Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. KBB KLİNİĞİ


ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. KBB KLİNİĞİ

 

Ankara Numune Hastanesi’nin kuruluş tarihi 1880’li yıllara kadar uzanmaktadir. Numune Hastanesi ismi ilk kez 18 Mart 1924 yılında TBMM çıkartılan bir kanun ile belirlenmiştir.
 
KBB kliniklerinin kuruluşu hastanemiz kuruluşu ile başlar. 1 Eylül 1927’de Dr.İhsan Duysal göreve başlamış, daha sonra 1935’te Dr.Nüzhet Atav ve aynı tarihlerde Prof.Dr. Max Mayer göreve gelmişlerdir. Prof. Mayer 1940’lı yıllara kadar görevine devam etmiş; 1948’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin açılmasıyla Numune Hastanesi ve Fakülte klinikleri beraber çalışmaya başlamış ve başına da Prof.Dr.Nüzhet Atav atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Prof.Dr.Şadi Berkmen, Op.Dr. Abbas Ural, Op.Dr. Abdülkadir Tanyeli Şeflik görevini yürütmüşlerdir. 1961 yılında Tıp Fakültesi KBB kliniği ayrılmıştır. 1972 yılında 2.KBB kliniği kurulmuş ve Op.Dr. Osman Mamıkoğlu Şef olarak atanmıştır. 1979 yılına kadar bu görevde kalan hocamız emekli olmuştur. 1984 yılında Doç.Dr. Cafer Özdem, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB kliniğinden ayrılarak, kliniğimize Şef olarak atanmıştır.

 
 

1984 yılından bugüne kadar 53 meslektaşımız kliniğimizde asistanlık eğitimlerini tamamlamış ve yurdumuzun değişik üniversite, eğitim, hizmet ve özel hastanelerinde görev yapmaktadırlar.

Klinik Şefi:               

Doç.Dr.Cafer ÖZDEM

md.ozdem@superonline.com

 

Klinik Şef Yardımcısı:

Doç.Dr.Serdar Çelikkanat

celikkanats@yahoo.com

 

Başasistanlar-Uzmanlar:

Doç.Dr. Şafak Dağlı

Op.Dr.Cem Özbek           mcemozbek@yahoo.com

Op.Dr.Erdinç Aygenç       eaygenc@tnn.net

Op.Dr.Evrim Ünsal Tuna

Op.Dr. Mustafa Kaymakçı mbkaymakcı@yahoo.com

Op.Dr. Özer Erdem Gür

 

Asistan Kadrosu:

Dr. Fatih Fidan

Dr. Evrensel İlkdoğan

Dr. Levent İlarslan

Dr. Harun Soyalıç

Dr. Hande Kuş

Dr. Mustafa Acar

Dr. Erdem Özel

Dr. Özgür Öksüzler

Dr. Onur Çiftci

Dr. Anıl Hişmi
Dr. Onur Uysal

 

  

 

Her hafta Çarşamba günleri Radyoterapi, Medikal Onkoloji, Radyoloji, Patoloji ve KBB kliniklerinin katılımıyla Tümör Konseyi toplanmakta ve kliniklerde yatan hastaların tedavi protokolleri  planlanmaktadır. Ayrıca ayda bir kez Patoloji kliniğiyle ortaklaşa KBB-Patoloji Klinikleri Ortak Toplantısı düzenlenmektedir. Her hafta cuma günleri Asistan Seminer Programı doğrultusunda bir asistan arkadaşımız hazırladığı konuyu KBB Klinikleri toplantısında sunmaktadır. Perşembe günleri ise iki asistan arkadaşımızın hazırladığı, güncel uluslarası dergilerden hazırlanan makale saati uygulanmaktadır.

 

Kliniğimizin 2003 yılı istatistiklerine göre poliklinik sayısı 9402, serviste yatan hasta sayısı 1028 ve yapılan ameliyat sayısı ise 1183 olarak belirlenmiştir. Kliniğimiz bünyesinden günümüze kadar 51 yayın SCSI ve SCSI Expanded’de kayıtlı uluslararası dergilerde; 93 yayın ise ülkemizin saygın dergilerinde yayınlanmıştır.

 

Ülkemizde KBB ve Baş Boyun Cerrahisi pratiğinde uygulanan her türlü girişim kliniğimizde de uygulanmaktadır. Bilim dalımızda branşlaşma geliştikçe, 2 KBB kliniğide buna paralel olarak uyum sağlamaktadır. Kesin sınırlarla belirlenmiş olmasa da uzmanlar arasında subspesiyal bir iş bölümü mevcuttur.

 

Kliniğimiz, bilimin gelişmesine paralel olarak güncelleşen tanı ve tedavi yöntemlerinin öğrenilmesinde ve uygulanmasında çaba harcamaktadır. Gerekli alt yapının hazırlanmasıyla koklear implant uygulanması konusunda son aşamaya gelinmiştir.

 

Bilimsel gelişme, eğitim ve hizmet üçlüsü kliniğimizin temel felsefelerini oluşturmaktadır. Hizmet hastanesi olmanın bilinci ve eğitim hastanesi olmanın sorumluluğu ile hem hastalarımıza hem de büyük emekler vererek ihtisas hakkı kazanmış olan asistan arkadaşlarımıza yeterli olabilmenin çabası içerisindeyiz.