Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI


TARİHÇE:

Kliniğimiz Prof.Dr.İ.Nazmi Hoşal tarafından 1964 yılında kurulmuş , Dr.Kamil Ceylanoğlu, Dr.Sefa Kaya ve Pediatri Anabilim Dalında Dr.Uğur Akbulut, Dr.Mişel Dimyanoğlu ve daha sonra Dr.Can Özşahinoğlu ile kliniğin ilk nüvesi oluşturulmuştur. Kliniğimizden ilk olarak uzmanlığını alan ise Dr.Uğur Akbulut olmuştur. Günümüze kadar 131 doktor kliniğimizden uzmanlığını almıştır

  

ÖĞRETİM ÜYE VE GÖREVLİLERİ

 

Onursal Öğretim Üyelerimiz:

Prof .Dr. İ.Nazmi Hoşal

Prof Dr. Sefa Kaya

 

Kulak Burun Boğaz
Prof.Dr.Bülent Gürsel
Prof.Dr.Kıvanç Ayas
Prof.Dr.Ergin Turan
Prof.Dr.Bülent Sözeri
Prof.Dr.T.Metin Önerci
Prof.Dr.A.Şefik Hoşal
Prof.Dr.Levent Sennaroğlu(Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr.M.Umut Akyol
Prof.Dr.Oğuz Öğretmenoğlu
Prof.Dr.Sarp Saraç
Prof.Dr.Ö.Faruk Ünal
Prof.Dr.Taner Yılmaz
Prof.Dr.Ö.Taşkın Yücel

 

Uzmanlık sonrası eğitim (Fellow)

Dr.Nilda Süslü             (Baş-Boyun cerrahisi)

Dr. Çağdaş Elsürer      (Pediatrik KBB)
Asistanlar
Dr.Gamze Atay
Dr.Önder Günaydın
Dr.Mustafa Konaklıoğlu
Dr.Serdar Özer
Dr.Ayman Asi
Dr.Alper Şenkal
Dr.Seymur Yusubov
Dr.Oğuz Kuşçu
Dr.M.Demir Bajin

Dr.Özge Çağlar
Dr.Tevfik Sözen
Dr.Yusuf Konuk
Dr.Mustafa Bezirgan                                                                                                          

Dr. Melike Koşarsoy                                                                                                        

Dr. Tuba Aslan   

Dr. Volkan Güngör

 

Odyoloji Ünitesi
Prof.Dr.Erol Belgin
Prof.Dr.Soner Özkan
Doç.Dr.Gonca Sennaroğlu
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ataş
Yrd.Doç.Dr.Songül Aksoy
Yrd.Doç.Dr.Bilgehan Böke

Yrd. Doç Dr. Esra Özcebe
Öğr.Gör.Dr.Aydan Genç

Öğr.Gör Dr Şebnem Sevinç

Öğr.Gör Dr Fulya Yalçınkaya

Öğr.Gör Dr Esra Yücel

Uzm. Ody Maviş Kayıkçı

Uzm. Ody Didem Canatan

Uzm Ody Burak Öztürk

Uzm. Ody  Şule Çekiç

Uzm. Ody Sanem Şahlı

Uzm . Psk.Çiğdem Ekin

 

KLİNİĞİN FİZİKİ OLANAKLARI:

 

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Hacettepe Erişkin Hastanesi’nde, Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi Hacettepe Erişkin Hastanesi’nde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası’nda hizmet vermektedir.

 

Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde 14 adet muayene odası, 4’ü çocuk, diğeri erişkin için olmak üzere 5 adet fleksibl endoskopi, 1 adet videolaringostroboskopi, 5 adet endoskopik muayene sistemi, 1 adet muayene mikroskopu, 1 adet akustik rinometri ve basit girişimlerin yapılabileceği küçük bir ameliyathane mevcuttur. Kliniğimizde radyofrekans uygulamaları için coblator ve somnoplasti sistemleride bulunmaktadır.KBB polikliniğinde 2006 yılında 28500 , odyoloji bölümünde ise 9500 hasta muayene edilmiştir. 2006 yılında 1342 yetişkin, 306 pediatrik hasta servislerimizde yatmıştır. 

Çocuk Hastanesi içinde pediatri polikliniğinde pediatrik kbb konsültasyon ünitesi mevcut olup bu odada mikroskop ve endoskopik muayene ünitesi mevcuttur.

