987
Uzm.Dr. Suat Köyoğlu                       20.10.1987
Uzm.Dr. İrfan Vural                           27.09.1988
Prof. Dr. Faruk Meriç                         15.11.1988
Uzm. Dr.Murat Erdoğan                     14.02.1989
Uzm. Dr.Cenk Erol                              28.12.1990
Uzm.Dr. Aziz Aydınalp                       21.03.1991
Uzm.Dr. Ahmet Bülent Akın               24.04.1991
Uzm.Dr. Ayten Tezgül Turan              02.10.1991
Uzm.Dr. Hüseyin Yıldırım                  16.10.1991
Uzm.Dr.Sermet Menteş                       05.03.1992
Doç.Dr. Üstün Osma                            30.06.1992
Uzm.Dr. Şenol Erten                            06.10.1993
Uzm.Dr. M.Kemal Vergili                   02.11.1994
Doç.Dr. Muhammet Tekin                   25.01.1995
Uzm.Dr. Halil Yenişekerci                   16.02.1995
Uzm.Dr.Yüksel Çetin                           08.03.1995
Uzm.Dr. M.Emin Ulaş                          19.04.1995
Uzm. Dr. Tamer Sezer                          07.02.1996
Uzm.Dr.Metin Üstel                             30.04.1997
Uzm. Dr. Hakan Erteni                         16.04.1998
Uzm.Dr. Hüseyin Demir                       30.04.1999
Uzm.Dr. Nursel Akbulut                       30.04.1999
Yrd.Doç. Dr. A.Faruk Oktay                20.04.1999
Uzm.Dr.A.Galip Paydaş                       29.09.1999
Uzm. Dr.Abdulsamet Daştan               10.07.2000
Uzm.Dr.Musa Cebe                             25.06.2001
Uzm.Dr.Erşar Evren Koç                     26.03.2002
Uzm.Dr.Yekta Helbest Akgül              29.04.2003
Uzm.Dr. Mehmet Yazıcıoğlu               30.12.2003
Uzm.Dr.Edip Günyel                            04.03.2004
Uzm.Dr. Müzeyyen Yıldırım                16.09.2004
Uzm.Dr.H.İbrahim Baysöz                    16.09.2004 

Aktiviteler:

Fırat Dicle havzası olarak 6 Ayda bir Bölgesel toplantılar düzenlenmektedir(Malatya Urfa, Gazi Antep, Diyarbakır, Elazığ, Sivas, Kayseri, Maraş)

Yapılan Ameliyat Sayısı

2003 Yılında:  
Büyük Ameliyat:137
Orta Ameliyat:379
Küçük Ameliyat:272
Poliklinik:13835
Yatan hasta:887
 
Birimler

Odyoloji:
Odiometri ,Serbest Alan odiometrisi(Davranış, şartlanma, Oyun)
Tympanometri
Stapez reflexi
BERA
Tone-decay,Si-Si
ENG
Fasial Stimülasyon Testi
 
Öğretim Üyelerinin ilgi alanları ve Hobileri

Prof.Dr. Faruk Meriç:
FESS Cerrahisi  Rinoplasti kısmen Otoloji
Hobileri: Manzara ve Gezi  Fotoğrafcılığı ve  Otomobiller

Prof.Dr. İsmail Topçu
FESS Cerrahisi
Hobileri:Gezi ve Fotoğrafçılık

Yrd.doç.Dr.Faruk Oktay:
Rinoplasti Otopatoloji

 
Aktiviteler:

Fırat Dicle havzası olarak 6 Ayda bir Bölgesel toplantılar düzenlenmektedir(Malatya Urfa, gazi Antep, Diyarbakır, Elazığ, Sivas, Kayseri, Maraş)