Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI


Anabilim Dalımız İzmir Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği adıyla 1985 yılında Prof. Dr. Mustafa Palandöken başkanlığında kurulmuştur. Ocak 1987'de Anabilim Dalı başkanlığına Prof. Dr. Kerim Ceryan atanmış ve kliniğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı adını almıştır. Anabilim Dalı Başkanlığı görevini 1987-1997 tarihleri arasında Prof. Dr. Kerim Ceryan, 1997-2004 tarihleri arasında Prof. Dr. Ataman Güneri, 2004-2009 tarihleri arasında Prof. Dr. Semih Sütay yürütmüştür. Mayıs 2009’da Anabilim Dalı  Başkanlığı’na Prof. Dr. Enis Alpin Güneri seçilmiştir ve halen bu görevi yürütmektedir. Anabilim Dalında 7 öğretim üyesi, 1 uzman ve 12 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Akademik kadroda yer alan üyelerin adları aşağıda verilmiştir.

 

Prof. Dr. Enis Alpin Güneri         (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ataman Güneri

Prof. Dr. Semih Sütay

Prof. Dr. Ahmet Ömer İkiz

Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu

Doç. Dr. Taner Kemal Erdağ

Doç. Dr.Mustafa Cenk Ecevit

Doç. Dr. Günay Kırkım

Uzm. Dr. Ersoy Doğan

 

      Önceki Anabilim Dalı Başkanları, isim ve görev yılları aşağıda verilmiştir.

 

Prof. Dr. Mustafa Palandöken     1985-1987

Prof. Dr. Kerim Ceryan               1987-1997

Prof. Dr. Ataman Güneri             1997-2003

Prof. Dr. Semih Sütay                 2003-2009

 

      Kliniğimizden ilk mezun olan uzmanlık öğrencisi Prof. Dr. Ufuk Günbay’dır. Bu güne kadar kliniğimizden yetişen 40 uzman vardır isimleri ve uzman oldukları yıl aşağıda belirtilmiştir.

 

Dr.M.Ufuk Günbay                     1982

Dr.Ahmet Çubuklusu                  1982

Dr.Mahmut Matkari                     1985

Dr.Murat Topak                           1988

Dr.Necdet Koru                           1989

Dr.Hüsnü Çallı                             1989

Dr.Kaplan A.Demirdöven           1990

Dr.İsmail Deniz                           1992

Dr.Tarık Şengör                           1992

Dr.Cüneyt Altunay                      1993

Dr.Bülent Şerbetçioğlu                1993

Dr.Ahmet Ömer İkiz                   1994

Dr.Enis Alpin Güneri                   1994

Dr.Taner Kemal Erdağ                1994

Dr.Orhan Karasu                         1995

Dr.Cem Bilgen                             1996

Dr.İlter Denizoğlu                       1996

Dr.Cenk Ecevit                            1997

Dr.Aylin Günbay                         1998

Dr.Ertap Akoğlu                          1998

Dr.Murat Dutipek                        1998

Dr.Mehmet Çoban                       1999

Dr.Yahya Demirdelen                 2000

Dr.Muazzez Uça                          2000

Dr.Erkan Lebe                             2001

Dr.Selma Tekin                            2001

Dr.Bora Karaali                           2002

Dr.Vehip Beyazgün                     2002

Dr.Rahmi Döker                          2003

Dr.Mehmet Sucubaşı                   2003

Dr.Cem Karas                              2004

Dr.Alev Günal                             2004

Dr.Nihan Akça                            2004

Dr.Onur Erdal                              2004

Dr.Murat Belgi                            2007

Dr.Nimet Özalp Devseren           2008

Dr.Ersoy Doğan                           2008

Dr.Aydın Talışinskiy                   2008

Dr.Seçil Uçar Topalsan                2009

Dr.Yücel Birinci                          2009

Dr. Özgür Avinçsal                      2010

Dr. Burak Bayraktar                    2010

Dr. Ömer Bayır                            2010

Dr. Özge Kuştutan                      2010

 

Kliniğimizde görev yapan araştırma görevlileri:

Dr.Tural Hüseynov                     

Dr.Burcu Çatıker                        

Dr.Yüksel Olgun

Dr.Aslı Çakır

Dr.Mehmet Durmuşoğlu

Dr.Mustafa Aslıer

Dr.M. Fatih Sönmez

Dr.Nesibe Yüksel

 

