Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI


EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
http://kbb.med.ege.edu.tr 

Genel Bilgiler

Anabilim dalımızda kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisini ilgilendiren hastalıklar, en ileri teknik ve aletler kullanılarak, en son gelişmeler ışığında, alanlarında uzmanlaşmış hekimler tarafından tedavi edilmektedir. Anabilim dalımız bünyesinde dış hasta polikliniği, öğretim üyesi muayene polikliniği, yataklı birim, ameliyathane, yoğun bakım, heyet odası, kütüphane, 5 adet odyovestibüler laboratuvar odası, 2 adet foniatri ve ses bozuklukları laboratuvar odası, 2 adet işitme rehabilitasyonu ve fittingi odası ile bir konferans salonu ve bir derslik bulunmaktadır.

Akademik kadro


Anabilim dalımızda 6 profesör, 1 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi ve üçü yabancı uyruklu olan toplam 13 uzmanlık öğrencisi asistan aktif hizmet vermektedir. Ayrıca ameliyathanemizde 1 öğretim üyesi, 2 uzman ve 2 uzmanlık öğrencisinin görev yaptığı anesteziyoloji ve reanimasyon birimimiz mevcuttur.

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Atilla Yavuzer - Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ümit Uluöz

Prof. Dr. Tayfun Kirazlı

Prof. Dr. Bülent Karcı

Prof. Dr. Fazıl Apaydın

Prof. Dr. Fatih Öğüt

Doç. Dr. Cem Bilgen

Yrd. Doç. Dr. Serdar Akyıldız

Yrd. Doç. Dr. Raşit Midilli

Onursal Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Nüzhet ATAV

Prof. Dr. Orhan CURA

Prof. Dr. Övünç GÜNHAN

Prof. Dr. Vecihi BİLGEN

Prof. Dr. Yılmaz EGE

 

Uzmanlık Öğrencileri

Dr. Erdem EREN
Dr. Kamran AKRAMİ
Dr. Mustafa AVCU
Dr. Araz ALİYEV
Dr. Barış YILDIZ
Dr. Regsana MAHMUDOVA
Dr. Sercan GÖDE
Dr. Ahmet VARIŞ
Dr. Aykut BOZAN
Dr. İbrahim KORHAN
Dr. İsa Kaya
Dr. Mustafa Şahin
Dr. Aycan Akyüz

 

Yataklı Bölüm

Anabilim Dalımızda 62 yatak mevcut olup; Yataklı birimimizin 42 standart ve 9 adet tek kişilik oda ile toplam yatak kapasitesi 51 dir. Ayrıca  6 yataklı yoğun bakım ve 5 yataklı preop bekleme gözlem ünitelerimizde postoperatif ve properatif yakın takip ve gözlem gerektiren hastalara hizmet verilmektedir.

 

Poliklinik

Kulak-burun-boğaz polikliniğinde 4 adet muayene odası, 1 adet müdahale, mikroskopi ve endoskopi odası ve bir odyometri laboratuvarı bulunmaktadır. Öğretim üyesi polikliniğinde 3 adet muayene koltuğu, bir mikrootoskopi ve bir videoendoskopi ünitesi yer almaktadır. Anabilim Dalımız poliklinik hizmeti kesintisiz olup hasta muayeneleri tüm mesai saati boyunca devam etmektedir. Gerekli görülen hastalar her gün saat 12:30-13:30 arasında tüm öğretim üyelerinin katıldığı bir konsultan heyet tarafından değerlendirilerek en iyi şekilde yönlendirilmektedir. Anabilim Dalımız poliklinik birimlerinde yılda ortalama 30-35 bin ayaktan hastaya hizmet verilmektedir.Laboratuvarlar

Laboratuvarlarımızda ses yalıtımlı odalarda gelişmiş klinik odyometri cihazları, yüksek frekans odyometrisi, otoakustik emisyon, ABR, ENG, ECochG, gibi incelemeler yanında ASSR, multifrekans timpanometri ve VEMP gibi en son odyolojik tetkikler yapılmakta, 1993 yılında kurulmuş olan, foniatri laboratuvarımızda 1 adet piyano, profesyonel ses ve video kayıt ekipmanları, bilgisayarlı ses analizi ve 2 adet videolaringostroboskopi eşliğinde deneyimli hekim ve teknisyenler ile ses ve konuşma terapisi yapılmaktadır. 3 cerrah, 2 odyolog, 3 eğitim ve fitting odyometristinden oluşan koklear implantasyon ekibimiz, 2 ayrı fitting ve bir eğitim laboratuvarımızda işitme kayıplı hastalara tedavi ve rehabilitasyon uygulamaktadırlar. Rinoloji laboratuvarımızda elektrorinomanometri ve akustik rinometri cihazlarımızla tanısal incelemeler ve tedavi sonrası hasta takipleri yapılabilmektedir.
Ameliyathane (Küçük müdahale – Ayaktan müdahale)

