Kullanıcı Girişi:
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ...
1936’da İstanbul Tıp Fakültesi KBB Stajyer Eğitimi - Dr.Yücel Tanyeri (34)

1893 yılında Yugoslavya Metroviçe’de doğan Dr. Ekrem Behçet Tezel,

Tıp Fakültesini 1918 yılında bitirir. 1921 yılında Gülhane’den ihtisasını aldıktan sonra Almanya ve İsviçre’de çalışır. 1933 de İstanbul Üniversitesinin kurulması üzerine Prof. Erich Ruttin ile birlikte KBB kadrosuna katılır. Buranın ilk Doçenti olarak görev yapar ve 1952 yılında KBB’ın ilk ve tek Ordinaryüs Profesörlüğüne kadar yükselir. 1960 yılında emekli olur ve 1965 yılında 72 yaşında İstanbul’da ölerek aramızdan ayrılır.

   Görevi sırasında İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 7 Ocak 1936 tarihinde kendisinden KBB Eğitimi konusunda bir ara rapor ister. Ekrem Behçet Hocamız bir hafta içerisinde daktilosu ile Raporunu yazar ve Dekanlığa gönderir. Bu Raporun ikinci  bir örneği İstanbul’da sahaflarda tesadüfen, kısmen güveler tarafından yenilmiş ve harap biçimde bulunur. 1936 yılında KBB öğrenci eğitimi şeklini bu yazıdan öğreniyoruz :

16-11-2005 devamı...
1936 da İstanbul Tıp Fakültesi KBB Stajyer Eğitimi - Dr.Yücel Tanyeri (34)

1893 yılında Yugoslavya Metroviçe’de doğan Dr. Ekrem Behçet Tezel,

Tıp Fakültesini 1918 yılında bitirir. 1921 yılında Gülhane’den ihtisasını aldıktan sonra Almanya ve İsviçre’de çalışır. 1933 de İstanbul Üniversitesinin kurulması üzerine Prof. Erich Ruttin ile birlikte KBB kadrosuna katılır. Buranın ilk Doçenti olarak görev yapar ve 1952 yılında KBB’ın ilk ve tek Ordinaryüs Profesörlüğüne kadar yükselir. 1960 yılında emekli olur ve 1965 yılında 72 yaşında İstanbul’da ölerek aramızdan ayrılır.

   Görevi sırasında İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 7 Ocak 1936 tarihinde kendisinden KBB Eğitimi konusunda bir ara rapor ister. Ekrem Behçet Hocamız bir hafta içerisinde daktilosu ile Raporunu yazar ve Dekanlığa gönderir. Bu Raporun ikinci  bir örneği İstanbul’da sahaflarda tesadüfen, kısmen güveler tarafından yenilmiş ve harap biçimde bulunur. 1936 yılında KBB öğrenci eğitimi şeklini bu yazıdan öğreniyoruz :

16-11-2005 devamı...
500 YIL ÖNCE AMASYA’DA TRAKEOTOMİ - (Dr.Yücel Tanyeri -33)

ŞERAFEDDİN  SABUNCUOĞLU,  1380  yılında  Amasya’da  doğmuş, uzun yıllar Amasya Dar’üşşifa’sında çalışmış ve muhtemelen 1465  yılında yine orada 85  yaşında ölmüş  Cerrah,  Eczacı  ve araştırmalar  yapan ulu bir Hekimdir.   Şerafeddin  Sabuncuoğlu’nun  üç Tıp  Kitabı  vardır : AKRABADİN, MÜCERREBNAME ve CERRAHİYAT-ÜL  HANİYYE. El yazması ile yazılıp, renkli şekillerle bezenmiş bu Cerrahi Atlas1460’lı yıllarda yani günümüzden yaklaşık  550 yıl kadar önce Amasya’da yazılmış ve  kitabının önsözünde Sabuncuoğlu’nun ; “katında, ilimden başka hiçbir şey rağbet görmez...” dediği Fatih Sultan Mehmed’e sunulmuştur.

Üç ayrı bab (bölüm) dan oluşan bu kitabın ilk bab’ında dağlama ile tedavi yöntemleri, ikinci bab’da cirahatler yarmak, dikmek ve tedavi etmenin yolları ve üçüncü bab’da ise kırık ve çıkıkların tedavisi şekillerle açıklanmaktadır. İkinci bab, kırküçüncü fasıl’da  günümüzde Trakeotomi olarak bilinen işlemin nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Bu kısmı Şerafeddin Sabuncuoğlu’nun dilinden aynen aktarıyoruz.

