Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BİLİM DALI


MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ODYOLOJİ BİLİM DALI

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Odyoloji Kliniği,Prof. Dr. Ferda Akdaş tarafından,  1.Eylül 1986 yılında  kurulmuştur. Aynı yıl Odyoloji uzmanı Sezer Külekçi odyoloji kadrosuna dahil olmuştur. 1988 yılında  Ufuk Derinsu M.S.  ve 1989’ da Dr.Nevma Madanoğlu’nun katılımıyla  öğretim kadrosu genişlemiştir. Ayça Çiprut M.S.  ve Şengül Terlemez’in M. S. 1994 ve 1995 yıllarında bölüme katılmaları ile bugünkü   akademik kadrosu oluşmuştur.

Odyoloji lisans üstü eğitim programı 1987 yılında, doktora programı  ise 1989 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde  kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana  Odyoloji’de  Yüksek Lisans ve Doktora programlarından 7 yüksek lisans ve  6 doktora öğrencisi mezun olmuştur. 5 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisi halen eğitimlerine devam etmektedir. 

Türkiye’de ilk Odyoloji Bilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 1.8.1990 gün EÖ/07-04-003/0514-14911 Sayılı yazısı ile kurulmuştur.Prof Dr. Ferda Akdaş, kuruluşundan bu yana Bilim Dalı başkanlığı görevini sürdürmektedir.

ODYOLOJİ BİLİM DALI KADROSU

Porf Dr. Ferda Akdaş:
1948 yılında Trabzon’dan doğdu. 1969’da  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1971’de Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi Odyoloji Yüksek Lisans diploması aldı., 1976’da Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde  Odyoloji Doktorasını tamamladı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçentlik ünvanı , 1987 ‘de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Profesörlük ünvanı aldı. 1971-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi ‘nde görev yaptı. 1986’den beri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak , 1990’dan itibaren de  Bilim Dalı başkanı olarak görevini sürdürmektedir.                            İlgi alanları pediatrik odyoloji, genetik işitme kayıpları, ABR, MLR, LVR, MMN, işitsel işlemleme bozuklukları, koklear implant, işitme aletleri, işitsel senkronizasyon bozukluklarıdır.                                                                           e-posta: fakdas@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Nevma Madanoğlu
1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1969’da  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı. 1971’de Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi Odyoloji Yüksek Lisans diploması aldı, 1976’da Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Odyoloji Doktorasını tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçentlik ünvanı aldı. 1969-1981 yılları arasında asistan ve uzman olarak , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji Ünitesi’nde görev yaptı. 1981-1989 yılları arasında serbest çalıştı. 1989’den bu yana Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  
İlgi alanları Geriatrik Odyoloji, Endüstriel Odyolojidir.  
E-posta: znmadanoglu@marmara.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sezer Külekçi
1961 yılında Muğla’da doğdu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden lisans derecesi, 1986’da H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Odyoloji yüksek lisans derecesi aldı. 1995’te Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Odyoloji doktorasını tamamladı. 1986 yılından beri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji Bilim Dalında görev yapmaktadır.
İlgi alanı pediatrik odyolojidir.  
E-posta: sezer53@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Ufuk Derinsu
1958 yılında Adapazarı’nda  doğdu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden lisans derecesi, 1986’da  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ‘den yüksek lisans derecesi aldı. 1995’te Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Odyoloji doktorasını tamamladı. 1984 -1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Odyoloji Ünitesinde çalıştı.1988 yılından beri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji Bilim Dalında görev yapmaktadır.    İlgi alanları   Elektrofizyoloji, geriatrik odyoloji ve koklear implantasyondur.       
E-posta: uderinsu@yahoo.com

Dr. Ayça Çiprut
1967 yılında  İstanbul’da doğdu. 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Psikoloji lisans derecesi aldı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji programından yüksek lisans, 2002 yılında doktora derecesi aldı. 1994 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır.   
İlgi alanları koklear implantasyon, elektrofizyolojik ölçümler ve işitme cihazlarıdır.
E-posta: cipruts@superonline.com