3 genel anestezi salonu

1 lokal anestezi salonu

1 küçük müdehale salonu

1 endoskopik müdehale odası

1 lazer-radyofrekans odası

1 postoperatif yoğun bakım salonu

2 bekleme salonu

Anabilim dalımızda kendi alanlarında deneyimli öğretim üyeleri, CO2 lazer, radyofrekans, bipolar ve monopolar koter, 4 adet çok amaçlı ameliyat mikroskopu, 4 adet fiberoptik endoskop, bir adet fiberoptik çok fonksiyonlu endoskop, en gelişmiş endoskopi, bronkoskopi ve özofagoskopi enstrümanları ve optikleri, mikrodebrider, 0, 30, 45 ve 70 derece nazal, laringotrakeal endoskoplar ve gelişmiş soğuk cerrahi enstrümanları gibi en güncel alet ve teknikler kullanarak cerrahi tedavileri uygulamaktadırlar. Tüm operasyonlar gerek görüldüğünde en son teknolojik görüntüleme ve kayıt sistemleri kullanılarak ileri inceleme ve arşivleme açısından kaydedilebilmektedir. Anabilim Dalımız ameliyathanelerinde yılda yaklaşık 2500 genel anestezi ile operasyon ve 700 civarında lokal anestezi ile müdahale gerçekleştirilmektedir.

Bilgisayar Ağı

Anabilim Dalımız 1990’lı yılların başında dünyada kişisel bilgisayarların ortaya çıkışından itibaren kendi bünyesindeki imkanlarla geliştirdiği bilgisayar programlarıyla hasta takip sistemini elektronik ortama taşımaya başlamış ve bu konuda ülkemizin öncü kurumlarından biri olmuştur. Halen Anabilim Dalımızdaki tüm birimlerde hasta muayene, ameliyat ve laboratuar bilgileri anında bilgisayar kayıt sistemine girilmekte, ve böylece hasta verileri ulaşımı kolay, daha güvenli ve yedeklenebilen bir arşivleme sisteminde saklanmaktadır.

Halen Anabilim Dalımızın çeşitli birimlerinde 30’dan fazla bilgisayar hasta arşivleme, laboratuar incelemeleri, görüntü işleme gibi konularda hizmet vermektedir.

Güvenlik

Hastaya verilen sağlık hizmeti yanında Anabilim Dalımız gerek ayaktan gelen gerekse yatan hastaların güvenliği konusunda da son derece hassas olup kendi imkanlarıyla çeşitli hizmet birimleri ve önemli noktalara yerleştirdiği güvenlik kameraları sayesinde 24 saat izlem sağlamakta ve böylece büyük oranda istenmeyen olayların önüne geçilmektedir.


 

Konseyler

Ülkemizin çeşitli yerlerinden ileri tanı ve tedavi amacıyla yoğun hasta sevk edilen kurumlarından birinde yer alan Anabilim Dalımız bu tip multidisipliner yaklaşım gerektiren konularda gerek fakültemizin gerekse diğer fakültelerin Anabilim Dalları ile yakın bir işbirliği içinde çalışarak hastalara mümkün olan en yüksek kalitede ve eksiksiz hizmet sağlamaktadır ve öğretim üyelerimiz bu amaçla oluşturulan pek çok multidisipliner konseyde görev almaktadır. Bu konseyler ve çalışma programları şu şekildedir:

