Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KBB AD ODYOLOJİ-KONUŞMA ve SES BOZUKLUKLARI ÜNİTESİ


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji-Konuşma ve Ses Bozuklukları Ünitesi

Tarihçesi        : Resmi olarak hasta kabulüne 19 Mayıs 1978’de başlayan Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalımızda odyolojik hizmetler uzun yıllar odyometri teknikerleri tarafından verilmiş ve bu hizmetler yetişkin davranış odyometrisi testleri ve immitansmetrik incelemelerle sınırlı kalmıştır. 2003 yılında Prof. Dr. Ayşe Gül GÜVEN’in OMÜ KBB kadrosuna katılması ile ünitemizin yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmış, bu çalışmalar 2004 yılında Uzman Konuşma ve Dil Patoloğu Özlem Cangökçe Yaşar’ın, 2006 yılında da Odyoloji Uzmanı Y.Doç.Dr. Figen Başar’ın kadromuza katılması ile ivme kazanarak bugünkü haline gelmiştir.

Bugün Odyoloji-Konuşma ve Ses Bozuklukları Ünitemiz uzman kadrosu ve sahip olduğu “state-of-the-art” teknik donanımı ile evrensel bilim yolunda, araştırma, topluma hizmet, bilim insanı yetiştirme misyonu ile kararlılıkla yürümektedir. Ünitemiz kısa zamanda Karadeniz bölgesinin referans kliniği haline gelmiştir. 2007 yılında Odyoloji yüksek lisans programının açılmasıyla bilim adamı yetiştirme; yenidoğandan başlayarak, tanı ve rehabilitasyon alanlarında verdiği klinik hizmetlerle de topluma hizmet misyonunu başarı ile yürütmektedir. Ünitemizde 2002 yılında 3864 hastaya klinik hizmetler sunulmuşken, bu sayı 2007 yılında 10.163 hastaya ulaşmıştır.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri ve ulusal ve uluslar arası toplantılarda sunulan bildiriler bilim üretmek misyonumuzun ürünleridir. Halen ünitemizde 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 1 Uzman Dil ve Konuşma Pataloğu, 3 odyometrist, 6 uzmanlık öğrencisi araştırma, uygulama ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

Sunulan klinik hizmetlerin çeşitliliği, hizmet alan popülâsyonun farklılığı, yaygın bir coğrafyadan gelmesi ve başvuru sayısının çok olması nedeniyle ünitemizde randevu ile hasta görülmekte, bu randevuların bir aydan uzun bir zamana sarkmaması için azami çaba gösterilmektedir. Ani işitme kayıpları, servis ve konsültasyon hastaları ise aynı gün değerlendirilmektedir.

ODYOLOJİ-KONUŞMA ve SES BOZUKLUKLARI ÜNİTESİ KADROSU VE İLGİ ALANLARI

Odyoloji-Konuşma ve Ses Bozuklukları Ünite Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Gül GÜVEN 
gulayse@omu.edu.tr

EĞİTİM:

2004    (Temmuz-Eylul) Visiting Fellow

MRC Hearing and Communication Group ve Central Manchester and Manchester Children’s University Hospital Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Manchester, U.K.

1999-2000 Öğrenim Yılı Fulbright Post Doctoral Scholarship

            University of Miami Department of Biomedical Engineering, Miami, FL.

1991    State University of New York at Buffalo (SUNYAB) Buffalo, New York.

            Ph.D. Communicative Disorders and Sciences (CDS)

            Major: Audiology

            Minor: Speech Pathology

            Doktora Tezi: "The effects of contralateral noise on the perception of puretones and

                        speech: A study of children with auditory processing difficulties and normal

                        controls". State University of New York at Buffalo, 1991.

            Tez Danışmanı: Jack Katz, Ph.D.

1983    Hacettepe Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı,  Ankara.

            M.Sc. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

            Master Tezi: "Kontralateral maskelemenin işitme eşiklerine etkisi"  Hacettepe

                        Üniversitesi, Ankara 1983.

            Tez Danışmanı: Erol Belgin, Ph.D.

1981    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyal Bilimler Bölümü, Ankara.

