Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Tarihçe

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi 2001 yılında kurulmuş ve 2002 yılında poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır. KBB Hastalıkları Anabilimdalı’da 22 Kasım 2001 yılında Yard. Doç. Dr. Mehmet GÜVEN’in göreve başlamasıyla faaliyete geçmiştir. Hastanemiz 2003 yılından itibaren yataklı servisleriyle hizmete başlamıştır. Eylül 2002’de Yard. Doç. Dr. İbrahim ALADAĞ, Eylül 2003’de Yard. Doç. Dr. Ahmet EYİBİLEN kadroya katılmış olup, Mart 2006’da Yard. Doç. Dr. Kürşat YELKEN’in katılımıyla mevcut öğretim üyesi kadrosu tamamlanmıştır.
Halen kliniğimiz 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçentle beraber 2004 - 2007 yılları arasında kadroya katılan 5 Araştırma Görevlisiyle eğitim ve hizmetlerine devam etmektedir.

Yer/Kapasite

3 poliklinik, 1 ameliyathane (haftada dört gün) ve 12 yatak kapasitesi ile hizmet vermekte olan kliniğimiz ihtiyaca cevap verecek şekilde donanıma sahiptir. Yıllık poliklinik sayısı yaklaşık 12.000 olup, yılda toplam 700-750 ameliyat yapılmaktadır. KBB alanında her türlü ameliyat, çağdaş teknolojik yöntemlerle ve başarıyla gerçekleştirilmektedir. Endoskopik sinüs cerrahisi, nöro-otoloji, radyofrekans (doku ablasyonu) cerrahisi, mikrolaringoskopik cerrahi ve baş-boyun tümör cerrahisi uygulama alanları arasındadır.

 

Tanı ve Tedavi Üniteleri  

Denge ve işitme merkezinde rutin odiolojik testler dışında, BERA (Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometrisi), kalorik testler, yenidoğan işitme tarama incelemeleri (ERA) yapılmakta, ses patolojilerinde video-laringostroboskopi ve ses analizi gerçekleştirilmektedir.

Rinometri, rinomanometri, fleksibl ve rijid endoskopik muayeneler kliniğimizde kullanılan diğer tanı araçlarıdırlar.  

 

Eğitim

Yıllık 6 kadar yurtdışı, 10 kadar yerli yayın yapılmaktadır. Kliniğimizde baş boyun cerrahisi, ses cerrahisi, kulak cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi, fonksiyonel ve estetik burun cerrahisi ve diğer temel KBB uygulamaları başarıyla yapılmaktadır. Her hafta Çarşamba günü makale ve seminer saati yapılmaktadır. Yine Çarşamba günü baş-boyun tümör konseyi (Radyoloji ve Patoloji AD’lları ile ortak olarak) yapılmaktadır.

 

Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

 

Öğretim Üyeleri ve ilgi alanları

 

Doç. Dr. Mehmet GÜVEN  …………………Baş-boyun cerrahisi, Otoloji, Horlama

Yard. Doç. Dr. İbrahim ALADAĞ………………….Rinoloji, Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Yard. Doç. Dr. Ahmet EYİBİLEN…………………… Alerji, Pediatrik ORL

Yard. Doç. Dr. Kürşat YELKEN…………………...Larengoloji, Baş-Boyun

 

 

Araştırma görevlileri:

 

Dr. Fatih TURAN

Dr. Evrim DAMÇAYIRI

Dr. Hatice ASAN

Dr. Adnan EKİNCİ

Dr. Servet AKYÜZ