Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


TARİHÇE:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kliniğinin kurulup gelişmesi 3 dönem halinde gerçekleşmiştir.

A- Numune Hastanesi Dönemi: (1945-1961)

Ankara Tıp Fakültesi’nin 1945’de kurulmasıyla faaliyete geçen kliniğimizin kurucu başkanlığını Prof.Dr.Nüzhet Atav (1885-1978) yapmıştır. Numune Hastanesi’nde kliniğimize ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı asistanlar ve fahri asistanlar ile beraber 20 yataklı bir serviste birlikte çalışarak sağlık ve eğitim hizmeti vermişlerdir.

Öğretim kadrosuna 1946’da Prof.Dr.Emin Burad (1906-1976) ve 1952’de Prof.Dr.Şadi Berkmen (1913-1987) katılmış, Prof.Dr.Nüzhet Atav’ın Ege Tıp Fakültesi’ne gitmesi üzerine kürsü başkanlığına 1958’de Prof.Dr.Emin Burad seçilmiştir.

B- Cebeci Hastanesi Dönemi: (1961-1984)

Kliniğimiz 1961’de Prof.Dr.Emin Burad ve Prof.Dr.Şadi Berkmen’in özel gayretleri ile Ankara Tıp Fakültesi’nin Cebeci Hastanesi’ne taşınmış ve burada Nöroloji kliniği ile birlikte 3 katlı müstakil binasında çalışmaya devam etmiştir. Başlangıçta 36 olan yatak sayısı yeni bölüm ilavesi ile 48’e çıkarılmıştır.

Bu dönemde, Gülhane Hastanesi komutanlarından ve Plastik Cerrahi Direktörü Prof.Dr.Cihat Borçbakan tarafından kliniğimiz içinde bir Maksillo-Fasial Cerrahi seksiyonu kurulmuş, başkanlığını da kendisi yapmış, çalışmalara süresince Prof.Dr.Şakir Akça kendisine yardım etmiştir.

Bu dönemde Prof.Dr.Nimetullah Esmer (1932-1999), Prof.Dr.Rıza Keser, Prof.Dr.Çetin Cuhruk ve Prof.Dr.Esen Beder öğretim kadrosuna katılmışlardır.

Prof.Dr.Emin Burad’ın emekli olması üzerine kürsü başkanlığına 1976’da Prof.Dr.Şadi Berkmen seçilmiş olup kliniğin gelişme faaliyetleri sürdürülmüş, odyo-vestibüler ünite açılmış ve bir çok bilimsel kongreye ev sahipliği yapılmıştır.

Bu dönemde Prof.Dr.Çetin Cuhruk Antalya ve Trabzon Tıp Fakültesinin, Prof.Dr.Esen Beder ise Gazi Tıp Fakültesi’nin KBB kliniklerinin kurulup gelişmesinde fiilen görev alıp yardımcı olmuşlardır. Aynı dönemde Prof.Dr.Mustafa Çalgüner öğretim kadrosuna katılmıştır.

C- İbn-i Sina Dönemi: (1984-     )

Prof.Dr.Şadi Berkmen’in emekli olması üzerine 1984’de Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof.Dr.Nimetullah Esmer seçilerek 10 yıl boyunca yöneticilik yapmıştır.

Prof.Dr.Nimetullah Esmer, kliniğimizin İbn-i Sina Hastanesi’ndeki yeni yerine yerleşmesi, 2 blok 48 yataktan oluşan servisin 4 blok ve 72 yatağa çıkması, polikliniğin gelişmesi, Prof.Dr.Rıza Keser’in de yardımıyla 2. katta odyo-vestibüler laboratuarın kurulması, bir çok kongreye ev sahipliği yapılması, öğretim üye ve yardımcılarının sayısının arttırılması gibi hizmetlerde bulunmuş, modern bir KBB kliniğinin ve yeni bazı ünitelerin (FESC) temellerini atmıştır.

Bu dönemde Prof.Dr.Muharrem Gerçeker, Prof.Dr.Tevfik Aktürk, Prof.Dr.Metin Akıner, Prof.Dr.Alp Demireller ve Prof.Dr.Babür Küçük öğretim kadrosuna katılmıştır.

