Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
Gazi Üniversitesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı


Kliniğimizin Tarihçesi ve Bugünü:

Gazi Üniversitesi’nin tarihi 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat açılan "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" ne dayanır. 1976 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü adını alan bu okul 1982 yılında 2809 sayılı kanunla bu kurum Gazi Üniversitesi (GÜ) adını almıştır.

GÜ Tıp Fakültesi (GÜTF) ülkemizdeki diğer tıp fakültelerinden tamamen farklı bir kuruluş süreci geçirmiştir. Fakültemiz 1979 yılında dönemin önde gelen yüksek öğretim kurumlarından birisi olan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (AİTİA)’nin bünyesinde 5 kurucu öğretim üyesi tarafından kurulmuştur. Bu dönemde AİTİA Tıp Fakültesi olarak anılan fakültemiz, 1982 yılında çıkarılan kanunla Gazi Eğitim Enstitüsü ve AİTİA’nın birleştirilmesiyle kurulan Gazi Üniversitesi’nin bünyesine geçmiştir.

KBB Hastalıkları anabilim dalımız GÜTF’nin ilk kurulan anabilim dallarından birisi olup kurucusu olan Dr. N. Akyıldız aynı zamanda AİTİA Tıp Fakültesi ilk kurucu öğretim üyelerinden birisidir.

Anabilim Dalımızın kurucusu olan  Dr. Necmettin Akyıldız anabilim dalımızın ilk başkanıdır.  Fakültemizin kuruluşunu müteakip Dr. Suat Özbilen aynı yıl Kasım ayında KBB uzmanı olarak bölümümüzde göreve başlamıştır. Anabilim Dalımızın akademik kadrosuna 1984 yılında Dr. Erdoğan İnal, ve 1988 yılında Dr. Nebil Göksu dahil olmuşlardır. Daha sonraki yıllarda ise; 1993 yılında Dr. Yusuf Kemaloğlu, 1994 yılında Dr. Fikret İleri, 1995 yılında Dr. Ahmet Köybaşıoğlu, 1998 yılında Dr. Sabri Uslu, 2001 yılında Dr. İsmet Bayramoğlu ve Dr. Metin Yılmaz, 2002 yılında Dr. Alper Ceylan ve 2003’de ise Dr. Kemal Uygur ve Dr. Yıldırım Bayazıt dahil olmuşlardır.

Prof. Dr. Necmettin Akyıldız'ın 1994 yılında yaş sınırı nedeniyle emekli olmasından sonra, anabilim dalı başkanlığını Prof. Dr. Erdoğan İnal yürütmeye başlamıştır. Anabilim dalı başkanlığı görevini 2003 yılında Prof.Dr. Nebil Göksu devralmış ve bu görevi 2006 yılında Prof. Dr. Suat Özbilen'e devretmiştir.

Bölümün ilk KBB asistanı ise 1980 yılında Dr. Hayri Özşen olmuştur. O günden bugüne kadar anabilim dalımızda  41 hekim eğitimini tamamlayarak KBB uzmanı ünvanını almıştır. Anabilim Dalımızda halihazırda ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 14 araştırma görevlisi KBB uzmanı olmak üzere eğitimlerini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız çalışmalarına, Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesi'nde 9 yataklı bir servis ve tek bir muayene odasında başlamıştır. GÜTF Hastanesi'nin 1987 yılında Ankara’nın Beşevler semtindeki kendi binasına  taşınması ile birlikte, önce geçici binada 19 yataklı bir servis, bir muayene odası ve bir odyoloji odası ile faaliyet göstermiş, 1997 yılından itibaren ise şimdiki modern binasına taşınmıştır. Şimdiki binada 14. katta yer alan 26 yataklı servisi, aynı katta yer alan öğretim üyesi odaları ve branş poliklinikleriyle, hastanenin 1. katında yer alan 3 odalı KBB polikliniğinde ve ayrı bir binada yer alan 12 odalı bir Odyoloji Merkezinde faaliyet göstermektedir. Haftada 4 gün (Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma) biri lokal anesteziyle yapılan ameliyatlar için ayrılmış 3 ameliyathanede ameliyatlarını gerçekleştirmektedir. Her hafta Çarşamba günü anabilim dalımızın eğitim ve konsey günü olup, bu gün içinde seminer, olgu sunumu, morbidite-mortalite toplantıları, hasta konseyi, genel vizit, konferans ve akademik kurul gibi toplantıları gerçekleştirmektedir. Ayrıca her hafta cumartesi sabahları asistan dersleri yapılmaktadır.

