Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ 2.KBB KLİNİĞİ


Hastanemiz   1899 yılında  modern bir çocuk hastanesi olarak devrin padişahı 2.Abdülhamid tarafından yaptırılmış  ve Hamidiye Etfal Hastanesi adını almıştır. Hastane Almanya'da uzun süre kalan Etibba-i Hazret-i Şehriyari'den İbrahim Bey'in tavsiyeleri ile Berlin deki " Kaiser-und Kaiserin Fredrich Kinderkrankerhause" isimli çocuk hastanesi örnek alınarak yapılmıştır. Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi'nin ilk sertabibi Dr. İbrahim Paşa'dır.

Hastanemiz ,Balkan savaşı ve 1.Dünya savaşı sırasında yaralılara ve halka önemli hizmetlerde bulunmuştur.1933 yılında Haydarpaşa Tıp Fakultesinin bazı klinikleri buraya taşınmış daha sonrada eğitim hastanesine dönüştürülmüştür.

Türk KBB tarihinde önemli bir yeri olan Ziya Nuri Paşa nın 1901 ve takibeden yıllarda Hamidiye Etfal Mecmuasında yayınları ve olgu sunumları hastanemiz arşivlerinde bulunmaktadır.  

 Kulak Burun Boğaz Kliniği Şefleri ise şöyle sıralanmaktadır;

 • Dr. Muhittin Nuri (Fahri)                                                   1899-1908
 • Dr. Ziya Nuri Paşa                                                           1900-1908
 • Dr. Rıza Servet                                                                1909-1910
 • Dr. Taptas                                                                       1910-1919
 • Dr. Haydar İbrahim                                                         1919-1928
 • Dr. Ekrem Behçet Tezel                                                   1928-1933
 • Dr. İhya Salih                                                                  1933-1936
 • Dr. İhsan Hilmi Duydal                                                    1936-1947
 • Dr. Nakiyettin Yaltırım                                                     1948-1949
 • Dr. Mehmet Ziyaettin Maktav                                         1949-1966
 • Dr. Abdurrahman Tuğyan Atatür                                    1967-1981
 • Dr. Aras Şenvar                                                             1981-1998
 • Dr. Suat Turgut          1.KBB Kliniği şefi           1998- Halen Çalışıyor
 • Dr. Burhan Dadaş      2.KBB Kliniği şefi           2001- Halen Çalışıyor


 

 

          Kliniğimiz , Doç.Dr.Burhan DADAŞ başkanlığında 2001 yılında kuruldu. 

Hızla  gelişen klinik, 2001 yılında 276 ameliyat ve 6571 poliklinik yaparken, 2002’de ameliyat sayısı 474’e ulaşıyor, polikliniklerde ise 11068 hasta  muayene ediliyordu. 2003’de neredeyse geride kalan iki yılın toplamı kadar ameliyat yapılırken(623), poliklinik sayısı da 13076 ya ulaşıyordu.  2.KBB ve Baş boyun cerrahisi kliniği üçü özel yirmi hasta yatağı,  çağdaş dizaynı, modern tıbbi donanımı ile çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

     Doç. Dr. Burhan Dadaş (Klinik şefi)

Kliniğimizde genel KBB operasyonları yanında kafa tabanı cerrahisi, tiroid cerrahisi, ileri endoskopik sinüs cerrahisi, koruyucu larenks cerrahisi, OSAS cerrahisi, fasiyal plastik cerrahi uygulamaları yapılmaktadır. İlk uzmanını 27 Mayıs 2002’de Dr.Ebru Topuz ile veren klinik , 30 Eylül 2003’te Dr.Gökhan Akgül, 22 Eylül 2004’te ise Dr.Özlem Ünsal uzman hekim olarak mezun olmuştur.Op.Dr.Özgür Yiğit klinik şef muavini olarak kliniğimizde görev yapmıştır. Kliniğimizde halen 1 şef, 1 şef yardımcısı, 3 başasistan, 2 uzman ve 9 asistan görev yapmaktadır. 

 Kulak-Burun-Boğaz’ın derinliği içerisinde pek çok özel ilgi ve beceri alanlarına da kayıtsız kalmayan 2.KBB Kliniğinde şef yardımcısı Op.Dr.Hüseyin Seven baş-boyun cerrahisi, otoloji, başasistanlardan Op.Dr.Uğur Çınar laringoloji, Op.Dr.Berna Uslu  fasial plastik ve tiroid cerrahisi, Op.Dr.Seyhan Alkan ise rinoloji ve baş-boyun cerrahisi ile ilgilenmektedir. Op. Dr. Sancak Yüksel Amerika Birleşik Devletleri University of Pittsburgh School of Medicine’da 1 yılı aşkın süredir çalışmalarına devam etmektedir.
 

 2 KBB Kiniği Doktor Kadrosu 

Aktif çalışılan haftanın 5 gününü 1 KBB Kliniği ile paylaşan kliniğimiz, Pazartesi-Çarşamba Günleri poliklinik yaparken, Salı-Perşembe ise iki ameliyathanede operasyonlarını gerçekleştirmektedir. Cuma Günleri ise  iki klinik, poliklinik ve ameliyat sorumluluğunu dönüşümlü olarak paylaşmaktadır.

 
KBB Ameliyathanesi
 

KBB Polikliniği

Spesifik poliklinikler, çeşitli bilimsel aktiviteler, yayınlar ve multidisipliner eğitim toplantıları ile II.KBB Kliniği üzerine düşen sağlık hizmeti ve uzmanlık eğitimi görevini özenle devam ettirmektedir. 
 
YAYINLARIMIZ:   
2001-2004 yılları arasında kliniğimizin 15 yabancı, 20 yerli yayını bulunmaktadır.

 SPESİFİK POLİKLİNİKLERİMİZ:     Allerji Polikliniği, Vertigo Polikliniği, Odyoloji Laboratuarı


Odyoloji

BİLİMSEL  TOPLANTILARIMIZ:    Patoloji ve Radyoloji Klinikleri ile ayda bir gerçekleştirilen multidisipliner toplantılar.

Pazartesi Günleri güncel dergilerden yapılan makale çevirileri ve her hafta Cuma Günleri saat 07.30’da gerçekleştirilen seminerler ile bilimsel aktiviteler sürdürülmektedir. Kulak Burun Boğaz Bilim Dalı’nda yayın yapan “KBB Postası” isimli dergi Doç. Dr. Burhan Dadaş’ın editörlüğü ve kliniğimiz uzmanlarının yayın kuruluna katılımıyla, yılda dört kez yayınlanmak üzere faaliyet göstermektedir. 
 
 2. KBB Seminer Odası

 Eğitimine devam etmekte olan asistanlarımız
Dr Merve Belit Şener
Dr Hayati Şavk
Dr Seher Uğur
Dr Esra Sözen
Dr Memet Çiftçi
Dr Deniz Çelik
Dr Alper Tolga Koşar
Dr Erdal Sakallı
Dr Burak Güler

 İLETİŞİM ADRESLERİ :  
Doç.Dr.Burhan Dadaş           bdadas@yahoo.com
Op.Dr.Hüseyin Seven            hseven1@hotmail.com
Op.Dr.Uğur Çınar                u_cinar@yahoo.com
Op.Dr.Berna Uslu                bernauslu@tnn.net 
Op.Dr.Seyhan Alkan            seyhanalkan@hotmail.com 
Op.Dr.Sancak Yüksel           sancakyuksel@hotmail.com