            B.Sc. Psikoloji

AKADEMİK GÖREVLERİ:

2006-              Profesör, OMU Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı

2003- 2006     Doçent, OMU Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı

1999- 2003     Doçent, ODTÜ Psikoloji Bölümü

1994- 1999     Yardımcı Doçent ODTÜ Psikoloji Bölümü

2000- 2001     Ek Görevli Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

2000-2001      Ek Görevli Öğretim Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans Programı

1999-2000      Research Fellow, University of Miami Department of  Biomedical Engineering

1992-1994      Ögretim Görevlisi, ODTÜ Psikoloji Bölümü

1988-1991      Araştırma ve Öğretim Asistanı, State University of New York Department of 

Communicative Disorders and Sciences

UZMANLIK ALANI:

            İşitme ve konuşma bozukluklarının tanısı ve rehabilitasyonu. Merkezi işitsel algı/işlemleme ve konuşma bozuklukları.

ARAŞTIRMA İLGİLERİ:

Odyoloji: Merkezi işitsel algı/işlemlemenin davranış ve elektrofizyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi, otoakustik emisyon ve uyarılmış işitsel beyin sapı potansiyellerinin farklı gruplarda kullanımı, gürültüde konuşmanın anlaşılması, gürültünün işitme üzerindeki etkileri. Amplifikasyon sistemleri. Yeni doğan işitme taraması protokolünün geliştirilmesi.

Dil ve Konuşma Bozuklukları:Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil testinin (TİFALDİ) geliştirilmesi. Okul öncesi Türk çocuklarında dil yapılarının gelişimi. Akıcılık ve akıcı konuşma problemleri. İşitme cihazı kullanan çocuklarda ses ve artikülasyon problemleri.

KLİNİK İLGİLERİ:

Odyoloji:Test edilmesi güç populasyonda komple odyolojik değerlendirme, yeni doğan işitme taramaları, merkezi işitsel işlemlemenin değerlendirilmesi, amplifikasyon sistemleri.

Dil ve Konuşma Bozuklukları: Travma ve stroke sonrası ortaya çıkan konuşma bozuklukları, kekemelik ve dil gelişimi problemleri. İşitme kayıplı çocuk ailelerine danışmanlık.

ARAŞTIRMA PROJELERİ (Son 10 yıl)

2007    OMU- Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği (T-488)

Görevi: Yürütcü

Proje: İşitme Engellilerde Ses Analizi (İESA)

Proje Bedeli: 7.100,00 YTL

Projeden Çıkan Yayın: Cangökçe, Ö., Başar, F., Güven, A.G. (2007). Acoustic Voice Analysis of Cochlear Implanted and Hearing Aided Children. 6th Asia Pasific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, 30 Ekim-3 Kasım, Sydney, Australia.

2006 Tubitak Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı SOBAG-Proje desteği

Görevi: Yürütcü

Proje: Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ) Kelime Alt Testleri Norm Çalışması

Proje Bedeli: 448.867,50 YTL

Projeden Çıkan Yayın: Proje devam ediyor

Özgün bir dil testi geliştirme amacı ile O.D.T.Ü. Psikoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel Kazak Berument ile1998 yılında başlatılan çalışmalar veri toplama aşamasına getirilmiştir. Halen TUİK tarafından belirlenen 61 ilde veri toplanması ve geçerlik-güvenirlik çalışmaları devam etmektedir. Testin 2009 yılında kullanma hazır olması planlanmıştır.

2005    OMU- Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği (T-444)

Görevi: Yürütcü

Proje: Yenidoğan İşitme Taramaları (YEDİT)

Proje Bedeli: 22.000,00 YTL

Projeden Çıkan Yayın: Başar, F., Aygün, C., Güven, A.G. (2006). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeni Doğan İşitme Taraması (YEDİT) İlk Yıl Sonuçları OMU Tıp Dergisi (baskıda).

Basar, F., Cangökçe, Ö., Güven, A.G. (2007) “Refer” Rates among High Risk Infants on Hearing Screening. ASHA Convention, Kasım 15-17, Boston, U.S.A.

