Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI - KAYSERİ


TARİHÇE

Anabilim Dalımız 1975 yılında Kayseri Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi bünyesinde Dr. Kuten KURTKAN ve Dr. Refik CEMİLOĞLU tarafından kurulmuştur. Tıp Fakültemizle birlikte 1981’de Üniversite kampüsüne taşındıktan sonra, yatak kapasitesi önce 12’ye daha sonra 25’e çıkmıştır. Anabilim Dalı Başkanlığını, 2001 yılına kadar Prof. Dr. Refik CEMİLOĞLU yapmıştır. Bu tarihten itibaren  Prof. Dr. Yaşar ÜNLÜ yürütmektedir. Bugüne kadar 40 uzman hekim yetişmiştir.

KADRO

 Anabilim dalımızda; halen 4 profesör, bir doçent, 2 yardımcı doçent  ve bir öğretim görevlisi olmak üzere toplam 8 öğretim elemanı bulunmaktadır. Ayrıca, 10 araştırma görevlisi, 2 ameliyathane teknisyeni, 6 hemşire ve 2 odyometrist görev yapmaktadır.Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Yaşar ÜNLÜ  (Anabilim Dalı Başkanı)
Tel: 0352 437 49 01-21 428
e mail: unluy@erciyes.edu.tr.

Prof. Dr. Ercihan GÜNEY
Tel: 0352 437 49 01-21 427
e mail: guney@erciyes.edu.tr.

Prof. Dr. Mustafa ERKAN (part time)
Tel: 0 352 221 19 79
e mail: erkanm@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. İsmail KÜLAHLI (part time)
Tel: 0 352 4374901-21430
e mail: ikulahli@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Gazi YİĞİTBAŞI
Tel: 0 352 4374901-21431
e mail: yigitg@erciyes.edu.tr

Yard. Doç. Dr. İbrahim KETENCİ
Tel: 0 352 4374901-21432
e mail : ketenci@erciyes.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Mehmet SOMDAŞ
Tel: 352 437 49 01 - 21 425
e mail somdas@erciyes.edu.tr

Uzm. Dr. Sedat ÇAĞLI
Tel: 0 352 437 49 01 - 21 433
e mail caglisedat@yahoo.com

Ayrılan Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. Refik CEMİLOĞLU (1975-2001, Emekli)
Prof. Dr. Şerif Ali TEKALAN (1985-2000, Fatih Üniversitesi)

Araştırma Görevlileri
Dr. Mehmet ŞENTÜRK
Dr. Ayhan GÜLTEKİN
Dr. Nihat URUÇ
Dr. Erkun TUNCER
Dr. İmdat YÜCE
Dr. Fatih YÜKSEL
Dr. Duran KARATAŞ
Dr. Levent KARTAL
Dr. Ali BAYRAM
Dr. Celalettin CİHAN

İLGİ ALANLARI VE BİLİMSEL FAALİYET

Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Yaşar Ünlü otoloji ve rinoloji, Prof Dr. Ercihan Güney baş boyun kanser cerrahisi, Yard Doç Dr. İbrahim Ketenci pediatrik otolaringoloji, Yard Doç Dr. Mehmet Somdaş otoloji, odyoloji ve foniatri ağırlıklı çalışmaktadır. Doç. Dr. Gazi Yiğitbaşı 2 senelik görevlendirme ile MD Anderson Center’da bulunmaktadır. Yard. Doç Dr. Somdaş 1 yıl süreyle “Research Fellowship” için Mass Eye & Ear Infirmary’de görevlendirilmiştir. Yard Doç Dr. İbrahim Ketenci Mass Eye & Ear Infirmary’ye gözlemci olarak gidecektir.

2000-2004 yılları için Anabilim Dalımız öğretim elemanlarının, Index Medicus’a giren dergilerde yayınlanan ve yayın için kabul edilen 13 makalesi bulunmaktadır.