02-11-2005 devamı...
İLÇENİZE BİR GÜNLÜĞÜNE ELEKTRİK GELSE NE YAPARSINIZ...-(Dr.Yücel Tanyeri-32)

Dr. Kıvanç Ayas,  1966 yılı Haziran ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olur ve o dönemlerde çok gözde olan Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu Projesine katılmak üzere  Doğu İllerimizden Elazığ’ın Karakoçan ilçesine Hükümet Tabibi olarak tayin edilir ve büyük bir hevesle göreve koşar. O yıllarda, Türkiyenin birçok yerinde olduğu gibi bu İlçede de elektrik yoktur. Elektriğin bağlanma çalışmalarının yapıldığı ilk gece Dr. Kıvanç Ayas, daha sonra meslek olarak seçeceği ve Profesörlük ünvanına kadar erişeceği  Kulak-Burun-Boğaz’ın en zor ve acil ameliyatlarından birini yapmak zorunda kalır. Bu ilginç öyküyü o anları yaşayan Hakim Mustafa Kongur’un anılarından dinliyoruz :

14-10-2005 devamı...
1900 YILI BAŞLARINDA 3000 TONSİLLEKTOMİ - (Dr.Yücel Tanyeri-31)

Prof. Dr. Nicholas Taptas, 1871 de İstanbul’da doğdu. Türkiyede aldığı çok başarılı bir tıp eğitiminden sonra,  19. yüzyılın sonlarında Viyana, Berlin ve Paris’te KBB Hekimliğini geliştirdi. İstanbulda Saint-Georges Hastanesinde çalıştı ve 1955 yılı Mayıs ayında 84 yaşında ayni şehirde öldü.
20. yüzyılın başında Avrupa’da çok tanınan bir KBB Hekimimizdi. Çok sayıda Uluslararası yayın yaptı, özgün aletler ve ameliyat yöntemleri geliştirerek haklı bir şöhret kazandı. 1900 lü yılların başlarında dünyada ilk kez Enükleasyon Tonsillektomisi (Total Tonsillektomi) yöntemini tarif etti, bunun için aletler ve çok özel bir sandalye geliştirdi. Deneyimlerini 1910 lu  yıllarda  Viyana’da Uluslararası Tıp Kongresinde sunup, Fransa ile Almanya’nın önde gelen KBB Dergilerinde yayınladı.
   Bu bölümde, Dr. Taptas’ın 1900 yılı başlarında yaptığı 3000 tonsillektomi’nin ayrıntılarını, bu ameliyat için geliştirdiği aletleri ve bu ameliyatta kullandığı özel sandalyesini kendisinin orijinal makalesinden öğreneceğiz.

01-10-2005 devamı...
HOCASININ GÖZÜYLE VAHDETTİN ÖZAN - (Dr.Yücel Tanyeri -30)

Prof. Dr. Vahdettin Özan, 1901 yılında İstanbul’da doğdu.  İstanbul Gülhane Hastanesinde  KBB Mütehassısı oldu. Hocası Prof. Dr. Sani Yaver idi. 1929 yılında Ankara Cebeci Asker Hastanesi KBB Kliniği Şefliğine getirildi. 1938 yılında ve 37 yaşında Profesör oldu ve Gülhane Hastanesinde Hocası Sani Yaver’den boşalan KBB Kürsü Başkanlığına getirildi. 22 yıl bu görevde kaldı. KBB alanında birçok Öğretim Üyesi yetiştirdi ve beş temel KBB kitabı yayınladı. İki yıl GATA Komutanlığı yaptı ve  27 Mayıs 1960 Devrimi sırasında Tümgeneral rütbesi ile emekliye ayrıldı.
28 Eylül 1966 tarihinde İstanbul’da Levent’deki evinde vefat etti.  
Ölümünden sonra, kendisine “sevgili oğlum” dediği Vahdettin Özan’ın  ölümünden duyduğu üzüntüyü ve onun özelliklerini Hocası Prof. Dr. Sani Yaver, Türk ORL Arşivi Dergisinde dile getirdi. Hocasının kaleminden Vahdettin Özan’ı tanıyoruz

16-09-2005 devamı...
“DİL ÜLKÜCÜSÜ” BİR KBB HEKİMİ : Dr. Şefik İbrahim İŞÇİL (Dr.Yücel Tanyeri-29)

