Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
S.B. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ


S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2. Kulak Burun Boğaz kliniği

 

KLİNİK VE POLİKLİNİK ÇALIŞMA SİSTEMİ

 

Kliniğimiz toplam 12 uzman hekim ve 8 asistan ile poliklinik günlerinde ortalama 400 hastaya poliklinik hizmeti, ameliyat günlerinde ise ikisi genel anesteziye uygun toplam üç masada 12-15 hastaya cerrahi hizmeti vermektedir. Hastanemizde 10 odada verdiğimiz poliklinik hizmetinin yanı sıra Ulucanlar, Ulus, Yenimahalle ve Bahçelievler semt polikliniklerinde de hizmet verilmektedir.

Polikliniğimizde standart muayenenin yanı sıra, endoskopik ve mikroskopik muayene, Odyoloji Ünitesinde odyometri ve timpanometri, Elektrofizyoloji Laboratuarında Uyarılmış Cevap Odyometrisi (ERA), Elektronistagmografi (ENG), Elektronörografi (ENoG) ve Blink refleks, Akustik Rinometri testleri uygulanabilmektedir. Ses Laboratuarımızda Laringovideostroboskopi ve Objektif Akustik Analiz yapılabilmektedir. Hastanemiz Hayvan Deneysel Araştırma Laboratuarı’nda flep viabilitesi ile ilgili çalışmalar ve deneysel olarak farinks darlıkları oluşturulması ve ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kliniğimizce haftada bir gün asistan eğitim semineri ve makale saati yapılmaktadır. Vizitlerdeki asistan eğitiminin yanı sıra, poliklinik günlerinde bir saat asistan eğitimi yapılmaktadır.  Her eğitim yılının ortasında ve sonunda asistan seviye belirleme sınavı uygulanmaktadır.

 

Eğitim kadrosu

 

DOÇ.DR. MÜNİR DEMİRCİ

KLİNİK ŞEFİ

1960 yılında Erzurum’da doğdu. 1976 yılında Erzurum Lisesi’nden mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru ünvanı aldı. 1982-85 yılları arasında pratisyen hekim olarak Yozgat ve Erzurum’da Çevre Sağlığı Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1985 yılında göreve başladığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalından 1988 yılında uzmanlığını aldı. 1989 yılında Goethe Institute Grund Stufe3 yabancı dil eğitimi gördü. Uzmanlık sonrası 1990-92 yılları arasında Londra’da Royal Ear Nose & Throat Hospital’da eğitimine devam etti. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalında doçentlik ünvanını almaya hak kazandı. 1996 yılında Procter & Gamble Ağız va Diş Sağlığı ödülünü aldı. 1995-2003 yılları arasında Erzurum Numune Hastanesi’nde çalıştıktan sonra 2003 yılı sonunda S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kulak Burun Boğaz Klinik Şefi olarak atandı.

Özel ilgi alanları: Parotis Cerrahisi, Rinoplasti ve Fasial Plastik Cerrahi, Paramedian Glabellar Flep Uygulaması, Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Tıkayıcı Uyku Apnesi ve Horlama Tedavisi, Baş Boyun Cerrahisi

E-posta: doc_mundem@yahoo.com

 

OP.DR. NECMİ ARSLAN

KLİNİK ŞEF YARDIMCISI

1963 yılında Ankara’da doğdu. 1980 yılında Trabzon Lisesi’nden mezun oldu. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru ünvanı aldı. Altı ay süreyle Artvin’de pratisyen hekimlik yaptıktan sonra 1988 yılında asistanlık görevine başladığı S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden 1991 yılında uzmanlığını aldı. Aynı yıl bu kliniğe uzman olarak atandı. 1994 yılında Çorlu Asker Hastanesi’nde askerlik görevini yaptı. 2000 yılında açılan sınavı kazanarak Şef Yardımcısı oldu.

Özel ilgi alanları: Baş Boyun Kanser Cerrahisi, Otoloji

E-posta: arslan_necmi@yahoo.com

 

DOÇ.DR. MUSTAFA ASIM ŞAFAK

BAŞASİSTAN

1964 yılında Ankara’da doğdu. 1982 yılında Ankara Lisesi’nden mezun oldu. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru ünvanı aldı. Aynı yıl asistanlık görevine başladığı S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden 1992 yılında uzmanlığını aldı. 1992-98 yılları arasında aynı klinikte uzman doktor olarak çalıştı.1998 yılında başasistanlık kadrosuna atandı. 2003 yılında girdiği sınav sonucu doçent ünvanını almaya hak kazandı.  

Özel ilgi alanları: Otoloji, Nörotoloji, Kafa Tabanı Cerrahisi

E-posta: masafak@gmail.com

 

OP.DR. HALDUN OĞUZ

BAŞASİSTAN

1973 yılında Kayseri’de doğdu. 1990 yılında TED Kayseri Koleji’nden mezun oldu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru ünvanı aldı. 1997 yılında asistanlık görevine başladığı S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden 2001 yılında uzmanlığını aldı. Aynı yıl başasistan kadrosuna atandı. 2002-2003 arasında bir yıl süre ile 6. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda vatani görevini yaptı. 2005 yılında dört ay süre ile Harvard Üniversitesi Institute of Laryngeal Surgery & Voice Restoration’da eğitim aldı.

Özel ilgi alanları: Mikrolaringocerrahi, Objektif Ses Analizi, Ses Terapisi

E-posta:drhoguz@gmail.com

 

KLİNİK UZMANLARI

Op.Dr. Melih KÜRKÇÜOĞLU

Op.Dr. Deniz KUYUCU

Op.Dr. Hatice ÇELİK

Op.Dr. Ahmet İSLAM

Op.Dr. Sevim FELEK

Op.Dr. Eren TAŞTAN

Op.Dr. Filiz AYDOĞAN

Op.Dr. Emine AYDIN

 

KLİNİK ASİSTANLARI

Dr. Gülcihan PAKSOY

Dr. Yücel ÇİÇEK

Dr. Ali KAVUZLU

Dr. Sibel TOKSOY

Dr. Serkan ÖZCAN

Dr. Yunus KANTEKİN

Dr. Özlem ÖZTÜRK

Dr. Davut TEPE

 

KLİNİGIMIZDEN UZMANLIGINI ALAN ARKADASLARIMIZ

Kemal ÖZCAN (2004)

Ali Rıza ULUTAŞ (2004)

Ümran Murat TELCİ (2005)

Fazıl BAYRAKÇIOĞLU (2005)

Selda KARGIN (2006)

 

KLINIGIMIZDEN YAPILAN AKADEMIK YAYINLAR

Kliniğimizin aktif olarak kurulduğu 1 Ocak 2004 tarihinden bu yana yayınlanan ve yayına kabul edilen 10 yurt dışı, 9 yurt içi yayın bulunmaktadır. Aynı tarihten bu yana değişik toplantılarda toplam 17 yurt dışı ve 20 yurt içi bildiri sunulmuştur. 

 

iletişim bilgileri

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kulak Burun Boğaz kliniği

CEBECİ-ANKARA

Telefon: 0 312 5953558-62

E-posta: kbbbbc@hotmail.com