Anabilim dalımız kuruluşundan bu yana KBB branşının bütün alt dallarında tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Yılda yaklaşık 35.000 hasta muayenesinin ve 2500 ameliyatın yapıldığı bölümümüzde, ayrıca, yılda 3.000 civarında da küçük müdahale gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizin yıl bazında yatak doluluk oranı % 88 civarındadır. Kliniğimizde yapılan ameliyatların yaklaşık % 48’ini burun ameliyatları, % 20’sini kulak ve otonöroloji ameliyatları ve % 16’sını ise baş-boyun kanser ameliyatları oluşturulmaktadır. Yapılan ameliyatların yaklaşık % 10’unu ise çocuk hastalara uygulanan adenotonsillektomi ve VT tatbiki ameliyatları oluşturmaktadır. Kliniğimiz ülkemizde vertigo, akustik nörinom, cross-compression sendromları gibi nörootolojik müdahalelerin en çok yapıldığı klinik olup ülkemizde Koklear İmplant uygulamasının ve sonrasında fitting ve eğitsel rehabilitasyon işlemlerinin bizzat yapıldığı nadir kliniklerden birisidir. Anabilim Dalımız rutin KBB polikliniği, acil ve konsültasyon hizmetleri dışında, otoloji-nörootoloji, baş-boyun onkolojisi, rinoloji-allerji ve horlama-OSAS konularında hastanemizdeki ilgili tıp dallarının katılımıyla branş poliklinikleri yapmaktadır.

Anabilim Dalımız ülkemizde AB Leonardo da Vinci Mobility programı çerçevesinde proje alan ve uygulayan tek KBB kliniği olup Gazi Üniversitesi içinde de bir seferde en çok proje alan bölümdür. Bu kapsamda 2005-2006 yıllarında ‘Uygulamalı KBB Eğitiminin AB ülkeleri normları çerçevesinde geliştirilmesi’ isimli projeyle 4 asistanını 3.5 aylığına Almanya, İngiltere ve Hollanda’daki merkezlere yollamış ve ‘Yeni teknolojik gelişmeler çerçevesinde KBB eğitim ve hizmetinin başarı ve kalitesinin arttırılması’ isimli proje ise öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.


Anabilim Dalımız bünyesinde 1999 yılında işitme, konuşma, ses ve denge bozuklukları alanında tanı, rehabilitasyon hizmetleriyle birlikte, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve alanda ülke çapındaki sosyal tıp uygulamalarına katkıda bulunmak üzere ‘Prof. Dr. N. Akyıldız İşitme Konuşma Ses ve Denge Bozukluları Merkezi’ kurulmuştur. Anabilim dalımız bünyesinde 2000 yılında ise Odyoloji Bilim Dalı kurularak Odyoloji Yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır. Halihazırda 3 Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Tıp Fakültesi öğrencimiz bilim dalımızda eğitimini tamamlayarak  odyoloji uzmanı ünvanını almış olup 12 odyoloji yüksek lisans öğrencisi ise eğitimlerini sürdürmektedir. Odyoloji Bilim Dalımıza bağlı çalışan toplam 12 oda ve bir toplantı salonunu içinde barındıran merkezimizde toplam 3 uzman odyolog, 1 özel eğitim öğretmeni ve 5 odyometri teknisyeni çalışmaktadır. Aynı anda 4 ayrı odada odyolojik değerlendirme yapılabilmekte ve ayrıca ABR, otoakustik emisyon, bilgisayar programlarıyla desteklenmiş ses ve konuşma analizi ve terapisi uygulamaları yapılabilmekte; işitme engelli çocuklara ve konuşma bozukluğu olan çocuklara özel eğitim desteği, aile eğitimi ve rehberlik hizmetleri verilmektedir. Ayrıca vestibuler tanı testleri ve vestibuler rehabilitasyon, tinnitus terapisi ve işitme cihazı uygulamalarının yapıldığı merkezimiz aynı zamanda Ulusal Yenidoğan Tarama Projesi’nin ülke çapındaki 4 referans merkezinden birisidir. Merkez bünyesinde hastane içinde yenidoğan işitme taraması gerçekleştirildiği gibi yaklaşık 20 Anadolu kentinden sevk edilen hastaların ileri tanı ve cihazlama işlemleri burada yürütülmektedir. Merkezimiz elemanları Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Ankara bölgesinde işitme engelli çocukların eğitimiyle ilgili kurslar düzenlemiş, Ankara bölgesindeki işitme engelliler okullarına ve özel eğitim kurumlarına bilimsel ve tıbbi destek vermekte ve birlikte projeler gerçekleştirmektedirler.

