Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI


ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

                              KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI

 İletişim :

 ESOGÜ Tıp Fakültesi KBB AD

 26480 Meşelik Kampüsü / ESKİŞEHİR

 (222) 2392979/3800 veya (222) 2290515

 

         Anabilim Dalımız Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olarak 1977 yılında Öğr. Gör. M.Cem KEÇİK tarafından kurulmuş olup bugüne kadar 41 KBB uzmanı yetiştirmiştir. 1993 yılında Osmangazi Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte bu üniversite çatısı altında halen  faaliyetlerine devam etmektedir. Kuruluşundan itibaren    Prof. Dr. M. Cem KEÇİK, Prof. Dr. Emre CİNGİ ve kısa bir dönem ise Prof.Dr. Sedat ERKUŞ tarafından yürütülen Anabilim Dalı başkanlığı 17 Ekim 2009 tarihinden itibaren Prof. Dr. Erkan ÖZÜDOĞRU tarafından yürütülmektedir.

                       Üniversitemizin  genel  görünümü    

Anabilim Dalımızda 6 öğretim üyesi , 1 öğretim görevlisi  ve  10 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 1980-2008 yılları arasında görev yapan öğretim üyemiz Prof. Dr. Emre Cingi 23 Ağustos 2008 tarihinde emekli olmuştur. 

                                                       

                                 Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri:

    Prof. Dr. Erkan ÖZÜDOĞRU  ( Anabilim Dalı Başkanı )

    Prof. Dr. M.Cem KEÇİK                                                              

    Prof. Dr. Cemal CİNGİ

    Prof. Dr. Ş. Armağan İNCESULU                                                

    Doç. Dr. Hamdi ÇAKLI

    Yrd. Doç. Dr.Melek Kezban GÜRBÜZ    

       Öğr. Gör. Dr. Ercan Kaya

                           

            Anabilim Dalımız Araştırma Görevlileri :

   Dr. Gökçe Serin                         Dr. M. Akif Abakay

   Dr. Leman Birdane                     Dr. Emine Erdoğmuş                                   

   Dr. Soner Taşar                        Dr. Anar Azerov

   Dr. Murat Erdoğan                    Dr. Fatma Özgür

   Dr. Nagehan Erdoğmuş              Dr. Cemile Şenol

 

Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri  

 

Anabilim Dalımızdan  Uzmanlık Eğitimini Alan KBB Uzmanları: 

Saim Toker  ,
Ahmet Sağ,
Cengiz Kaleli ,
Adnan Akman,
Cüneyt Aksay,
Derya Nurözler , 
Erhan Demiralp,
Kenan Akçora,
Mustafa Usluer,
Mustafa Dökmeci,
Selman Ahıpaşaoğlu,
Cemal Cingi , 
Serhat Vapurluoğlu, 
Murad Mutlu ,
Hakan Akçin,
Bülent Demirbağ,
K.Uğur Ercengiz,  
Necmettin Uzunaliğolu ,
Hamdi Çaklı,
Özdeğer Özkaya,  
Bekir Oksay ,
Nilay Ünal, 
Hüseyin Bali,
Faruk Özkırış,
Yusuf Ziya Güler,  
Arzu Yaşaroğlu,  
Melek Kezban Gürbüz.
E.Elif Altuntaş ,
Murat Bektaş ,
Sevilay Aynacı,  
Ali Dulum,
Handan Koyuncu.
Fatih Gören, ,
Pınar Yağmur,
Fazilet Altın,
Ercan Kaya,
Önder İhvan,
Beklen Sami Üre,
Aytekin Yaz,
Metin Erdinç,
Özgür Pınarbaşlı  

Kliniğimiz öğretim üyelerinin genel otolaringoloji  yanı sıra özel uğraşı alanları şu şekildedir;

Prof. Dr. M.Cem Keçik…………………………Otoloji ve Nörootoloji, Odyoloji , Hipofiz Cerrahisi

Prof. Dr. Erkan N. Özüdoğru ……………….Baş Boyun Cerrahisi ve  Larengoloji; Horlama Cerrahisi

Prof. Dr. Cemal Cingi …………………………..Rinoloji, Fasiyal Plastik Cerrahi  ve Alerji

Prof.Dr.Ş.Armağan İncesulu……………..  Otoloji ve Nörootoloji, Koklear implantasyon ve  Odyoloji

Doç. Dr. Hamdi Çaklı…………………………     Rinoloji ,Alerji,  ESC, Endoskopik DCR,HipofizCerrahisi,Horlama  Cerrahisi                                                                   

Yrd. Doç. Dr. Melek Kezban Gürbüz…….Baş Boyun Cerrahisi ve  Larengoloji, Horlama Cerrahisi

       

Son 6 yıl içerisinde Anabilim Dalımız öğretim üyelerinin katkılarıyla yapılan 43 çalışma uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır.

