Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA E. A. H. 1.KBB KLİNİĞİ


TARİHÇE:

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi

II.Mahmut’un eşi, I.Abdülmecid’in annesi Bezm-i Alem Sultan tarafından 200 yataklı erkek hastanesi olarak 1843 yılının ( Rebiülevvel 24. Cuma günü)  23 Nisan günü  kuruldu. Kendisi 8 yıl sonra 1851 de vefat etti. Kabri İstanbul’da Sultan Mahmud türbesindedir. Osmanlı’da hastane adı ilk defa Vakıf Gureba ile anılmıştır. Hastanenin ilk Üzniye ve Hançeriviye (Kulak,Boğaz)şubesi  1905 de açılmıştır. İlk mütehassısı ülkemizin de ilklerinden İhya Salih Bey’dir. 1903’te Kulak polikliniği yapmaya başlamış,1933’e kadar bu görevinde kalmıştır.1933’teki Üniversite Reformunda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakultesi 250 yatağı ile Aşağı Gureba ve 1082 yatağı ile Çapa Kliniklerinden oluşuyordu.Bu tarihte Tıp Fakultesinin KBB Kliniği Gurebaya getirilmiş, Prof Ruttin ile Doç.Ekrem Behçet hastaneye gelmiş, İhya Salih emekli olmuş.1934’te Tıp Fakultesi KBB Kliniği Gurebaya getirilmiştir.1943’te hastane 100 yaşında iken Çapa KBB Klinikleri kurulmuştur.

Hastane idaresi 1 mayıs 1924’te Vakıflar İdaresinden Sağlık Bakanlığına devrolmuş.1924-25 ders yılında Haydarpaşa’daki tek Tıp Fakultesinin 4.ve5. sınıf talebeleri Gureba’da ders görmüşler. 26.09.1956’da hastane Sağlık Bakanlığından ayrılmış,tekrar Vakıflar İdaresine geçmiş. 1988’te Bezm-i Alem Üniversitesi Vakıf Gureba’da kurulmuş.1.yılını doldurmadan kapatılmış. 1991’de Vakıf Gureba tarihi binada Vatan Caddesi üzerindeki modern binalarına taşınmış. 2000 yılında hastanesi SSK Kurumuna kiraya verilmiş, 2005 yılında tüm T.C hastaneleri Sağlık Bakanlığına bağlanırken,yalnızca Eğitim Hastanesi olarak Vakıf Gureba,Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Karardan 1.5 yıl sonra Haziran 2006’da Vakıflar hastaneyi devralmış ve halen bu statü devam etmektedir.

Hastanemiz KBB Kliniğinde sırayla Dr.Nurettin Ağuşoğlu, Doç.Dr.Cengiz Yağız, Prof.Dr.İlhan Sarıkaya Şeflik, Dr.Naif Özkul şef muavinliği görevlerinde bulunmuştur.

Klinik Şefi:     Doç.Dr.M.Haluk ÖZKUL

ÖZGEÇMİŞ

1956 Adana doğumluyum. İlk ve ortaokulu Adana ve Ankara da okudum. Lise öğrenimimi İstanbul Haydarpaşa Erkek Lisesinde tamamladım. 1975 de Hacettepe Üniversitesi Sivas tıp Fakültesini kazandım. Hazırlık dahil Hacettepe Tıp da 6 yıl okuduktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde  1 yıl internlük yaptım. 1982 de Tıp fakültesinden birincilikle mezun oldum. Mecburi hizmetimi Niğde Bor Merkez Sağlık ocağında 1984 te tamamladım. Aynı yıl devlet ihtisasını kazanarak Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara hastanesinde Kulak Burun Boğaz ihtisasıma başladım. 1987 de uzman olarak İstanbul Vakıf Gureba Hastanesine Kulak Burun Boğaz Başasistanı olarak atandım. Askerlik hizmetimi 15.Kolordu İzmit 100 yataklı asker hastanesinde 16 ay tbp.atgm olarak yaptım. 1993 te Amerika Birleşik Devletlerinde Boston Massachusetts Eye and Ear Infirmary de Temporal Bone Dissection Labarotory Supervisoru olarak 6 ay mesleki incelemelerde bulundum. 1998 de YÖK ün yaptığı şeflik sınavını kazandım. SSK İstanbul Hastanesi KBB şefliğini kendi isteğimle reddettim. 2000 yılında KBB doçenti oldum. 2001 yılında Sağlık Bakanlığının açtığı sınavı kazanarak çalıştığım hastane olan Vakıf Gureba Hastanesinin vefat nedeniyle münhal bulunan 1.KBB Kliniği şefliğine tayin edildim. O tarihten beri 5 yıl SSK bünyesinde 1.5 yıl, Sağlık Bakanlığında, en son da Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktayım. 80 civarında yurt içi ve dışı yayınım, dergi editörlüğü, danışma kurulu üyeliğim bulunmaktadır. İyi derece İngilizce bilmekteyim. Evli ve iki kız çocuk babasıyım.           

