Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB-BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ


1992 yılına kadar  hastanemizde  KBB alanında sadece poliklinik hizmetleri verilmekte iken,  1992 yılında kliniğimizin eğitim kliniğine dönüştürülmesi ile birlikte eğitim verilmeye başlanmıştır. Kurucusu halen klinik şefliği görevini yürütmekte olan Doç.Dr. Mehmet KÜLEKÇİ’dir. Taksim İlkyardım Hastanesi olarak bilinen hastanemizin ismi ise Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmiştir.

Klinik Şefi:

Doç. Dr. Mehmet KÜLEKÇİ

1953 Gaziantep doğumlu olup, tıp öğrenimini 1976 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Uzmanlığını 1980’de İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi KBB Baş ve Boyun Cerrahisi ABD’dan  almış olup 1986 – 1988 yılları arasında Japonya, Hyogo Prefecture, Kobe, Kobe University School of Medicine, Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery’de PhD yapmıştır. 9 yurtdışı, 53 yurtiçi yayını olup, İngilizce ve Japonca bilmektedir. 1990 yılında doçentlik ünvanını aldıktan sonra 1992’de halen yürütmekte olduğu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Klinik Şefliğine atanmıştır.


Şef Yrd:
Op. Dr. Murat TOPAK
Op. Dr. N.Ömer DEVELİOĞLU

Baş Asistanlar:
Op. Dr.Özbil Erkan
Op. Dr.A.Aslı Şahin

Uzmanlar:
Op. Dr. Mete Alioğlu
Op. Dr. Erdoğan Gültekin

Asistanlar:
Dr.Tunis Özdoğanoğlu
Dr.Ayşegül Batıoğlu
Dr.Musa Özbay
Dr.Özlem Saatçi
Dr.Halide Güneş
Dr.Fulya Gülden Güzelderen
Dr.Sait Şirazi
Dr.Hakan Köleli
Dr.Ceki Paltura
Dr.Abdullah Küçük
 

Kliniğimizden bugüne kadar uzman olan hekimler:

Dr.Tevfik Uygunlar
Dr.Ömer Develioğlu
Dr.Derya Berk
Dr.Remzi Tınazlı
Dr.Hüseyin Şahin
Dr.Kadir Kilimcioğlu
Dr.Nazmi Ofluoğlu
Dr.Erdoğan Gültekin
Dr.Levent Avşar
Dr.Şahin Keser
Dr.Emre Karasulu
Dr.Suat Avcı
Dr.Çiğdem  Tepe
Dr.Cengiz Sivrikaya
Dr.Mehmet Karakaya
Dr.Neslihan Alpman
Dr.Kurtuluş Delibaş
Dr.Fatih Garça
Dr.Şaban Çelebi
Dr.Baki Yılmaz
Dr.Selahattin Kazan
Dr.Aslı Şahin
Dr.Öner Çelik
Dr.Zafer Çiftçi
Dr.Kürşat Yelken
Dr.Necmi Şenay

 

KBB Kliniğimiz 15 yatak kapasiteli olup, yıllık poliklinik sayısı 27.000 , ortalama yıllık ameliyat sayısı 850 dir.Kliniğimiz yataklı servis, poliklinik, odyometri ünitesi, ses labaratuarı birimlerinden oluşmaktadır. Servisimizde bir mikroskop ve kayıt yapabildiğimiz bir endoskop, polikliniğimizde bir mikroskop, odyometri ünitemizde odyometri ve timpanometri cihazları, ses labaratuarında kayıt yapılabilen laringovideostroboskopi cihazı ile ameliyathanemizde iki adet mikroskop bulunmaktadır. Ayrıca bronkoözofagoskop hariç KBB ameliyatlarında kullanılan  tüm cerrahi araç-gereç bulunmaktadır.
 
      Servisimizde bir başhemşire ve iki hemşiremiz ile birlikte iki personel bizlere yardımcı  olmaktadır.
 
Kliniğimizde haftanın beş günü ameliyat  yapılmakta olup, genel bir KBB kliniğinde yapılan tüm ameliyatlar gerçekleştirilmekdir.(Bunlar arasında endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik dakriosistorinostomi, rinoplasti, maksillofasial cerrahi, tüm kulak ameliyatları, MLS, Baş-Boyun tümörleri ve boyun diseksiyonları, fonocerrahi ve  botox enjeksiyonları sayılabilir.)
 
Kliniğimiz asistan, başasistan ve uzmanları  yurtdışı KBB kliniklerinde fellowship programlarına katılmışlardır. Halen klinik başasistanlarımızdan Op.Dr.Aslı Şahin ABD Chicago Üniversitesi KBB kliniğinde research fellowship yapmaktadır. Klinik uzmanlarımızdan Dr.Erdoğan Gültekin rinoloji, Dr.Ömer Develioğlu ses hastalıkları, Dr.Murat Topak baş boyun cerrahisi, Dr.Mete Alioğlu ve Dr.Özbil Erkan kulak cerrahisinde spesifik olarak çalışmaktadırlar.

Pazartesi günleri saat 12.00-14.00 arası asistan seminerleri, Perşembe günleri 08.00-09.00 arası makale tartışmaları yapılmaktadır. Kliniğimizde 2005 yılında 7 adet yurt içi, 2 adet yurt dışı yayın yapılmıştır. Halen ses hastalıkları ve LFR ile ilgili 2 adet ve biofilm ile ilgili bir adet çalışmamız devam etmektedir. 2006 ocak ayında hastanemizde kliniğimizin düzenlediği İstanbuldaki tüm eğitim hastaneleri KBB Kliniklerinin katıldığı İstanbul Eğitim Hastaneleri KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Toplantılarının ilki gerçekleştirilmiştir. Benign larengeal hastalıklar konulu bu toplantıda LFR, Spazmotik disfoni, Unilateral rekürren sinir paralizilerinde kliniğimizin medikal ve cerrahi yaklaşımları ile ses perdesinin düşürülmesi ameliyatlarında klinik tecrübelerimiz sunulmuştur. Hava koşulları kötü olmasına rağmen katılım oldukça yüksek olmuştur.Yapılmış olan toplantı ve gelecek toplantılar ile ilgili bilgilere kbb istanbul@yahoogroups.com’a üye olunduğunda ulaşılabilir. Ayrıca tüm meslektaşlarımızla her konuda iletişim kurmaya hazırız ( taksimkbb@yahoo.com )
 
     Kliniğimiz şef, uzman ve asistanları hastane dışı sosyal aktivitelerde de bir araya gelmektedir. Yılda üç-dört defa  yapılan trekking, resim sergileri ve birlikte gidilen akşam yemekleri bizleri birbirimize daha da yaklaştırırken, mesleki stresimizi atmamızı sağlamaktadır
 
 
İyi bir oyunun son söze ihtiyacı yoktur.               William Shakespeare