Pediatri Bölümü Yeni Doğan Ünitesi ile ortaklaşa yürütülen YEDİT projesi ile işitme taramalarının üniversitemizde başlatılması ve ilk bir yıl içerisinde yerleştirilmesi ve gelecek yıllarda yapılacak uygulamalarda çıkabilecek olası aksaklıkların saptanıp giderilmesi, tarama formlarının standartlaştırılması, ailelere eğitici ve bilgilendirici dokümanların (broşür ve kitapçık gibi) hazırlanması amaçlanmıştı. Proje süresi olan 28.12.2005- 28.12.2006 tarihleri arasında üniversitemizde doğan, üniversitemiz yenidoğan yoğun bakımına sevk edilen, ya da şehir içi/dışı diğer hastanelerden üniversitemize gelen toplam 966 bebek işitme taramasından geçirilmiştir.  Bu bebeklerin 12 tanesi bilateral; 2 tanesi unilateral sensöri-neural tipte işitme kaybı tanısı almıştır. Bilateral işitme kaybı olan 12 bebek cihazlandırılmış bu bebeklerden cihazlandıktan sonraki 6 ay içinde işitme cihazından yarar görmediği belirlenen 2 bebek koklear implant adayı olarak değerlendirilmiştir.

2001    ODTÜ- Araştırma Fonu Projesi (AFP) desteği (AFP 01-07-03-00-24)

Görevi: Yürütcü

Proje: Normal dil gelişimi gösteren Türk çocuklarında anadilin kazanım süreçleri, bazı dil yapılarını ele alarak bu süreçlerin değerlendirilmesi.

Proje Bedeli: 1,800,000,000 TL

Projeden Çıkan Bildiri/Yayın: Berument, S.K. & Güven, A. G. (2002). Referring to Mental States:The development of mental term usage in Turkish children. 17th Biennial International Society for the Study of Behavioral Development Meeting, August 2-6, Ottawa, Canada.

2000    ODTÜ- Araştırma Fonu Projesi (AFP) desteği (AFP 00-01-04-03)

Görevi: Araştırmacı

Proje:  Türkçe alıcı ve ifade edici dil testi (TİFALDİ) geliştirilmesi III

Proje Bedeli: 5,407,000,000 TL

1999-2000 Öğrenim Yılı Fulbright Post Doctoral Scholarship

Görevi: Yürütcü

Proje: Simultaneous recording of transient evoked otoacoustic emissions and auditory brainstem responses from different populations

Projeden Çıkan Bildiri/Yayın: Delgado, R.E., Özdamar, Ö., & Fışıloğlu,A.G. (2000). Innovative multivariable ABR response recognition for infant hearing screening. NHS 2000 International conference on newborn hearing screening: Diagnosis and Intervention, October 12-14, Milan, Italy

1999    ODTÜ- Araştırma Fonu Projesi (AFP) desteği (AFP 99-01-04-04)

Görevi: Araştırmacı

Proje:  Türkçe Alıcı ve İfade Edici Dil testi (TİFALDİ) geliştirilmesi II

Proje Bedeli: 4, 100,000,000 TL

1998    ODTÜ- Araştırma Fonu Projesi (AFP) desteği (AFP 98-01-04-04)

Görevi: Yürütcü

Proje:  Yetişkinlerde iletişim problemleri ve işitme duyarlılığı arasındaki ilişki: Merkezi işitsel işlemlemenin değerlendirilmesi

Proje Bedeli: 546,000,000 TL

Projeden Çıkan Bildiri/Yayın:  Güven A. G. & Mutlu, M. (2002). Normal işitmeye rağmen ardalan gürültüsünde konuşmayı anlama problemi. Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi,10 (3), 119-124.

Fışıloğlu, A.G.  & Mutlu, M (2001). Speech Understanding difficulty in background noise. American Academy of Audiology 13th Annual Convention, April 18-24, San Diego, CA.

Fışıloğlu, A.G.  & Mutlu, M. (2001). Genç Yetişkinlerde Normal İşitme Eşik Değerlerine Rağmen Geri Plan Gürültüsünde Konuşmaları Anlama Problemi: Takip Çalışması Sonuçları.  26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül, Antalya.

