Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KBB-BBC ANABİLİM DALI


Kliniğimiz 3 Mart 1890 yılında Paris’te KBB ihtisası yapmış Mekteb-i Tıbbiye-i  Şahane  mezunlarından Dr. Civani Ananyan Bey tarafından kurulmuştur.  Aynı yıllarda askeri tıbbiyenin 1890 mezunlarından Dr. Ziya Nuri Bey   Almanya ‘ya giderek KBB ihtisası  yapmış ve 1900’da yurda  dönmüştür. 1909 ‘da II.Meşrutiyet’ten sonra  askeri ve sivil tıbbiyeler  tıp fakültesi ismi ile birleştirilince Civani Bey görevinden ayrılmış ve Ziya Nuri Bey kliniğin başına geçerek bu görevini 1933 üniversite reformuna kadar sürdürmüştür.

Ziya Nuri Paşa ayrıldıktan sonra Dr. Ekrem Behçet Tezel doçent  olarak fakülteye girmiş Ord. Prof.  Dr.Erich Ruttin kürsü yönetimi  için Almanya’dan davet  dilmiştir. Ruttin 03.09.1934’te göreve başlamış,  1935  yazında  Viyana’ya  gitmiş, Ocak 1936 da da Almanya’dan  Prof. Dr. Karl Hellman  Ord. Prof. Ve kürsü başkanı olarak  çağırılmıştır. Ord. Prof. Dr. K. Hellman’ın 30.05.1944’de yurdumuzdan ayrılması ile  Dr Ekrem Behçet Tezel evvela kürsü direktörü ve 1952’de  de Ord. Prof. olmuş ve görevine 1961 yılına kadar devam etmiştir.

Fakülteden 1938 yılında askeri hekim olarak mezun olan Dr. Safa Karatay, 2. Cihan  Harbi sonrası ordu tarafından Amerika’ya gönderilmiş, uzun süre çeşitli Amerikan üniversitelerinde  çalışmış, 1950’de KBB doçenti olmuş,1951’de ordudan izinli  olarak, 1954’te de askerlikten istifa ederek tamamen fakültede çalışmaya başlamıştır. Profesörlüğe 1961’de  yükseltilen Safa Karatay, daha sonra da kürsü başkanı olmuştur.

Prof. Dr. Safa Karatay  1982 yılında emekli olduktan sonra  yapılan seçimle Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu kürsü başkanlığına getirilmiştir (1982-1988 ve 1991-1994). Tıp fakültesi dekanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu’nda sonra sırasıyla Prof.Dr. Nermin Başerer (1988-1991),  Prof.Dr. Alparslan Akmandil (1994-1999),  Prof. Dr. Can Karatay (1999), Prof. Dr. Tayfun Sunay (1999-2005), Prof. Dr. Erkan Kıyak (2005) kürsü başkanlığı yapmışlardır. Prof. Dr. Kemal Değer 2005 yılından itibaren kürsü başkanlığı görevini sürdürmektedir.

 

Kliniğimiz Öğretim Görevlileri


Prof. Dr. Kemal Değer (kürsü başkanı)

Prof. Dr. Nermin Başerer

Prof. Dr. Engin Yazıcıoğlu

Prof. Dr. M. Can Karatay

Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

Prof. Dr. Sami Katırcıoğlu

Prof. Dr. Yahya Güldiken

Prof. Dr. Tuncay Uluğ

Prof. Dr. M. Nesil Keleş

Prof. Dr. Günter Hafız

Prof. Dr. Yusufhan Süoğlu

Prof. Dr. İsmet Aslan


Kliniğimiz Uzmanları ve Uzmanlık Öğrencileri


Uzm. Dr. K. Serkan Orhan

Uzm. Dr. Murat Ulusan

Uzm. Dr. Bora Başaran

Dr. Beldan Polat

Dr. Burak Karabulut

Dr. Karolin Yıldırmaz

Dr. Deniz Kanlıada

Dr. Caner Kesimli

Dr. Selçuk Güneş

Dr. Mehmet Çelik

Dr. Ayça Başkadem

Dr. Tuncay Çalış

Dr. Levent Aydemir

Dr. Serkan Alparslan

Dr. Selin Ünsaler

Dr. Şenol Acar


 

Kliniğimizde 16 hemşire  ve 14 yardımcı personel çalışmaktadır. Üç yataklı servis olup toplam yatak sayımız 60’tır. Genel KBB polikliniğimizde 8 ayrı odada hasta muayenesi yapılmaktadır. Ayrıca alerji polikliniği, ses ve konuşma bozuklukları polikliniği, “Burçin ve Engin İnan Ağır İşiten Çocuklar Merkezi”, vestibülometri ve odyometri laboratuarı, biyonik kulak merkezi ile hizmet verilmektedir.

