Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.KBB-BBC KLİNİĞİ


İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  2.KBB-BBC KLİNİĞİ
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği 1991 yılında Doç. Dr. Hüseyin KATILMIŞ tarafından kuruldu. 1991-2006 yılları arasında 27 tıp doktoruna KBB uzmanlık eğitimi verilmiştir. Kliniğimizin kuruluşundan beri Klinik şefliğini, aynı zamanda kurucusu da olan  Doç.Dr.Hüseyin KATILMIŞ yürütmektedir.

Kliniğimiz Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri için tam teşekküllü hizmet vermektedir. Klinik kadrosunda halen biri klinik şefi ve ikisi şef yardımcısı olmak üzere 3 doçent, geçici olarak kliniğimizde görevlendirilen 1 uzman, 11 asistan, 5 hemşire ve 2 hizmetli bulunmaktadır.

Kliniğimizde bir lokal cerrahi müdahale odası, endoskopi   ve mikroskopi odası ve 19 yataklı servisimiz mevcuttur. Merkezi ameliyathanede ortalama ayda 7 gün  2 genel  ve 1 lokal ameliyat odası kliniğimizce kullanılmakta olup 24 saat acil hasta bakımı hizmeti sunulmaktadır.Kulak burun boğaz alanındaki cerrahi tekniklerin tümünün başarıyla uygulandığı kliniğimizde; kulak cerrahisi, baş-boyun cerrahisi, otoskleroz cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi, tiroid cerrahisi, fasial plastik-rekonstrüktif cerrahi, maksillofasial cerrahi, Orta fossa yaklaşımı ile fasial sinir dekompresyonu, kafa tabanı cerrahisi, akustik nörinoma, vertigo cerrahisi, fonocerrahi  ve larengotrakeal stenoz cerrahisi için gerekli ve yeterli donanım mevcuttur. Kliniğimizde senede yaklaşık 800 hastaya yataklı hizmet verilmekte ve yaklaşık yılda  çoğu büyük olmak üzere 650 ameliyat yapılmaktadır.

Hastanemizde birbirinden bağımsız 3 adet KBB kliniği bulunmaktadır.Bu nedenle  poliklinik, ameliyat ve eğitim günleri olarak 3 günde bir dönüşümlü olarak çalışılmaktadır. Poliklinik günlerinde tüm gün olarak ağırlıklı Ege Bölgesi olmak üzere yurdun tüm yörelerinden yaklaşık 200-250 hasta (2005 yılında 15458 hasta) bakılmaktadır. Poliklinik gününde ertesi gün Ameliyat olacak hastaların yatışı  verilmekte ve öğleden sonra ameliyat  listesinde ki hastalar klinik şef ve şef yardımcılarının da katılımlarıyla cerrahi yöntem açısından tekrar değerlendirilmektedir.

Her eğitim gününde asistan seminerleri, vaka sunumları,  radyoloji ve patoloji klinikleriyle vaka toplantıları, dergi ve literatür sunumları, kadavrada diseksiyon çalışmaları  dönüşümlü olarak yapılmaktadır. Eğitim günlerinde öğleden sonraları hasta kontrollerine ayrılmıştır. Genel hastane arşivine ek olarak kliniğimizde tedavi olmuş tüm hastalara ait bilgileri içeren kartodeks dosyaları kliniğimizde de arşivlenmektedir. Yılda ortalama 5 yayın ve 10-12 tebliğ  yapılmaktadır.
 
Hastanemiz bünyesinde bulunan odyoloji ünitesinde 1 uzman odyolog, 4 odyometrist ve 1 konuşma terapisti bulunmaktadır. Akustik Emisyon, BERA, ENoG ve diğer tüm odyolojik testler yapılmaktadır. Disfonili hastalara ve larenjektomili hastalara konuşma terapisi uygulanmaktadır.
 
 

2. KBB Klinik Şefliği  öğretim kadrosu

Doç. Dr. Hüseyin KATILMIŞ-Klinik Şefi   huseyinkatilmis@gmail.com …..

Doç. Dr. İsmail ÖZDEMİR-Klinik Şef Yard. egekbbtm@superonline.com ..  

Doç. Dr. Sedat ÖZTÜRKCAN-Klinik Şef Yard. seralbercan@yahoo.com … 

Uzmanlar:

Op. Dr. Sinan BAŞOĞLU (Geçici Görevle) sinanbasoglu@yahoo.com ……. 

