Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KBB ANABİLİM DALI

 

Üç Nisan 1972 tarihinde Atatürk Üniversitesine bağlı olarak hizmete başlayan kliniğimiz daha sonra 22 Kasım 1973 tarihinde kurulan Çukurova Üniversitesine bağlanarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde yerini almıştır. Dört Eylül 1972 tarihinde fakültenin kurucu kadrosu Adana'ya gelmiştir. Bu kadroda Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalına kurucu öğretim üyesi olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim dalından Doç.Dr.Can ÖZŞAHİNOĞLU göreve başlamıştır. Aynı zamanda asistan olarak Dr. Fikret KIROĞLU ve Dr. Tamer GÖKÇE atanmıştır. Daha sonra 1975 yılında Uzman Dr. Çağatay AKÇALI' nın katılımıyla ilk çekirdek kadro oluşmuştur.

 

Kuruluşundan sonra kliniğimizde;
            1975-1982 yılları arasında Prof.Dr. Can ÖZŞAHİNOĞLU,

            1982-1986 yılları arasında Prof. Dr. Fikret KIROĞLU,
            1986-1991 yılları arasında Prof.Dr. Can ÖZŞAHİNOĞLU,

            1991-1992 yılları arasında Prof. Dr. Fikret KIROĞLU,

            1992-1994 yılları arasında Prof.Dr. Can ÖZŞAHİNOĞLU,

            1994-1999 yılları arasında Prof.Dr. Çağatay AKÇALI,

            1999- 2003 yılları arasında Prof. Dr. Fikret KIROĞLU  Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır ve 2003 yılından bu yana da Prof. Dr. Levent SOYLU Anabilim Dalı başkanlığı görevini sürdürmektedir.

 

Halen beş profesör, iki doçent ve sekiz araştırma görevlisi ile hizmet vermekte olan kliniğimizde kuruluşundan bu yana 59 uzman mezun edilmiştir. Prof. Dr. Fikret KIROĞLU hocamız Aralık-2003’de emekliye ayrılmıştır.

 

Kliniğimizde araştırma görevlileri poliklinik ve ameliyat grubu olmak üzere iki ayrı ekip olarak çalışmaktadır ve  Perşembe günleri hariç her gün ameliyat ve muayene yapılmaktadır. Merkezi ameliyathanede kliniğimiz için normalde haftada dört gün iki oda ayrılmış olup yoğun olan zamanlarda oda sayısı artırılabilmektedir. Operasyon sayımız yılda ortalama 1000-1200 kadar olup ayrıca küçük cerrahi girişimler polikliniğimizdeki  müdahale odamızda yapılmaktadır. Yataklı ünitede 40 yatak mevcut olup yedi hemşire ve altı hizmetli görev yapmaktadır.

 

 

 

Polikliniğimiz yaklaşık 650 m2 alanı kaplamaktadır ve bu bölümde bir hemşire, dört sekreter ve iki teknisyen görev yapmakta olup altı muayene ünitesi, yedi öğretim üyesi ofisi, bir toplantı ve eğitim odası, üç odyolojik tetkik ünitesi bulunmaktadır. Odyoloji birimimizde iki odyolog ve bir odyometrist çalışmakta olup tüm odyolojik tetkikler (OAE, BERA dahil) yapılabilmektedir. Polikliniğimizdeki ses ünitesinde stroboskopi ve ses analizi yapılmakta olup ses terapisi uygulanmaktadır. Ayrıca rektörlüğe bağlı olarak hizmet veren Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi’nde üç eğitim odyoloğu ve iki usta öğretici mevcuttur. Bu merkezde 27’si bizim kliniğimizde opere olan 50 koklear implantlı hastaya ve yaklaşık 90 duyma engelli çocuğa eğitim verilmektedir.
 

Kulak burun boğaz alanındaki cerrahi tekniklerin tümünün başarıyla uygulandığı kliniğimizde; baş-boyun cerrahisi, tiroid cerrahisi, otoskleroz cerrahisi, koklear implantasyon, endoskopik sinüs cerrahisi, lazer cerrahisi, fonocerrahi ve radyofrekans cerrahisi için gerekli ve yeterli donanım mevcuttur. Kliniğimiz 1983 yılında Milli Kongreye ev sahipliği yapmıştır. Ülkemizde, CO2 lazer KBB alanında ilk kez 1987 yılında kliniğimizde uygulanmaya başlamıştır ve 1989 yılında CO2 lazerin larinkste kullanımı ile ilgili ulusal bir toplantı düzenlenmiştir.