Konsey

Katılan Anabilim Dalları

Program

Baş-boyun maligniteleri

KBB

Radyasyon Onkolojisi

Medikal Onkoloji

Patoloji

Radyoloji

Her Pazartesi 9:00-10:30

Reflü ve ilişkili hastalıklar

Gastroenteroloji

KBB

Genel Cerrahi

Göğüs Hastalıkları

Psikiyatri

Pediatrik Gastroenteroloji

Pediatrik immunoloji

Kardiyoloji

Halk sağlığı

Patoloji

Her Çarşamba 16:00-17:30

Yüz cildi ve Ağız-içi lezyonları

KBB

Dermatoloji

Oral Diagnoz ve Radyoloji

Ağız ve Çene Cerrahisi

Patoloji

Her Perşembe 8:30-10:00

Vertigo

KBB

Nöroloji

Her Salı 16:00-17:00

Allerji immunoloji

KBB

İç Hastalıkları Allerji-İmmunoloji Bilim Dalı

Ayda bir kez Çarşamba 16:00-17:00

Uyku ve Solunum Bozuklukları

KBB

Nöroloji

Göğüs Hastalıkları

Her Cuma 10:00-12:00

 

Eğitim

Fakültemiz öğrencilerine verilen eğitim konusuna da Anabilim Dalımız çok önem vermektedir. Bu amaçla stajyer öğrencilerin gerek teorik gerekse pratik uygulamalarıyla öğretim üyelerimiz yakından ilgilenmekte ve öğrencilere meslek hayatlarında yararlanabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaya özen göstermektedirler. Gerek öğretim üyesi gerekse araştırma görevlisi tüm akademik personelimizin bu özel ilgi ve gayreti öğrencilerimiz tarafından da takdir edilmekte ve fakültemizde KBB stajı en başarılı stajların daima ilk sıralarında yer almaktadır.


Uzmanlık sonrası eğitim

KBB uzmanlık sonrası eğitim de Anabilim Dalımızın en önemli saydığı hizmetler arasında yer almaktadır. Bu amaçla öğretim üyelerimiz gerek yurtiçi gerekse yurtdışı yoğun konferanslar vermekte, çeşitli kurslara eğitmen olarak davet edilmektedir. Ayrıca Anabilim Dalımız 2000 yılından beri düzenlediği uygulamalı endoskopik sinüs cerrahisi kurslarıyla bu konuya ilgi duyan meslektaşlarımıza eğitim vermiş ve böylece bu hizmetin ülke çapında yayılmasına da öncülük etmiş kurumlardan biri olmuştur. 1979 yılından beri düzenlenen  KBB’da Uluslararası Konferanslar Dizisiyle güncel konularda Dünya çapında isim yapmış yurtdışından öğretim üyelerini davet ederek değerli tecrübelerini ülkemiz meslektaşlarımıza aktarmalarını sağlamaktadır.

Kliniğin Tarihçesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Kliniğinin kuruluşunun ilk hazırlıkları; 30 Eylül 1957 tarihinde Tıp Fakültesi Dekanı, Ord.Prof.Dr.Muhiddin EREL’in Devlet hastanesinde görev yapmakta olan, Müt.Dr.Orhan CURA’yı, Üniversite K.B.B. Kliniğinin kuruluş hazırlıklarını yapmak üzere görevlendirmesi ile başlamıştır. 30 Eylül 1957 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosunda göreve başlayan Müt.Dr.Orhan CURA, Ege Üniversitesi K.B.B. Kliniğinin resmen kuruluşuna kadar, temel hazırlıklarına başlamıştır.

17 Mayıs 1958’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu, kurulmasına karar verilen K.B.B. Kliniğinin henüz öğretim üyeleri olmadığından, Prof.Dr.İzzet BİRAND’ın vekaleten klinik  başkanı olmasına karar vermiştir.

20 Mayıs 1958’de toplanan Ege Üniversitesi senatosu 5/16 nolu kararı ile “KBB Hastalıkları” Kürsüsünün kurulmasına, 6/17 nolu kararı ile de Prof. Dr.İzzet BİRAND’ın kürsünün yönetimine atanmasına karar vermiştir. O sırada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. kliniğinin tek uzman kadrosunda bulunan Müt. Dr. Orhan CURA 1.Ocak 1959 tarihinde Sayın Prof. Dr. Nüzhet ATAV’ın Ankara’dan gelişine kadar kurucu uzman olarak görevine devam etmiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğinden Prof.Dr.Nüzhet ATAV, 29.12.1958, tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğine naklen tayin edilmiş ve 1.Ocak.1959’da KBB Kliniğinin ilk öğretim üyesi ve başkanı olarak göreve başlamıştır. Prof.Dr.Nüzhet ATAV 1959 yılından 1967 yılına kadar 8 yıl klinik başkanlığını başarıyla yürütmüştür.