Ülkemizde ilk Tıp Okulu Sultan II. Mahmut döneminde 14 Mart 1827 de “Tıphane” adı altında kuruldu. Bu Okulun öğretim Lisanı Fransızca idi. Sultan II. Mahmut Okulun açılışında Öğrencilere hitap ederek : “Bizler  bir  taraftan  bilgili  Hekimler  yetiştirip,  orduda  ve  ülke  içinde  gerekli  vazifelerde  kullanırken,  bir  taraftan  da  Tıp  dilini  Türkçeleştirmeye  ve  lüzumlu   kitapları  da  kendi  lisanımızda  yazmaya  gayret  etmeliyiz” der. Uzun yıllar Fransızca, Osmanlıca ve Arapçanın etkisinde kalan Tıp terimleri, ancak Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki dönemlerde günümüzdeki şekline erişir. Tıp Dili’nin Türkçeleştirme çabalarının ilk öncüsü, Bursa Ahmet Vefik Paşa Memleket Hastanesinde KBB Hekimi olarak çalışan kişi Dr. Şefik İbrahim İşçil’dir. Onun yoğun çalışmaları olmasaydı, günümüzde hala Kulak yerine Üzn, Burun yerine Enf, Ağız yerine Fem, Boyun yerine Unk kelimelerini kullanıyor olacaktık. Dr. Şefik İbrahim (1892-1957), Tıp öğrenimini Avrupada tamamlamış, KBB İhtisasını Gülhane’de yapmış, iki Dil bilen, iki İhtisaslı bir Hekimdir. Afganistan’da Üniversitede Hocalık yaparken 1924 yılında yurda çağrılmış ve Bursa Hastanesi KBB Servisi onun tarafından kurulmuştur. 1951 yılında emekli olmuştur. Dr. Şefik İbrahim’in Tıp Dilinin Türkçeleştirilmesi konusunda yaptığı çabaları ve zorlukları birlikte okuyacağız :

16-08-2005 devamı...
FİLM YILDIZLARININ BURUN BABASI: Dr. Erdoğan KONUK (Dr.Yücel Tanyeri-28)

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dr. Ekrem Behçet Tezel’in yanında çalışarak 1955 yılında KBB Uzmanı olan Dr. Erdoğan Konuk,  1958 yılında “Üst Hava Yolları Allerjilerinde İntranazal Kortizon Aplikasyonları” başlıklı Tezi ile KBB Doçenti olmuştur. 1950’li yılların sonunda Paris’e giderek Lariboisier Hastanesinde Fasial Plastik Cerrah Maurel Fatio’dan Yüz Estetiği ve Rinoplasti yöntemlerini öğrenen ve kendi değimi ile “bu konu bir kara sevda gibi beni sarmıştı” diyen Dr. Erdoğan Konuk, 1960’lı yıllarda İstanbul’da bu yöntemle birçok kişiyi ameliyat ederek  sağlığına kavuşturmuştur. 1963 yılında kurulan Türk Plastik Cerrahi Derneği’nin ilk kurucuları arasında yer alan Dr. Erdoğan Konuk, o dönemlerde özellikle Sinema ve Sahne Sanatkarlarına uyguladığı çok güzel burun ameliyatlarıyla haklı bir şöhret yapmıştır.
Bu bölümde, o yılların popüler bir dergisi olan “7 GÜN” de Dr. Erdoğan Konuk ile gazeteci Turhan Aksoy’un yaptığı bir Röportajı aynen yayınlıyoruz :  

14-08-2005 devamı...
ATATÜRK’ÜN KBB DOKTORU : Ziya Naki YALTIRIM (Dr.Yücel Tanyeri -27)

Işık” manasına gelen “Yaltırım” soyadı bizzat Atatürk tarafından kendisine verilen ve Atatürk’ün KBB Doktoru olarak bilinen Dr. Ziya Naki, 1908 yılında Tıbbiyeyi bitirmiş, Balkan ve I. Dünya Savaşlarında ordu’da Hekim olarak görev yaptıktan sonra Haydarpaşa Tıp Fakültesinde KBB İhtisası yapmış ve daha sonra Fransa’da Bordeaux ve Paris’de mesleki incelemelerde bulunmuştur. Balıkesir Askeri Hastanesinde çalışırken Atatürk’ün teveccüh ve itimadını kazanmış, 1934-38 yıllarında bir dönem Ordu Milletvekilliği yapmış ve sonra da Haseki ve Şişli Etfal Hastanelerinde Mütehassıs olarak vazife görmüştür. Dürüst, temiz ahlaklı, zarif bir Hekim olan Ziya Naki Yaltırım, 23.12.1954 günü aramızdan ayrılmıştır. 12 yıl süreyle Atatürk’ün Doktorları arasında vazife gören  Ziya Naki Yaltırım’ın Atatürk ile ilgili anılarını 10 Kasım 1951 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde kendisi ile yapılan bir Röportajından öğreniyoruz:

