Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
S.B. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ. 2. KBB KLİNİĞİ


Kliniğimizin Tarihçesi ve Bugünü:

            Kliniğimiz Mayıs 1982 yılında kurulmuştur ve bu tarihten Nisan 2003 e  kadar  Op.Dr. Ünsal Erkam Klinik Şefi olarak, 2005 yılına kadar Op.Dr. Aykut Babila  Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yapmıştır.  Doç. Dr. M. Hakan KORKMAZ Klinik Şefi,  Doç. Dr. Ali ÖZDEK  Klinik Şef Yardımcısı olarak Aralık. 2005 tarihinden itibaren görev yapmaktadır. 

Kliniğimizde
Op. Dr. Güleser SAYLAM başasistan olarak,
Op.Dr. Mahmut HÜCÜMENOĞLU,
Op.Dr. Nurettin ÖZDEMİR,
Op.Dr. Emel Çadallı TATAR,
Op.Dr. Gül COŞKUN,
MSc.Op.Dr. Sumru YARDIMCI kulak burun boğaz uzmanı olarak çalışmaktadırlar.

                        Kurulduğu tarihten itibaren kliniğimizde 38 KBB uzmanı yetişmiştir. Halen  Dr. Mahmut Karaçay, Dr. Eray Işık, Dr. Levent Renda, Dr. Meltem Akhüseyinoğlu, Dr. Ömer Tarık Selçuk, Dr. Bülent Öcal, Dr. Ceren Ünlü, Dr. Gül Soylu, Dr. Işıl Çakmak, Dr. Ünzile Akpınar, Dr. Fatih Akcan, Dr. Damla  Alp asistan olarak görev yapmaktadırlar.

            Kliniğimizde 6 servis hemşiresi ve 5 yardımcı personelle hizmet vermekteyiz. Bunun yanında endoskopi ünitesi hemşiremiz ve  4 ameliyathane hemşiremiz bulunmaktadır.

            KLİNİK HİZMETLERİ :

      Kliniğimiz 23 yataklıdır,  2’si anabinada olmak üzere  toplam 5 ünitede KBB poliklinik hizmeti verilmektedir. Ayrıca kliniğimiz tarafından  Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde de poliklinik hizmeti verilmektedir.

      Kliniğimize ait polikliniklerde rutin  KBB muayenesi yanında her türlü diagnostik endoskopi işlemleri yapılabilmektedir. Videolaringostroboskopi ve fleksibl nazofaringoskopi cihazları ile ileri değerlendirmeler de yapılabilmektedir. Klinik servisimizde bulunan pansuman odamızda muayeneler ve küçük cerrahi girişimler yapılmaktadır.

      Genel ameliyathanemizde her gün, lokal ameliyathanemizde haftanın 3 günü ameliyat yapmaktayız.       Kliniğimiz bir referans kliniği özelliğinde olup yurdumuzun çeşitli bölgelerinden hastalar sevk edilmekte ve tedavileri yapılmaktadır. Kliniğimizde  yıllık ortalama 50.000 hasta muayene edilmekte ve ortalama 1500 civarında hasta ameliyat edilmektedir.   
 
        

      Kliniğimizde hasta tedavilerinin yanı sıra asistan eğitimi yoğun bir programla devam etmektedir ve aynı zamanda çeşitli bilimsel çalışma ve projeler yürütülmektedir. Perşembe sabahları klinik içi, Cuma sabahları her iki kliniğin ortak olarak  yaptığı seminerler akademik yıl boyunca her hafta yapılmaktadır. Bunun yanında mortalite - morbidite toplantıları ve makale saatleri de devam etmektedir.

      Baş-boyun ünitemize başvuran baş-boyun kanserli hastalar  patoloji, radyasyon ve medikal onkoloji, radyoloji kliniklerinin de katıldığı ortak bir tümör konseyinde değerlendirilmekte ve tedavileri planlanmaktadır. Bu konseylere Hacettepe ve Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi  Anabilim dalından Öğretim üyeleri katılmaktadır.  İleri baş boyun rezeksiyon ve rekonstrüksiyonlarının yanı sıra organ koruma yöntemlerini de içeren geniş  bir spektrumda hastalara tedavi alternatifleri sunulmaktadır.

      Nörootoloji ünitemizde vertigo, tinnitus, fasial paralizi ve ani işitme kaybı hastaları değerlendirilmekte ve gerekli elektrofizyolojik incelemeler yapılmaktadır. Kliniğimizde her türlü otolojik cerrahi yapılmaktadır. 1999 yılından itibaren yaklaşık 400 civarında koklear implant ameliyatı yapılmıştır. İmplant adayı tüm hastalar her hafta radyoloji bölümünün de katıldığı konseyde değerlendirilip karar verilmektedir.