Mütehassıs Dr. Orhan CURA kliniğin kuruluş öncesi hazırlıklarında, kuruluşundan sonraki gelişiminin her bölümünde büyük bir özveriyle çalışmış, 1962 yılında doçent olmuş ve 1967 yılında  Prof.Dr.Nüzhet ATAV’ın  emekli olmasının ardından Profesör olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğine başkan olmuş ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Ekim 1996 yılında emekli oluncaya kadar 29 yıl başarı ile sürdürmüştür. Prof. Dr. Orhan Cura KBB Kliniğinin her alanda gelişiminde, öğretim üyesi kadrosunun ve uzmanların yetiştirilmesinde, kliniğin bilimsel çalışmalarında, 39 yıl boyunca büyük bir özveri ile çalışmış ve emekliliğinde kendisine üniversite senatosu kararı ile üstün hizmet madalyası verilmiştir.

Prof. Dr. Övünç Günhan 1960 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde ihtisasa başlamasından itibaren 36 yıl boyunca Orhan Cura ile birlikte kliniğin gelişiminde, öğretim üyeleri, uzmanların ve asistanların yetişmesinde hizmet vermiştir. Prof. Dr. Orhan Cura’nın 1996 yılında emekli olmasından sonra 5 yıl Anabilim Dalı başkanlığı yapmış; bu süre içinde kliniğin pek çok alanda gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Prof. Dr. Övünç Günhan 3 Kasım 2001 tarihinde emekli olmuştur.

Dr. Mustafa Palandöken 1968 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış, 1977 yılında doçent olmuştur. Daha sonra Dokuz Eylül Tıp Fakültesi KBB Kliniğinin kuruluşunu üstlenmek üzere kliniğimizden ayrılmıştır.

Dr. Vecihi Bilgen, 1969 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış; 1973 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1979 yılında doçent; 1988 yılında profesör olmuştur. 2003 yılında emekli olmuştur.

Dr. Yılmaz Ege, 1970 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış; 1973 yılında mütehassıs doktor olmuştur. 1981 yılında doçent, 1988 yılında profesör olmuştur. 2005 yılında emekli olmuştur.

Dr. Atilla Yavuzer, 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış; 1975 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1981 yılında doçent; 1988 yılında profesör olmuştur. 4 Kasım 2001 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim dalı Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir.  

Dr. Doğan Özkul, 1974 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış; 1977 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra, 1982 yılında doçent olmuş, 1986 yılında kliniğimizden ayrılmış, 1986-1992 tarihleri arasında Ege Üniversitesi mediko sosyal hizmetlerde görev yaptıktan sonra, 1992’de SSK Tepecik Eğitim Hastanesi K.B.B Kliniğine atanmış ve halen burada görevine klinik şefi olarak devam etmektedir.

Dr. Ümit Uluöz, 1979 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış; 1982 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1989 yılında yardımcı doçent; 1992 yılında doçent olmuştur. 1998 yılında profesör olmuş ve halen kliniğimizde profesör olarak görev yapmaktadır.

Dr. Bülent Karcı, 1981 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış; 1985 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1991 yılında yardımcı doçent; 1993 yılında doçent olmuştur. 2000 yılında profesör olan  Dr. Bülent Karcı halen kliniğimizde profesör olarak görev yapmaktadır.

Dr. Tayfun Kirazlı, 1981 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış; 1985 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1991 yılında yardımcı doçent; 1993 yılında doçent olmuştur. 2000 yılında profesör olan  Dr. Tayfun Kirazlı halen kliniğimizde profesör olarak görev yapmaktadır. 

Dr. Fazıl Apaydın, 1987 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış; 1991 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1995 yılında yardımcı doçent; 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör olmuştur. Halen kliniğimizde profesör olarak görev yapmaktadır. 

Dr. Fatih Öğüt, 1988 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış; 1992 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında yardımcı doçent; 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör olmuştur. Halen kliniğimizde profesör olarak görev yapmaktadır. 

Dr. Cem Bilgen, 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış; 1996 yılında mütehassıs doktor olmuştur. 1996 yılından  itibaren kliniğimizde başasistan olarak çalıştıktan sonra 2001 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında doçent olmuştur. Halen kliniğimizde doçent olarak görev yapmaktadır. 