Odyoloji Bilim Dalımız, Dünya Bankası’nın 2005 yılında düzenlediği ‘Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması’nı birincilikle kazanarak ülkemizdeki ilk ‘Türk İşaret Dili (TİD)’ eğitim programını düzenlemiştir. Dünya Bankası tarafından finanse edilen bu program çerçevesinde TİD eğitim programı uygulanmaya konmuş, eğitmenleri yetiştirilmiş ve TİD eğitimi verilmiştir. Bilim Dalımızın bu kapsamda yaptığı çalışmalar 2006 yılında İzmir’de gerçekleştirilen Türk Kültür Kurultayı’nda da sunulmuştur.

Odyoloji Bilim Dalımız, 2006 yılında da Türk İşitme Engelliler Milli Federasyonu’yla birlikte AB fonlarından desteklenen ‘İşitme Engelliler İçin Sağlık Projesi’ni uygulamaya koymuş ve bu kapsamda ülke çapında dağıtılacak 4 adet sağlık eğitimi VCD’sini TİD’de hazırlamıştır. Bu eğitim materyalleri ülkemizde TİD’de hazırlanan ilk sağlık eğitim materyalleridir.

Anabilim Dalımız bugüne kadar değişik konularda tıbbi konferans, sempozyum ve kurslar düzenlemiş olup ülkemizde uygulamalı Kulak Mikrocerrahisi kurslarını ilk düzenlemeye başlayan kliniktir. Kliniğimiz, ayrıca, ülkemizin ilk Nörootoloji Konferanslarını (Vertigo-1990, Kapadokya Vertigo Sempzoyumu-2002, Dilemmas in Neurootology-2006) düzenlemiştir. Bugüne kadar anabilim dalımızda Kulak Hastalıkları ve Cerrahisi, Rinoloji, Baş-Boyun Kanserleri, Çocukluk Çağı KBB Hastalıkları, Horlama ve OSAS konularında çok sayıda toplantı, kurs ve sempozyum düzenlenmiştir.

Anabilim Dalımız öğretim üyeleri ülkemizin değişik illerinde ve yurt dışında yapılan pek çok konferans, kongre ve sempozyumda konuşmacı, panelist ve yönetici olarak görev yapmışlardır. Anabilim dalımız öğretim üyeleri KBB alanındaki pek çok dernek ve vakfın kurucusu, üyesi ve yöneticisidirler. Öğretim üyelerimizin toplam yurt dışı yayın sayısı 150 civarında olup yurt içinde 500’ü bulan makale ve tebliğleri mevcuttur. KBB alanında kitaplar, ulusal ve uluslararası yayınevlerince basılan Türkçe ve İngilizce kitaplarda bölümler yazmışlardı. Başta Sağlık Bakanlığı ve Türk KBB-Baş Boyun Cerrahisi Derneği olmak üzere değişik kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan pek çok ulusal düzeydeki bilim ve/veya hizmet komisyon ve komitelerinin üyesidirler. 

