Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ   KBB ANABİLİM DALI

 

Tarihçe

Kurucu Rektör Atıf Ural ve Tıp Fakültesi Dekanı Baki Komsuoğlu döneminde, KBB Anabilim Dalı oluşmasında ilk adım Nisan-1994’te Dr. Haluk Özkarakaş’ın Yrd. Doçent ve Anabilim Dalı Başkanı olarak atanması ile atılmıştır. Daha sonra, Doç. Dr. Ali Oğuz ikinci eleman olarak Anabilim Dalına katılmış ve Ekim-1994’te Anabilim Dalı Başkanı olmuştur. Ayni yıl içinde Uz. Dr. Öncel Koca, Yrd.Doçent olarak Anabilim Dalına atanmıştır. 1995’de Anabilim Dalına Uz. Dr. Cem Devge Yrd.Doçent olarak, Dr. Emre Üstündağ ve Dr Gürkan Keskin Uzman kadrosu ile katılmıştır. Ayni yıl Prof.Dr. Ahmet Almaç kuruma katılmış ve Anabilim Dalı Başkanı olmuştur. 1996’de Öncel Koca ve Haluk Özkarakaş Doçentlik payesi almışlardır. Ömer Aydın, Emre Üstündağ ve Gürkan Keskin ise Yrd. Doçentliğe atanmışlardır. Dr. İsmail Koçak kısa süreli olarak Anabilim Dalına katılmıştır. 2000’de Yrd. Doç. Cem Devge, Dr. Ömer Aydın ve Emre Üstündağ, 2001’de ise Dr. Gürkan Keskin sınavlarında başarı sağlayarak Doçent’lik payesi almışlardır. İlerleyen süreçte Dr. Öncel Koca, Dr.Ali Oğuz, Dr.Cem Devge ve 2004’te Prof.Dr. Haluk Özkarakaş Anabilim Dalından ve Kocaeli Üniversitesinden ayrılmışlardır. Doç. Dr. Ömer Aydın ve Doç.Dr. Emre Üstündağ 2006, Doç.Dr. Gürkan Keskin ise 2007 yılında Profesörlüğe atanmışlardır. Anabilim Dalımızın ilk Araştırma Görevlisi Uz.Dr. Dr. Mete İşeri, 2005’te Anabilim Dalımıza Yrd.Doç. olarak yeniden katılmıştır ve Kasım 2007’de Doçent’lik payesi almıştır. Dr.S.Arif Ulubil 2006’da KBB Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmış, 2009’da Doçentlik payesi almıştır. Prof. Dr. Emre üstündağ ve Doç.Dr. Arif Ulubil 2007 ve 2008’de Kocaeli Üniversitesinden ayrılmışlardır. 2011’de Uz. Dr. Murat Öztürk ve 2012’de Uz.Dr. Murat Topdağ, Anabilim Dalı  Yrd.Doç. kadrolarına  atanmışlardır. Uz. Odiolog Merve Durgut, 2011’de Öğ.Görevlisi kadrosu ile KBB Anabilim Dalı akademik kadrosunda yer almıştır. Anabilim Dalı Başkanlığını halen Prof. Dr. Ahmet Almaç yürütmektedir.


 

2013 itibari ile mevcut Ögretim Üyeleri;              Mevcut Araştırma Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ALMAÇ                                               Dr. Özlem Topdağ

Prof. Dr. Ömer AYDIN                                      Dr. Selvet Erdoğan

Prof. Dr. Gürkan KESKİN                                 Dr. Kadri İla

Doç.Dr. Mete İŞERİ                                         Dr. Fatih Sarı

Yrd.Doç.Dr. Murat ÖZTÜRK                             Dr. Sebla Çalışkan

Yrd. Doç. Dr. Murat TOPDAĞ                           Dr. Fatih Mutlu

Öğ. Gör.Uz. Odiolog Merve Durgut                   Dr. Ahmet Kara

                                                                       Dr. Sinem Durmaz

                                                                       Dr. Ahmet Mutlu

                                                                       Dr. Çağlar Buday

                                                                       Dr. Ahmet Cihad Doruk

 