1994’de Anabilim Dalı Başkanı olan Prof.Dr.Çetin Cuhruk; bu modernizasyon çalışmalarına hız kazandırmış, son sistem bir ses laboratuarı ve lazer teknolojisi gibi tedaviye yönelik, eğitim, toplantı ve özel muayene odaları ve bilgisayar alımları gibi altyapıya yönelik kalıcı hizmetleri yerine getirmiş ve döneminde Prof.Dr.Mustafa Saatçi, Prof.Dr.Gürsel Dursun, Prof.Dr.İrfan Yorulmaz ve Prof.Dr.Yücel Anadolu öğretim kadrosuna katılmışlardır.

Prof.Dr.Çetin Cuhruk’dan sonra 1997’de başkan olan Prof.Dr.Rıza Keser, kliniğimizin alet, malzeme ve mekanik yenileme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak, Prof.Dr.Babür Küçük’ün de yardımıyla yoğun bakım, poliklinik ve odyo-vestibüler üniteleri yeniden düzenlenmesine ağırlık vermiştir. Bu dönemde kliniğin bütün öğretim üyelerinin işbirliği ile öğrencilere yönelik bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ders kitabı çıkarılmıştır.

2000 yılı Eylül ayında anabilim dalı başkanlığına Prof.Dr.Muharrem Gerçeker seçilmiştir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Onursal Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Çetin Cuhruk

Prof.Dr.Rıza Keser

Prof.Dr.Esen Beder

Prof.Dr.Mustafa Çalgüner

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Muharrem Gerçeker (Bölüm Başkanı)

Prof.Dr.Tevfik Aktürk

Prof.Dr.Metin Akıner

Prof.Dr.Alp Demireller

Prof.Dr.Babür Küçük

Prof.Dr.Gürsel Dursun

Prof.Dr.Mustafa Saatçi

Prof.Dr.İrfan Yorulmaz

Prof.Dr.Yücel Anadolu

Uzmanlar:

Op.Dr.Cem Meço

Op.Dr.Kürşat Gökcan

Op.Dr.Ozan Özgürsoy

Asistanlar:

Dr.Çiler Tezcaner

Dr.Mesut Kaya

Dr.Selmin Karataylı Özgürsoy

Dr.Togay Müderris

Dr.Hafiz Mehdiyev

Dr.Mahmut Demirtaş

Dr.Mustafa Balcıoğlu

Odyoloji Ünitesi:

Ody.Dr.Ahmet Tatarağası

Ody.Nevin Tansel

Odyometrist Elvan Yılmaz

Anabilim Dalı Başkanları

Prof.Dr.Nüzhet Atav (1945-1958)

Prof.Dr.Emin Burad (1958-1976)

Prof.Dr.Şadi Berkmen (1976-1984)

Prof.Dr.Nimetullah Esmer (1984-1994)

Prof.Dr.Çetin Cuhruk (1994-1997)

Prof.Dr.Rıza Keser (1997-2000)

Prof.Dr.Muharrem Gerçeker (2000-      )

Kliniğimizden Uzmanlığını Alanlar


Abbas URAL

Kemal BERKTİN

Kadri ASLANSAN
Eyüp DOĞAN
Yılmaz ERGİN
İlhami İLBAŞ
Kemal TUNCER
Tahsin DALKILIÇ
Mete TAN
Ziya YALVAÇ
Remzi YOĞURTÇUOĞLU
Yılmaz DALDAL
Emin MUMCUOĞLU
Metin ARCAK
Ata GÜRZUMAR
Özer BİTİTÇİ
İ.Tali URAL
İ.Nazmi HOŞAL
Sefa GÖKÇE
Mehmet ÖZ
Aydoğan ERKAN
Necmettin AKYILDIZ
Selahattin ALTINOK
Cemal GEDİK
Behzat ERALP
Salih SAĞLAM
Orhan TURAN
Ünsal ERKAM
Nimetullah ESMER
Rıza KESER
Ünal TÜRKCAN
Tuncer ÖZORAL
Fikret SANDIKÇI
Gürbüz TARLAN
Fikret GÜNGÖR
Cengiz ATAMAN
Çetin CUHRUK
Esen BEDER
Emre CİNGİ
Yaman KARAOĞLAN
M.Nuri AŞIK
İlhan KÖŞKER
Büte KADIOĞLU
Yurdaer ÇAĞLAR

