Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI - VAN


Anabilim Dalımız halen Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Muzaffer KIRIŞ tarafından 1994 yılı Mart ayında kurulmuştur. Dr. Kırış Anabilim Dalımıza yardımcı doçent olarak ilk atanan öğretim üyesi olup, aynı yıl Yard. Doç.Dr. Erol Egeli ve Yard. Doç.Dr. Ahmet Kutluhan’ın 1995 yılında Yard. Doç.Dr. Hakan Çankaya’nın atanması ile öğretim üyesi sayısı dörde çıkmıştır. Başlangıçta 6 ay kadar sadece poliklinik hizmeti veren anabilim dalımız ekim 1994 de itibaren 50 yataklı genel bir klinik içinde Nisan 1995 den itibaren Göz AD ile birlikte 24 yataklı bir kliniği ortak kullanmıştır. 1997 yılında 24 yataklı müstakil bir kliniğe kavuşmuştur.

Şu ana Kadar kliniğimizde:
1- Prof.Dr Muzaffer Kırış
2- Prof. Dr. Erol Egeli (Şu anda Düzce Tıp Fak KBB AD başkanı)
3- Doç.Dr. Hakan Çankaya
4- Doç.Dr. Ahmet Kutluhan
5- Yard. Doç.Dr. Köksal Yuca
6- Yard. Doç.Dr. A.Faruk Kıroğlu görev yapmıştır.

Anabilim dalımızda halen 1 profesör, 2 doçent ve 2 yard. Doç olmak üzere 5 öğretim görevlisi hizmet vermektedir. Ayrıca 8 araştırma görevlisi ve 1 odyometrist görev yapmaktadır.
 
Prof.Dr. Muzaffer KIRIŞ halen Anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.

- - Klinik te yapılan aktiviteler

1- Her hafta salı günü makale saati ve asistan semineri
2- Her ay öğretim üyesi semineri yapılmaktadır.

Kiliniğimiz öğretim üyeleri 2000-2004 yılları arasında 30 uluslar arası yayın yapmışlardır.

Klinikteki birimler veya özel ilgi alanları

1- Prof.Dr. Muzaffer KIRIŞ (rinoloji, otoloji)
2- Doç.Dr. Hakan ÇANKAYA (Baş-boyun Kanserleri, otoloji)
3- Yard.Doç.Dr. Köksal YUCA (Rinoloji ve otoloji)
4- Yard.Doç.Dr. A.Faruk KIROĞLU (Fasiyal plastik cerrahi, rinoloji)
 
Anabilimdalımızda poliklinik, larengoloji, odyoloji ve endoskopi üniteleri hizmet vermektedir. Birisi ameliyathanede diğeri klinikte olmak üzere iki operasyon mikroskopu; ameliyathane, klinik ve poliklinikte üç adet endovizyon üniteleri mevcuttur. Odyoloji ünitemiz odyometri, timpanogram ve OAE den oluşmaktadır.

Kliniğimizde her yıl ortalama 10 bin hasta muayenesi yapılmaktadır. Ortalama ameliyat sayımız 650-700dür.
 

Öğretim Üyeleri:

1- Prof.Dr. Muzaffer KIRIŞ
e-mail: drkiris@hotmail.com

2- Doç.Dr. Hakan ÇANKAYA
e-mail: hcankaya2@hotmail.com
hcankaya2@yyu.edu.tr

3- Yard.Doç.Dr. Köksal YUCA
e-mail: koksalyuca@hotmail.com

4- Yard.Doç.Dr. A.Faruk KIROĞLU
e-mail: fkiroglu@email.com

Araştırma Görevlileri:
Dr. Fatih Yakut
Dr. Y.Feyyat Sakin
Dr. Ferhat Bozkuş
Dr. Sezgin Çelebi
Dr. Tolga Kara
Dr. Ali Budak
Dr. Yunus Ağar
Dr. Muzaffer Arı,

Odyometrist:
Nuh Mehmet Erdem

- Bu güne kadar verdiği uzman sayısı: 6

- Dr. Serdar Akkaya
- Dr. Emin İnalkaç
- Dr. A.Faruk Kıroğlu
- Dr. Murat İçli
- Dr. Zülküf Kaya
- Dr. Veysel Yurttaş