KBB servisimizde 30 yatak mevcut olup Çocuk hastanesi içinde çocuk hastalara ayrılmış olan 7 yatak bulunmaktadır.

  

Kulak Burun Boğaz’a ait 3 adet ameliyathanede hergün genel anestezi altında ameliyatlar yapılabilmektedir.2 adet ameliyat mikroskopu , 2 adet endoskopik sinüs cerrahisi sistemi, 2 adet mikrodebrider ,CO2 lazer sistemi, horlama cerrahisinde kullanılan 1 adet Coblator ve 1 adet somnoplasti radyo frekans sistemi ile Kulak Burun Boğaz alanında dünyada kullanılan en güncel ameliyat teknikleri uygulanmaktadır. Ameliyat sayısı aylık ortalama 300 olup,  2006 yılında toplam 3400 ameliyat gerçekleştirilmiştir.

  

Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi’nde 6 adet sessiz oda, 4 adet odyometri cihazı, 1 adet yüksek frekans odyometre, 4 adet impedansmetre, 2 adet ABR (beyin sapı işitsel uyarı) cihazı, 2 adet otoakustik emisyon cihazı, 1 adet kalorik test, 3 ayrı marka için koklear implant programlama sistemi, 1 adet bio-feedback cihazı, ses analizi cihazı ve işitme cihazları için bilgisayarlı uyarlama sistemi mevcuttur.

  

Vestibüler ünite içerisinde videonistagmografi statik ve dinamik posturografi cihazlarıyla vestibüler değerlendirme yapılmaktadır. Odyoloji ve Vestibüler ünite konusunda detaylı bilgi daha önceleri ‘Orada Neler Oluyor’ sayfasında yayınlanmıştır.

 

Kliniğimizde bir adet oda polisomnografi için ayrılmış olup izlemenin farklı odadan yapıldığı bir sistem kurulmuştur. 3 adet uyku teknisyeni kendi kliniğimizin kadrosunda görevlendirilmiştir.

 

KLİNİKTE UYGULANAN EĞİTİM VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

 

Özellikle son yıllarda dünyanın tüm gelişmiş merkezlerindeki çağdaş kulak burun boğaz eğitimin ve uygulamalarına paralel olarak branşlaşmanın oldukça büyük oranda gerçekleştirildiği kliniğimizde asistan eğitiminin son yılında son sene asistanları 3 ‘er aylık dönemlerle Otoloji-Nörootoloji, Baş ve Boyun Cerrahisi, Rinoloji ve Pediatrik KBB alt dallarında rotasyon yapmakta uzmanlığını alan bir veya iki kişi yukarıda belirtilen dallardan birinde bir yıl süreyle üst uzmanlık (fellowship) eğitimi almaktadır.

Asistan eğitimi sırasında teorik bilgi kadar cerrahi eğitim de asistanların bizzat uygulaması şeklinde verilmekte olup timpanoplasti, baş ve boyun cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi septorinoplasti, stapedektomi ve benzeri ameliyatlarda asistanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Otoloji ve Nörootoloji:

 

Kliniğimizde  hertürlü otolojik ve nörootolojik girişim yapılmaktadır. Akustik nörinom cerrahisi, vestibüler nörektomi, beyin sapı implantasyonu gibi nörootolojik girişimler nöroşirürji anabilim dalı ile birlikte multidisipliner prensipler içinde yapılmaktadır. Koklear implantasyon uygulaması cerrah, odyolog ,eğitim odyoloğu ve psikologtan oluşan oluşan koklear implantasyon  ekibiyle yapılmaktadır.1997 tarihindeki başlangıcından beri 580 koklear implantasyon gerçekleştirilmiş olup özellikle malformasyonlu ve menenjitli vakalarda uygulamalarla ilgili geniş bir deneyim oluşmuştur. Türkiye’de ilk defa ve halen yalnız kliniğimizde uygulanan nörofibromatozis Tip 2 (NF2)  hastalarında , konjenital malformasyona bağlı içkulak veya koklear sinir yokluğunda gerçekleştirilen beyin sapı implantasyonunda NF2 bağlı 2 hastaya, konjenital problemli 5 çocuğa uygulama yapılmış olup, çocuklarda bu konudaki  dünyada iki merkezden birisi olma konumundadır.