Doçent.Dr.M. Haluk Özkul
KBB Hastalıkları Uzmanı
Vakıf Gureba Hastanesi
I.KBB Klinik Şefi

Şef Yardımcısı:
Başasistan     :  Op.Dr.Hüsamettin YAŞAR
Uzman           :Op.Dr.Ayşegül VERİM


Asistanlar :
Dr.Gökçe Dereci İLHAN
Dr.Ömer Faruk ÇALIM
Dr.Dinçer KADIOĞLU
Dr.Gamze Didem KOCAGÖZ
Dr.Engin BAŞER
Dr.Alper YENİGÜN

 

Kliniğimizden bugüne kadar uzman olan hekimler

Dr.Leyla KAVAK
Dr.Füsun UYGUR
Dr.Fatma Tülin KAYHAN
Dr.Muhammet ÖZLÜ
Dr.Ahmet Muhtar KIRVAL
Dr.Semih UŞAKLIOĞLU
Dr.Barbaros YURDAŞIK
Dr.Sabri Baki EREN
Dr.Yahya AYHAN
Dr.Erhan Nomer
Dr.Yasemin Yeğinaltay KORKUT
Dr.Ayşe HATİPOĞLU
Dr.Veli AÇIKYÖRÜK
Dr.Salih KOÇAK
Dr.Celalettin DEMİR
Dr.Cenk TEKER
Dr.Ayşenur MERİÇ TEKER(2.KBB)
Dr.Yeşim DİNÇER(2.KBB)
Dr.Emre İLHAN
Dr.Numan KÖKTEN
Dr.Murat CERAN (2.KBB)

1.KBB Kliniği 25 yatak kapasiteli olup hastanenin 4.katında Vatan Caddesine cepheli konumdadır.4 muayene,1 girişim odalı zeminde bir polikliniği mevcuttur.Odyo ünitemiz,poliklinik içinde,Endoskopi laboratuarımız,3.Kat 2.KBB Servisi içinde yer almıştır.Yıllık poliklinik sayısı 30.000,ameliyat sayısı 1000’in üzerindedir.Donanım olarak;serviste bir muayene mikroskobu bir endovizyon ünitesi,alerji test ünitesi,2.KBB ile ortak bir endoskopi laboratuarımızda ise 1 adet kayıt cihazlı video stroboskop ve 1 adet kayıt cihazlı nazal endoskopi cihazı ve erişkin,çocuk endoskoplarmız,odyo laboratuvarımızda;2 adet odyometri cihazı ve 2 adet timpanometri cihazı ile poliklinikte kullanılan bir muayene mikroskobumuz vardır.

Personel:Serviste biri sorumlu 4 hemşire,2 personel ve 1 adet tıbbı sekreter kapımızda güvenlik görevlisi ve 2 adet temizlik görevlisi,poliklinikte 2 personelimiz mevcuttur.

Çalışma Düzeni: 1.KBB Kliniği, 2.KBB ile dönüşümlü olarak birgün ameliyat,bir gün poliklinik yapmaktayız.Bir hafta 4 genel 3 lokal masası,öbür hafta 3 genel 3 lokal masası kullanıyoruz.Kliniğimizde 200 yılından beri tüm kulak ameliyatlarının özel arşivini tutuyoruz. Ameliyathane biri son model 2 ameliyat mikroskobu, 2 adet endovizyon sistemi, mikrodebrider, mikrotur, thermal welding, mono ve bipolar koter ile mikroskoba bağlı büyük LCD monitör ve DVD kaydedici kullanıyoruz.

Her türlü Otorinolaringolojik operasyonlar (kafa tabanı,endoskopik hipofiz cerrahisi,tiroid cerrahisi,tiroplasti ve laringeal enjeksiyon v.b cerrahiler dahil)yapılmaktadır.Hastanemizde otomasyon uygulanmakta olup, hastalar laboratuarlara on-line yönlendirmekte kan v.b örnekler vakum sistemi ile hastanemizin her yerine insansız gönderilmektedir.