Dr. Serdar Akyıldız 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış; 1995 yılında mütehassıs doktor olmuştur. 2002 yılından itibaren kliniğimizde başasistan olarak çalıştıktan sonra 2005 yılında yardımcı doçent olmuştur. Halen kliniğimizde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Dr. Raşit Midilli 1997 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış; 2002 yılında mütehassıs doktor olmuştur. 2002 yılından itibaren kliniğimizde başasistan olarak çalıştıktan sonra 2005 yılında yardımcı doçent olmuştur. Halen kliniğimizde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Kliniğimizde şu an 6’sı profesör, 1’i doçent, 2’si yardımcı doçent olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi,  3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 13 araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

Kliniğimizden ihtisas alanlar


 

 1. Hüseyin Tingür
 2. Ali İhsan Özge
 3. Övünç Günhan
 4. Ersun Göksan
 5. Raci Kabakçı
 6. Vural Kaptanoğlu
 7. Erman Sungun
 8. Muharrem Eren
 9. Mustafa Palandöken
 10. Vecihi Bilgen
 11. Ergöl Erinç
 12. Öncel Arval
 13. Yılmaz Ege
 14. Hamdi Cemil Ünüvar
 15. Ahmet Turan Kuzu
 16. Atilla Yavuzer
 17. Dündar Özbilek
 18. Mehmet Uruk
 19. Fahri Gündüz
 20. Mesut Altıntaş
 21. Doğan Özkul
 22. Ahmet Akın
 23. Recai Aytaç
 24. Şerif Ali Tekalan
 25. Ferhat Erküçük
 26. Levent Olgun
 27. İrfan Uzun
 28. Ahmet Dereli
 29. Arel Uzun
 30. Semih Öncel
 31. Semih Özdemir
 32. Ümit Uluöz
 33. İlhan Yıldız
 34. Ataman Güneri
 35. Levent Damlacık
 36. Naci Hasan Efendi
 37. Erol Şehirlioğlu
 38. Tayfun Kirazlı
 39. Bülent Karcı
 40. Nedim Tosun
 41. Erdoğan Oktay
 42. Abdullah Yılmaz
 43. Tahsin Özbek
 44. Serdar Mirza
 45. Gültekin Albay
 46. Celil Cabbarpur
 47. Adnan Kuyumcu
 48. Musa Doğanay
 49. Sezaver Alper
 50. Fazıl Apaydın
 51. Bülent Can
 52. Mehmet Z. Özüer
 53. Fatih Öğüt
 54. Gül Caner
 55. Tamer Kanoğlu
 56. Arman Afrashi
 57. Serdar Akyıldız
 58. Dursun Demirtaş
 59. Hüsrev Çetin
 60. Mustafa Türker
 61. Metin İber
 62. Tolga Kandoğan
 63. Mustafa Göktaş
 64. Murat Cem Miman
 65. Adem Cenkçi
 66. Abdullah Ayçiçek
 67. Nasır Ordubadi
 68. Dilek Sınmaz
 69. Tamer Erdem
 70. Ahmet Hakkı
 71. Derya Kolcular
 72. Ayşen Ergenlioğlu
 73. Müslüm Bereketoğlu
 74. Gülcan Kaya Aydın
 75. Feridun Çeltiklioğlu
 76. Onur Turan
 77. Murat Uygur
 78. Hatice Kesimli
 79. Raşit Midilli
 80. Seçil Totan
 81. Ebru Kaplan
 82. Ruslan Beşli
 83. Ali Fuat Şaşoğlu
 84. Baran Aydemir
 85. Süleyman Sönmez
 86. Gürkan Aladağ
 87. Gökhan Sandal
 88. Elif Ersoy
 89. Uygar Levent Demir
 90. Kerem Öztürk


 

 