                                       

         Anabilim Dalımızda rutin poliklinik hizmetleri yanında  haftanın belli günlerinde  bir araştırma görevlisi ve bir öğretim üyesi tarafından alerji , nörootoloji   ve  onkoloji poliklinik hizmetleri verilmektedir.  Tüm bu poliklinik hizmetleri sırasında ayda ortalama 1400 civarında hastanın teşhis ve tedavi işlemleri  yürütülmektedir.            

 Anabilim Dalımız poliklinik sekreterliği ve poliklinik muayene odası

        Anabilim Dalımıza bağlı Odyoloji Bilim Dalı’nda iki sessiz kabin, BERA, ENG, VEMP ve Otaakustik Emisyon yapmak üzere ekipman bulunmaktadır. Bu hizmetler bir odyolog ve 4 odyometrist tarafından yürütülmektedir.

 

 Odyoloji Bilim Dalı ünitelerimiz

          Videolaringoskopi  Ünitesi’nde ise ses hastalıklarının değerlendirilmesi ve onkolojik hastaların takibi yapılmaktadır. Ses, konuşma ve yutma terapisi için Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi (DİLKOM) ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.


 VLS ünitemiz

         

  Anabilim Dalımızın yataklı tedavi katında 36 hasta yatağı, kulak pansuman odası ve baş boyun cerrahisi pansuman odası bulunmaktadır.


  Yataklı tedavi katımız

             Her hafta  çarşamba günleri eğitim saati içinde asistan veya öğretim üyeleri semineri, temporal kemik diseksiyon eğitimi ve tüm öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin  katılımı ile klinik viziti yapılmaktadır. Ayrıca poliklinikte görevli araştırma görevlileri ile her gün bir öğretim üyesinin sorumluluğunda sabah toplantıları yapılmakta ve bu sırada ilginç olgular, literatürler tartışılmaktadır. 

Anabilim Dalımız Dersliğimiz ve Toplantı Odamız

 

            Yine çarşamba günleri Radyodiagnostik Anabilim Dalı ile birlikte “Radyoloji  Konseyi”, cuma günleri ise Radyoloji, Radyasyon ve Medikal  Onkoloji, Nükleer Tıp ve Patoloji anabilim dallarından öğretim üyeleri ile olguya göre ilgili diğer anabilim dallarından öğretim üyelerinin katılımı ile ”Baş Boyun Onkoloji Konseyi “ yapılmaktadır. Ayda iki kez  Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi’nde (İÇEM) görevli Klinik ve Eğitim Odyologları’nın da  katılımı ile “Koklear İmplant Konseyi”,  ayda bir kez ise Patoloji Anabilim Dalı ile “Klinikopatolojik Toplantı” gerçekleştirilmektedir.
Konseylerimizden görüntü

          

Bugüne kadar Anabilim Dalımız öğretim üyeleri tarafından Eskişehir’de bir kez Hacettepe Alumni, bir kez Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, 15 kez Burnun Yeniden Doğuşu, bir kez de 4.Otoloji- Nörootoloji ve Koklear İmplantasyon Kongresi  ve Eskişehir dışında ise 5 kez Rhinocamp, 7. TKKBV Akademi Toplantısı ve 1. ve 2. Solunum Zirvesi isimli toplantılar düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra 10 yılı aşkın süredir eğitim dönemi içindeki aylarda Eskişehir ve Yöresi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ile birlikte konusunda uzman öğretim üyelerinin davetli konuşmacı olarak katıldıkları aylık bilimsel toplantılar yapılmaktadır.

Haftada iki gün bir, iki gün ise iki ameliyathane odasında genel anestezi altındaki ameliyatlar yapılmaktadır. Ayrıca haftada bir gün ayrı bir odada lokal anestezi altında küçük cerrahi girişimler gerçekleştirilmektedir. Yıllık ameliyat sayısı 1500 civarındadır.  Bu ameliyatlar arasında rutin kulak burun boğaz ameliyatları yanı sıra  koklear implantasyon, otonorolojik girişimler, baş boyun onkolojik cerrahileri,  septorinoplasti, endoskopik sinüs cerrahisi önemli yer tutmaktadır. Ayrıca Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ile birlikte endoskopik DCR ve Nöroşirurji Anabilim Dalı ile birlikte transsfenoidal hipofizektomi  girişimleri yapılmaktadır.                                   
  Ameliyathane odamız

Toplantı Duyuruları:

  • 16. Burnun Yeniden Doğuşu, İstanbul ,13- 15 Ocak 2010
  • KBB ve BBC Derneği Toplantısı ( Rinoplasti ve Koklear İmplant ), Eskişehir, 20 Mart 2010
  • 17. Burnun Yeniden Doğuşu, Van ,7-9 Nisan 2010
  • 5. Rhinocamp , Bodrum, 26-30 Mayıs 2010
  • 2. Solunum Zirvesi , İkizdere Yaylası- Rize, 28 Temmuz-1 Ağustos 2010
  • 18. Burnun yeniden doğuşu, Eskişehir, 13-15 Ekim 2010