Rinoloji ünitemizde  tüm  rinolojik cerrahiler  yapılmaktadır. Endoskopik cerrahilerin yanısıra balon sinoplasti teknolojisi de kullanılmaktadır.  Çocuk hastane’sindeki birimimizde çocuk hastaların ayrıntılı endoskopik ve fleksibl değerlendirmeleri yapılmaktadır.

  Hastanemiz bünyesinde bulunan Göğüs hastalıkları kliniği uyku laboratuvarı ile kliniğimiz uyum içerisinde birlikte çalışarak, horlama ve OSAS  hastaları  KBB uzmanları ve göğüs hastalıkları uzmanları tarafından oluşturulan bir konsey tarafından ayrıntılı değerlendirilip, ileri apne cerrahilerini de içeren tedaviler uygulanmaktadır.

 

Ses ünitemizde  fonksiyonel ve organik ses bozukluklarının ileri tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Videolaringostroboskopi (VLS) sistemi ve fiberoptik nazofaringolaringoskopi  ile ilk incelemeler yapılmakta, gerekli durumlarda hastalara   ses analizleri, elektroglottografik değerlendirmeler  gibi ileri tetkikler yapılabilmektedir. Tüm incelemelerin sonucunda hastaya ses terapisi ve/veya cerrahi tedaviler uygulanmaktadır.

      Allerji ünitemizde  allerjik KBB hastalıklarının daha detaylı araştırılması için çeşitli testler ve cilt testleri yapılabilmektedir.

      Hastanemizde bulunan  işitme, denge ve konuşma bozuklukları ünitesi 2006 yılı içerisinde yeniden yapılandırılmış ve ülkemizin en donanımlı ünitelerinden biri haline getirilmiştir. 1 klinik odyolog ve 12 odyometrist ile hizmet verilen ünitede 4 adet ses izolasyonlu kabin, çocuk odyometrisi odası,  1 vestibüler değerlendirme odası , elektrofizyolojik test odası, çocuk hastaların ve implant adaylarının değerlendirildiği ayrı bir oda mevcuttur.  İşitme, denge ve konuşma bozuklukları ünitemizde tüm bebeklerin doğduğu günden itibaren işitmeleri test edilmekte böylelikle işitme kaybı olan bebekler daha hayatın ilk aylarında tespit edilerek derhal tedavilerine başlanmaktadır. Erken dönemde tanı konulması ile birlikte bu çocukların işitme kayıplarının derecesine göre kimi zaman işitme cihazı kullanımı kimi zaman koklear implant ameliyatı ile işitmeleri sağlanarak yaşıtları ile paralel gelişim göstermeleri şansı olmaktadır. Işitme kaybı olan hastalar otoakustik emisyon, ABR ve ASSR ile ayrıntılı incelenmekte ve tanı konmaktadır. Bunun yanında baş dönmesi ve denge bozukluğu olan hastalar elektronistagmografi, elektrokokleografi, VEMP ile ayrıntılı olarak incelenmekte ve baş dönmesi nedenleri aydınlatılmaktadır.

 

      Kliniğimiz yukarıda bahsedildiği gibi Kulak Burun Boğaz ın ilgili olduğu alanlarda multidisipliner çalışmayı ilke edinmiştir.

- KLİNİK ŞEFİ:  
                Doç.Dr. Hakan KORKMAZ 

İlk-orta-lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde 1982 yılında tamamladı. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1992 yılları arasında aynı Üniversite’de Kulak Burun Boğaz Uzmanlık eğitimini tamamladı. 1989 yılında A.B.D. tıp doktorluğu yeterlilik sınavlarını (ECFMG) tek seferde geçti. Kilis Devlet Hastanesi’nde 1 yıl mecburi hizmet ve Samsun Askeri Hastanesi’nde 1 yıl askerlik görevinden sonra 1995-1998 yılları arasında S.B. Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde uzman olarak çalıştı. Temmuz 1998-Temmuz 2000 yılları arasında A.B.D. Michigan Wayne State Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Bölümünde Baş Boyun Onkolojik Cerrahisi Klinik Fellow’luğu yaptı. Ağustos 2000’de S.B. Ankara Numune Hastanesi’nde göreve başladı. Ocak 2001 yılında şef yardımcısı, Nisan 2002 yılında doçent oldu. Aralık 2005’ten beri S.B. Yıldırım Beyazıt Dışkapı Hastanesi 2. KBB klinik şefliği görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.   
0 312 5962130  
mhkorkmaz@hotmail.com

