Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB-BBC ANABİLİM DALI - GAZİANTEP


Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı

Kliniğimiz 3 Mayıs 1990 yılında bir öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kanlıkama) ve iki araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim ve sağlık hizmetlerine başladı. Kolejtepe’de yerleşmiş eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi zemin katında küçük bir odada başlanan poliklinik yanında yeni açılan Kozanlı eski Doğumevi Hastanesinde 2. katttaki 5 yatakla  klinik hizmetleri başladı.  1992’de Doçent olan Anabilim dalı Başkanı Dr. Muzaffer Kanlıkama yanında Aralık 1993’de  Yrd.Doç.Dr. Semih Mumbuç’un göreve başlaması ile öğretim üye sayısı ikiye araştırma görevlisi sayısı dörde çıktı. 1998 yılında Dr. Muzaffer Kanlıkama Profesör kadrosuna atandı.

   

Aynı yıl  Öğretim Görevlisi olarak atanan Dr. Yıldırım Bayazıt 1999’da Yarıdımcı Doçent oldu. Yataklı birimler ve ameliyathanenin Ocak 2000’de kampüs içinde inşaatı biten I. kısım binaya taşınması ile daha modern ve donanımlı bir mekanda hizmet verilmeye başlandı. Halihazırda laminar akımlı ve hepafiltrelerle klas I düzeyde sterilite sağlayan 12 ameliyat salonunun bulunduğu modern bir ameliyathane yanında yaklaşık 15 yatakla klinik hizmetleri sürdürülmeye çalışılmaktadır. Son aşamaya gelen poliklinik binasından oluşan II. kısım inşaatının tamamlanması ile muhtemelen 2004 yazında poliklinik ve odyovestibüler ünite de modern şartlarda hizmete başlayacaktır. 2000 yılında  Uzman hekim olarak göreve başlayan Dr. Enver Özer’in 2002 yılında Yardımcı Doçent olması ile öğretim üye sayısı dörde ve yine 2002 yılında araştırma görevlisi sayısı altıya çıktı. Dr. Semih Mumbuç 2000 yılında ve Dr. Yıldırım Bayazıt 2002 yılında Doçent oldular.  Doç. Dr. Yıldırım Bayazıt’ın Eylül 2003’te Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçmesi ile halen kliniğimizde 3 öğretim üyesi (Prof. Dr. Muzaffer Kanlıkama- AD Başkanı, Doç. Dr. Semih Mumbuç ve Yard. Doç. Dr. Enver Özer) ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Kliniğimizde bugüne kadar 7 kişiye uzmanlık belgesi verilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Enver Özer Ağustos 2003 tarihinden itibaren iki yıl süreyle ABD Ohio Üniversitesi Tıp Fakültesi Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği’nde Baş-Boyun Fellow’u olarak çalışmak üzere görevlendirilmiştir.

Kliniğimizde senede yaklaşık 15 000 hastaya poliklinik, 1700 hastaya yataklı hizmet verilmekte ve yaklaşık yılda 2000 ameliyat yapılmaktadır. Bu operasyonların yaklaşık yarısı otolojik ve rinolojik girişimlerdir. Yılda yaklaşık 350 civarında kronik otitis media cerrahi tedavisi, yaklaşık 40 civarında stapedektomi, 50-60 rinoplasti, 120-130 FESS ameliyatı yapılmaktadır. Onkolojik girişimler tüm hastaların yaklaşık % 10’unu oluşturmaktadır. Yılda yaklaşık 50-60 total veya parsiyel larinks cerrahisi, 30-40 civarında tiroid ve 15-20 civarında parotis cerrahisi uygulanmaktadır. Ayrıca Baş-Boyun cerrahisi, Fasial Plastik -Rekonstrüktif cerrahi, Maxillofasial cerrahi, Bronko-özefagoloji, kafatabanı cerrahisi, akustik nörinoma ve vertigo cerrahisi, saplı ve serbest flep uygulamaları ve ses cerrahisi girişimleri de uygulanmaktadır. Diğer taraftan koklear implant uygulaması konusunda hazırlıklar devam etmektedir. Perşembe günleri öğleden önce seminer ve dergi kulübü başlıkları altında eğitim programı düzenli olarak sürdürülmektedir. İki ayda bir bölgesel toplantılar düzenlenmekte ve bu toplantılara Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep illerindeki Kulak Burun Boğaz uzmanları, üniversitelerdeki öğretim üyeleri ve asistanları katılmaktadırlar.

Kliniğimiz Odyoloji ve Vestibül biriminde yılda yaklaşık 4000 hastaya odyolojik testler, kalorik testler ve ENG uygulanmaktadır. Stroboskopi yılda yaklaşık 500 hastaya uygulanmaktadır. Hastanemizin inşaatı biten ve yakında taşınacağımız poliklinik kısmında modern bir poliklinik ve KBB Departmanı yanında oldukça modern ve gelişmiş Odyoloji (Klinik odyometri ve timpanometri, serbest alan, OAE, ERA testlerinin yapılabildiği), Vestibüler (Vestibüler muayene, Video ENG, Kalorik testler, Optokinetik testlerin de dahil olduğu tüm test bataryası) ve Ses (Ses analizi, VLS) Laboratuarları da hizmete girecektir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof.Dr. Muzaffer KANLIKAMA
1957 Kadirli doğumludur. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini 1981 yılında bitirmiş ve uzmanlık eğitimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda 1981-85 yılları arasında yapmıştır. Askerlik ve zorunlu hizmet sonrası 1990 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda kurucu öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. 1992 yılında Doçent ve 1998 yılında Profesör olmuştur. 1991 yılında Londra Kraliyet KBB Hastanesinde, 1999 yılında ABD Boston Harvard Tıp Fakültesi Massachusets Eye and Ear Infirmary - KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Departmanında ve 2000 yılında Hollanda Amsterdam Free Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Departmanında çalışmıştır. 1996-99 yılları arasında Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği görevini yürütmüştür.  Halen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı ve KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli olup iki çocuk sahibidir.      

Doç. Dr. Semih MUMBUÇ             Yrd.Doç.Dr. Enver ÖZER
                         


GÜTF Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi
İletişim:   kanlikama@yahoo.com
               cdurucu@hotmail.com

Web:  http://www.gantep.edu.tr/ab/ap/index.php?bolum_id=202_9