Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ


AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
KULAK-BURUN-BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

AFYON

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı 18 Ekim 1999 tarihinde hastanemizin kurulmasıyla birlikte sağlık hizmetlerine başlamıştır. Başlangıçta 2 öğretim üyesi bulunan kliniğimizde halen 3 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 odyometrist görev almaktadır. Anabilim Dalı Başkanlığını Doç.Dr.Ali ALTUNTAŞ yapmaktadır.

            

Anabilim Dalımız bünyesinde bulunan 2 adet poliklinik odası, 1 adet endoskopi odası ve 1 adet odyoloji ünitesi ile yılda yaklaşık 8.000-10.000 hastaya poliklinik hizmeti verilmekte, 600-700 civarında ameliyat yapılmaktadır. Baş boyun kanser cerrahisi, fasiyal plastik ve rekonstrukif cerrahi, kr.otit ve stapes cerrahisi, tiroid cerrahisi, Endoskopik sinüs cerrahisi, tonsillektomi ve septoplasti gibi cerrahiler kliniğimizde rutin olarak yapılmakta ve Araştırma görevlilerine bu konulardaki  gerekli eğitim verilmektedir.

  

Akademik takvim çerçevesinde her perşembe günü dönüşümlü olarak bir hafta araştırma görevlileri tarafından seminer sunulmakta, diğer hafta öğretim üyeleri tarafından interaktif sunum yapılmaktadır. Cuma günleri ise makale sunumu gerçekleştirilmektedir. 5 senelik bir mazisi olan Anabilim Dalımız henüz hiçbir araştırma görevlisine uzmanlık  vermemiştir.

 2003 yılı içinde anabilim dalı öğretim elamanlarınca uluslararası dergilerde 5 ,ulusal dergilerde 8 makale yayınlanmış, uluslararası toplantılarda  3 bildiri, ulusal toplantılarda 10 bildiri sunulmuştur. Bunlar arasında en son Malezyada yapılan 10. Asya-Okyanusya ORL-HNS Kongresinde sunulan The protective role of trimetazidine on oxidative system and teoaes in rabbits exposed to noise” adlı çalışmamız Otoloji dalında en iyi poster ödülünü almıştır.  

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Doç.Dr. Ali ALTUNTAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

e-posta:  altuntas@aku.edu.tr

Doç.Dr. F.Sefa DEREKÖY

e-posta:  derekoy@aku.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. M.Deniz YILMAZ

e-posta:  denizy@aku.edu.tr

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

Arş.Gör.Dr. Orhan Kahveci
e-posta:  Orhangs75@hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Oktay Özel
e-posta:  dr.oktayozel@mynet.com

Arş.Gör.Dr. Kürşat Duman
e-posta:  drkursatduman03@mynet.com

Arş.Gör.Dr. Ramazan Sargın
e-posta:  ramazansargin@mynet.com

Arş.Gör.Dr. Banu Temiz
e-posta:  banu_temiz@hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Fethullah Kenar
e-posta:  fkenar@hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Ali Osman Uz
e-posta:

ODYOMETRİST

Odym. Ahmet Çangal
e-posta:   acangal@mynet.com