   

Önceki AD Başkanları:

1)      Prof.Dr. Necmettin AKYILDIZ, Kurucu Başkan, (1979-1994)

2)      Prof.Dr. Erdoğan İNAL (1994-2003)

3)      Prof. Dr. Nebil GÖKSU (2003-2006)

4)      Prof. Dr. Suat ÖZBİLEN (2006-)

 

Öğretim Üyelerinin Listesi:

Prof. Dr. Suat ÖZBİLEN (KBB AD Başkanı)

Prof. Dr. Erdoğan İNAL                                         

Prof. Dr. Nebil GÖKSU                                       

Prof. Dr. Fikret İLERİ

Prof. Dr. Ahmet KÖYBAŞIOĞLU                    

Prof. Dr. İsmet BAYRAMOĞLU                                

Prof. Dr. Yusuf K.KEMALOĞLU (Odyoloji BD Başkanı)

Prof. Dr. S.Sabri USLU

Doç.Dr. Kemal UYGUR                                             

Doç.Dr. Yıldırım BAYAZIT                                        

Doç. Dr.Metin YILMAZ

Yrd.Doç.Dr. Alper CEYLAN                                     

 

Odyoloji Uzmanları:

1.      Uz. Ody. Selda GÖKMEN

2.      Uz. Ody. Bülent GÜNDÜZ

3.      Uz. Ody. Şenay ALTINYAY

 

Özel Eğitim Öğretmeni:

1. Uz. Öğr. Işıl ŞENTÜRK

 

KBB Araştırma Görevlileri:

1)      Nuray Ensari

2)      İlker Akyıldız

3)      Kemal Keseroğlu

4)      Fatih Çelenk

5)      Derya Girgin

6)      Hüseyin Ali Jagari

7)      Gülcan Konissova

8)      Tolgahan Çatlı

9)      Ozan Gökdoğan

10)  Recep Karamert

11)  Raşit Cevizci

12)  Mehmet Düzlü

13)  Emine Körkuyu

 

Odyoloji Asistanı:

1. Ftr. Çağıl SARIDOĞAN

 

Odyoloji Yüksek Lisans Öğrencileri:

1.      Ftr. Çağıl SARIDOĞAN

2.      Ftr. Elçin ORCAN

3.      Öz.Eğ. Öğr. Murat DENİZ

4.      Psk. Atılım ATILGAN

5.      Dr. Hayriye KARABULUT

6.      Ftr. Emine METİN

7.      Ftr. Nilüfer ÖNDAĞ

8.      Öz.Eğ. Öğr. Hüseyin DENİZ

9.      Psk. İrem KONAKÇI

10.  Ftr. Nedim Uğur KAYA

11.  Psk. Melike TOROS

12.  Ftr. Bilgehan TEKİNDAL

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD Eğitimini Tamamlayarak KBB Uzmanı Ünvanını alanlar:

1.      Hayri Özşen

2.      Fikret İleri

3.      Ahmet Köybaşıoğlu

4.      Nebil Göksu

5.      Ercüment Akman

6.      Mustafa Göçmez

7.      Turgay Süzen

8.      Ender Osman

9.      Özer Özerdem

10.  Mehmet Ali Yeşilada

11.  İsmet Bayramoğlu

12.  Yusuf Kemaloğlu

13.  Haşmet Yeğin

14.  Hakan Soygür

15.  Cem Hiçyılmaz

16.  Sabri Uslu

17.  Muharrem Dağlı

18.  Yıldırım Bayazıt

19.  İlker Yılmaz

20.  Levent Beder

21.  Gül İçöz

22.  Metin Yılmaz

23.  Sündüz Gençay

24.  M. Birol Uğur

25.  Meliha Çakmak

26.  Funda Talayman

27.  M. Huntürk Atilla

28.  Alper Ceylan

29.  M. Korhan Asal

30.  Abdullah Abdülhalik

31.  Tuğba Koçak

32.  Ahmet Ural

33.  Sunay Cafer

34.  Yusuf Kızıl

35.  Utku Aydil

36.  Erdem Dinç

37.  Elif Baysal

38.  Oğuz Yılmaz

39.  Alper Yüksel

40.  Hakan Tutar

41.  Levent Gürbüzler

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD Odyoloji Bilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimini Tamamlayarak Odyoloji Uzmanı Ünvanını alanlar:

  1. Uz Ody. Eyüp KARA
  2. Uz. Ody. Aslı UĞUR KÜLEKÇİ
  3. Uz. Ody. Melike DURGUN