Kliniğimizin gelişimindeki İLK’ler

Kuruluştan sonraki ilk 2 yıl özellikle solunum ve sindirim sistemi endoskopisi üzerinde çalışılmıştır. 1959 yılında ilk total larenjektomi operasyonu uygulanmıştır. 60’lı yılların başında tonal odyometri ve supraliminer tonal testlerin rutin uygulamaya sokulmuş ve evidman ameliyatlarında aspiratör, ameliyat mikroskobu ve frez kullanılmaya başlanmıştır. 1963 yılında sağır ve dilsizlik konusunda, 1966 yılında vokal odiometri ile ilgili ilk çalışmalar başlatılmıştır Yine 1966 yılında Türk dilinin fonetik incelenmesi, 2 heceli Türkçe kelime listelerinin hazırlanması, “Mental Karşılama Araştırma Testi” adında orijinal testin ortaya konması çalışmaları ile beraber işitme cihazları seçimleri ve endikasyonları üzerinde çalışmalara başlanmış ve peep show ve stereo odyometrinin rutin hale getirilmiştir. 1966 yılında Bordeaux Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği ile geliştirilen ilişkiler sonucu Portmann ekolü ile ilişki kurulmuştur. 1967 yılında inoperabl KBB kanserlerinde intraarteryel kemoterapi uygulanmıştır. 1970 yılında 50 dB maskeleme gücüne sahip kulaklık imal edilmiştir.1970 yılında özel bir özefagoskop ile tavşanlar üzerinde koroziv özefajit tedavisinde Madecassol’ün histopatolojik etkisinin araştırılmıştır. 1973 yılında modern foniatri laboratuarının kurulmuş, bu alanda ülkemizde ileri çalışmalar yapılmıştır. Aynı yıllarda kriyokoterizasyon, elektrokoterizasyon ve bipolar iğne koterizasyonu üzerinde çalışmalar yapılmış ve LİMSA firmasına özel bir bipolar koter yaptırılmıştır. 1972 yılında larinks mikroşirurjisine başlanmıştır.1972 yılında kliniğin şimdiki yerine taşınarak yatak ve ameliyathane sorunlarının çözümlenmiştir. 1975 yılında işitme özürlü küçük çocuklar için pilot işitme özürlüler anaokulunun açılmış ve sesli eğitime başlanarak  çan testinin kullanılmaya başlanmıştır. 1975 yılında özel bir mikrodisseksiyon seti hazırlanarak baş boyun cerrahisinde mikrodisseksiyonla ilgili çalışmalara başlanmıştır. 1976 ilk rekonstrüktif larenjektomi yapılmış, 1976 yılında timpanoplastide homogreft ve kalıplı greft teknikleri ilgili çalışmalara ağırlık verilmiştir. 1977 yılında bir sütür takımı ortaya konularak bilateral rekürren paralizilerde aritenoid lateralizasyonu operasyonu uygulanmıştır.  1977 yılında tiroglossal kist ve fistül ameliyatlarında kombine yeni bir tekniğin geliştirip kullanılmaya başlanmıştır.1977 yılında Kayseri’nin bazı yörelerinde bulunan “Trem toprağı” nın spektrografik araştırmalarla yüksek ses yalıtım gücü olduğunun gösterilmiştir. 1977 yılında elektrorinomanometrinin standartize edilmiş. 1978 yılında elektrokokleografi uygulamalarına başlanmıştır. 1978 yılında tonsillektominin sese etkisi sonografik olarak araştırılmış, 1979 yılında özel bir donanım tasarlanarak posterior rinoskopi mikroskopik olarak uygulanmıştır. Aynı yıl Diş Hekimliği Fakültesi ile ethmoidomaksiller kanserlerde peroperatuar protezlemeye başlanarak “Maksillofasyal Cerrahi Grubu” kurulmuştur.

80’li yıllarda nazal mikrocerrahiye başlanmıştır. 1982 yılında Nöroşirurji ile ortak kafa tabanı cerrahilerinin başlatılmış ve “Kafa Tabanı ve Hipofiz Cerrahi Grubu”  kurulmuştur. 1987 yılında odyovizüel merkez, klinik içinde kapalı devre  TV sistemi kurularak video-kayıtlamaya başlanmıştır.