Dr. Şengül   Terlemez
1973 yılında  Konya’da doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans derecesi aldı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji programından yüksek Lisans, 2003 yılında doktora derecesi aldı. 1995  yılından bu yana Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Odyoloji Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır.                   İlgi alanları yenidoğan İşitme taraması, elektrofizyolojik ölçümler ve otoakustik emisyondur.                                                                                                         E-posta: syuksel@marmara.edu.tr

Odyoloji Bilim Dalı Çalışma alanları:

 1.       Odyolojik İncelemeler:
1989 yılında Türkiye’ de ilk kez Marmara Üniversitesinde Odyoloji, Pediatrik Odyoloji ve Erişkin Odyolojisi olarak birbirinden ayrılmıştır ve odyolojide uzmanlaşmaya gidilmiştir, ülkemizdeki tek örnek olma özelliğini korumaktadır.

 Yetişkinlerde odyolojik değerlendirmelerde kullanılan testler :

Saf ses ve konuşma odyometrisi, akustik immitansmetri, otoakustik emisyon, santral konuşma ve davranım testleri, ABR, MLR, LVR,P300 MMN,ASSR ‘dir. Mediko-legal vakalarda bilirkişi olarak hastanın işitme incelemesi yapılmaktadır.

Bebek ve çocuklarda odyolojik değerlendirmede  kullanılan testler

Davranım testleri (VRA ,COR, oyun odyometrisi ), Konuşma odyometrisi, Akustik Immitansmetri, Otoakustik emisyon, Elektrofizyolojik yöntemlerle işitme ve santral işitsel fonksiyonların incelenmesi (Klik ve tonal  ABR, ASSR,LVR, P300, MMN) ,ve otomatize ABR ile işitme taramasıdır.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin prematüre bebekleri , ile  yenidoğan  döneminden itibaren   tüm diğer yaş grubundaki çocuklara  ve multipl handikaplılara (düşük IQ seviyesindekiler dahil) objektif ve sübjektif işitme testleri uygulamaktayız. İşitmenin değerlendirmesi, sonrasında tedavinin en iyi şekilde planlanması için  işitme kaybının derecesi, tipi ve odyogram şeklinin saptanmasını kapsamaktadır.

 Yenidoğan İşitme Taraması ilk kez 1994’ de Bilim dalımız tarafından  Marmara Üniversitesi hastanesinde başlatılmıştır. İşitme taraması programı 2004’den beri  Başbakanlık Özürlüler İdaresi ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması programı kapsamında sürmektedir.
 

 

2.     İşitme cihazı ve yardımcı dinleme aletlerinin uygulaması:

Bebek , çocuk ve yetişkinlerde gerçek kulak ölçümü  ve kulak kalıbı ile uygun   işitme cihazının seçilip, uygulanması ve rehabilitasyonu, geriatrik popülasyonda işitme cihazı uygulanması ve danışmanlığını kapsamaktadır. İşitme cihazı kullanan hastaların, tamir öncesi ve sonrası  işitme aletlerinin elektroakustik özelliklerinin katalog değerlerine uygunluğu değerlendirildiği gibi, firmalardan gelen talep üzerine de cihazların katalog verilerine uygunluğu test edilmektedir.

3.    Koklear implant uygulaması, programı ve eğitimi :

1997 yılından beri Üniversitemizde koklear implant uygulanmaktadır ve bilim dalımız koklear implant ekibinin bir parçasıdır.Koklear implant adaylarının belirlenmesi, ameliyat öncesi, sırasında ilgili  testlerin uygulanması ve koklear implantasyon sonrası programlamanın yapılıp, hastanın takip edilmesi ve çocuk ve yetişkin hastalarda koklear implant sonrası dinleme ve konuşma eğitimlerinin uygulanmasını kapsamaktadır.

 4.      İşitme kayıplı çocuklar için işitme cihazı veya koklear implantasyon sonrası işitsel sözel yöntem ile aile eğitimi,  ve danışmanlığı programı klinimizce yürütülmektedir.

Eğitim çalışmaları

Odyoloji Bilim Dalı’nda haftada bir gün seminer ve makale  saati düzenlenmektedir. Seminer saati için  odyoloji ile ilgili güncel konular tercih edilmektedir. KBB ve ilgili bilim dallarından konusunda uzmanlaşmış konuşmacılar davet edilmektedir.