Asistanlar:

Dr. Işıl ADADAN  isiladadan@yahoo.com          
Dr. Hale ASLAN  -----------------------------          
Dr. Mahir YALAR  drmahiryalar@yahoo.com   
Dr. Zeynel Abidin ERKAN  zeynelabidinerkan@mynet.com    
Dr. Bilge DEMİRKOL    bidem66@hotmail.com          
Dr. Yılmaz ÖZKUL  yilmazozkul@mynet.com            
Dr. Rıza DÜNDAR  rzadundar@yahoo.com           
Dr. Sinem AKTAŞ  medussa1979@yahoo.com     
Dr. Filiz GÜLÜSTAN  filizyirci@hotmail.com        0
Dr. Mehmet Ali TAYFUN  drmat_2000@yahoo.com     
Dr. Halil Emre GÖĞÜŞ   halilgogus@yahoo.com         

Klinik Hemşireleri
Yüksel ÖZEN (Sorumlu Hemşire)
Songül ÖZALTAŞ
Ayşe TABAKOĞLU
Hanife YÜREN
Cihan SİVRİKAYA

Klinik Çalışanları
Şükriye KIR
Sevinç MENGİ
Ali SOYMAN   

 

Doç. Dr. Hüseyin KATILMIŞ

 

1.2.1948 yılında Anamur-Mersin’de doğdu. girdi. 1972 yılında EgeÜniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1976 yılına kadar Mardin–İdil Sağlık Ocağı ve Nusaybin Sağlık Merkezinde pratisyen hekim olarak çalıştı. Bu arada kısa dönem olarak askerlik görevini de yaptı. 1980 yılında İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde KBB uzmanı oldu. 1980-1984 arasında İzmir Buca SSK Hastanesinde uzman ve daha sonra başasistan olarak çalıştı. 1984 Ekim ayında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. KBB Kliniğinde Başasistan olarak göreve başladı. 1986-1991 arasında aynı klinikte şef muavinliği yaptı. 19802de Cenevre Hopital Cantonal’de Montando’nun yanında 1 ay observer olarak, 1988’de Fransa Hükümet bursu ile Institut Gustave Roussy’de 3 ay Baş Boyun Kanserleri konusunda çalıştı. 1991 yılı Eylül ayından itibaren 2. KBB Kliniğini kurdu. 1997 yılında Doçent oldu. 1998-1999 tarihlerinde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekim yardımcılığı ve Başhekim olarak görev aldı. Halen 2. KBB Kliniği şefi olarak görevine devam etmektedir.

 */*
 

Doç.Dr.İsmail ÖZDEMİR

 

25.12.1954 yılında İstanbul’da doğdu. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Eskişehir  Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Temmuz-Aralık ayları arasında Bolu-Gerede’de pratisyen hekim olarak çalıştı. 1984 Kasım ayında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden KBB hastalıkları uzmanı oldu.1985 yılında Ankara Mevki Hastanesinde askerlik görevini yaptı. 1986-1989 yıllarında  Ordu Devlet Hastanesinde zorunlu hizmetini yaptı. 1989 yılı Eylül ayında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. KBB Kliniğinde  başasistan olarak göreve başladı.1991 yılında kurulan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. KBB kliniğinde şef yardımcısı olarak baladığı görevine halen devam etmektedir. 1993 yılında Brüksel-Köln’de yapılan endoskopik sinüs cerrahisi kursuna katıldı.1994 yılında Doçent oldu.1995 yılı Temmuz ayında Jhons Hopkins Üniversitesi KB.B Anabilim dalında 1 ay gözlemci olarak bulundu. 2003 yılında Paris Institut Gustave-Roussy’de 10 gün Baş-Boyun kanser cerrahisi ile ilgili gözlemlerde bulundu.


 

Doç.Dr .Sedat ÖZTÜRKCAN

 

10.12.1956 yılında Bitlis’de doğdu. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1982-1984 yılları arasında  Amasya–Göynücek-Gediksaray Sağlık Ocağında pratisyen hekim olarak mecburi hizmetini yaptı. 1985 yılında  Şırnak Uludere Şenoba da askerlik görevini  yaptı. 1986 yılında  Sivas Ana Çocuk Sağlığı Merkezinde çalıştı. Ekim 1986 da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde KBB ihtisasına başladı. 1989 yılında Londra’da Middle Sex  Hospital ve Royal College Of Medicine’da Guy Kenyon’nun yanında observer olarak çalıştı. Mart 1991 de  uzman oldu. 1992 yılı başında 2 ay süreyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında baş boyun cerrahisi konusunda observer olarak bulundu. Kasım 2000 de Doçent oldu. Uzmanlığından itibaren 2001 yılına kadar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde KBB  Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi, Yardımcı Doçent  ve Doçent olarak aralıksız  çalıştı. 2001 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. KBB Kliniğinde şef yardımcısı olarak göreve başladı. Halen 2. KBB Kliniği şef yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.