Erdoğan İNAL
Mustafa ÇALGÜNER
Ziya CENİK
Suphi MÜDERRİS
Mordo BAHAR
Salih Rıza YURTBAŞI
Oktay DİNÇ
Suat ÖZBİLEN
Rasim AKÇAM
Aykut BABİLA
Muharrem GERÇEKER
Namık Kemal MERİÇ
Ömer AYAŞLI
İmad El HAYDERİ
Okan GÜRSEL
Bekir ALTAY
Tevfik AKTÜRK
Ahmet ÜSTÜN
Sedat ERKUŞ
Metin N. AKINER
Halit UZUN
Ayhan GÖKLER
Reşit YILDIZ
O.Nuri ÖZGİRGİN
Nihat AYAN
Esor BALKAN
Süleyman CANDAN
Yavuz UYAR
Babür KÜÇÜK
Alp DEMİRELLER
Atıf ÇETİNER
Haydar IŞIK
Yavuz ZIRAMAN
Bedri ÖZER
Nihat AKÇAYÖZ
Sait KARAGÜL
Kenan GÜNEY
İstemihan AKIN
Nevzat AKBAŞ
Orhan YILMAZ
Mustafa R. SAATÇİ

Yücel ANADOLU
Gürsel DURSUN
İrfan YORULMAZ
Gökhan OLGAY
Süleyman YAVUZ
A.Ümit IŞIK
Sami BERÇİN
Ömer AYDIN
Şükrü SUBAŞI
Sinan KOCATÜRK
Aydın ACAR
Emre VURAL
İsmail KOÇAK
Yücel AKBAŞ
Emir SAMİİ
M.Ali BABADEMEZ
Evrim ÜNSAL
Mete Kaan BOZKURT
Lokman UZUN
Tarhun YOSUNKAYA
Gaffar ASLAN
Arzu URAL TATLIPINAR
Fatma ÇAYLAKLI
Sinan ATMACA
Özlem TULUNAY
Samet ÖZLÜGEDİK

Aydan ERTÜRK KARAMÜRSEL                        

Kürşat GÖKCAN 
Ozan Bağış ÖZGÜRSOY

Şerife BOYNUKALIN                                       

İbrahim ALTOPARLAK

Özgür KEMAL

Hünkar BATIKHAN

Mehti ŞALVİZ

Süha BETON

Kliniğimizde uzman olarak yurt içi - yurt dışı çeşitli eğitim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri:

 

Prof.Dr.Nazmi Hoşal; Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.Necmettin Akyıldız: Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.Emre Cingi;Osmangazi Üniversitesi

Prof.Dr.Erdoğan İnal;Gazi Üniversitesi.

Prof.Dr.Mustafa Çalgüner; Bayındır Hastanesi

Prof.Dr.Ziya Cenik; Selçuk Üniversitesi.

Prof.Dr.Suphi Müderris; Cumhuriyet Üniversitesi.

Prof.Dr.Oktay Dinç;Akdeniz Üniversitesi.

Prof.Dr.Suat Özbilen;Gazi Üniversitesi.

Op.Dr.Imad el Haydari; Maitre de Stage L’Universite Catholique de Louvain, Belçika

Doç.Dr.Okan Gürsel; İstanbul PTT Eğitim Araştırma Hastanesi

Doç.Dr.Bekir Altay ; Eskişehir Mavi Hastanesi

Prof.Dr.Sedat Erkuş; Eskişehir Kızılay Hastanesi

Doç.Dr.Halit Uzun; Ankara Güven Hastanesi

Prof.Dr.Nuri Özgirgin; Bayındır Hastanesi,

Prof.Dr.Esor Balkan; Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr.Süleyman Candan; Kadir Has Üniversitesi

Prof.Dr.Yavuz Uyar; Selçuk Üniversitesi

Prof.Dr.Bedri Özer; Selçuk Üniversitesi

Doç.Dr.İstemihan Akın; Sağlık Bakanlığı Dışkapı Y.B.Eğitim Araştırma Hastanesi

Yrd.Doç.Dr.Kenan Güney Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr.Orhan Yılmaz; Sağlık Bakanlığı Dışkapı Y.B.Eğitim Araştırma Hastanesi