16-07-2005 devamı...
Sesi gür ve kuvvetli bir hocamız : Dr.SANİ YAVER - Dr.Yücel Tanyeri (26)

1903 yılında Askeri Tıbbiye’den mezun olan Dr. Sani Yaver1911 de Paris ve Bordeaux Üniversite Kliniklerinde çalışmış,  1913 yılında dönüşünde Haydarpaşa Askeri Hastanesi KBB Kliniğini kurmaya memur edilmiş ve 1918 de Gülhane’ye Hoca olarak atanmıştı.

20 yıl müddetle burada çalışan Dr. Sani Yaver  Ordusuna ve Yurduna yararlı hizmetlerde bulunmuş ve  32 tane KBB Uzmanı  yetiştirmiştir. Orta boylu, tıknaz, dökülmüş saçlı, kesik bıyıklı ve kalın sesli idi. Daha ziyade ayakta ve ileri, geri adımlarla dolaşarak konuşma jestleri yapardı.  Boynunu biraz yana eğilmiş gibi tutardı. İlimde “milliyetçi” hassasını en seçkin şekilde temsil kabiliyetine malik belki de tek Hoca idi. Milletini çok sever, en ileri olmasını isterdi. O’nun  Gülhane’de yaptığı bir konuşmasını iletiyoruz :

21-06-2005 devamı...
TAM BİR İNSAN ve TAM BİR HEKİM : Dr. Naci Doğancı - Dr.Yücel Tanyeri (25)

Dr. Naci Doğancı1914 yılında Askeri Tıbbiye’yi bitirdi. Balkan Savaşı, Çanakkale Harbi, Kurtuluş Savaşı’na katıldı ve tüm cephelerde Hekim olarak görev yaptı. Bahriye Hekimliği ve 1927 yılında da Hamidiye Kruvazörü Doktorluğu yaptıktan sonra Askerlikten ayrıldı.
1927-1934 yılları arasında Sivas ve Gaziantep Memleket Hastanelerinde KBB Mütehassısı olarak görev yaptı. 1934 yılında Haseki Hastanesi KBB Mütehassıslığına tayin edildi. 8 sene bu vazifede kaldıktan sonra bu Hastanenin Başhekimi iken 51 yaşında aramızdan ayrıldı.
Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası sahibi bu değerli meslektaşımızın ölümünü 28 İkincikanun 1943 tarihli Son Posta Gazetesi tam sayfa olarak okurlarına duyururken, yeğeni Prof. Dr. Sadi Irmak onu çok güzel anlatan bir makale ile kendisini ölümünden 60 yıl sonra günümüzde bizlere de tanıtmış oldu :

