Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
HACETTEPE Ün.T.F. KBB AD ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI ÜNİTESİ


Odyoloji Bilim dalının ilk temeli 1967 yılında Prof.Dr.İ.Nazmi HOŞAL tarafından atılmıştır. Aynı yıl Prof Dr.Soner ÖZKAN Eğitim için Amerika'ya gönderilmiştir. Kuruluştan bir yıl sonra ,1968 yılında Mezuniyet sonrası Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak Odyoloji Yüksek Lisans programı başlatılmıştır. Türkiye'de ilk resmi eğitim programı olan Odyoloji Yüksek lisans ve doktora derslerini vermek üzere Amerika'dan Tanınmış Odyologlar Dr.Richard ISRAEL,daha sonra da Dr.Jack KATZ getirilmiştir.1989 yılına kadar Odyoloji olarak yürütülen program,bu yıldan itibaren programları revize edilerek "Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları " Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi olarak sürdürülmektedir. Bu güne kadar 55 Bilim uzmanlığı, 20 doktora derecesi ile Odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı mezun olmuştur. İşitme ve konuşma engelli çocukların değerlendirme ve özel eğitimlerini gerçekleştirmek için özel bir meslek grubu ihtiyacı ortaya çıkınca bu nitelikteki uzmanları yetiştirmek için 1992 yılında Prof. Dr.Erol BELGİN tarafından "Eğitim Odyolojisi " Yüksek lisans , daha sonra doktora programları geliştirilmiş ve Sağlık bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim programları açılmıştır. Bu güne kadar bu programdan toplam 20 bilim uzmanı, 5 doktora dereceli mezun verilmiştir. Odyoloji ve Konuşma bozuklukları ve Eğitim Odyolojisi programlarında halen değişik kademelerde toplam 15 bilim uzmanlığı, 2 doktora öğrencisi eğitimini sürdürmektedir.

ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI ÜNİTESİ KADROSU VE İLGİ ALANLARI

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünite Başkanı
Prof. Dr. Erol BELGİN ebelgin@hacettepe.edu.tr

Mesleki İlgi alanları
1- Klinik Odyoloji-Elektrofizyoloji
2- Koklear İmplantasyon
3- Konuşma Bozuklukları-Kekemelik
4- Profesyonel ses ve eğitimi
5-Tinnitus
6-Müzik ve beyin

Geliştirdiği Yöntemler
1-Müzikal ritimle kekemelik terapisi
2-Refleksif fonasyonla PMFS rehabilitasyonu
3-Ters stapedial refleksin Otosclerozun ayırıcı tanısındaki yeri..

Projeler
1-Nörolojik Problemi Olan Hastalar ve Geriatriklerde Dinamik Posturografi Yöntemi ile Vestibüler Değerlendirme ve Rehabilitasyon Sonuçlarının Araştırılması
2- Yenidoğanlarda ERA-Emisyon Cihazı ile Objektif İşitme Tarama Değerlendirmesi
3-Çok Amaçlı Salonların Akustik, Elektroakustik ve Işık Düzeninin Araştırılması


Prof. Dr. Soner ÖZKAN sozkan@hacettepe.edu.tr

 • Konuşma ve ses bozuklukları değerlendirme yöntemleri ve terapi teknikleri
 • Koklear implantasyon
 • Elektrofizyolojik ölçümler

  Doç.Dr. Gonca SENNAROĞLU gsennaroglu@yahoo.com
 • Koklear implantasyon
 • Pediatrik odyoloji

  Yrd.Doç.Dr. Songül AKSOY songulaksoy@hotmail.com
 • Vestibüler sistem değerlendirme ve terapi yöntemleri
 • Tinnitus ve rehabilitasyon
 • Afazi

  Yrd.Doç.Dr. Ahmet ATAŞ aatas@hacettepe.edu.tr
 • İşitme cihazları
 • Koklear implantasyon
 • Elektrofizyolojik ölçümler
 • Konuşma ve Ses bozuklukları

  Yrd.Doç. Dr. Bilgehan BUDAK bilgeg@superonline.com
 • Koklear implantasyon
 • Pediatrik-erişkin odyoloji

