Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB-BBC ANABİLİM DALI


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI VE
BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI – KONYA
0 332 - 323 26 00
Meram  42100 - KONYA

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim dalı aynı yıl Prof. Dr. Ziya Cenik başkanlığında resmi statüyle kurulmuştur. Halen anabilim dalı başkanlığı Prof. Dr. Ziya Cenik tarafından yürütülmektedir. Anabilim dalımızda kuruluşundan itibaren görev alan Prof. Dr. Fuat Yöndemli, 1988 yılından itibaren Prof. Dr. Yavuz Uyar, 1989 yılından itibaren Prof. Dr. Bedri Özer akademik kadroya katılmıştır. İlerleyen yıllarda kliniğimiz uzmanlarından Yard. Doç. Dr. Çağatay Han Ülkü, Yard. Doç. Dr Hamdi Arbağ, Yard. Doç. Dr Kayhan Öztürk’ ün de katılımlarıyla akademik kadromuz genişlemiştir. Kliniğimizde halen bir uzman, dokuz asistan bir odyometrist, bir klinik sekreteri, sekiz hemşire ile hizmet verilmektedir.
  

Kliniğimize ait her gün genel ve lokal ameliyatlar için kullanabildiğimiz merkez ameliyathanede bir ameliyat masamız mevcuttur. Ameliyathanemizde her türlü mikrocerrahi işlemlere yönelik cerrahi enstrümanımız, fasial sinir monitörizasyonumuz, endoskopik cerrahi donanımımız mevcuttur. Yıllık ortalama 800 civarında cerrahi girişim yapılmaktadır.

Kliniğimizde 27 yatak, ikisi serviste olmak üzere 4 muayene üniti, 2 odyometri, 2 timpanometri cihazı bulunmaktadır. Polikliniğimizde 2 muayene ünitinde yıllık ortalama 11000 hastaya hizmet verilmektedir. Kliniğimizde yılda ortalama 1100 hasta yatarak tedavi almaktadır.

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ziya CENİK (Anabilim Dalı Başkanı)
Tel: 0332 223 6604 

Prof. Dr. Fuat YÖNDEMLİ
Tel: 0332 223 6611

Prof. Dr. Yavuz UYAR
Tel: 0332 223 7030
e mail: yavuzuyar@yahoo.com

Prof. Dr. Bedri ÖZER
Tel: 0332 223 6841
e mail: bedriozer@hotmail.com

Yard. Doç. Dr. Çağatay HAN ÜLKÜ
Tel: 0332 223 7250
e mail: chanulku@yahoo.com

Yard. Doç. Dr. Hamdi ARBAĞ
Tel: 0332 223 6747
e mail:  harbag@selcuk.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Kayhan ÖZTÜRK
Tel: 0332 223 6651
e mail:  kayhan@medscape.com

Uzm. Dr. Bahar KELEŞ
Tel: 0332 223 6644
e mail:  drbaharkeles@medscape.com

Araştırma Görevlileri

Dr. Bahri GEZGİN
Dr. Bülent ULUSOY
Dr. Hüseyin YAMAN
Dr. Deniz ÜNALDI
Dr. Sema GÜLTEKİN
Dr. Ercan AKBAY
Dr. Duygu KÖROĞLU
Dr. Hakan KELEKÇİ
Dr. M. Akif DÜNDAR

            Akademik takvim süresince her cuma düzenli olarak araştırma görevlileri tarafından öğretim üyesi gözetimde hazırlanan seminer ve literatür programları staj grubu öğrencilerinin de katılımıyla yapılmaktadır. Anabilim dalımızda halen otoloji, nörootoloji, kafatabanı cerrahisi, nazal-paranazal sinüs cerrahisi, baş-boyun kanser cerrahisi, maksillofasial travmatolojisi ile ilgili uygulamalar başarıyla yürütülmektedir.

           

            Kliniğimizden bugüne kadar 24 uzman yetiştirilmiştir.

 

1)    Op. Dr. Mustafa ÜNAL (1986)
2)    Op. Dr. Selami GÖKOĞLU  (1986)
3)    Op. Dr. Orhan GÜL (1989)
4)    Op. Dr. Recai KADAKAL (1989)
5)    Op. Dr. Harun DOĞMUŞ (1990)
6)    Op. Dr. Levent SOLEY (1990)
7)    Op. Dr. Tolga Celal ŞAHİNER (1993)
8)    Op. Dr. Hasan UĞUR (1993)
9)    Op. Dr. Ersin BULUN (1994)
10)  Op. Dr. Kağan SAĞLAM (1994)
11)  Op. Dr. Süleyman ABACI (1995)
12)  Yard. Doç. Dr. Çağatay Han ÜLKÜ (1996)
13)  Op. Dr. Ali Rıza KARAOKUR (1996)
14)  Op. Dr. Ökkeş EMLİK (1997)
15)  Yard. Doç Dr. Hamdi ARBAĞ (1998)
16)  Op. Dr. Mehmet Akif ERYILMAZ (1998)
17)  Op. Dr. Ahmet EYİBİLEN (1999)
18)  Op. Dr. Adem Ersin YAŞAR (1999)
19)  Yard. Doç. Dr. Kayhan ÖZTÜRK (1999)
20)  Op. Dr. Fatih ÇAĞLAK (2001)
21)  Op. Dr. Kazım ÇAYIR (2001)
22)  Op. Dr. Yusuf BARAN (2003)
23)  Op. Dr. Sait Selçuk ATICI (2003)
24)  Op. Dr. Bahar KELEŞ (2003)