1990 yılında bilgisayarlı ses analiz sistemi kullanılmaya başlanmış ve  profesyonel ses sanatçılarına özel programların kullanılması hayata geçirilmiştir.1991 yılında parsiyel ve rekonstrüktif larenjektomilerde bilgisayarlı ses analizlerinin yapılmış, yüksek frekans odyometri üzerinde standartizasyon çalışmalarının yapılarak ERA ve otoakustik emisyonla birlikte rutine sokulmuştur. 1992 yılında kekemelik ve artikülasyon bozuklukları konusunda reedükasyon programları üzerinde çalışmalara başlanmış, iki kanallı sinyal işleme yöntemi ile ses ve elektroglottografik sinyalleri simultan değerlendirebilen sistem çalışması ile Anabilim Dalımız “Avrupa Larenks Araştırma Grubu”na kabul edilmiştir. 1993 yılında endoskopik sinüs cerrahisinin rutine girmiştir. 1993 yılında Almanya Tubingen Üniversitesi KBB kliniği ile geliştirilen ilişkiler sonucu “Moleküler Biyoloji ve Genetik” ile ilgili ortak çalışmaların başlatılmıştır.1993 yılında ÖSS ile öğrenci alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Odyometri bölümü kurulmuştur, 1993 yılında ileri ağız tabanı ve dil Ca’larda geniş cerrahiler rutine girmiştir. 1994 yılında kulak atrezilerinde erkek çocuklarında kendi prepisyumları kullanılmaya başlanılmıştır. 1995 yılında mikrovasküler serbest greftlerin kullanılmaya başlanmış, 13 Temmuz 1996 tarihinde ilk koklear implant uygulaması yapılmıştır. 1996 yılında göz kliniği ile lakrimal cerrahi grubu kurulmuştur. 1997 yılında denge laboratuvarı modernize edilerek yeni bir ENG cihazı kullanıma sokulmuştur. 1999 yılında fasyal cerrahi estetik girişimler için uygulamalar başlatılmıştır. 2000 yılında kadavrada uygulamalı endoskopik sinüs cerrahisi kursları başlatılmış, lazer cerrahisi kullanılmaya başlanmış ve 2001 yılında polisomnografi laboratuarı hizmete sokulmuştur.   2002 yılında dermatoloji ile cilt kanserleri grubu, radyoloji, patoloji, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji ile baş-boyun kanserleri konseyi fizik tedavi ile laringeal EMG grubu,  gastroenteroloji ve genel cerrahi klinikleri ile laringofarengeal reflü grubu kurulmuştur. 2003 Chicago İlionis Üniversitesi KBB departmanı ile kardeş klinik olunmuş ve bilimsel alışveriş başlatılmıştır.

Birimler ve Hizmetler

Baş-boyun cerrahisi

Anabilim Dalımız’da başta kanser tedavisi olmak üzere her türlü baş-boyun hastalıklarının  cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Bunlar arasında larinks, hipofarinks, oral kavite, dudak, damak, maksilla, mandibula, tükrük bezleri ve baş-boyun cilt kanserleri yer almaktadır. Erken evre tümörlerin tedavisinde lazer cerrahisi dahil olmak üzere her türlü parsiyel rezeksiyon yöntemleri başarı ile uygulanabilirken ileri evre tümörlerde ise en geniş cerrahi rezeksiyonlar mümkün olabilmektedir. Bu tür hastalarda oluşan kozmetik ve fonksiyonel handikaplar ise gerek Anabilim Dalımızın kendi bünyesinde gerçekleştirdiği gerekse diğer Anabilim Dalları ile yapılan ortak girişimler sayesinde vücudun diğer bölgelerinden alınan doku nakilleri ile başarılı bir şekilde giderilebilmektedir. Kanser cerrahisi yanında Anabilim Dalımız özellikle travma, zehirlenme gibi nedenlerden dolayı uzun süre komada yoğun bakım ünitelerinde entübe kalmış hastalarda gelişebilen ve hayatı son derece zorlaştıran laringotrakeal stenozların cerrahi tedavisinde de oldukça geniş bir tecrübeye sahiptir. Bu amaçla lazer, laringotrakeoplasti, krikoid splitler, kartilaj greftler, uç-uca anastomoz teknikleri başarı ile uygulanarak bu hastaların yaşam kalitesi eski haline getirilebilmektedir.

 

Otoloji-Nörootoloji

Kuruluşundan beri kulak cerrahisine özel önem vermiş olan Anabilim Dalımızda en ileri teknikler ve ekipman kullanılarak her türlü otolojik cerrahi girişim yapılabilmektedir. Mastoidektomi, timpanoplasti, stapes cerrahisi gibi her türlü fonksiyonel ve non-fonksiyonel rutin kulak ameliyatlarının yanı sıra Nöroşirürji Anabilim Dalı ile birlikte multidispliner yaklaşımlarla akustik nörinom cerrahisi, petröz kemik kolesteatomları, temporal kemik tümörleri, glomus tümörleri gibi ileri tecrübe ve teknik gerektiren girişimler gerçekleştirilebilmektedir. İşitme engelli hastalar için yeni bir umut kapısı olan kokleer implant cerrahisi de Anabilim Dalımızın rutin uygulamaları arasında yer almaktadır. 3 cerrah, 2 odyolog, 3 eğitim ve fitting odyometristinden oluşan koklear implantasyon ekibimiz, 2 ayrı fitting ve bir eğitim laboratuvarımızda işitme kayıplı hastalara tedavi ve rehabilitasyon uygulamaktadırlar.