1998    ODTÜ- Araştırma Fonu Projesi (AFP) desteği (AFP 98-01-04-02)

Görevi: Araştırmacı

Proje:  Türkçe Alıcı ve İfade Edici Dil testi (TİFALDİ) geliştirilmesi I

Proje Bedeli: 175,000,000 TL

----------------------------------------------------------------------------------------

Yrd.Doç.Dr. Figen SÜREN BAŞAR fbasar@omu.edu.tr

                                    EĞİTİM:

2003    Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma

Bozuklukları Doktora Programı, Ankara.

Ph.D. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

            Doktora Tezi: Koklear implant kullanicilarinda neural response telemetry (NRT)          yöntemi ile tone decay’in değerlendirilmesi.

            Tez Danışmanı: Erol Belgin, Ph.D.

1998    Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma         Bozuklukları Yüksek Lisans Programı, Ankara.

            M.Sc.:  . Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

            MasterTezi: Sigara kullananlarda yüksek frekans işitme eşiklerinin incelenmesi

            Tez Danımanı: Erol Belgin, Ph.D.

1994    Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

            B.Sc. Psikoloji

MESLEKİ KARİYER:       

2007-                           Y. Doç.Dr.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

2006-2007      Uzman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

2004-2006      Şube Müdürü, Gümaş A.Ş. Odyolojik ve Vestibüler Değerlendirme ve İşitme Cihazları Merkezi

1996-2004      Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

UZMANLIK ALANI

İşitme ve konuşma bozukluklarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu.

ARAŞTIRMA VE KLİNİK İLGİERİ:

Koklear implantasyon, pediatrik odyoloji, elektrofizyolojik ölçümler, işitme cihazları, yenidoğan işitme taraması

ARAŞTIRMA PROJELERİ

2008: OMU- Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği (T-556 )

Görevi: Yürütcü

Proje: Yenidoğanlarda insert earphone ile işitme eşik tayini”

Proje Bedeli: 25.000 YTL

2007    OMU- Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği (T-488)

Görevi: Araştırmacı

Proje: İşitme Engellilerde Ses Analizi (İESA)

2005    OMU- Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği (T-444)

Görevi: Araştırmacı

Proje: Yenidoğan İşitme Taramaları (YEDİT)

2005 : New Approaches and Computer Assisted Equipment for Audio

Vestibular Unit (Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Desteği ile Türkiye- Danimarka ortak projesi)

2002: Yenidoğanlarda ERA-Emisyon Cihazı ile Objektif İşitme Tarama

Değerlendirmesi (Hacettepe Üniversitesi Araştırma projeleri desteği ile)

ÇALIŞMA GRUPLARI      

1- Hacettepe Üniversitesi “Neonatal işitme taraması” çalışma grubu

2- Hacettepe Üniversitesi “Frajil X” çalışma grubu

3- Başbakanlık Özürlüler İdaresi “Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması” çalışma grubu

----------------------------------------------------------------------------               

Uzm. Özlem CANGÖKÇE YAŞAR ozlemcng@hotmail.com

EĞİTİM:

2007-              Doktora Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

DİLKOM, Eskişehir.

2004-2001             Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, DİLKOM, Eskişehir.

M.Sc. Dil ve Konuşma Bozuklukları

2000-2003      Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Yüksek Lisans Programı, Ankara

                                                M.Sc. Dilbilim

1996-2000      Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim  Lisans Programı, Ankara

                                               B.Sc. Dilbilim

Akademik Görevleri:

2004-   Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı (Doktora eğitimi nedeni ile bu görevini Anadolu Üniversitesinde sürdürmektedir)

Uzmanlık Alanı: Dilbilim, nörolinguistik, dil ve konuşma bozuklukları.

ARAŞTIRMA ve KLİNİK İLGİERİ:

İşitme engelli çocuklarda MDVP kullanarak yapılan analizler sonucunda ses ve konuşma rehabilitasyonu tekniklerinin oluşturulması, SLI tanısı almış çocuklarda gözlenen dilbilgisel hatalar, sesletim ve sesbilgisel problemler. Akıcı konuşma bozuklukları ve gecikmiş dil.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

2007    OMU- Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği (T-488)

Görevi: Araştırmacı

Proje: İşitme Engellilerde Ses Analizi (İESA)

2005    OMU- Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği (T-444)

Görevi: Araştırmacı

Proje: Yenidoğan İşitme Taramaları (YEDİT)


ODYOMETRİSTLER

Fatma ATA,

Hacettepe Üniversitesi, MYO Odyometri (Doğum izninde)