Türkiye’nin çeşitli hastanelerinden ve yurtdışından başvuran KBB hekimi ve odyologlara kliniğimzde rotasyon olanağı  sağlanmaktadır.

 Bilim dalımızda halen yürütülen projeler

·        Başbakanlık Özürlüler İdaresi ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması

·        Yenidoğan ve Çocuklarda Yüksek Frekans Prob tonlu Akustik Immitansmetrinin Tanıdaki Yeri

·        Bimodal Müzik algısı

·        İşitsel Nöropatili Hastalarda Odyolojik Bulgular

·        VEMP : farklı patolojilerde bulgular

·        Küvözde  gürültü ölçümü

·        Menenjitli çocuklarda ABR bulguları

·        Diabetik annelerin bebeklerinde işitme ölçümü  

Bilim Dalımız öğretim üyeleri ve öğrencileri ulusal ve uluslararsı kongre ve toplantılara katılarak  odyoloji ile ilgili son gelişmeleri  sürekli takip etmektedir. Bilim Dalımızda bugüne dek yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış  46  yayın yapılmıştır. Kliniğimizde yılda ortalama 5000  hastaya hizmet verilmektedir

Marmara Üniversitesi Odyoloji Yüksek Lisans Programı Mezunları ve tez başlıkları:

  1. Ayça Çiprut  :  Türkçe Yapay Cümle Testi, 1994

  2. Mehmet Akşit : Konuşmayı Ayırdetme Testi için İzofonik Tek Heceli Kelime Listelerinin Oluşturulması,  1994

  3. Şengül Yüksel :  Yenidoğanda TEOAE , 1996

  4. Zeynep Gence  : MÜTF Odyoloji Bilim Dalı’nda Koklear Implantlı Hastalar için Kullanılan Konuşma Testlerinin Standardizasyonu, 2001
  5. Özlem Gedik : Sensorinöral işitme kayıplılarda şiddet algısı  (loudness percerception ) ve klinik olarak ölçülen şiddet algısının optimal amplifikasyon için kullanımı 2001

  6. Deniz Taşkıran  : Normal işiten kişilerde 500 Hz kısa ton ( logon) uyaran ile elde edilen işitsel beyinsapı davranımı ( ABR ) bulgularının standardizasyonu, 2002         

  7. Nurdan Cankuvvet : Tonal işitsel beyinsapı davranım odyometrisi ile odyogram eşiklerinin karşılaştırılması, 2003 

 

Marmara Üniversitesi Odyoloji Doktora Programı Mezunları:

1. Ufuk Derinsu : Koklear Patolojilerde ABR ( İşitsel Beyisapı Davranımı ) Görünümü , 1995.   

2. Sezer Özbayır : 0-9 Yaş Çocuklarında Normal ABR (İşitsel Beyin Sapı Davranımı) Bulgularının Standardizasyonu, 1995

3. Ayça Çiprut  : Koklear İmplant Programı ACE Konuşma Stratejisinin Parametrelerinin Optimizasyonu, 2002

4. Mehmet Akşit : Koklear İmplant Hastalarında İşitme Sinirinin Elektriksel Uyarımlı Bileşik Aksiyon Potansiyelinin  Ölçümü, 2002

5. Şengül Terlemez : Erişkinlerde Distorsiyon Ürünü Otoakustik Emisyonlarla ( DPOAE ) Frekans Çözülümünün İncelenmesi , 2003

6. Günay Kırkım : Prezbiakuzide Orta Latans İşitsel Uyarılmış    Potansiyeller , 2003

 

Odyoloji  yüksek lisans programına devam eden öğrenciler:

1. Ebru Kösemihal
2. Gül Okumuşoğlu
3. Elmira İskenderova Baş
4. Özge Efe
5. Hülya Devrilmez

Odyoloji  doktora  programına devam eden öğrenciler:

1. Gül Çoymak
2. Asuman Alnıaçık

İLETİŞİM ADRESİ:
Marmara Üniversitesi Hastanesi, Odyoloji Bilim Dalı
Tophanelioğlu Cad. No: 13/15 Altunizade İstanbul
Tel:  216 327 1010 / 245
        216 327 1908
Fax: 216 339 9747
e-posta: odyoloji@marmara.edu.tr