 

Odyoloji

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi Türkiye’de ilk defa Hacettepe Üniversitesi’nde kurulmuş olup halen Türkiye’nin en büyük merkezi konumundadır. Odyoloji ve vestibüler ünite konusunda detaylı bilgi daha önceleri ‘Orada Neler Oluyor’ sayfasında yayınlanmıştır

 

Rinoloji ve Fasyal Plastik Cerrahi

Burun ve sinüs cerrahisinde birçok uygulamaya öncülük etmiş olan kuruluşumuzda ileri endoskopik uygulamaların hepsini gerçekleştirmekte. ( Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR), BOS fistülü onarımı, tümör eksizyonu , koanal atrezi, hipofiz ve parasellar bölge cerrahisi gb.) olup, DSR’ de dünya’nın en büyük serisine, endoskopik anjiyofibrom eksizyonunda ise dünya’nın en büyük serilerinden birine sahiptir.

Alerjik rinit tanısında kullanılan deri testleri kendi kliniğimiz içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Horlama ve OSAS hastalarının  kendi kliniğimiz içinde yeralan ve göğüs hastalıkları içinde yer alan uyku polisomnografi odalarında kayıtları alınmakta daha sonra ortak toplantıda tartışılarak tedavileri planlanmaktadır.

Burun estetik ve fonksiyonel problemlerine yönelik yapılan septorinoplasti ameliyatları sıklıkla uygulanmakta olup yüzdeki estetik problemlere yönelik non invazif işlemler botox ve dolgu uygulamaları ve diğer estetik işlemlerde yapılmaktadır. Yüzdeki malign tümörlerin eksizyonu ve daha sonraki rekonstrüksiyonu için dermataloji bölümüyle multidisipliner olarak çalışılmaktadır.

  

Baş ve Boyun Cerrahisi:

Baş boyun tümörlerinin tedavisinde larinks ,dil, dudak, parotis, maksilla ve nazofarinks tümörlerinde 1960’lı yıllardan beri elde edilen yoğun bir tecrübe ve seriye sahip olan kliniğimizde bu tümörlerin tedavisi multidisipliner yaklaşım içerisinde medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisiyle beraber yürütülmektedir. Baş-boyun ve kafa kaidesi tümörlerine yaklaşım tümör konseyinde diğer branşlarla tartışılarak en uygun tedavi planı çizilmektedir. Erken evre larinks tümörlerinin tedavisinde klasik cerrahi ile LAZER cerrahisi uygulanmakta olup ileri evre baş boyun tümörlerinde ise kombine kemoterapi , radyoterapi uygulamalarıyla beraber uygulanan  cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Özellikle son yıllarda önem kazanan larinks koruma protokolleri dünyadaki merkezlerle paralel olarak Türkiye’de ilk kez kliniğimizde uygulanmaya başlanmış olup kemoradyoterapiyle beraber uygulanan cerrahi ve multidisipliner uygulamalarda  ülkemizdeki en büyük tecrübeye sahip kliniklerinden birisi haline gelmiştir.

  

Pediatrik KBB:

Pediatrik KBB alanında genel uygulamalar dışında konjenital anomalilerin tedavisinde de güncel uygulamaların tamamı yapılmaktadır. Özellikle havayolu problemleri, larinks ve trakea stenozları, dış kulak yolu atrezisi, mikrotia onarımı,yarık damak ve yarık dudak cerrahisi bu kapsamda geniş ölçüde uygulanmaktadır. Pediyatri hastanesi içerisinde yer alan ünite ve servislerimizin varlığı ve pediyatrik nöroloji, onkoloji, göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, hematoloji, nefroloji, yoğun bakım, vb gibi üst ihtisas dalları ile kurulan yakın ilişki ortak toplantı ve projeler sayesinde kbb hastalığı olan çocuklara multidisipliner yaklaşım ile hizmet kalitesini arttırmamız mümkün olmaktadır. Bu multidisipliner çalışma ortamında pediyatrik odyoloji ile ilgilenen meslektaşlarımızın da varlığı, pediyatrik nöroşirürji, radyasyon onkolojisi gibi disiplinler ile yakın ilişkilerimiz bu alanda eksiksiz bir hizmet sunmamıza imkan vermektedir. Kliniğimiz rutin hizmet vermek dışında komplikasyon, sekelli hastaların başvurdukları bir ihtisas merkezi olarak çalışmasını sürdürmektedir.