EĞİTİM FAALİYETİ

Tıp Fakültesi Dönem III öğrencilerine teorik, Dönem V öğrencilerine teorik ve pratik ders ve uygulamaların yapıldığı Anabilim Dalı’mızda 10 araştırma görevlisine de uzmanlık eğitimi verilmektedir. Akademik takvim boyunca Perşembe günleri sabah seminer veya makale sunumu, Cuma günleri bütün öğretim üyelerinin katıldığı servis büyük viziti yapılmaktadır. Her hafta Perşembe günleri öğleden sonra kanser hastalarının tartışıldığı onkoloji konseyi toplanmaktadır. Ayrıca, Kayseri KBB Derneği çatısı altında 1985’ten beri devam eden aylık bilimsel toplantılar yapılmaktadır. 

DONANIM

Araç ve gereç yönünden oldukça zengin ve modern olan Anabilim Dalımız ameliyathanesinde video-konferans sistemi mevcuttur. Bölümümüzde 3 ameliyat mikroskopu, 2 muayene mikroskopu, 3 endovizyon sistemi,  2 odyometri cihazı, 2 timpanometri cihazı, bir ABR cihazı, bir otoakustik emisyon cihazı ve bir kalorik test cihazı bulunmaktadır. Rinomanometri cihazı alınmıştır. Bu yıl içinde video-stroboskopi sistemi kurulacaktır.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 1. katında bulunan KBB polikliniğinde 5 muayene odası yanında, odyovestibüler test ünitesi, endoskopisi ünitesi, allerji ünitesi,  dokümentasyon ve kayıt ünitesi bulunmaktadır. Odyovestibüler ünitesinde; odyometri, timpanometri, ABR, otoakustik emisyon, videonistagmografi ve kalorik testler yapılmaktadır. Allerji ünitesinde Prick testi uygulanmaktadır.

TEDAVİ HİZMETİ

Polikliniğimizde yılda ortalama 13.000 hasta muayene edilmektedir. Hastanemizin 4. katında bulunan 25 yataklı KBB servisinde ise yılda 1200 hastaya yataklı tedavi hizmeti verilmekte ve 1500-1600 ameliyat yapılmaktadır.

ANABİLİM DALIMIZDAN UZMAN OLAN HEKİMLER

 1. Mevlüt MERCAN
 2. Tuncer BEYOĞLU
 3. Vahdi KÜLAHCI
 4. Mustafa CINGILLI
 5. M. Can ÖZKARDEŞLER
 6. Seyfi ŞAHİN
 7. Vahittin SEVİM
 8. Mustafa KÜRTÜNCÜ
 9. Mustafa ERKAN
 10. İbrahim KETENCİ
 11. Nihat ALTINEL
 12. Mahmut TELCİOĞLU
 13. Yaşar ÜNLÜ
 14. Kemal TEKDEN
 15. Ümit ÖZTAŞ
 16. Mehmet ARMAĞAN
 17. Muharrem ERDEM
 18. Bülent KARAGÖZ
 19. Üner İhsan ŞAHİN
 20. Tahsin ASLAN
 21. İsmail KÜLAHLI
 22. Ahmet KUTLUHAN
 23. Mustafa CANTÜRK
 24. O. Gazi YİĞİTBAŞI
 25. Sebahattin CÜREOĞLU
 26. Ertuğrul ERHAN
 27. Hakan ÇANKAYA
 28. Vasıf SOYSAL
 29. Kazım BOZDEMİR
 30. Nasır HAKİKİ
 31. Atilla EMİROĞLU
 32. Kürşat CANÖZ
 33. Nurcan GÖĞEBAKAN
 34. Mehmet SOMDAŞ
 35. Veli ÖZER
 36. Ömer AYYILDIZ
 37. Kadir BALCI
 38. Sohbet BİÇER
 39. Bahadır ASLAN
 40. Sedat ÇAĞLI

Daha ayrıntılı bilgi için Web: http://tip.erciyes.edu.tr/anabil/kbb/index.htm bakınız.