- KLİNİK ŞEF YARDIMCISI:        
                Doç. Dr.  Ali ÖZDEK     

 İlk ve orta okul öğrenimini Polatlı da tamamladıktan sonra lise öğrenimini İstanbul Fen Lisesi’nde tamamladı. 1987-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Tıp Fakültesi’nde üniversite eğitimini tamamladı. 1994-1998 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı ve Kasım 1998 de Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanı oldu. Aralık 1998 tarihinde S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniğinde uzman hekim olarak göreve başladı. Aralık 2004 tarihinde doçent oldu. Haziran-Temmuz-Ağustos 2004 tarihlerinde Miami Üniversitesi Otoloji Departmanında gözlemci hekim olarak çalıştı. Aralık 2005 tarihinde S.B. Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi II-KBB Kliniğinde klinik şef yardımcısı olarak göreve başladı ve halen bu görevi sürdürmekte. Evli ve 2 çocuk babasıdır olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 
  0 312 5962131 
ozdek@ttmail.com 

-BAŞASİSTAN ODASI:            

Dr.   Güleser SAYLAM
İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1992 yılında Kayseri Fen Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl kazandığı  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1992-1998 yılları arasında üniversite eğitimini tamamladı. 1998-2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Eylül 2002 tarihinde Ankara Numune Hastanesi 3. Kulak Burun Boğaz Kliniğinde uzman olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında başasistan olarak atandı.  Mart 2006 tarihinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. KBB Kliniğinde çalışmaya başladı ve halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve 1 çocuk annesi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
0 312 5962132  
guleserkilic@yahoo.com   

Dr.    Emel Çadallı TATAR 
İlköğretimini Niğde’de tamamladı. 1993 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden mezun oldu. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve Ocak 2001 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 15 Aralık  2004 yılında KBB uzmanı oldu. Özel bir merkezde bir süre çalıştıktan sonra 2006 yılında Haymana Devlet Hastanesine tayin oldu. Haziran 2007 tarihinden itibaren  Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. KBB kliniğinde çalışmaktadır. Evli ve 1 çocuk annesi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.   
0 312 5962132  
ectatar@gmail.com          

Op. Dr. Nurettin ÖZDEMİR
İlköğretimini Ankara ‘da  tamamladı. 1977 yılında Ankara Cumhuriyet Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesine girerek 1983 yılında  mezun oldu. 2 yıl mecburi hizmetini Ankara Demiryolları Hastanesinde tamamladıktan sonra 1985’te Ankara SSK Eğitim ve Araştırma hastanesi 2.KBB kliniğinde KBB ihtisasına başladı. Askerliğini yaptıktan sonra 1990 yılında  Ankara SSK Eğitim ve Araştırma hastanesi 2.KBB kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaya başladı. Halen  görevine devam etmektedir.  1 kız çocuğu babasıdır.

Op.Dr.Sumru YARDIMCI
İlk-orta-lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde 1991 yılında tamamladı. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’den mezun oldu ve aynı yıl Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. KBB Kliniği’nde uzmanlık eğitimine başladı. Mayıs 2001 yılında KBB uzmanı oldu ve aynı kliniğe uzman olarak atandı. 2004-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Departmanı’nda ABR üzerinde çalışma yaparak Bilim Uzmanlığı derecesini aldı. Evli olup, çok iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Japonca bilmektedir

UZMANLIĞINI 2.KBB KLİNİĞİNDEN ALMIŞ MESLEKDAŞLARIMIZ

 1. Ali Dayı
 2. Hasan Deniz
 3. Akın Erkan
 4. Cüneyt Bozkurt
 5. Cengiz Arıkan
 6. Muhammed Akpınar
 7. Mahmut Hücümenoğlu
 8. Metin Arslan
 9. Nurettin Özdemir
 10. Yüksel Çavuşoğlu
 11. Sadık Başerdem
 12. Bahri Zafer Demirel
 13. Abdullah Gönen
 14. Sait Yücel
 15. Armağan İncesulu
 16. Ahmet Turan Özgül
 17. Nedim Arda
 18. Hanifi Dağoğlu
 19. Engin Çakmakçı
 20. İsmail Güneş
 21. Coşkun Marşap
 22. Muhittin Dadaş
 23. Oğuzhan Değirmencioğlu
 24. İlker Aköz
 25. Gürkan Ünal
 26. Ahmet Erdoğan
 27. Kemal Kılıç
 28. Ali Osman Özçelik
 29. Ufuk Apaydın
 30. Sumru Yardımcı
 31. Selma Akbulak
 32. Gerçek İlker Şiriner
 33. Gökhan Kuran
 34. Nurdan İstay
 35. Şemseddin Okuyucu
 36. Tanzer Çakır
 37. Erkan Öztürk
 38. Gökhan Atasoy