Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB KLİNİĞİ


ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KBB KLİNİĞİ

 

Kliniğimiz 2001 yılı Ocak ayında Kurucu Klinik Şefi olarak atanan Doç.Dr. Mehmet TURANLI tarafından kurulmuş olup halen bu görevini sürdürmektedir. Kliniğimiz yaklaşık olarak 30 yıldan beri var olup Prof. Dr. Erdoğan İNAL, Doç. Dr. Şeref ÜNVER ve Doç.Dr. Mustafa TÜZ kliniğimizde uzun yıllar çalışmışlardır.

 

Doç. Dr. Mehmet TURANLI

1956 yılında Ankara’da doğmuş olup 1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş ve 1984 yılında İstanbul Şişli Etfal Hastanesinde Doç. Dr. Aras Şenvar’ın yanında KBB ihtisasını tamamlamıştır. İtalya Ferrara Üniversitesi ve ABD Houston kentinde Baylor Collage of Medicine’da mesleki bilgi ve becerilerini arttırmıştır. 2001 yılı sonunda Doçent olan Dr. Mehmet TURANLI’nın larenks kanserleri, parotis tümörleri, kafa tabanı kitleleri, boyun diseksiyonları, ses protezleri, çene rekonstrüksiyonları konusunda araştırma ve çalışmaları mevcut olup bu çalışmaları sürdürmektedir. 

Kliniğimizde halen görev yapmakta olan doktorlarımız:

Klinik Şefi:

Doç. Dr. Mehmet TURANLI

Uzmanlar

Op. Dr. Mehmet TAŞEL

Op. Dr. Selçuk ÖZKAN

Op. Dr. Şahin ULU

Asistan Doktorlar

Dr. İbrahim KESKİNÖZ

Dr. Ömer GENÇ

Dr. Mehmet ÇİPLAK

Dr. Kadir FIRAT

Dr. Nalan Alev ALP

Dr. Sibel BAKIR

Dr. İskender İNAN

Dr. Caner KILIÇ

 

Kliniğimizde yurt içinden ve yurt dışından hekimler kliniğimizde geçici süre görev almaktadırlar.

Kliniğimizde rutin KBB ameliyatları yanında baş boyunda yapılan tüm büyük operasyonlar yapılmaktadır. Larenjektomiler, boyun diseksiyonları, çene rezeksiyonları, kafa tabanı tümörlerine yaklaşım, myokutan flepler, kulak ameliyatları, endoskopik sinüs cerrahisi, larenks mikrocerrahisi ve diğer KBB operasyonları yapılmaktadır. Kliniğimiz larenjektomiler, boyun diseksiyonu ve ses protezleri konularında anlamlı serilere sahiptir. Bu konularda tıp literatürüne katkıda bulunabilecek bilgi ve deneyime sahiptir. 

Kliniğimiz her türlü sosyal güvenceden kişilere hizmet vermektedir ( emekli sandığından yeşil kartlı hastalara kadar). Kliniğimize Türkiye’nin tüm illerinden hasta akışı olmaktadır. 

 

KBB Kliniği olarak 2004 yılı içinde 3. İtalyan Türk Larengoloji Kongresine 1 adet poster, 2005 yılında 18. IFOS Dünya Kongresine 1 adet sözlü sunum ve 1 adet poster, 4. Asian Pacific International Congress of Anatomists kongresine 1 adet poster, 35. EEMS Annual Meeting of the European Mutagen Society kongresine 1 e-poster, 1. Congress of Molecular Medicine kongresine 1 poster ile katılmıştır. 2004 ve 2005 yıllarında birer adet uluslararası yayın yapılmıştır. 2005 yılında yapılan Ulusal KBB kongresinde Boyun Diseksiyonları ve Ses Protezleri konusunda 2 adet kurs düzenlenmiştir. Kliniğimiz dışındaki birçok klinik ve hastane ile ortak çalışmalarımız olmuş ve olmaktadır. Çok sayıda retrospektif ve prospektif çalışmalar sürmektedir.

 

Bütün KBB klinikleri ile ortak yapılan asistan seminerleri, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji ile KBB Kliniklerinin gerçekleştirdikleri Tümör Konseyi toplantıları yapılmaktadır. Bunların yanında morbidite-mortalite toplantıları, uzman seminerleri, literatür sunum toplantıları gibi eğitsel toplantılar düzenli olarak yapılmaktadır. Ankara Hastanesi 1. KBB kliniği ile kliniğimiz arasında karşılıklı asistan rotasyonu yapılmaktadır.

Bugüne kadar kliniğimizde uzmanlık eğitimini tamamlayan KBB uzmanı olan meslektaşlarımız :

Op. Dr. Ela CÖMERT
Op. Dr. Şahin ULU


Kliniğimizde her türlü olgu bulunması ve ameliyatlarının yapılmasına rağmen hastanemizin yapısı gereği onkolojik ameliyatların ağırlık kazanabilmektedir. İhtisas için hastanemizi tercih edecek hekimlerin bu durumu dikkate almaları gerekmektedir.