 

Eğitim Çalışmaları:

Poliklinik günleri şef nezaretinde hasta başı vizitleri,Cuma öğleden sonra saat 13-16 arası asistan seminerleri,dergi saati ve ders,her pliklinik günüde 14:30-16:00 arası eğitici konsey yapmaktayız.Bazı günler öğlen aralarında konuk konuşmacıları dinliyoruz.Asistanlar tez konularını 2. yılda alırlar.Kongre ve kurslara belirli bir düzen içinde asistanlar,sponsları şeflik denetiminde olarak giderler.2007 Ocak ta başlayan İstanbul Eğitim Hastaneleri KBB Klinikleri toplantısı  Kasım ayında her iki KBB kliniğinin katılımıyla hastanemizde yapılmıştır.Konu “Tiroid hastalıkları ve cerrahisi” paneli idi.Eylül 2007 de Vakıf günleri çerçevesinde “Rinoplasti” paneli Yıldız Sarayı Bahçesindeki tarihi binada yapıldı.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler (2007)

1. Ergün S.S., Atılganoğlu, U. ve Yaşar, H.,"Nörofibromatosis Nedeniyle Oluşan Kulak Deformitesi ve Cerrahi Tedavisi", 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri, 248, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.

2. İlhan, G.D., Yaşar, H., İlhan, A.E.,Verim, A. ve Özkul, H.,"Pediatric Ramsay-Hunt Syndrome: Case Report", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

3. İlhan, G.D., Özkul, H., Yaşar, H., Verim, A., İlhan, A.E. ve Kökten, N.,"Timpanoskleroz: Lezyonların Yaygınlığı ve İşitmeye Etkisi: 65 Olgunun Gözden Geçirilmesi", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

4. İlhan, G.D., Özkul, H., Verim, A., Yaşar, H., İlhan, A.E. ve Kökten, N.,"Olgu Sunumu: İnvaziv Sino-Orbital Aspergillozise Bağlı Orbital Apeks Sendromu", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

5.Verim, A., Kayabaşoğlu, G., Özkul, H., Yaşar, H.ve İlhan, G.D.,"Olgu Sunumu: Dermatofibrosarkoma Protuberans", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

6. Çalım, Ö.F.,Yaşar, H, Özkul, H., Verim, A., İlhan, G.D., Kayabaşoğlu, G., Kadıoğlu, D.,Altıntaş, D.ve Başer, E."Tek Taraflı Koanal Atrezide Transnazal Endoskopik Cerrahi Onarım", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

7. Çalım, Ö.F.,Yaşar, H,Özkul, H., Verim, A., İlhan, G.D., Kayabaşoğlu, G., Kadıoğlu, D.,Altıntaş, D.ve Başer, E."Erişkinde Tiroglossal Kist", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

8. Verim, A., Özkul, M.H., Yaşar, H., İlhan, G.D.,Kayabaşoğlu, G., Çalım, Ö.F.,Kadıoğlu, D.,Altıntaş, D.ve Başer, E."Boyuna Gelen Kurşun Yaralanmasına Bağlı Retrofarengeal Abse", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

9. Yaşar, H., Özkul, H., Verim, A., İlhan, G.D., Kayabaşoğlu, G., Çalım, Ö.F., Kadıoğlu, D.,Altıntaş, D.ve Başer, E."Dış Kulakta Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

10. Yaşar, H., Özkul, H., Verim, A., Kayabaşoğlu, G.,  İlhan, G.D., Kadıoğlu, D., Çalım, Ö.F., Altıntaş, D.ve Başer, E."Dış Kulakta Kapiller Hemanjiom: Olgu Sunumu", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

11. Verim, A., Yaşar, H., Özkul, M.H., Kayabaşoğlu, G., İlhan, G.D., Kadıoğlu, D., Çalım, Ö.F., Altıntaş, D.ve Başer, E."Frontal Sinüse Uzanan Frontal Kemik Osteomu", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

12. Kadıoğlu, D., Özkul, M.H.ve Yaşar, H.,"Perilenf Fistülü: Olgu Sunumu", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

13. Özkul,.H., Kayabaşoğlu, G.,Yaşar, H.ve Verim, A.,"Olgu Sunumu: Karotid Body Tümörü", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

14. Başer, E., Yaşar, H., Özkul, H.ve Kayabaşoğlu, G.,"Yumuşak Damakta Malign Melanom Olgusu". Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

15. Kayabaşoğlu, G., Özkul,.H., Verim, A., Yaşar, H ve Altıntaş, D.,"Olgu Sunumu: Tiroid Gland İnvazyonu Yapan Subglottik Larenks Karsinomu", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

16. Kayabaşoğlu, G., Özkul,.H., Altıntaş, D., Yaşar, H., Verim, A. ve İlhan, G.D.,"Nonrekürren Larengeal Sinir", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

17. Özkul,.H., Kayabaşoğlu, G.,Yaşar, H., Verim, A. ve Başer, E.,"Olgu Sunumu: Oral Kavitede Malign Melanom", Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 26-31 Mayıs, Antalya, 2007.