 */*

Op. Dr. Sinan BAŞOĞLU

 

21.04.1968 yılında Isparta-Uluborlu’da doğdu. 1985  yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. 1991 yılında mezun oldu. Bir yıl süreyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nde asistan olarak çalıştıktan sonra 1992 yılında  SSK  İzmir Eğitim Hastanesinde KBB dalında ihtisasa başladı.1997 yılında ihtisasını bitirerek KBB hastalıkları uzmanı oldu. Altı ay kadar aynı klinikte uzman olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında Aliağa SSK Hastanesi’nde göreve başladı. 2000 yılında Şırnak’ta askerlik görevini yaptı. Askerlik dönüşü tekrar Aliağa SSK Hastanesi’nde görevine başladı ve aynı hastanenin 2002-2005 yılları arasında başhekimliğini de üstlendi. 2006 yılı ocak ayından itibaren geçici görevle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. KBB Kliniği’ne  uzman olarak atandı ve halen bu görevine devam etmektedir.

KLİNİĞİMİZDEN UZMANLIĞINI ALANLAR

 1. Op. Dr. Yalçın TEKİNALP-1992………….Kemalpaşa Devlet Hastanesi
 2. Op. Dr. Serdar ILIK-1993………………….Ödemiş Devlet Hastanesi
 3. Op. Dr. Semih BAĞIRSAKÇI-1994……….Alsancak Devlet Hastanesi
 4. Op. Dr. Serdar YASSIOĞLU-1994………...Kuşadası Devlet Hastanesi
 5. Op. Dr. Namık İNAN-1995…………………Tire Devlet Hastanesi
 6. Op. Dr. Cumhur ALTAY-1995 …………… Edremit Devlet Hastanesi                                         
 7. Op. Dr. Selçuk HALICIOĞLU-1996……… Bornova Devlet Hastanesi                                   
 8. Op. Dr. İlker ELMAS-1996…………………Seydişehir Devlet Hastanesi                                       
 9. Op. Dr. Ceylan YOLDAŞ-1997…………… Turgutlu Devlet Hastanesi                                            
 10. Op. Dr. Kubilay Kadri METİN-1997 …….. .Özel Kent Hastanesi
 11. Op. Dr. Özlem Karaokutan ILIK-1998 …… Ödemiş Devlet Hastanesi
 12. Op. Dr. Savaş Serhat GÜNÖREN-1998. ….  Antalya Devlet Hastanesi                            
 13. Op. Dr. Bekir TATAR-1998………………. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi                                                
 14. Op. Dr. Serap Eren ŞAHİN-1998 …………. Bornova Devlet Hastanesi                       
 15. Op. Dr. Çağlar ÇALLI-1999………………. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 16. Op. Dr. Levent ŞAHİN-1999……………… Yalvaç Devlet Hastanesi                                             
 17. Op. Dr. Çağlar TEBER-1999……………… Biga Devlet Hastanesi                                               
 18. Op. Dr. Aylin KOPAR-2000 ……………… Bornova Devlet Hastanesi                                              
 19. Op. Dr. Ali Ekber İLKNUR-2000 ………… Bornova Devlet Hastanesi                                        
 20. Op. Dr. Dilek TÜTÜNCÜ-2001…………… Bornova Devlet Hastanesi
 21. Op. Dr. NurettinTEPE-2001………………..Torbalı Devlet Hastanesi                                               
 22. Op. Dr. Kadir SEZGİN-2002……………… Bucak Devlet Hastanesi                                                
 23. Op. Dr. Sezgin ÖZTÜRK-2002…………….Erzincan Devlet Hastanesi                                          
 24. Op. Dr. Necla SAK-2003………………….. Afyon Devlet Hastanesi                                                      
 25. Op. Dr. Özge ÖZTÜRK-2004……………...Alsancak Devlet Hastanesi                                                  
 26. Op. Dr. Şengül ÖZTURAN-2005………….Urla Devlet Hastanesi
Op. Dr. Aziz TUNÇ………………………..Şırnak Asker Hastanesi