Anabilim Dalımız Poliklinik, İşitme Konuşma Denge Ünitesi ve Yataklı Servis birimleri ile hizmet vermektedir. Poliklinikte günlük randevu sistemi ile hasta muayenesi yapılmakta olup, yılda 25000 hastaya ayaktan tanı ve tedavi hizmeti verilmekte ve ameliyat sonrası periodik kontrol ve bakımlar yürütülme ve hastanemizdeki diğer birimlerden gelen yıllık ortalama 3000 konsültasyon istemi yerine getirilmektedir. Ayrıca ses laboratuarı, uyku polikliniği ve baş boyun kanserleri polikliniği hizmetleri de verilmektedir. İlgili anabilim dalları ile birlikte Dokuz Eylül Baş Boyun Kanserleri, Pediatrik Onkoloji, Koklear İmplantasyon ve Tiroid Hastalıkları konseyleri yürütülmektedir. Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde 4 adet muayene odası, 1 adet pansuman ve mikroskopi odası, 1 adet endoskopi odası, 1 adet odyovizüel oda, 1 adet seminer salonu, 5 adet fleksibl endoskopi, 1 adet taşınabilir fleksibl endoskopi, 3 adet rigit endoskopi, 1 adet videolaringostroboskopi, 1 adet akustik rinometri cihazı, 1 adet otomikroskop bulunmaktadır. Serviste 11 hasta odası, 27 hasta yatağı, 2 adet doktor odası, 2 adet pansuman odası, 1 adet otomikroskop, 1 adet fleksibl endoskop, 1 adet hemşire odası ve 1 adet personel odası bulunmaktadır. Serviste yılda 3000 hastaya yatarak tedavi ve ameliyat sonrası bakım hizmeti verilmektedir.

Anabilim Dalımızda tanı ve tedavisi uygulanan hastalıklar arasında kulak enfeksiyonları, doğumsal kulak hastalıkları, otoskleroz, işitme kayıpları, periferik vertigo, yüz felci, temporal kemik ve aurikula tümörleri, burun ve sinüs enfeksiyonları ve tümörleri, alerjik rinit, nazal polip, kafa tabanı ve nazofarenks kitleleri, akut ve kronik oral kavite ve farenks hastalıkları, farengeal tümörler, larenksin enfeksiyon ve tümörleri, tiroid kanserleri, tükrük bezi tümör ve enfeksiyonları, baş boyun cilt ve eklerinin tümörleri ve maksillofasial travmalar sayılabilir.

Eğitim programı içinde ameliyathane uygulamaları, hasta başı vizitleri ve her Cuma yapılan genel klinik viziti ile, Çarşamba ve Cuma günleri seminer saatleri bulunmaktadır. Araştırma görevlisi eğitim programı UÇEP içeriğindeki tüm maddeleri kapsamakta ve 4 yıllık bir zaman dilimi içinde öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından verilen seminerlerle işlenmektedir. Eğitim dönemi sonunda araştırma görevlilerine yazılı ölçme ve değerlendirme sınavı uygulanmaktadır. Anabilim Dalımızda uluslararası ve ulusal düzeyde yılda yaklaşık 25-30 adet bilimsel yayın yapılmaktadır. Anabilim Dalımızın düzenli bilimsel aktiviteleri arasında Dokuz Eylül KBB Günleri, Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu ve Dokuz Eylül Alumni toplantıları yer almaktadır. Ayrıca Temporal kemik diseksiyonu, Rinoplasti ve Parotis Cerrahisi Kursları planlama aşamasındadır.

İşitme Konuşma Denge Ünitesinde kulak hastalığı, denge bozukluğu, ses ve konuşma bozukluğu, koklear implantasyon eğitimi ve takibi gibi değişik hasta gruplarına tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır. Üniteye başvuran hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi için sistemli bir eğitim programı yürütülmektedir. İşitme Konuşma Denge Ünitesi, Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu’ nun sorumluluğunda olup, ünitede ayrıca Doç. Dr. Günay Kırkım, 3 uzman odyolog, üç odyometrist ve üç yüksek lisans öğrencisi görev yapmaktadır. Bu ünitede Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu’na bağlı olan Odyometri Teknikerliği Programı’ nın yanı sıra, Yenidoğan İşitme Taraması Programı süpervizyon ve koordinatörlüğü de yürütmektedir. Yılda 10000 hastaya tanı ve tedavi hizmeti veren İşitme Konuşma Denge Ünitesi’ nin Odyoloji Bilim Dalı adı altında bir yan yal olmasının hazırlıkları sürmektedir.

Anabilim Dalımızda güncel ve modern Kulak Burun Boğaz uygulamalarının tümü yapılmaktadır. Haftada 6 ameliyat günü kullanılarak yılda ortalama 2500 operasyon yapılmaktadır .Bunlar arasında tüm kulak ameliyatları, koklear implantasyon, BAHA ve diğer işitsel implant uygulamaları, kafatabanı cerrahileri, tüm baş boyun tümörlerinin rezeksiyonu ve rekonstrüktif cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ekibi ile birlikte serbest flep uygulamaları, tiroid cerrahileri, oral kavite ve tükürük bezlerine yönelik tüm cerrahi uygulamalar, larengotrakeal stenoz cerrahileri, tüm nazal ve sinüs cerrahileri, burun estetik ve fonksiyonel rekonstrüktüf cerrahisi, orbital dekompresyon, endoskopik DSR, horlama ve uyku apne ameliyatları, maksillofasial fraktür cerrahileri, foniatrik cerrahi uygulamalar ve larengeal paralizi cerrahileri yer almaktadır.

 

Anabilim Dalımızın giderek artan bir ivme ile bu günlere gelmesini sağlayan çok değerli hocamız Prof. Dr. Kerim Ceryan, 6-9 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 4. Dokuz Eylül KBB Günleri toplantısı çerçevesinde yapılan tören ile emekli olmuştur.