Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB-BBC AD


 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
MANİSA 

 

Anabilim dalımız 1996 yılında kurulmuştur. Uygulamalı tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerini sunması ise üniversite hastanesinin kurulmasından sonra, 1997 yılında başlamıştır. Özellikle 2010 yılının başında yeni hastane binasına taşınılmasından sonra fiziksel koşullarda belirgin bir iyileşme ve yenilenme olanağı elde edilmiştir. Anabilim dalımızın tanı ve tedavi üniteleri bir yandan tıp fakültesi öğrencileri için, kulak burun boğaz uzmanlık öğrencileri için, hatta hemşirelik öğrencileri için eğitim ve uygulama olanakları sunarken diğer yandan hastalara disiplinimiz çerçevesinde sağlık hizmeti sunmaktadır. Anabilim dalımız eğitim konusunda oldukça aktif bir performans göstermektedir. Bir üniversitenin, bir fakültenin ve bir hastanenin sıfırdan kuruluş aşamalarının sıkıntılarına ve olanaksızlıklarına rağmen, öğretim üyelerimiz 1998-2014 yılları arasında biri 2. baskısını yapmış toplam 3 uzmanlık düzeyinde kitap yazmış ve editörlüğünü yapmıştır. Yine bu dönemde öğretim üyelerimiz 8 uluslararası kitabın tercümesinde 18 bölüm çevirisi ile  katkı sağlamışlardır; 2 uluslararası kitabın çeviri editörlüğünü yapmışlardır. Öğretim üyelerimiz ayrıca ulusal düzeyde okuyucuya ulaştırılmış toplam 29 kitapta 57 bölümünün yazarlığını yapmışlardır. Uluslararası dergilerde yayınlanan 80, ülkemizdeki dergilerde yayınlanan 53 olmak üzere toplam  133 makale yayınlamışlardır. Ayrıca uluslararası toplantılarda sunulan 46 ve ulusal toplantılarda sunulan 74 olmak üzere toplam 120 bildiri yayınlamışlardır. Ulusal ve uluslararası toplantılarda toplam 295 panel konuşması yapmışlar ve konferanslar vermişlerdir. Çoğu uluslararası olmak üzere 11 ödül almışlardır. Öğretim üyelerimizin halen ulusal düzeyde yayın yapan 2 dergide editörlük ve 1 dergide yardımcı editörlük yanı sıra toplam 27 hakemliği bulunmaktadır. Söz konusu performans sadece halen görevde bulunan dört öğretim üyesi tarafından 1998-2014 yılları arasında anabilim dalımızda çalıştıkları dönemde gerçekleştirilmiştir.

Kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede, sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinde, niceliğinde ve çeşitliliğinde hatırı sayılır bir gelişme gösterilmiştir.Misyonumuz

Temel misyonumuz Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi disiplininde çağdaş tanı ve tedavi yaklaşımlarını özümsemiş ve hastalara branşımızla ilgili sorunlarda uygun yaklaşımda bulunabilecek pratisyen ve uzman doktorlar yetiştirmek ve eğitim, sağlık hizmeti, bilimsel buluş ve yeniliklerin geliştirilmesinde dünya çapında tanınan lider kliniklerden birisi olmaktır.

Bunu geliştirebilmek için;

Yenilikçi bir eğitim kadrosu oluşturarak ülkemizin en çok tercih edilen stajyer, uzman ve yan dal uzmanı yetiştiren kurumları arasında yer almak ve alanımızın gelecekteki potansiyel liderlerinin yetiştirilmesini sağlamak,

Sofistike bir multidisipliner klinik uygulama sistemi için çalışmak,

Hastalarımıza çağdaş sağlık hizmetini sunmak ve bunu geliştirmek için çalışmak,

Hastalarımızın hayatlarında farklılık yaratacak yeni bilgilerin sağlanması için araştırmalar yapmak,

Tüm anabilim dalı çalışanlarının memnun ve tatmin oldukları bir ekip olmayı sağlamak,

Stajyer, araştırma görevlisi ve meslektaşlarımız için örnek alınacak rol modeller olabilmek ve uzun soluklu stratejik işletim modelleri geliştirmek için çalışmaktır.


Vizyonumuz

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi disiplininde çağdaş eğitim düzeyinin gereklerine sahip tıp doktorları ve uzman doktorlar yetiştirmede, gelecek neslin branşımızda lider bireylerinin yetişmesinde, bilimsel araştırmalarda, hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde en gelişmiş hizmeti sunmada sadece ülkemizde değil, tüm dünyada iyi tanınan ve öncülük eden bir merkez olmaktır.

Temel Değerlerimiz

Çalışkanlık, değişime ve yeniliğe açıklık, evrensellik, yüksek motivasyon, kalite, fırsat eşitliği, sürekli eğitim ve öğretim, sorumluluk, güven, dürüstlük, akademik özgürlük, ekip bilinci, saygılı davranış.

Çalışma Alanlarımız

Otoloji ve Nöro-otoloji

Baş ve Boyun Cerrahisi

Burun, Sinüs ve Kafa Tabanı Cerrahisi

Fasiyal Plastik Cerrahi

Uyku Tıbbı

Ses ve Konuşma

Odyoloji

Vestibüler Elektrofizyoloji
 Hizmet Alanlarımız

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisi, Özellikli Muayeneler Servisi, Tanısal Üniteler, Poliklinik ve Ameliyathane olmak üzere başlıca 5 bölümde uygulamalı tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimi vermektedir; sağlık hizmeti sunmaktadır. Tanısal ünitelerimiz şunlardır: Otomikroskopi Ünitesi (I ve II), Endoskopik Tanı Ünitesi, Rinoloji Laboratuarı, Konuşma, Dil ve Ses Ünitesi, Konvansiyonel Odyometri Ünitesi, Objektif Odyometri Ünitesi, Yenidoğan İşitme Taraması Ünitesi, Vestibüler Ünite.

2014 yılı verilerine göre ve aylık bazda Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisinde tedavi edilen hasta sayısı 120, Ameliyathanede ameliyat edilen hasta sayısı ise 100 kadar olmuştur.

Anabilim dalımız hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için, tıp öğrencilerinin ve uzmanlık öğrencilerinin eğitimi ve dersleri hakkında bilgi için anabilim dalımızın resmi web sitesinin (http://www.cbukbb.com) ilgili kısımları incelenebilir.

 

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Onur Çelik

Prof. Dr. Asım Aslan

Doç. Dr. Kıvanç Günhan

Doç. Dr. Görkem Eskiizmir

Y. Doç. Dr. Burak Ülkümen