Kliniğimizde yılda yapılan ameliyat sayısı 3500, poliklinik hizmeti verilen hasta sayısı ise yaklaşık 40000’dir.

Hizmet verdiğimiz alanlar:

 Otoloji

·         dış-orta-iç kulak hastalıkları ve cerrahisi

·         koklear implantasyon

·         Vestibüler sistem hastalıkları ve cerrahisi

Larengoloji

·         Larenks kanser cerrahisi

·         Ses hastalıkları,rehabilitasyonu ve cerrahisi

·         Hava yolları cerrahisi

Rinoloji

·         Burun ve paranazal sinüs hastalıkları ve cerrahileri

·         Allerji

·         Burun ve paranazal sinus tümörleri

·         Koku bozuklukları

Baş-Boyun cerrahisi

·         Doğumsal ve edinsel kitleler,

·         Travmatoloji

·         Onkolojik cerrahi

·         Rekonstrüktif cerrahi

Yüz cerrahisi

·         Estetik ve rekonstrüktif girişimler

·         Fasyal plastik cerrahi

Çocuk KBB

·         Konjenital ve edinsel baş boyun kitleleri

·         Enfeksiyon ve diğer hava yolu hastalıkları

Uyku hastalıkları

·         Göğüs hastalıklarıyla ortak uyku polikliniği ve uyku konseyi

·         Uyku bozuklukları cerrahisi

 KLİNİĞİMİZDEN UZMAN OLAN MESLEKTAŞLARIMIZ :

Dr. Ahmet Gülle                              1989

Dr. Ahmet Kızılağaçlı                      1994

Dr. Ahmet Korkmaz                       1987

Dr. Ali Oğuz                                       1990

Dr. Arif Ulubil                                    2004

Dr. Aytaç Saraçaydın                      1994

Dr. Bayram Veyseller                    1997

Dr. Bora Başaran                             2004

Dr. Burak Erdamar                          1998

Dr. Burak Ertaş                                 2006

Dr. Bülent Hafızali                           1997

Dr. Bülent Topuz                             1991

Dr. Celal Arslan                                1986

Dr. Cemal Gümrü                            1991

Dr. Cenker Ilıcalı                              1996

Dr. Cihat Aktan                                1985

Dr. Çağatay Oysu                            1996

Dr. Deniz Demir                                               2004

Dr. Deniz Kaya                                  2008

Dr. Dinç Mirata                                 1994

Dr. Dursun Tüzün                            2009

Dr. Ece Ersoy                                     2008

Dr. Emre Üstündağ                        1995

Dr. Emre Yücel                                 1995

Dr. Engin Aktaş                                2000

Dr. Ercan Yüce                                  1989

Dr. Erhun Şerbetçi                          1988

Dr. Erkan Özüdoğru                       1981

Dr. Hakan Yenice                             2002

Dr. Halil Şiraneci                               1989

Dr. Haluk Emin                                 2005

Dr. Hayrettin Kılıç                            1999

Dr. Hikmet Dulundu                       1989

Dr. Hilal Bankeroğlu                       1991

Dr. Hoccet Bagari                            1996

Dr. Hüseyin Muazzen                    1997

Dr. Hüseyin Rahmi Urfa                               1985

Dr. İlhan Özbek                                               1989

Dr. İlhan Topaloğlu                         1986

Dr. Kamil Akdağ                                               2002

Dr. Kemal Akbari                             1996

Dr. Kemal Delioğlu                          1994

Dr. Kia Arami                                     2000

Dr. Mehmet Akmandil                  1996

Dr. Mehmet Ali Solmaz                2003

Dr. Mehmet Güven                       2001

Dr. Mehmet Külekçi                      1980

Dr. Mithat Topal                              1999

Dr. Muhammed Azizzadeh         1995

Dr. Murat Damar                             2009

Dr. Murat Enöz                                2005

Dr. Murat Ergen                              2000

Dr. Murat Şirin                                 1999

Dr. Murat Ulusan                            2008

Dr. Murat Ünal                                 1997

Dr. Musa Elrafien                            1993

Dr. Mustafa Gözeler                      2007

Dr. Mustafa Koçer                          1986

Dr. Mustafa Özdemir                    2003

Dr. Mustafa Üzeyir                         1993

Dr. Orhan Özturan                          1991

Dr. Rasim Yılmazer                          2009

Dr. Salih Aydın                                  2009

Dr. Salih Manavoğlu                       1994

Dr. Selahattin Tuğrul                      1997

Dr. Serkan Orhan                            2004

Dr. Sezai Severgil                            1989

Dr. Suzan Akbari                              1996

Dr. Şenol Çomoğlu                         2007

Dr. Tamer Haliloğlu                         1993

Dr. Tayfun Demirel                         2005

Dr. Tuğçe Türker Botanlıoğlu      2005