Arzu ÇELEBİ

Odyometrist, Trakya Üniversitesi, MYO Odyometri

arkcelebi@hotmail.com 

Fatih RÜZGÂR fatihruzgar@hotmail.com

Odyometrist, Trakya Üniversitesi, MYO Odyometri

SEKRETER

Neslihan GÜNDÜZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Odyoloji-Konuşma ve Ses Bozuklukları Ünitesi’nde verilen Hizmetler

KLİNİK UYGULAMALAR

Ünitemizde, çocuk ve yetişkin odyolojik incelemeler davranış testleri ve elektrofizyolojik ölçümlerle yapılmaktadır. İşitme cihazı uygulamaları ve gerektiği durumlarda rehabilitasyon ve aile eğitimi, koklear implant programlama ve rehabilitasyonu, dil, konuşma ve ses problemleri tanılama ve terapileri de verilen hizmetler arasındadır. Ayrıca ünitemizde 2005 yılından beri yenidoğan işitme taramaları da yapılmakta ve tüm bebeklerin tarama bilgileri ulusal yenidoğan işitme tarama portalına girilmektedir.

Yeni Doğan İşitme Taramaları:

 

Odyolojik İncelemeler

Davranış Testleri (Çocuk ve yetişkin saf ses eşik ve konuşma testleri)

 

Elektrofizyolojik ölçümler (İmmitansmetrik incelemeler, Otoakustik emisyon ölçümleri, ABR ve ASSR)

 İşitme Cihazı Uygulamaları
(tüm hastalara işitme kayıpları, kulak ve zar bulguları ile yaşa uygun en az üç farklı marka işitme cihazı denemesi, gerçek kulak kazancı ölçümleri, yetişkin hastalara kendi kararları sonucunda, çocuk hastalara serbest alanda cihazlı işitme testi sonucunda cihaz önerilmesi)

 

Koklear İmplant

Ünitemizde 2006 yılından beri çocuk ve yetişkin adaylara koklear implant cerrahisi uygulanmakta, bu hastaların implant programlama ve takipleri ile rehabilitasyonu kliniğimizde yapılmaktadır.

 İmplant Konseyi

Programlama                                                            Rehabilitasyon

 

Dil, Konuşma ve Ses bozukluklarında tanı, değerlendirme ve terapi
: Ünitemizde bu konulardaki tüm başvurular için önce Kulak Burun Boğaz muayenesi ve işitme testlerinin yapılması istenmektedir. Ayrıca işitme cihazı adaptasyonu yapılan tüm çocukların cihaz programlarının yapıldığı gün dil, konuşma ve CSL-MDVP ile ses değerlendirmeleri de yapılmaktadır. Gecikmiş dil ve konuşma, akıcılık problemleri, travma ve stroke sonrası ortaya çıkan konuşma ve dil problemleri, sesletim problemleri, disfoniler, lareinjektomili hastalara yeniden konuşmayı öğretme verilen hizmetler arasındadır.

 

 

EĞİTİM: Ünitemizde Odyoloji yüksek lisans eğitimi yanında, KBB asistanlarına 1aylık rotasyon ve Dönem 5 öğrencilerinin KBB Rotasyonunda odyoloji ile ilgili eğitim verilmektedir.

OMU Sağlık Bilimeri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Odyoloji Yüksek Lisans Programı

2006–2007 öğretim yılı bahar döneminde Tezli Odyoloji Yüksek Lisans programına başlanmıştır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans programlarını (Psikoloji, Fizik Tedavi, İşitme Engellilerin Özel Eğitimi, Biomedikal mühendisliği ve tıp fakülteleri) veya 2 yıllık odyometri teknikerliği programını bitirip lisans tamamlamış (4 yıllık lisans eğitimini bitirmiş) olanlar programa başvurabilirler. Yüksek lisans programına başvuran tıp fakültesi mezunu olmayan adayların temel tıp bilimleri alanında bilimsel hazırlık (diş hekimliği 2. sınıf müfredatı) yapmaları gereklidir.