  Öğr.Grv. Dr. Aydan GENÇ aydangenc@gmail.com
 • Yenidoğan işitme taraması
 • Kekemelik

  Uzm. Didem TÜRKYILMAZ didemcanatan@hotmail.com
 • Konuşma ve ses bozukluklarında terapi yöntemleri
 • Yeni doğan işitme tarama ve takibi

  Uzm. Maviş E.Kulak KAYIKÇI mavis@hacettepe.edu.tr
 • Konuşma ve ses bozukluklarında terapi yöntemleri
 • Yeni doğan işitme tarama ve takibi

  Arş.Grv. Burak Öztürk bozturk@hacettepe.edu.tr
  Arş.Grv. Şule Çekiç sulecekic@hotmail.com
  Odym. Sibel Açıkgöz sibel-acıkgoz@hotmail.com
  Odym. Berna Şariç bernasaric@hotmail.com
  Odym. Şule Acar suleacar@hacettepe.edu.tr
  Odym. Öznur Yiğit Duran oznury@hacettepe.edu.tr
  Odym. Mehtap Öztürk mehtapoz@hacettepe.edu.tr
  Odym. Aslı Delikanlı odymasli@hotmail.com
  Sek. Handan Altınışık
  Sek. Işık Bükçüoğlu
  Sek. Müge Berber
   
  Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kliniği Çalışma Alanları:
  I-Odyolojik Değerlendirmeler
  Yenidoğan işitme tarama ve takibi
  Çocuk ve erişkinlerdeki işitme kaybının subjektif ve objektif yöntemlerle değerlendirilmesi

  II-Elektrofizyolojik Ölçümler
  ABR, Otoakustik Emisyon Ölçümleri, ENoG değerlendirmesi, ASSR
   
  III-İşitme Cihazı ve Koklear İmplant Uygulaması, Adaptasyonu ve Oryantasyonu
  IV- Tinnutus Tanı ve Tedavisi
  VI- Konuşma ve Ses bozukluklarında tanı, değerlendirme ve terapi

  Kay Elemetrics CSL 4300B
  Aerophone

  VII-Vestibüler Sistem Değerlendirme ve Terapi Programı
  Statik ve Dinamik Posturografi
  Video- ENG
  VEMP
   
  Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kliniğinde Yıl İçinde YapılanTtetkik Sayısı:
  Kliniğimizde yılda ortalama 10.000 hastaya ayaktan hizmet verilmektedir.

  Kliniğimizde 2000-2006 yılları arasında toplam 52 SCI /SSCI kapsamında yayın yapılmıştır. Bu sayının dışında farklı indekslerde, toplantılarda yayınlanmış çalışmalar bulunmaktadır.
   
  Kliniğimizde yapılan aktiviteler:

  A) Kliniğimizde belli dönemlerde seminer ve eğitim günleri düzenlenmektedir. Şu döneme kadar düzenlenen programlar:
  26-27 Haziran 2004 Kekemelik-Seminer 1
  24 Aralık 2004 Gecikmiş Konuşma Seminer 2
  10 Haziran 2005 Afazi Seminer3
  23 Aralık 2005 Pediatrik Odyoloji Seminer 4
  13-14 Haziran 2003 İşitme Cihazları Eğim Günleri 1
  08-10 Nisan İşitme Cihazları ve İmplantlar Eğitim Seminerleri 2
   
