Kullanıcı Girişi:
Kliniklerimiz
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI


Başkent Üniversitesi KBB Anabilim Dalı kuruluş çalışmaları 25 Temmuz 1994’te Ankara Hastanesi’nde başlamıştır. O tarihte Dr. Tan Ergin kurucu öğretim üyesi olarak görev almış, kendisine kısa süre içerisinde Dr. Teoman Dal ve Odyolog Özden İleri katılmışlardır. 16 Haziran 1996’da Doçent Dr. Levent N ÖZLÜOĞLU Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başlamıştır ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Başkent KBB ailesine 1997’de Dr. Babür Akkuzu 1999’da ise Dr. Erkhan Genç öğretim görevlisi olarak  katılmıştır. Dr. Tan Ergin 1998, Dr. Teoman Dal ise 2000 yılında Doçent ünvanını almışlardır. Dr. Ergin, Dr. Dal ve Dr. Genç 2001’de bilgi birikimleri ve deneyimlerini İstanbul Amerikan Hastanesinde değerlendirmeye karar vererek aramızdan ayrılmışlar ve halen orada çalışmaktadırlar.

2001-2002 yıllarında öğretim üye ve görevlisi kadrosu Doçent Dr. Nuri Özgirgin, Yrd. Doç. Dr. Özcan Çakmak ve Dr. Erdinç Aydın’ın katılımları ile kuvvetlenmiştir. 2000 yılında Dr. Levent N. Özlüoğlu ve 2002 yılında Dr. Nuri Özgirgin Professörlük, 2004 yılında Dr. Özcan Çakmak  ve 2005 yılında Dr. Babür Akkuzu  Doçentlik ünvanına hak kazanmışlardır. 2003 yılında Dr Güzin Akkuzu ve Dr Erkan Tarhan, 2005 yılında ise Dr Fuat Büyüklü öğretim görevlisi olarak aramıza katılmışlardır.

Halen öğretim kadromuz Ankara, Adana, Alanya, Konya ve İzmir de yer alan merkelerimide görev alan sekiz öğretim üyesi ve onaltı  uzman doktor ve yedi öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Mezuniyet sonrası eğitim faaliyetlerimiz 1996 güz döneminde başlamış, ilk uzmanlarımız 2001 yılında mezun olmuşlardır. Halen kliniğimizden ihtisas alan üç uzmanımız Anabilim Dalı bünyesinde görev almaktadırlar.


Tüm hastanelerimizin KBB Kliniklerinde modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin KBB muayenelerinde fiberoptik ve nazal endoskopi, endonazal patolojilerin tanısında akustik rinometri, rinomanometri, kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskopik otoskopi, larinks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringostroboskopi kullanılmaktadır. İşitme, konuşma ve denge problemlerinin tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği Odyoloji ve Nörootoloji laboratuarlarımızda odyometre, impedansmetre, ABR, elektrokokleografi, otoakustik emisyon ve kompüterize elektronistagmografi üniteleri bulunmaktadır.

İşitme kayıplarının telafisi için kullanılan işitme cihazları ile ilgili değerlendirmeler laboratuvar şartlarında değerlendirilip uygun cihazla rehabilitasyon sağlanmaktadır. Kliniğimiz benign paroksismal pozisyonel vertigo hastalarının modifiye Epley manevrası ile rehabilite edildiği öncü kliniklerden biridir. Bu çalışmalardan elde edilen deneyimler 2000 yılında Ankara’da Nörolog ve KBB Uzmanı meslekdaşlarımıza yönelik kurslarda hekimlerle paylaşılmıştır. Benzer bir şekilde çalışmalarını Rinoloji alanında yoğunlaştıran Dr. Tan Ergin ve Dr. Teoman Dal, Dr.Babür Akkuzu ve Dr. Özcan Çakmak’ın da katılımı ile Mart 2000’de ülkemizde yapılan ilk Açık Teknik Rinoplasti Kursunu düzenlemişlerdir. Bu kurs büyük ilgi görmüş ve Türkiye’nin dört bir yanında meslekdaşlarımız kliniğimizin deneyimlerinden faydalanmışlardır. Dr. Ergin daha sonra birikimlerini bir kitapla da tamamlamıştır. Professör Dr. Nuri Özgirgin halen Akdeniz ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği başkanlığı görevini sürdürmektedir ve bir sonraki dönem Politzer Derneği başkanlığını üstlenmiştir.

Üniversite hastanelerimizin modern ameliyathane birimlerinde tüm rutin KBB ameliyatlarının yanı sıra koklear implantasyon, tüm nörootolojik cerrahiler, endoskopik sinüs cerrahisi, estetik burun cerrahisi, lazer cerrahisi, radyocerrahi, endolaringeal mikroşirurji, ses-cerrahisi ve her türlü baş-boyun tümörünün rezeksiyonu ve çeşitli teknikler ile rekonstrüksiyonu gibi ileri cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Çeşitli konulardaki deneysel çalışmalar Üniversitemiz bünyesindeki deney hayvanları laboratuarında gerçekleştirilmektedir.

Kliniğimiz uzman ve asistanları ulusal ve uluslar arası kongre ve toplantılara yoğun olarak katılarak son gelişmeleri yakından takip etmekte ve birikimlerini bu toplantılarda ve ulusal ve uluslarası dergilerde hekimlerle paylaşmaktadır. Kliniğimiz öğretim elemanlarının bugüne kadar basılmış 76 adet uluslararası yayını bulunmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri (Katılım sırasına göre)


Prof. Dr. Levent ÖZLÜOĞLU
Prof. Dr. Nuri ÖZGİRGİN

Prof. Dr. Fikret KIROĞLU (Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Doç. Dr. Babür AKKUZU

Doç. Dr. Özcan ÇAKMAK

Yrd. Doç. Dr. Erdinç AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt YILMAZER (Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Yrd. Doç. Dr. Can Alper ÇAĞICI (Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Yrd. Doç. Dr. İsmail YILMAZ (Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)

 

Uzman Doktorlar

Güzin Akkuzu

Erkan Tarhan

Fuat Büyüklü

Haluk Yavuz (Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Alper Nabi Erkan (Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Sündüz Gençay (Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Fatma Çaylaklı (Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Cem Özer (Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Fulya Özer (Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Deniz Miçozkadıoğlu (Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Suat Avcı (Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Leyla Kansu (Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Selim Erbek (Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Seyra Erbek (Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Özgül Topal (Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Jalil Cabbarpur (İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi)

 

Anabilim Dalımızdan Uzmanlık Alanlar

Uzman Dr. Murathan Elmas (serbest çalışmaktadır)

Uzman Dr. İsmail Yılmaz (Başkent ÜTF KBB Anabilim Dalı Adana Hastanesinde çalışmaktadır)

Uzman Dr. Güzin Akkuzu (Başkent ÜTF KBB Anabilim Dalı Ankara Hastanesinde çalışmaktadır)

Uzman Dr. Fuat Büyüklü (Başkent ÜTF KBB Anabilim Dalı Ankara Hastanesinde çalışmaktadır)