Odyoloji Yüksek Lisans programında verilen dersler:

ODY 601 Embriyoloji ve Anatomi (İşitme- Denge ve Konuşma)

Odyologlar için KBB hastalıkları I, II                                                 

İşitme ve Konuşma Fizyolojisi                                    

Enstrümantasyon, Ölçme ve Değerlendirme                            

İşitme Kayıpları                                                                                 

Odyolojik İnceleme I, II                                                                                                        

İmmittansmetrik İncelemeler                                                   

Odyoloji ve Konuşma Bozukluklarında Bilimsel Araştırma yöntemleri ve İstatistik

Odyologlar için Dil Konuşma ve Ses Bozuklukları                   

İşitme Cihazları I, II                                                                                                   

Odyolojide Konsültasyon-Liyazon                                         

Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyon                             

Vestibuler Sistem değerlendirme                                             

Odyolojide Spesifik Alanlar                                        

Endüstriyel ve Deneysel Odyoloji

Klinik Çalışma I, II, III                                                                                              

Seminer I, II                                                                                      


Odyoloji yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler için Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalımızda aşağıda belirtilen klinik uygulamalar ve devam koşulları uygulanmaktadır.

Bilimsel Hazırlığa Devem Eden Öğrenciler İçin

Bilimsel hazırlığa devam eden öğrenciler için kliniğe devam koşulu istenmez. Bu öğrenciler o dönem açılan bölüm dersleri içinde bilimsel hazırlık programı ile çakışmayan ve bölüm tarafından uygun görülen ders ya da dersleri alabilir.

Yüksek Lisans Programına Başlayan Öğrenciler İçin

1. Yıl 1.Dönem: Öğrencilerin sadece derslere devamı istenir.

2. Dönem: Öğrenciler derslere devam yanında haftada 2 gün tam zamanlı olarak klinikte bulunmalı, odyoloji ve konuşma bozuklukları ile ilgili uygulamaları izlemelidirler.

2. Yıl 1 ve 2. Dönem: Öğrenciler derslere devam yanında tüm hafta boyunca klinikte bulunmak zorundadır. Bu bir yıllık sürede, süpervizyon eşliğinde mezun olabilmek için tamamlamak zorunda oldukları 500 hastalık pratik, KBB Anabilim Dalımız Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünitemizde yapılacaktır. Ayrıca öğrencilerin KBB Anabilim dalı Cuma vizitlerine ve Cuma günleri yapılan eğitim programlarına da katılması zorunludur.

04.01.07 Tarihli Anabilim Dalımız Akademik Kurulunda alınan karar gereği Odyoloji Yüksek Lisans Öğrencileri, mezun olabilmek için, aşağıda belirtilen sayıda ve özellikte hastaya gerekli incelemeleri yapıp rapor yazmak zorundadır.

Odyolojik İnceleme:

            Çocuk: 60

            Yetişkin: 100

İmmitansmetrik İnceleme: 100

OAE ve Yenidoğan İşitme taraması: 120

ABR/ASSR: 50

İşitme Cihazı Adaptasyonu: 50

İşitsel Rehabilitasyon: 20

Odyoloji Yüksek Lisans programına devam eden öğrenciler

1- Didem ŞAHİN

2- Selma YILAR

3- Semra ONAY

4- Ayhan ÖZDEDE

5- Ramazan Bayram KARAKAYA

6- Safiye GÜNDOĞDU


IV. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ

16–18 Ekim 2008 Samsun

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında çalışan tüm uzmanlar, Kulak Burun Boğaz Hekimleri, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında eğitim gören tüm öğrenciler, odyometristler, ilgili bilim alanlarında çalışan uzmanlar bu kongreye davetlidir.

Kongre Programı ve kayıt ile ilgili bilgiler yakın zamanda çeşitli web sitelerinde duyurulacaktır. Bu bilgilere daha önce ulaşmak isteyenler gulayse@omu.edu.tr ve fbasar@omu.edu.tr adreslerine yazabilirler.

İletişim Adresi:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji-Konuşma ve Ses bozuklukları Ünitesi

55139 Kurupelit/SAMSUN

Telefon : 0362 3121919 / 2448

Fax                  : 0362 4576041

(Bu tanıtımda resimleri kullanılan tüm hastalarımızdan onam alınmıştır)

Hazırlanma Tarihi: Ocak 2008