Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI


Mustafa Kemal Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. Üniversite bünyesinde Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 2002 yılında ilk kadroları oluşmuş ancak Araştırma Hastanesi olarak 2003 yılında poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır. KBB bölümü de 2002 yılında Yard. Doç. Dr. Ertap Akoğlu’nun göreve başlamasıyla faaliyete geçmiştir. Hastanemiz 2004 yılından itibaren yataklı servisleriyle hizmete devam etmiş, genel anestezi ile ameliyatlara Kasım 2004’de başlanmıştır. Aralık 2004’de Yard. Doç. Dr. Şemsettin Okuyucu kadroya katılmış olup, Nisan 2005’de Doç. Dr. Şafak DAĞLI’nın katılımıyla mevcut öğretim üyesi kadrosu tamamlanmıştır. Başlangıcından itibaren Doç. Dr. Şafak DAĞLI AD başkanlığını devam ettirmektedir. 2006 yılında Şafak Dağlı Profesör unvanını almıştır.

Halen kliniğimiz 1 Profesör, 2 Yardımcı Doçentle beraber 2005 ve 2006 yıllarında kadroya katılan 3 Araştırma Görevlisiyle eğitim ve hizmetlerine devam etmektedir.

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Antakya merkezde, eski devlet hastanesi binasının restore edilmesiyle 130 yatak kapasitesine ulaşmış ve bu şekliyle hizmet vermektedir. Halen Serinyol yerleşkesinde 400 yataklı tıp fakültesi hastanesinin inşaatı devam etmektedir. KBB AD Cerrahi serviste ortak yatak kullanımı sistemiyle hasta yatışlarını düzenlemektedir. Kliniğimize ait odyometri, timpanometri yapılan bir odyoloji ünitesi dışında OAE ve BERA laboratuarı bulunmaktadır. Polikliniğimizde iki muayene ünitesi, endoskopi sistemi, mikroskop ve diğer muayene araçları bulunmaktadır.

Yıllık poliklinik sayımız 10000’in üstünde, ameliyat sayımız 550 civarındadır. Yıllık 5 kadar yurtdışı, 10 kadar yerli yayın yapılmaktadır.

Kliniğimizde baş boyun cerrahisi, ses cerrahisi, kulak cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi ve diğer temel KBB uygulamaları başarıyla yapılmaktadır.15 günde bir makale ve seminer saati yapılmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri:

 

Prof Dr Şafak DAĞLI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği.

İlgi alanları: Baş boyun cerrahisi, foniatri.

 

Yard Doç Dr Ertap AKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi KBB AD.

İlgi alanları: Rinoloji, baş boyun cerrahisi.

 

Yard Doç Dr Şemsettin OKUYUCU

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

SSK Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi KBB Kliniği

İlgi alanları: Otoloji, rinoloji

 

Araştırma görevlileri:

 

Dr Ramazan Gümüş

Dr Serhat Gözel

Dr Önder Mutlu