  B) Kliniğimizde Yürütülmüş ve Yürütülen Projeler
  1-Nörolojik Problemi Olan Hastalar ve Geriatriklerde Dinamik Posturografi Yöntemi ile Vestibüler Değerlendirme ve Rehabilitasyon Sonuçlarının Araştırılması
  2- Yenidoğanlarda ERA-Emisyon Cihazı ile Objektif İşitme Tarama Değerlendirmesi
  3-Çok Amaçlı Salonların Akustik, Elektroakustik ve Işık Düzeninin Araştırılması
  4-Erken Tanıda Objektif Elektrofizyolojik Testlerin Yeri ve Önemi
  5- Beyinsapı İmplantlarında Elektrofizyolojik Belirleme ve Kalibrasyon Teknikleri
  6- Nörolojik Problemi Olan Hastalar ve Geriatriklerde Vestibüler Değerlendirme ve Rehabilitasyon Sonuçlarının Araştırılması
  7-0-4 Yaş Arası İşitme Engelli Çocuklarda Elektrofizyolojik ve Odyo-vizüel Rehabilitasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması
  8-Periferik ve Santral Kökenli Vestibüler Patolojilerinin Tanısında ENG ve Kalorik Testin Önemi
  9- Fare Modelinde İnterferon Alfa2a’nın Ototoksik Etkisinin Araştırılması
  10- Multidisipliner ve multiteknolojik yaklaşımların, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB; Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD) ve alttürlerinin ayırıcı tanısında ve modellenmesinde kullanımı: Psikofizyolojik paradigmalar ve nöropsikolojik testler altında zaman-frekans bileşen analizi (time-frequency component analysis: TFCA) tekniği ile elde edilen elektrofizyolojik bileşenlerle fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) tekniği ile elde edilen aktivasyon alanlarının birleşik kullanımı –TÜBİTAK PROJESİ

  C) Hacettepe Üniversitesi ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Yeni Doğan İşitme Tarama Projesi

  D) Gerçekleşen Avrupa Birliği Socrates/Erasmus Projeleri-Odyoloji

  1. Intensive Program on Pediatric Audiology 2005
  2. Intensive Program on Pediatric Audiology 2006
  3. Öğrenci değişimi
   
  Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı Mezunları
  1. Prof.Dr. Soner Özkan
  2. Prof.Dr. Erol Belgin
  3. Prof.Dr. Ferda Akdaş
  4. Doç.Dr. Nevma Atay
  5. Uzm.Ayşen Erdil
  6. Uzm. Zeynep Yavuz
  7. Uzm. Nursan Sözener
  8. Uzm. Mesut Vural
  9. Uzm. Dicle Çivitçi
  10. Uzm. Hülya Ayderman
  11. Doç.Dr. Ayşegül Güven
  12. Uzm. Çiğdem Yurtlu
  13. Uzm. Yasemin Dölarslan
  14. Uzm. Serhan Kamçı
  15. Yrd. Doç. Dr. E. Ufuk Derinsu
  16. Uzm. Sevtap Babayiğit
  17. Uzm. Sevilay Kılınçarslan
  18. Yrd. Doç. Dr. Sezer Özbayır
  19. Uzm. Bengi Köselioğlu
  20. Uzm. Selda Kesmez
  21. Uzm. Nur Baykan Ongun
  22. Uzm. Miray Hepkorkut
  23. Yrd.DoçDr. Songül Şenol Aksoy
  24. Uzm. Özden Atabay İleri
  25. Uzm. Gül Çoymak
  26. Uzm. İclal Kudal Ertaş
  27. Uzm. Elçin Yongacı
  28. Uzm. Suna Tokgöz Yılmaz
  29. Uzm. Nilay Kızılkaya
  30. Dr. Günay Kıray
  31. Yrd.Doç.Dr. Bilgehan Böke Budak
  32. Doç.Dr. Gonca Dalgıç Sennaroğlu
  33. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ataş
  34. Uzm. Sevim Aslan
  35. Dr. Aydan Çağlar Genç
  36. Dr. Helen Sarmadi
  37. Dr. Zahra Nasırızadeh
  38. Dr. Ayşen Karababa Köse
  39. Dr. Özgül Tekin
  40. Dr. Figen Süren Başar
  41. Dr. Asuman Yavuzoğlu
  42. Uzm. Özlem Nazlı Kjonukseven
  43. Uzm. Maviş Emel Kayıkçı
  44. Uzm. Asuman Erol
  45. Uzm. Bülent Gündüz
  46. Uzm. Songül Elmacı Dündar
  47. Uzm. Meral Didem Canatan
  48. Uzm. Özlem Şentürrk
  49. Uzm. Zerrin Fırat Tahincioğlu
  50. Uzm. Serpil Alluşluoğlu
  51. Uzm. Benan Berrin Ertürk
  52. Doç.Dr. Şaziye Armağan İncesulu
  53. Uzm. Özgür Akdoğan
  54. Uzm. Nurdan Aygener
  55. Uzm. Türker Yılmaz
   
  Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans programına Devam Eden Öğrenciler
  1. Nagihan Çelik
  2. Pelin Kalan
  3. Nezehat Özgül Ünlüer
  4. Burak Öztürk
  5. Şule Çekiç
  6. Güçlü Kaan Beriat
  7. Hatice Öztürk
  8. Mehtap Öztürk
  9. Esra Akaya
  10. Pelin Piştav Akmeşe
  11. Aslı Erdoğan

  Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora programına Devam Eden Öğrenciler
  1. Meral Didem Türkyılmaz
  2. Maviş Emel Kulak Kayıkçı

  İletişim Adresi: Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşima Bozuklukları Ünitesi 06100 Samanpazarı – ANKARA
  İletişim Tel : 0 (312) 305 14 36
  0 (312) 305 14 31
  Fax : 0 (312) 311 35 00
  e-mail : odyoloji@hacettepe.edu.tr

   
  EĞİTİM ODYOLOJİSİ PROGRAMI

  Eğitim odyolojisi değerlendirme ve rehabilitasyon programları Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan İşitme ve Konuşma eğitim merkezinde sürdürülmektedir.
  Bu merkezin amacı işitme ve konuşma bozukluğu olan; bebek, çocuk, ve yetişkin hasta grubunun iletişim becerilerinin değerlendirilmesi, uygun rehabilitasyon programlarının belirlenerek uygulanmasıdır.
  Uygulamalarımızda araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilerek bu alanda kullanılan değerlendirme ölçeklerinin ve farklı terapi programlarının geliştirilmesi önemli yer tutmaktadır.
  Merkezimizde; Kulak Burun Boğaz, Odyoloji, Nöroloji, Çocuk Ruh Sağlığı gibi farklı disiplinler ile iş birliği yapılarak, başvuran bireylerin ayrıntılı değerlendirilmesi ve uzun süreli takipleri yapılmaktadır.
   
  Çalışma alanımız:
 • İşitme kayıpları
 • İşitsel işlemleme bozukluğu,
 • İşitsel nöropati
 • Konuşma gecikmesi
 • Çocuklarda gelişimsel/kazanılmış dil ve konuşma bozuklukları.

  Değerlendirme Süreci:
 • Genel Gelişim Değerlendirmesi
 • İşitsel Algı Becerilerinin Değerlendirmesi
 • Koklear İmplant Adaylarının Değerlendirilmesi
 • Dil ve Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi
 • Psikolojik ve Psikometrik Değerlendirme
 • İşitsel İşlemleme Testleri
   
  Rehabilitasyon:
 • İşitme cihazı ve yardımcı dinleme cihazlarının adaptasyon ve oryantasyonu
 • Gelişim alanlarının desteklenmesine yönelik aile eğitimi ve danışmanlık hizmetleri
 • İşitsel (re) habilitasyon
 • İşitme engellilerde artikülasyon ve ses terapisi
 • Dil ve konuşma bozuklukları terapisi
 • Akademik becerilerin desteklenmesi
 • İşitsel işlemleme bozukluklarının eğitsel tedavisi

  Uygulanan rehabilitasyon programlarının etkin bir şekilde bireyin yaşam kalitesini arttırması için gözlem ve danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.
  Farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman, lisans ve lisans üstü düzeyindeki öğrencilere uygulanan değerlendirme ve programlar hakkında danışmanlık hizmetleri ve staj imkanı tanınmaktadır.
   
  İşitme ve Konuşma Eğitim Merkezi Kadrosu:

  Eğt. Ody. Dr. Fulya YALÇINKAYA  fulya@hacettepe.edu.tr
  Çalıştığı Konu: İşitsel işlemleme ve dil ve konuşmayı öğrenme bozukluğu.

