Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI - EDİRNE


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KULAK BURUN BOĞAZ (VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ) ANABİLİM DALI
KURULUŞ VE TARİHÇE:

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, 1982 yılında Edirne’de Tıp Fakültesi’nin kuruluşu ile başlamış olup; İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’ndan Edirne Tıp Fakültesi kadrosunda görevli Doç. Dr. İlham SARIKAHYA’nın kurucu Anabilim Dalı Başkanı olarak Edirne’ye gelmesiyle gerçekleşmiştir. Ocak 1983’de Yrd. Doç. Dr. Ahmet R. KARASALİHOĞLU’nun atanması ile öğretim üyesi sayısı ikiye çıkmıştır. Dr. Tolga ÖZGÜN, Dr. Ramadan TERZİ ve Dr. Bülent HAVZA o dönem ihtisas için Edirne’de göreve başlayan ilk asistanlardır.

Kuruluşundan günümüze kadar Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine eğitim veren Anabilim Dalımızda 1983 yılından bugüne 23 hekim Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak yetişmiştir. Halen 7 araştırma görevlisi, gelişmiş teknik donanım ve hasta kapasitemizin sağladığı olanaklardan yararlanarak yeterli şekilde yetişmektedirler.

Anabilim Dalımız Başkanı Prof. Dr. Ahmet R. KARASALİHOĞLU 1996-2002 yılları arasında Tıp Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuş ve 2002 yılından itibaren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Muhsin KOTEN 1997-2003 yılları arasında Trakya Üniversitesi Hastanesinin Başhekimliğini yapmıştır

Doç. Dr. Mustafa Kemal ADALI, Trakya Üniversitesi Dergisi’nin editör yardımcısıdır.

Doç. Dr. Cem UZUN, Trakya Üniversitesi Hastanesi Deney Hayvanları Biriminin sorumlusudur.

Bölümümüz öğretim üyeleri, Anabilim Dalı görevlerinin yanı sıra, Üniversite ve Tıp Fakültesinin çeşitli kurullarında da görev almaktadır.

Kuruluş Dönemindeki Akademik Kadro:

Doç. Dr. İlham SARIKAHYA (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet R. KARASALİHOĞLU
Arş. Görv. Dr. Tolga ÖZGÜN
Arş. Görv. Dr. Ramadan TERZİ
Arş. Görv. Dr. Bülent HAVZA

Günümüzdeki Mevcut Akademik Kadro:

Prof. Dr. Ahmet R. KARASALİHOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Muhsin KOTEN
Doç. Dr. Mustafa Kemal ADALI
Doç. Dr. Cem UZUN
Yrd. Doç. Dr. Recep YAĞIZ
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TAŞ
Uzm. Dr. Selis G. GÜVEN
Uzm. Dr. Betül KÜÇÜKKAYIKÇI
Arş. Görv. Dr. Servet ADA
Arş. Görv. Dr. Turgay TOPÇUOĞLU
Arş. Görv. Dr. Murat KOÇYİĞİT
Arş. Görv. Dr. Safiye GİRAN
Arş. Görv. Dr. Deniz KARAOĞLU
Arş. Görv. Dr. Lütfü ŞENELDİR

Odyometri ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi:
Ody. Dr. İnci ADALI, PhD
Ody. Dr. Memduha TAŞ, PhD
Ody. Tekn. Aygün DIĞIN
Ody. Tekn. Erdoğan BULUT

BÖLÜMÜMÜZDE KULAK BURUN BOĞAZ (VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ)
UZMANLIĞI EĞİTİMİ ALAN MESLEKDAŞLARIMIZ:

Uzm. Dr. Tolga ÖZGÜN, 1986
Uzm. Dr. Ramadan TERZİ, 1986
Uzm. Dr. Dr. Bülent HAVZA, 1986
Uzm. Dr. Durhasan BOZDERELİ, 1987
Uzm. Dr. Safa TİRİT, 1989
Uzm. Dr. Muhsin KOTEN, 1989
Uzm. Dr. Mustafa Kemal ADALI, 1990
Uzm. Dr. Hüsamettin YAŞAR, 1990
Uzm. Dr. Ali KAYA, 1993
Uzm. Dr. Mehmet YILMAZ, 1993
Uzm. Dr. Kani ASLAN, 1994
Uzm. Dr. Ali ÜNLÜ, 1994
Uzm. Dr. Ayhan YILDIRIM, 1995
Uzm. Dr. Cem UZUN, 1995
Uzm. Dr. Oğuz B. ŞAHİN, 1998
Uzm. Dr. Nezih KÜRKÇÜ, 1998
Uzm. Dr. E. Serhan ÖZEL, 1998
Uzm. Dr. Recep YAĞIZ, 1999
Uzm. Dr. Abdullah TAŞ, 1999
Uzm. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLUOĞLU, 2001
Uzm. Dr. Fikri ÇİÇEK, 2002
Uzm. Dr. Nurkan İNAN, 2003
Uzm. Dr. Çetin YILDIRIM, 2003
Uzm. Dr. Selis G. GÜVEN, 2004
Uzm. Dr. Haldun ŞAN, 2004
Uzm. Dr. Betül KÜÇÜKKAYIKÇI, 2004

FİZİKİ MEKAN ve DONANIM:
1982 yılında 50 yataklı üniversite hastanesinde 5 toplam yatak ve haftada 1 gün lokal, 1 gün genel anestezi ameliyathane olanağı ile başladı. 1989 yılında yeni binaya taşınıldı. Yatak sayısı önce Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ile ortak kullanılan toplam 15 yatak idi. Bu gün 2-3 kişilik odalarda 28, özel odalarda 6 olmak üzere 34 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Servisimizde yılda 550-700 hasta yatarak tedavi görmekte, 450-600 hasta ameliyat edilmektedir. Merkezi ameliyathanede KBB ve Bay Boyun Cerrahisi için tam donanımlı bir oda bulunmakta, gerektiğinde ikinci bir oda da kullanılabilmektedir. Yataklı tedavi hizmetleri servisler bölümünde ( A 3 blok) 8. katta yürütülmektedir.