 

Ses:

Kliniğimize ses problemleri ile başvuran hastaların incelenmesinde videolaringostroboskopi (VLS) sistemi kullanılmaktadır. VLS’de saptanan bulgulara göre akustik ses analizi veya aerodinamik analiz uygulanabilmektedir. Tüm incelemelerin sonucunda hastaya ses terapisi ve/veya cerrahi tedavi önerilmektedir. Ses terapisi önerilen hastalara, bu konuda uzmanlaşmış odyologlar tarafından 6-8 hafta sürecek, 1-2 haftada bir kontrol gerektiren terapi seansları uygulanmaktadır. Kliniğimizin kuruluşundan beri mikrolaringoskopi ameliyatları başarı ile yapılagelmiştir. Tek taraflı ses teli felci tiroplasti tip I ± aritenoid addüksiyonu ameliyatı veya enjeksiyon laringoplasti ameliyatı ile tedavi edilmektedir. Ses kalınlaştırma (tiroplasti tip III) ve ses inceltme ameliyatları (tiroplasti tip IV) başarı ile yapılmaktadır. Çift taraflı ses teli felci halinde endoskopik olarak Thornel ameliyatı (endoskopik total aritenoidektomi) lazer ile veya lazersiz, trakeotomi açarak veya açmadan uygulanmaktadır..

  

BÖLÜMDE TOPLANTILAR

 

Kliniğimizde Çarşamba günleri saat 8.15-9.00 saatleri arasında genel eğitim toplantısı  düzenlenmekte olup makale saati, vaka tartışmaları , konuk konuşmacılar, patoloji ve radyoloji ortak toplantısı asistan seminerleri bu programda yer almaktadır.

 

Diğer toplantılar ise:

Pazartesi          11.00- Baş Boyun Radyoloji Toplantısı

11.30-12.30    Osas ve horlama toplantısı

KBB-Göğüs hastalıkları-Ortodonti

11.15-12.00 Koklear implant  toplantısı

Salı                  11.00-12.00    Baş boyun Onkoloji toplantısı (tümör konseyi)

KBB-Medikal Onkoloji-Radyasyon onkolojisi-Patoloji-Radyoloji

Çarşamba:       13.00-14.00    Asistan eğitim dersleri

Perşembe:        9.00-10.00      Koklear implant toplantısı

KBB-Odyoloji-Eğitim Odyolojisi-Psikolog

  

KLİNİĞİMİZİN YAYINLARI:

 

!966-2006 yılları arasında Science Citation İndex kapsamındaki dergilerde 260 uluslararsı yayın yapılmış olup son 2 yılda ise 38 uluslararası yayın üretilmiştir.

 

KLİNİĞİMİZDEN  UZMANLIĞINI ALANLAR:

1. Uğur G. Akbulut 11.03.1967
2. Kamil Ceylanoğlu 24.06.1967
3. Sefa Kaya 09.09.1967
4. Can Özşahinoğlu 20.09.1967
5. Adnan Kılıç 01.02.1969
6. Faruk Polat 01.02.1969
7. Ayhan Özcan 12.02.1970
8. Ferit Tovi 12.02.1970
9. Suer Tuncer 12.02.1970
10. Erbil Apaydın 11.06.1971
11. Kerim Ceryan 11.06.1971
12. M. Kemal Dörtler 17.11.1971
13. Vasıf Müftü 28.06.1972
14. Onal Gürsan 08.06.1973
15. Kıvanç Ayas 20.09.1973
16. Bulent Gursel 27.12.1973
17. Cem Keçik 27.12.1973
18. Nadir Özcan 27.12.1973
19. Halis Ak 19.03.1974
20. Ercihan Güney 25.09.1974
21. Aras Şenvar 25.09.1974
22. Yücel Tanyeri 25.09.1974
23. Kuten Kurtkan 28.02.1975
24. N. İsmail Artel 05.05.1975
25. Şerafettin Ünver 05.05.1975
26. Abbas Zeynel 07.05.1975
27. Sacit Gökçora 18.10.1976
28. Kerim Özertuğrul 18.10.1976
29. Teoman Şeşen 18.10.1976
30. Ergin Turan 18.10.1976
31. Bülent Sözeri 29.12.1977
32. M. Ali Şehitoğlu 29.12.1977
33. Cafer Özdem 04.01.1978
34. Mehmet Şen 04.01.1978
35. Türkan Bayraktaroğlu 30.11.1978
36. H. Arif Özden 24.05.1979
37. Erdal Samim 24.05.1979
38. Fuat Yöndemli 24.05.1979
39. Mehmet Nohutçu 26.06.1980
40. Celal Bayram 29.09.1980
41. Erdal Uğurlu 09.12.1980
42. Hilmi Gümüş 13.02.1981
43. Feyyaz Pişkinsüt 13.02.1981
44. Cengiz Mıhçı 17.02.1981
45. Turan Sarı 17.02.1981
46. Atilla Turhan 17.02.1981
47. Mahmut Bardakçı 15.06.1982
48. Mansur Sezginer 15.06.1982
49. Fatma Turan 15.06.1982
50. Metin Önerci 24.06.1983
51. Kürşat Bensoy 27.02.1984
52. Cüneyt Üneri 27.02.1984
53. Alev Üneri 27.02.1984
54. Orhan Altıntaş 13.11.1984
55. Uğur Bilgen 13.11.1984
56.İsmail Özdemir 13.11.1984
57. S. Halit Akmansu 04.11.1985
58. Sezai Ayaz 04.11.1985
59. Cemal Sağtekin 04.11.1985
60. E.Nuran Apaydın(Doğruer) 31.01.1986
61. Erkan Andaç 07.11.1986
62. İ. Mete Alioğlu 22.01.1987
63. Levent N. Özlüoğlu 22.01.1987
64. Fikri C. Arıbal 19.09.1988
65. Semih Sutay 19.09.1988
66. Gökhan Yalçıner 19.09.1988
67. Çağlar Batman 20.09.1988
68. M. Sabit Günel 20.09.1988
69. Mehmet Özekmekçi 02.11.1989
70. Levent Saydam 02.11.1989
71. M. Umut Akyol 10.05.1990
72. Mehmet Ataman 12.10.1990
73. Anıl Güngör 12.10.1990
74. Hasan M. Tanyeri 12.10.1990
75. A. Şefik Hoşal 24.10.1991
76. U.Oğuz İnceer 24.10.1991
77. Tuncay Özçelik 24.10.1991
78. Tuğrul Sarıoğlu 25.10.1991
79. Levent Sennaroğlu 25.10.1991
80. Arzum Alpakan 25.10.1991
81. N. Tan Ergin 02.11.1992
82. Hakan Korkmaz 02.11.1992
83. Oğuz Öğretmenoğlu 02.11.1992
84. Teoman Dal 17.11.1993
85. Ö. Taşkın Yücel 17.11.1993
86. A.Yousefe Alawad 11.04.1994
87. Nuray Bayar 24.11.1994
88. Mehmet Gündüz 24.11.1994
89. Babür Akkuzu 05.01.1995
90. Adel Najafi 14.06.1995
91. Sarp Saraç 29.01.1996
92. Ö.Faruk Ünal 29.01.1996
93. Taner Yılmaz 29.01.1996
94. H. Özcan Çakmak 20.12.1996
95. Erkhan Genç 20.12.1996
96. İlknur Haberal 20.12.1996
97. Bilge Kanbur 20.12.1996
98. Farzin Mottaghian Dini 06.08.1997
99. Keikavus Rahimi 06.08.1997
100. Bülent Yılmaz 15.08.1997
101. Habib Hashemi 21.09.1998
102. Arzu Çelik 09.11.1998
103. Ali Özdek 09.11.1998
104. Haluk Yavuz 08.02.1999
105. Serap Köybaşı 08.02.1999
106. Cüneyt Yılmazer 20.12.1999
107. Erbil Atacan 20.01.2000
108. Necat Alataş 31.05.2000
109. Deniz Yılmaz 15.01.2001
110. Erdinç Aydın 15.01.2001
111. Orhan Ağca 26.06.2001
112. Alper Can Çağıcı 26.06.2001
113. Elif Yalçıner 15.11.2001
114. Mahmud Gorshi 15.11.2001
115. Keramettin Ayhan 15.11.2001
116. Deniz Hancı 19.03.2002
117. Güleser Kılıç 19.03.2002
118. Cem Özer 19.03.2002
118. Türker Yılmaz 19.03.2002
119. Tawakir Kamani 06.08.2003
120. Fulya Deveci Özer 20.10.2003
121. Mir Mustafa Kalani 01.04.2004
122. Ahmet Emre Süslü 22.11.2004
123. Senem Çengel 11.11.2004
124. Özgül Topal 15.12.2004
125. Mehmet Ceylan 15.12.2004
126. Emel Tatar 15.12.2004
127. Afşin Özmen 26.06.2005
128. Özgür Biçer 26.06.2005
129. Ehab Zeyyan 29.06.2005
130. Kağan İpçi 12.04.2006
131. Süay Özmen 12.04.2006