18. Kayabaşoğlu, G., Özkul,.H., Verim, A., Yaşar, H. ve Kara, O.,"Olgu Sunumu: Osler-Weber-Rendu Hastalığı", Ulusal Rinoloji Kongresi ve CITRAS Toplantısı, 21-25 Nisan, Bodrum, 2007

Basılmış Eserler (2007)

1. Yasar, H. ve Ozkul, M.H., "Bilateral Congenital Choanal Atresia in a 51-year-old Woman," Am J Rhinol, 21, 716-718(2007).

2. Ergün, S.S., Atılganoglu, U. ve Yasar, H., "Ear Deformity Due to Neurofibromatosis Type 1," Aesth. Plast. Surg., 30, 403-405 (2007).

3.Yaşar,H.,Özkul,H.,Verim,A.,İlhan,E.,Kökten,N. ve Dereci,G.,"Parotis Kitlelerinin Değerlendirilmesi",Kulak Burun Boğaz İhtis Derg,17,70-74(2007).

Kliniğimizde halen devam etmekte olan bilimsel çalışmalar:

Doç.Dr.M.Haluk ÖZKUL:

Kolesteatom olgularında işitme kayıpları ile preop bulguların değerlendirilmesi

Timpanoskleroz olgularının retrospektif analizi

Rinoplasti olgularında cilt kalınlığının standart ölçme metodu üzerine araştırma

Invasive sinoorbital aspergillosis due to orbital Apex syndrome

Tinnitus tedavisi:Klinik protokeller.Kitap çevirisi tamamlandı.Basım aşamasında.

Endoskopik Sinüs cerrahisi.C.Simmens.Çeviri çalışması.

 

Halen devam eden araştırmalar     :

Op.Dr.Hüsamettin Yaşar

1.Astım olmayan mevsimsel alerjik rinitli hastalarda montelukast sodium’un serum serum arginase düzeyine etkisi

2.Astım olmayan mevsimsel alerjik rinitli hastalarda montelukast sodium’un yaşam kalitesine etkisi

3.Erişkin tonsilletomilerinde thermal welding tekniği ile klasik disseksiyon tekniğinin karşılaştırılması

4.Adenoidektomide kanama kontrolü için Ankaferd Blood Stoper tamponu ile adrenalin emdirilmiş tamponun karşılaştırılması

5.Tonsillektomide kanama kontrolü için Ankaferd Blood Stoper tamponu ile adrenalin emdirilmiş tamponun karşılaştırılması

6.Anterior epistaksiste Ankaferd Blood Stoper tamponu ile klasik anterior tamponun karşılaştırılması

7.Endoskopik sinüs cerrahisinde intraoperatif kanama kontrolü için Ankaferd Blood Stopper tamponu ile adrenalinli tamponun karşılaştırılması

9.Mikrolarengeal cerrahide intra operatif kanama kontrolü için Ankaferd Blood Stopper tamponu ile adrenalin tamponun karşılaştırılması

Op.Dr.Ayşegül Verim:

1.Timpanomastoidektomi ameliyatı olan hastaların per operatuar kemikçik zincir bulguları ile preoperatif odyogram sonuçlarının karşılaştırılması

2.Larynx kanserli hastaların doku oxiden çalışmaları

3.Larinx Ca’lı hastalarda Cyclin D1 gen overexpresyonunun prognoza etkisi

4.İşitme  rekonstrüksiyonunda TORP ve PORP sonuçlarımız

As.Dr.Gökçe Dereci İLHAN:

1.Timpanoskleroz olgularının retrospektif analizi

2.100 kolesteatom olgusunun prospektif incelemesi,açık ve kapalı tekniklerde anatomik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi:Sözlü sunum –Tez

3.Sfenoid sinüs aspenllozisine bağlı Orbital Apex Sendromu:Olgu sunum

As.Dr.Ömer Faruk ÇALIM:

1.Timpanomastoidektomi ameliyatı olan hastaların per operatuar kemikçik zincir bulguları ile preoperatif odyogram sonuçlarının karşılaştırılması

2.İşitme  rekonstrüksiyonunda TORP ve PORP sonuçlarımız

As.Dr.Dinçer KADIOĞLU:

Laringofarengal reflüde larinks bulgularının değerlendirilmesi

As.Dr.Gamze Didem KOCAGÖZ:

Reflü semptom indeksi ile videolarinostroboskopik bulguların karşılaştırılması

As.Dr.Engin BAŞER:

Açık teknik septorinoplasti olgularının takibi

As.Dr.Alper YENİGÜN:

1.Larinks kanserli hastaların doku oxiden çalışmaları

2.Larinks karsinomali hastalarda Cyclin D1 gen overexpresyonunun prognoza etkisi

3.Adenoidektomide kanama kontrolü için Ankaferd Blood Stoper tamponu ile adrenalin emdirilmiş tamponun karşılaştırılması