Ayaktan tedavi hizmetleri poliklinikler bölümünde ( B blok) 2. katta, öğretim üyeleri denetiminde araştırma görevlilerinin çalıştığı 3, öğretim üyelerine ayrılmış 3 muayene odasında yürütülmektedir. Yılda ortalama 16 000 hastaya hizmet verilmektedir.

Poliklinikte tanı amacıyla kullanılmak üzere muayene mikroskobu, fleksibl ve rijit endoskoplar, video stroboskop bulunmaktadır. Ayrı bir odada kurulu bulunan akustik rinometri ölçümleri ve alerjik duyarlılık cilt testleri bir alt birim yapılanmasında aynı poliklinik ortamında yürütülmektedir. Ses analizi ünitemiz poliklinik bölümünde hizmet vermektedir.

Odyolojik tetkiklerin gerçekleştirildiği, odyoloji ve Konuşma Bozuklukları birimi 4 odyometri, 3 timpanometri, 1 peep show, 2 ABR, 2 TEOAE ve DPOAE cihazı ile 2 ses yalıtımlı kabinden oluşan donanımı ile 5 odada yerleşik olarak hizmet vermektedir. Bu birimde işitme bozukluklarının değerlendirilmesi için gerekli testler yapılmakta, işitme cihazı uygulamaları gerçekleştirilmekte ve konuşma bozukluklarına yönelik tedaviler uygulanmaktadır. Ayrı bir odada ise kalorik test tankı, ENG cihazı ve Video-ENG ile donatılmış vestibüler laboratuarında denge bozuklukları değerlendirilmektedir.

BİLİMSEL FAALİYETLER:
Anabilim Dalımız tarafından 1999 yılında Prof. Dr. Dan M. Fliss’in onur konuğu olduğu       I. Trakya Günleri “Rinolojide Yenilikler” Sempozyumu ve 2001 yılında Prof. Dr. Mirko Tos’un onur konuğu olduğu II. Trakya Günleri “Otolojide Yenilikler” Sempozyumu düzenlenmiştir.

Anabilim Dalımız öğretim üyeleri 2003 yılında toplam 12 adet Uluslar arası makale ve 11 adet Uluslar arası bildiri yayınlamıştır.

Ders Kitapları:
1. Karasalihoğlu A.R: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi (3. Baskı) Güneş Kitapevi, Ankara 2002.
2. Esmer N, Akıner M, Karasalihoğlu A.R, Saatçi M: Klinik Odyoloji Bilim Yayınları, Ankara 1995.

Öğretim Üyelerinin Üyesi Oldukları Dernekler:
Prof. Dr. Ahmet R. KARASALİHOĞLU: European Laryngological Society
Prof. Dr. Muhsin KOTEN   : European Rhinology Society                              
Doç. Dr. Mustafa Kemal ADALI  : European Rhinology Society
Doç. Dr. Cem UZUN  : European Academy of Otology and Neurotology ve  Politzer Society

Öğretim Üyelerinin Almış Olduğu Ödüller:
Prof. Dr. Ahmet R. KARASALİHOĞLU: Trakya Üniversitesi Hizmet Ödülü (2004)
Doç. Dr. Cem UZUN: Trakya Üniversitesi Özendirme Ödülü (2000) Türkiye Sualtı Araştırmaları Derneği Araştırmacı Kişi Ödülü (2003) Trakya Üniversitesi Performans Kriterlerine göre Birincilik ve Teşekkür Belgesi (2004)

Anabilim Dalımızın “Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Magnezyumun Koruyucu Etkisi” (Ç. Yıldırım, R. Yağız, C. Uzun, A. Taş, E. Bulut, A.R. Karasalihoğlu) isimli posteri 2. Akademi Toplantısı’nda  üçüncülük ödülü almıştır.

Yurdışı Bilimsel Eğitim:
Prof. Dr. Ahmet R. KARASALİHOĞLU: Fransa Montpellier Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde Larinks ve Servikofasial Cerrahi Kursu (Prof. Dr. Yves Guerrier) ve kurs sonrası 1 ay klinikte gözlemci
Fransa Bordeaux Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde (Prof. Dr. Michel Portmann) “Cours de Mecrochirurgic Otologique” Şubat 1989 Fransa Bordeaux Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde (Prof. Dr. Dominique Stoll) “Cours de Mecrochirurgic Endo-nasale” Mayıs 1996.
Doç. Dr. Cem UZUN :Danimarka Kopenhag Üniversitesi Gentofte Hastanesi KBB Kliniğinde (Prof. Dr. Mirko Tos) 4 ay süreyle Otoloji ve Nörootoloji konusunda gözlemci ve dört projede araştırmacı,  Fransa, Nice’de “I. EAONO Instructional Workshop” adlı kursa katılım.

Üniversitemiz, Doç. Dr. Cem UZUN’un koordinatörlüğünde, EAONO’nin ERASMUS projesi «Advanced Curriculum Development in Neuro-Otology» de yer alan kurumlardandır.