Rinoloji ve Fasiyal Plastik Cerrahi

KBB ihtisas alanının son yıllarda öne çıkan branşlarından biri olan rinoloji ve fasiyal plastik cerrahi de Anabilim Dalımızın çok önem verdiği konulardan biridir. Endoskopik sinüs cerrahisi, lazer ve radyofrekans uygulamaları, rinoplasti, otoplasti ve aurikula rekonstrüksiyonu, blefaroplasti gibi çok çeşitli uygulamalarla Anabilim Dalımızda her türlü hastanın gereksinimlerine cevap verilebilmektedir. Endoskopik sinüs cerrahisinin ülkemizde gelişiminde öncü kurumlarından biri olan Anabilim Dalımızda, BOS fistül onarımı, koanal atrezi açılması, orbital ve optik dekompresyon, endoskopik dakriyosistorinostomi, anjiyofibrom gibi tümör rezeksiyonları ve hipofiz cerrahileri gibi en ileri uygulamalar da yıllardan beri başarı ile uygulanabilmekte olup oldukça geniş olgu serilerimiz mevcuttur. Horlama ve obstrüktif uyku apnesi hastaları Göğüs Hast. ve Nöroloji Anabilim Dallarının da katıldığı konseylerde tartışılmakta, polisomnografik kayıtları alınarak tedavileri planlanmakta ve gerektiğinde cerrahi tedavileri de uvulopalatofaringoplasti, palatal flepler, lazer ve radyofrekans uygulamaları gibi en gelişmiş teknikler kullanılarak başarı ile gerçekleştirilebilmektedir.Ses ve konuşma bozuklukları

Ülkemizin ilk ses ve konuşma bozuklukları birimlerinden birine sahip olan Anabilim Dalımızda her türlü fonksiyonel ve organik ses bozukluklarının ileri tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Videostrobolaringoskopik üniteler, bilgisayarlı ses analiz üniteleri, fiberoptik nazofaringolaringoskopik üniteler, realtime octave analizör, elektroglottografi ve osiloskop gibi cihazlar kullanılarak ileri incelemeler yapılmaktadır. Artikülasyon bozuklukları, kekemelik, mutasyonel disfoni gibi tedavisi zor problemler konusunda uzman terapistlerin uyguladıkları tedavi seansları ile giderilebilmektedir. Ayrıca profesyonel ses sanatçılarına yapılan ileri incelemelerle bu çok özel hasta grubunda ortaya çıkan problemler en hassas şekilde tesbit edilip en uygun tedavi yöntemleri ve önerilerle sanatçının ses problemine çözüm bulunabilmektedir. Özellikle guatr ameliyatları sonrasında ortaya çıkabilen tek taraflı veya çift taraflı ses teli felçleri de çeşitli yöntemlerle en uygun şekilde tedavi edilebilmektedir. Uygulanan foniatrik eğitimlerin yanı sıra tiroplasti, aritenoidopeksi, aritenoidektomi ve lazer kordotomi gibi yöntemlerle cerrahi gerektiren hastalarda da başarılı sonuçlar alınmaktadır.


Pediatrik otolaringoloji

Çocuk hastalarda sık rastlanılan bademcik ve geniz eti sorunlarının tedavisinde tonsillektomi, adenoidektomi ve orta kulak ventilasyon tüpü uygulamaları gibi rutin işlemlerin yanında tedavisi zor, aşamalı girişimler gerektirebilen microtia gibi kulak kepçesi gelişim bozuklukları, dış kulak yolu atrezileri, damak-dudak yarıkları, koanal atreziler, laringeal web ve diğer anomaliler, trakeoözafajiyel fistüller, subglottik ve trakeal stenozların cerrahi tedavileri de başarı ile gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca işitme engelli çocukların okul öncesi eğitimleri için de yıllarca hizmet vermiş olan Anabilim Dalımız halen bu çocukların erken tanısının öneminin bilincinde olarak otoakustik emisyon, ABR, elektrokokleografi, ASSR gibi en ileri yöntemlerden faydalanmakta, işitme cihazı ve fitting uygulamalarını ve gerekirse kokleer implant uygulamalarını en modern tekniklerle gerçekleştirmektedir.