1997’de Derince SSK hastanesinde işlevsellik kazanan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005’te Umuttepe yerleşkesinde tamamlanan hastanede çalışmaya başlamıştır. 2013 yılı itibari ile 6 öğretim üyesi ve 11 Araştırma Görevlisi ile eğitim, sağlık ve araştırma hizmetlerini yürütmektedir. Her hafta Cuma günleri 9.00-11.00 saatleri arasında seminer, klinikopatoloji-radyoloji ve dergi özetleri ile mezuniyet sonrası eğitim programı yürütülmektedir. Mezuniyet öncesi Tıp eğitiminde yaklaşık 10-15 öğrenciden oluşan Dönem V staj gruplarına 3 haftalık teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Ayrıca Dönem II ve III’te klinik korelasyon ve kurul derslerine katkı sağlanmaktadır. Mezuniyet sonrası sürekli eğitim kapsamında her yıl konusunda kendini kanıtlamış öğretim üyelerimiz ve konuk öğretim üyelerinin katılımı ile konferans ve panel şeklinde 5 veya 6 bilimsel toplantı düzenlenmesi geleneği yerleşmiş durumdadır. Ayrıca, bazı aksamalara karşın, her yıl eylül-ekim döneminde “ Kocaeli KBB günleri” başlığı altında uygulamalı kurs geleneğini sürdürülmeye çalışılmaktadır.  Anabilim Dalımızın son 10 yıllık periodda yılda ortalama 5 bilimsel yayın yapmıştır. Bu yayınların ortalama 4’ü yabancı dergilerde, biri ulusal dergilerde yayınlanmış durumdadır. Umuttepe yerleşkesinde inşa edilen modern ve ülkemizin ilk deprem izolatörlü hastanesinde, KBB Anabilim Dalı 21 yataklı servise sahiptir. Odalar tek ve iki yataklı, klimatizasyon, merkezi aspirasyon ve oksijenasyon sistemlerine sahiptir. Serviste pansuman, endoskopi ve mikroskopi odaları mevcuttur. Yılda ortalama 1000 hasta yatarak tedavi görmektedir. Genel ve lokal anestesi altında yılda yaklaşık 1600 ameliyat yapılmaktadır. Ameliyatların yaklaşık 1/3’ü baş-boyun, 1/3’ü otolojik ve 1/3’ü de rinololojik cerrahiler oluşturmaktadır. Her hafta Cuma günleri onkoloji ağırlıklı problem olguların değerlendirildiği multidisipliner cerrahi konsey yapılmakta ve bir sonraki haftanın elektif ameliyat programı planlanmaktadır. Poliklinikte otomasyon sistemine entegre edilmiş bilgisayar sistemleri üzerinden hasta işlemleri yapabilen üç bağımsız hasta muayene ünitesi, ayrıca mikroskopi, endoskopi, alerji ve odioloji üniteleri mevcuttur. Polikliniklerde otoloji - denge, rinoloji - alerji ve onkoloji özel amaçlı poliklinikleri yapılmaktadır. Yılda yaklaşık 17 bin genel poliklinik ve bin özel amaçlı poliklinik muayenesi (Otoloji, Rinoloji, Onkoloji) yapılmaktadır. Odioloji ünitesi uluslar arası standartlarda iç-dış entegre odio kabinine sahiptir, Klinik Odiometre, Empedansmetre, BERA, OAE ve Video ENG sistemleri ile işlev görmektedir. Bir Uz. Odiolog ve iki odiometrist görev yapmaktadır. Haftada bir gün genel anestezi destekli BERA testi uygulamaları yapılmaktadır.

 


************************************************** 

 

İletişim Adresi: KOÜ Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı,41900 Derince/KOCAELİ

 

Kuruluş Tarihi: 1994, Eğitim ve Sağlık hizmetlerinin başlangıcı: 1996

 

Öğretim üyeleri: Prof. Dr. Ahmet ALMAÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

                            Prof. Dr. Haluk ÖZKARAKAŞ

                            Doç. Dr. Ömer AYDIN

                            Doç. Dr. Emre ÜSTÜNDAĞ

                            Doç. Dr. Gürkan KESKİN

  


Araştırma Görevlileri
: Dr. Ferhat Mola

                                     Dr. Sinem Keskin

                                     Dr. Erdem Hovardaoğlu

                                     Dr. Berna Yayla

                                     Dr. Alev Camcıoğlu

                                     Dr. Sultan Şevik

                                     Dr. Murat Öztürk

Önceki Anabilim Dalı Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Haluk Özkarakaş (1994)

                                                          Doç. Dr. Ali Oğuz (1994)

Uzmanlık Eğitimini tamamlayan Doktor sayısı: 7 (yedi)

 

Bilimsel aktiviteler: İlimiz ve yöremiz KBB Uzmanlarına yönelik, Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim  kapsamında, misafir öğretim üyelerinin de katıldığı toplam 24 Bilimsel etkinlik (konferans ve panel)

 

Bilimsel Yayınlar: Kuruluştan bu yana yurt içi 48 (kırksekiz), yurtdışı 14 (ondört)

 

Ameliyat sayısı                       2003 yılı …………………….1054

                                                5 yıl ortalaması………………    742

  


Fonksiyonel birimler:

Ses Bozuklukları Ünitesi: CSL(Bilgisayar Destekli Ses Analiz 
Sistemi), Videostroboskopi, kayıt sistemi ve Gelişmiş Klavye Donanımı ile ses bozukluklarında tanı ve terapi. Doç. Dr. Emre Üstündağ, Doç. Dr. Ömer Aydın

                                                

 Denge Ünitesi: Video ENG , vestibuler değerlendirme ve kayıt  Sistemi

                                                 Prof. Dr. Haluk Özkarakaş

 

Rinoloji ve Alerji Ünitesi: Komple Rinoskopik Değerlendirme, kayıt, Cilt testleri, nazal smear, Provakasyon testleri, immunizasyon, Akustik Rinometri

Doç. Dr. İ. Gürkan Keskin, Prof. Dr. Haluk.Özkarakaş


İlgi alanları:
   Prof. Dr. Ahmet Almaç (Otoloji, Pediatrik Otorinolarengoloji)

                       Prof. Dr. Haluk Özkarakaş (Otonöroloji, kafa tabanı cerrahisi,

                                                 Fasial sinir cerrahisi, kohlear implant)

                       Doç. Dr. Ömer Aydın (Larenks, Troid,T ükrük bezi cerrahisi,ESC)

                       Doç. Dr. Emre Üstündağ (Larenks, dil, boyun, fasial estetik Cerrahi)

                       Doç. Dr .İ.Gürkan Keskin (Rinoloji, ESC, maksillofasial cerrahi)