 

Öğretim üyelerinden; Prof. Dr. Can ÖZŞAHİNOĞLU otoloji ve nörootoloji , Prof.Dr. Çağatay AKÇALI rinoloji ve endoskopik sinüs cerrahisi, Prof.Dr. Fikret ÇETİK otoloji ve nörootoloji, Prof.Dr. Levent SOYLU baş-boyun cerrahisi ve endoskopik sinüs cerrahisi, Prof. Dr. Mete KIROĞLU otoloji, nörootoloji ve larengoloji, Doç. Dr. Barlas AYDOĞAN baş-boyun cerrahisi ve rinoloji, Doç Dr. Ülkü TUNCER otoloji ve larengoloji  ile daha yoğun ilgilenmektedirler.
 

Kliniğimizde Perşembe günleri; dergi kulübü ve  seminerlerin yapıldığı, ilginç olguların tartışıldığı eğitim günü olarak ayrılmıştır. Ayda bir kez patoloji ABD ile ortak toplantılar yapılmaktadır. Ayrıca baş-boyun kanserli olgular; KBB, patoloji, onkoloji, radyasyon onkolojisi ve radyoloji kliniklerinin bir araya geldiği tümör konseyinde tartışılarak tedavileri planlanmaktadır. Çukurova Kulak Burun Boğaz Derneği bünyesinde yılda ortalama sekiz kez bölgemizdeki KBB hekimlerinin katıldığı bir kez de yurdumuzdaki tüm KBB hekimlerinin davet edildiği videokonferanslar dizisi düzenlenmektedir. Kliniğimizde son beş yılda SCI kapsamında yer alan uluslar arası dergilerde 23, ulusal dergilerde 28 bilimsel yayın yapılmıştır. 
 


KLİNİĞİMİZDEN UZMANLIĞINI ALANLAR (yıl)

1-Fikret Kıroğlu                      1975

2-Tamer Gökçeoğlu                1975

3-Salih Okman                        1977

4-Tunalı Bavbek                      1978

5- İsmail Secerli                       1978

6- Selahattin Türkoğlu              1978               

7-Faruk Özsoy                        1979

8- Saim Ergün                         1979               

9-Fikret Çetik                         1980               

10-Temel  Coşkuner                1980               

11-Cahit Gürses                      1981

12-Sezai Yavaşca                    1982

13-İsmail Yayla                       1982               

14-Süleyman Aslaner               1982

15-İbrahim Canpolat               1983               

16-Halil Özdemir                     1983

17-Rıza Mete                          1984               

18-M.Kemal Olgun                 1984               

19-Muzaffer Kanlıkama           1985               

20-Rukiye Öğretmen               1986                                                              

21-Mustafa Bozdağ                 1987               

22-Hüseyin Özmen                  1987

23-Sait Günal                          1988

24-Ful Dikmengil                     1989

25-Ali Yaman                          1989               

26-Levent Soylu                      1990               

27-Lemi Özer                          1990

28-Enver Seçinti                      1990

29-İlker Cengizler                    1991

30-Özhan Türeli                       1991

31-Ahmet Payas                      1992

32-Cengiz Özcan                     1993

33-Gültekin Gökçe                  1994

34-Rıza Hakan Yurdakul         1994

35-Atilla Gökçe                       1994

36-Ali Asgher Abedi               1995

37-Pakize Özberk                   1995

38-Zekiye Serdar Güney         1996

39-Ahmad Reza Javadzadeh    1996

40-Lütfi Barlas Aydoğan          1997

41- Nebil Ark                         1997

42-Derya Ümit Talas               1998

43- Ülkü Tuncer                      1998

44- Uğur Aktaş                       1998   

46-M.Özler Eker                     1999

47- Fazlı Aslan                        1999

48-Erdoğan Okur                    1999

49-İlhami Yıldırım                    1999

50-Argun Ediz Yorgancılar      1999

51-Alper Nabi Erkan               2000

52 –Mustafa Şimşek                2000

53-Hakan Erbaş                      2001

54- Fuat Karakuş                    2002               

55- Hülya Demir                      2002               

56- Buket Temel                     2003               

57-Özgür Tarkan                     2004
58-Feyha Kahya Aydoğan       2004