Prof.Dr.A.Ümit Işık; Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.Ömer Aydın; Kocaeli Üniversitesi

Doç.Dr.Emre Vural; University of Arkansas, Amerika Birleşik Devletleri

Doç.Dr.Sinan Kocatürk; Ufuk Üniveristesi

Doç.Dr.Aydın Acar; Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi

Doç.Dr.Yücel Akbaş; Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi

Doç.Dr.Lokman Uzun;Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Fatma Çaylaklı; Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Hastanesi

Yrd.Doç.Dr. Sinan Atmaca; 19 Mayıs Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Özlem Tulunay; Wayne State University, Amerika Birleşik Devletleri

 

Kliniğimizde yayınlanan kitaplar:

Kliniğimiz öğretim üyeleri pek çok yerli kitapta editör ve bölüm yazarı olarak yer almışlardır. Kliniğimiz bünyesinde yayınlanan kitapların bazıları:

 

Süt çocuğu otitleri; Prof.Dr.Emin Burad

Çene Hastalıkları; Prof.Dr.Cihat Borçbakan

Damak Dudak yarıkları

Boyun hastalıkları

Klinik odyoloji

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ders Kitabı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Seminerleri

KBB ve Lazer

Ses hastalıkları

 

Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Muharrem Gerçeker’in paramedikal olarak ilgi alanı olan şiir konusunda yazılmış “Sevgiler Orada Kaldı” ve “Geceleri Açan Çiçek” adlı şiir kitapları bulunmaktadır.

 

Kliniğimizce düzenlenen bilimsel toplantılar

1-Parotis Bezi Tümörleri ve Parsiyel Larenjektomiler Uluslararası Toplantısı.12-14 Haziran 1991 Ankara 

2-Post-krikoid Bölge ve Özefagus Üst Uç Kanserlerinde Cerrahi ve Rekonstrüksiyon. Baş Boyun Kanserlerinde Lenf Ganglionları Tedavisi. 8-12 Eylül 1992 Ferrara/İtalya 

3-Larenks Kanserlerinde Boyunun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu. 5-6 Mayıs 1994. Ankara 

4- Endoskopik Endonazal Cerrahinin Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyum ve Kursu.27-28 Mayıs 1994. Ankara. 

5- 1. Uluslararası Ses Sempozyumu.24-26 Ekim 1996. Ankara 

6- Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Periferik Fasial Paralizide Sorunlar –Çözümler Sempozyumu.11-12 Aralık 1997. Ankara 

7-Ses Hastalıklarında Eğitim Kursu. 1-5 Temmuz 1999. Ankara 

8- Uygulamalı Endoskopik Fonksiyonel Sinüs Cerrahisi Kursları
12-14 Kasım 1999. Ankara 

9- Temporal Kemik Diseksiyonu ve Kulak Cerrahisi Kursu 14-17 Nisan 2000. Ankara 

10-Otorinolarengoloji 2002 .12-14 Ekim 2002.Ankara 

11-Pediatrik Otorinolarengoloji. 12-14 Nisan 2001. Ankara 

12-Baş Boyun Kanserleri Sempozyumu. 10-14 Mart 2003. Ankara 

13-Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi İlkeleri.Nisan 2003. Ankara 

14-Otorinolarengoloji 2004.10-13 Ekim 2004. Ankara 

15-Periyodik Kurslar:

                 1- Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi

                 2-Temporal Kemik Diseksiyonu

                 3-Boyun Diseksiyonu

Her yıl muntazam olarak yapılmaktadır.

 

Kliniğimizin Fiziki Olanakları

Kliniğimiz, İbn-i Sina Hastanesi giriş katında poliklinik, 8. katta 50 yataklı servis, 3. katta ameliyathane, 2 katta Odyo-Vestibüler Ünite ve yeni ek binada da özel muayene bölümünde sağlık hizmeti ve öğrenci ve asistan eğitimi vermektedir.

