Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
ONDOKUZ MAYIS TIP FAKÜLTESİ - SAMSUN


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB-BBC ANABİLİM DALI

Resmi olarak hasta kabulüne 19 Mayıs 1978’de başlayan Anabilim Dalımız, akademik hayatına 2 uzman Op. Dr. Ercihan Güney, Op. Dr. Teoman Şeşen ve 2 asistan Dr. Recep Ünal, Dr. Mehmet Bozkurt ile başlamış, 6 ay sonra Asistan sayısı Dr. Cengiz Aykan’ın katılmasıyla 3’e çıkmıştır. Bir yıl sonra Op. Dr. Yücel Tanyeri kliniğimize dahil olunca uzman sayımız 3’e çıkmış ve 8 yıla yakın bu kadro işleri yürütmüştür. 
     
Haziran-1982 de 3 uzman birden vererek yerine 4 yeni asistan alarak ara kıdemli olmaksızın uzman hocalar eğitime devam etmişlerdir. 1986 da İlk uzmanlardan Op. Dr. Recep Ünal, öğretim üyeleri arasına dahil edilmiş, daha sonraki yıllarda sırasıyla Dr. Atilla Tekat ve Dr. Mehmet Koyuncu Akademik kadroya dahil olmuşlardır.
  

Kuruluşunun 26. yılını tamamlayan Anabilim Dalımızda halen 5 Profesör, 1 Doçent ve 10 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Normal poliklinik için 3, özel muayeneler için 3 adet muayene odamız bulunmakta ve Körfez ve vadi manzarası yazın ve kışın bir başka olan servisimizde ise 27 yatak kapasitemiz bulunmaktadır. Daha önce 3 odyometris bulunan odyoloji birimimiz,  Odyolog Doç. Dr. Ayşe Gül Güven hocanın aramıza katılmasıyla odyoloji birimi, Odyoloji Bilim Dalı olma yoluna girmiştir. Anabilim Dalımızın ilk başkanlığını şu anda Kayseri’de olan, Prof. Dr. Ercihan Güney yapmış olup, daha sonra Prof. Dr. Teoman Şeşen ve en son devralan hocamız Prof. Dr. Yücel Tanyeri görevi sürdürmektedir.

Anabilim Dalımızda her öğretim üyesi her ameliyata girmekte ise de bazı öğretim üyelerimiz branşlaşma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüze kadar Anabilim Dalımızdan 32 kişi uzmanlığını almış, bunlardan 5 tanesi Prof. Dr. Recep Ünal, Prof. Dr. Şinasi Yalçın, Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Prof. Dr. Mehmet İmamoğlu, Prof. Dr. Atilla Tekat değişik Üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 

Anabilim Dalımızın Çalışma Programı

Anabilim Dalımıza her ay ayrı bir grup olarak dönem V öğrencileri gelmekte, hergün bir öğretim üyesi’nin 2 saat teorik dersi olmakta, diğer saatler pratik eğitime ayrılmaktadır. Anabilim Dalımızca, Dönem III ve Diş Hekimliği son sınıflarına ve Eğitim Fakültesinde bazı öğretmenliklere de teorik ders verilmektedir.

Her hafta  7 masada ameliyatlara girilmekte olup, yıllık ortalama 1000 ameliyat yapılmakta ve bunların çoğunluğu, küçük ameliyatların dışında, timpano-mastoid cerrahiler ve baş boyun kanseri ameliyatları olmaktadır.

Haftanın 4 iş günü poliklinik yapılmakta, yıllık poliklinik sayısı ortalama en az 13.000 hastayı bulmaktadır. Daha önce odyometrist düzeyinde testlerin yapıldığı odyoloji bölümümüz Doç Dr. Ayşe Gül Güven’in aramıza katılmasıyla test düzeylerini daha ileri taşımış ve ayrı bir birim oluşturulmuştur. Bu birimimizde odyolojik ve vestibüler testler olarak yılda ortalama 7000’in üzerinde test yapılmaktadır.

Cuma günü sadece acil hastalara bakılmakta, çünki cuma gününü tüm gün eğitime ayırmış bulunmaktayız. Sabah  8:30-9:30 arası tüm öğretim üyeleri ile vizit yapılarak daha sonra saat 11:00 de dönüşümlü olarak Radyoloji ve Patoloji Anabilim dalları ile ilginç vakalar tartışılmaktadır. Öğleden sonra ise dönüşümlü olarak öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri bir seminer sunulmakta ve yine aynı gün en az 2 makale sunulmaktadır.

Akademik yıl içinde eğitime yönelik birisi Mayıs ayı içinde KBB günleri olmak üzere en az 2 büyük organizasyon düzenlenmekte, bölge hekimleriyle bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Anabilim Dalımızdan yılda ortalama yerli ve yabancı olmak üzere toplam araştırmaya dayalı 10’a yakın bilimsel yayın yapılmaktadır.

  

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Yücel Tanyeri  
(Anabilim Dalı Başkanı) 
e-mail: ytanyeri@omu.edu.tr 
Oda Tel: (0362 457 60 00/2523)

Prof. Dr. Teoman Şeşen
e-mail: tsesen@superonline.com
Oda Tel: (0362 457 60 00/2518)
Prof. Dr. Recep Ünal
e-mail: recepunal@omu.edu.tr
Oda Tel: (0362 457 60 00/2504)
Prof. Dr. Mehmet Koyuncu
e-mail: mtkoyuncu@yahoo.com
  Oda Tel: (0362 457 60 00/2506)
Prof. Dr. Atilla Tekat
e-mail: atiltek@yahoo.com
Oda Tel: (0362 457 60 00/2457)
Doç. Dr. Ayşe Gül Güven
e-mail: gulayse@omu.edu.tr
Oda Tel: (0362 457 60 00/3640)

Araştırma Görevlileri
Arş. Görevlisi Dr. Melek Uyar
Arş. Görevlisi Dr. Hızır Kılıçarslan
Arş. Görevlisi Dr. Nuran Aydoğan
 Arş. Görevlisi Dr. Asude Ünal
Arş. Görevlisi Dr. Bünyamin Çakıl
 Arş. Görevlisi Dr. Erkan Can
Arş. Görevlisi Dr. Yeşim Erol
Arş. Görevlisi Dr. Sengül çivici
Arş. Görevlisi Dr. Emre Erkilet 
Arş. Görevlisi Dr. Orhan Demirbaş

İletişim yolları

Yazışma : 55139 Kurupelit-SAMSUN
Departman Tel : 0362 457 60 00/2357
Faks : 0362 457 60 41
http://www.omu.edu.tr
veya
http://www.geocities.com/omukbb