  Değerlendirme Alanları:
 • İşitme - konuşma ve dil gelişiminin değerlendirilmesi (0–21 Yaş)
 • İşitsel ve sentral işitsel yolların davranışsal testlerle değerlendirilmesi
 • İşitsel maturasyon ve lisan için dominant olan hemisferin değerlendirilmesi
 • Program hazırlama, bozuklukların eğitsel tedavisi

  Eğt. Ody. Dr. Esra YÜCEL esyucel@yahoo.com
 • İşitsel algı becerilerinin değerlendirilmesi
 • İşitsel re(habilitasyon) programları hazırlama ve uygulama
 • Koklear implantasyon değerlendirme ve eğitim programları
 • İşitme engelli bireylerde müzik terapisi

  Eğt. Ody. Dr. Şebnem SEVİNÇ sevsevinc7@hotmail.com
 • Bebeklik dönemi işitsel re(habilitasyon) programları
 • İşitsel algı becerilerinin değerlendirilmesi
 • İşitsel re(habilitasyon) programları hazırlama ve uygulama
 • Koklear implantasyon değerlendirme ve eğitim programları

  Eğt. Ody. Dr. Esra ÖZCEBE eozcebe@hacettepe.edu.tr
 • Gelişimsel dil bozuklukları/ fonolojik bozukluklarda değerlendirme ve terapi
 • İşitme kayıplı bireylerde artikülasyon/ses terapisi
 • İşitsel re(habilitasyon) programları hazırlama ve uygulama

  Eğt.Ody. Uzm. Sanem ŞAHLI ssahli@hacettepe.edu.tr
 • İşitsel algı becerilerinin değerlendirilmesi
 • İşitsel re(habilitasyon) programları hazırlama ve uygulama
 • Koklear implantasyon değerlendirme ve eğitim programları

  Uzm. Psk. Çiğdem EKİN cekin@hacettepe.edu.tr
 • İşitme kayıplı bireylerde psikometrik ve psikolojik değerlendirme
 • Koklear implantasyon adaylarının değerlendirilmesi
 • Dil, konuşma ve ses bozukluğu olan bireylerde psikometrik ve psikolojik değerlendirme
 • İşitme, dil ve konuşma bozukluğu olan birey ve ailelerine danışmanlık ve psikoterapi

  Bilg.İşl. Pamir Gürman
   
  İşitme ve Konuşma Eğitim Merkezinde Yıl İçinde Yapılan Uygulama Sayısı:

  İşitme ve konuşma eğitim merkezi’nde yıl içinde yapılan değerlendirme, Terapi ve Danışmanlık sayısı ortalama 6500–7000 arasındadır. Günlük ortalama 25 çocuk ve yetişkine hizmet verilmektedir.

  İletişim Adresi: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İşitme ve Konuşma Eğitim Merkezi 06100 Samanpazarı – ANKARA
  İletişim Tel : 0 (312) 305 10 68
  0 (312) 305 42 00 Fax : 0 (312) 310 27 30
   
  Eğitim Odyolojisi Programı Mezunları
  1. Dr. Fulya Yalçınkaya
  2. Uzm. Serpil Ercan
  3. Uzm. Canan Gül Gök
  4. Dr. Esra Yücel
  5. Dr. İclal Şan
  6. Uzm. Sibel Canbul
  7. Dr. Şebnem Sevinç
  8. Dr. Esra Özcebe
  9. Uzm. Emir Geç
  10. Uzm. Dilek Altunay Hıdıroğlu
  11. Uzm. Dilek Göktepe
  12. Uzm. Nilay Ekşioğlu
  13. Uzm. Ebru Bozkurt
  14. Uzm. Gürcan Özhan
  15. Uzm. Şenay Altınyay
  16. Uzm. Demet Çelik
  17. Uzm. Ayşe Sanem Şahlı
  18. Uzm. Ayşenur Ceyhan
  19. Uzm. Sevginar Önder
  20. Uzm. Halide Çetin

  Eğitim Odyolojisi Yüksek Lisans programına Devam Eden Öğrenciler
  1. Deray Derim
  2. Şule Kişioğlu
  3. Hilal Dinçer
  4. Bahar Terzioğlu