Yataklı servisimizde 14 tek kişilik, 11 çift kişilik, 2 adet üç kişilik erişkin hasta odası ve 4 yataklı çocuklara ayrılmış oda ve 4 yataklı yoğun bakım odasında toplam 50 hasta tedavi edilebilmektedir. Yataklı serviste 2 muayene mikroskopu, bir endoskopi  ünitesi, bir fleksibl endoskop içeren 2 adet pansuman ve yatan hasta muayene odası bulunmaktadır. Hastanenin aynı gün cerrahi servisinde 8 hasta günü birlik cerrahi için kabul edilebilmektedir. Yataklı serviste bir oda  polisomnografi işlemi için ayrılmıştır. Hastanenin bilgisayar ağı kullanılarak polisomnografi esnasında doktor odasındaki bilgisayardan hastanın takibi yapılabilmektedir.

 
Polikliniğimizde 3 muayene odası ve 1 takip polikliniği araştırma ünitesi mevcut olup, çalışmalar her ay 1 öğretim üyesi tarafından düzenlenip, denetlenmektedir. Tüm muayene odalarında bulunan mikroskop, endoskop ve fleksibl endoskopi sistemi yanında ortak kullanılan yüksek çözünürlüklü doppler ultrason cihazı bulunmaktadır.
 
Videolaringostroboskopi, akustik analizler ve ses ve konuşma  terapisi 8. kattaki sessiz odada gerçekleştirilmektedir. Takip polikliniklerinde baş ve boyun cerrahisi, rinoloji ve alerjik rinit, otoloji, pediatrik otolaringoloji ve horlama ve uyku apnesi konularında, ilgili öğretim üyelerinin nezaretinde, haftada birer gün araştırma ve veritabanı amaçlı hasta takibi yapılmaktadır. Alerjik rinit izlem polikliniğinde akustik rinometri, nazal yayma incelemesi ve cilt prik testleri yapılabilmektedir.
 

İbni Sina Hastanesi Merkez Ameliyathanesinde 3 genel, 1 lokal ameliyat odası kliniğimize ait olup eğitim ve toplantılara ayrılan çarşamba günü hariç her gün ameliyat yapılmaktadır. Hastane istatistiklerine göre yıllık ortalama 20.000 hasta ayaktan muayene edilmekte 3000'e yakın ameliyat yapılmaktadır. Ameliyathanemizde 4 adet operasyon mikroskobu, 2 adet endoskopik sinüs cerrahisi ünitesi, ısı kontrollü radyofrekans cihazı ve CO2 lazer sistemi ile Kulak Burun Boğaz ve  Baş Boyun Cerrahisi’ndeki en güncel ameliyat teknikleri uygulanmakta ve eğitimi verilmektedir. Bunun yanında Nöroşirurji Anabilim Dalı ile endoskopik kafa tabanı ve hipofiz cerrahisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Endokrin Bilim Dalı ile tiroit kanseri multidisipliner çalışmaları yapılmaktadır.
 

Odyo-Vestibüler Ünitemiz içinde odyolojik testlerin yapıldığı 5 sessiz kabin, BERA , otoakustik emisyon gibi ileri odyolojik incelemele sistemleri, videoelektronistagmografi sistemi ve işitme cihazları için bilgisayarlı uyarlama sistemi mevcuttur.
 

Kliniğimizde asistan ve Tıp Fakültesi öğrencisi eğitiminin yanı sıra Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü öğrencilerine, Odyoloji Yüksek Okulu ile Cebeci Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine de eğitim verilmektedir.
 

Kliniğimiz bünyesinde Anatomi Araştırmaları Derneği 7 yıldan bu yana her yıl Endoskopik Sinüs cerrahisi, Temporal Kemik Diseksiyonu ve Boyun Diseksiyonu kursu düzenlemektedir. Bu kurslarda çeşitli üniversitelerden konusunda yetkin öğretim üyeleri teorik bilgiler vermekte, ardından öğretim üyeleri nezaretinde imkan dahilinde kursiyerlere kadavra diseksiyonu yaptırılmakta ve canlı cerrahiler ameliyathaneden naklen izlettirilmektedir. Sınırlı sayıda katılımcıya interaktif eğitim sağlaması planlanan bu kurslar 2006 yılında bir araya getirilerek Uzmanlık Sonrası KBB Okulu (USKO) altında toplanmıştır. Kliniğimiz, bu ve bunun gibi sayısız ulusal ve uluslararası toplantı, panel, kursun düzenlenmesinde ve yürütülmesinde aktif rol oynayarak Türk Tıbbı ve KBB ailesine değerli hizmetler vermeye devam etmektedir.