15-06-2005 devamı...
BİR NEJAT KULAKÇI ANISI - Dr.Yücel Tanyeri (24) KBB Uzmanı  Dr. Nejat Kulakçı'nın Askeri Tıbbiye'den sınıf arkadaşı olan  Nihal Atsız1905’de İstanbul’da doğdu.  1922   yılında  Askeri Tıbbiye’ye girdi  ve Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde Tıp Eğitimine devam ederken,   bu okulun 3. sınıfında  Arap asıllı bir Subaya selam vermeyi reddetiği için okuldan çıkartıldı.  Daha sonra Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Türkçülük Ülküsünü güçlendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulundu. Milliyetçi neslin yetişmesinde önemli rol oynamış bulunan   Nihal Atsız,    “Bozkurtların Ölümü”  ve "Bozkurtların Dirilişi" isimli kitapları  yayınladı. Türkçüler Derneği’ni kurdu    ve    Genel Başkanlığını yaptı. 1964’de öldü.  Nihal Atsız'ın  Tıbbiyede okurken  samimi arkadaşı olan  Dr. Nejat  Kulakçı'nın kişiliğini  ve  onunla  ilgili öğrencilik anılarını birinci elden okuyoruz 31-05-2005 devamı...
ALAADDİN KEYKUBAT'ın HASTALIĞI - Dr.Yücel Tanyeri (23) Anadolu Selçuklu Devletinin  Sultanı I. Alaaddin Keykubad 1192-1237 yılları arasında yaşadı ve 1220-1237 yılları arasında Hükümdarlık sürdüğü 17 yıl içerisinde Selçuklu Devletini gücünün doruğuna ulaştırdı. Sultan, Hükümdarlığı sırasında Devletinin gücünü arttırmak ve Moğol tehlikesinden korunmak amacıyla Eyyubi Devletinin Sultanı olan Melik Adil’in kızı Gaziye Hatun ile evlenmek ister. Eyyubi Sultanı Melik Adil’e yaptığı teklif uygun görülüp, kabul edilince Sultan Alaaddin Keykubad, gelin alayını karşılamak üzere Malatya’ya doğru yola çıkar. Ancak, boynunda oluşan abse nedeniyle yolda rahatsızlanır. Yaklaşık 780 yıl önce Malatya’da Sultan’ın Derin Boyun Enfeksiyonu’nun tedavisini ve ardından Gaziye Hatun ile evlenmesinin ilginç öyküsünü, o dönemin hatırat yazarı İbn Bibi’nin  Farsca El-Evamirü’l-Ala’iye fi’l Umuri’l-Ala’iye  eserinden öğreneceğiz. 15-05-2005 devamı...
ATIMA HAYRANDIM - Dr.Yücel Tanyeri (22)

1946-1976 yılları arasında 30 yıl süreyle Ankara Tıp Fakültesi KBB Kürsüsünde Profesör kadrosu ile Öğretim Üyeliği ve 18 yıl da bu Kürsünün Başkanlığını yapmış  Dr. Emin Burad, Askeri Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve Uzmanlığını aldıktan kısa bir süre sonra da 1933 yılında 25. Piyade Alay  Baştabibi olarak  Dersim Harekatına katılmış ve bu harekat sırasındaki ilginç bir anısını Ankara Tıp Fakültesinin 14 Mart Tıp Dergisinde yayınlamıştır. Bu ilginç öyküyü Hocamız Dr. Emin Burad’ın kaleminden okuyoruz :

30-04-2005 devamı...
70 YIL ÖNCE ORTA ANADOLU’DA BİR KBB HEKİMİ - Dr.Yücel Tanyeri (21)

1900 yılında Zile’de doğan Dr. Ethem Yetkiner, Orta ve Lise tahsilini Sivas’da yaptıktan sonra 1924 yılında Tıp Fakültesinden mezun olmuş, Pülümür ve Bayramiç’de Hükümet Tabiplikleri yaptıktan sonra Cerrahpaşa’ya Asistan tayin olmuş  ve  Muallim Bahri İsmet Bey’in yanında üç sene çalışmıştır.  1937’de Sivas Numune Hastanesi’ne tayin olunan Dr. Ethem Yetkiner1942 yılına kadar orada kalmış sonradan Balıkesir’de görev yapmıştır.
İsimsiz bir taşra KBB Mütehassısı olan  Dr. Ethem Yetkiner,  Sivas  Memleket Hastanesi’nin 10 yataklı KBB Servisinde  1939 yılının ilk 11 ayında edindiği tecrübeleri ve yaptıklarını “Sivas Numune Hastanesi 1939 Yıllığı”nda,  hiç abartmadan ve bütün içtenliğiyle anlattı. Yaklaşık 70 yıl önce ve çok zor koşullar altında yapılan bu akıl almaz işleri  Dr. Ethem Yetkiner’in  kendi anlatımıyla öğrenirken,  bu büyüğümüzle birlikte  memleketin değişik köşelerinde kendisini sessiz biçimde hizmete adamış  diğer isimsiz meslektaşlarımızı da minnetle yad edeceğiz...
(Dr. Ethem Yetkiner Oturanlar ön sıra soldan beşinci kişi)

10-04-2005 devamı...
TÜRK ORL CEMİYETİ’NİN 1936 YILI ÇALIŞMALARI - Dr.Yücel Tanyeri (20)

Dirim Dergisi 1925 yılında yayınlanmaya başladı ve aralıksız 66 yıl her ay yayınlandıktan sonra, yayın sorumlusu Dr. Feridun Frik’in ölümü üzerine yayınlanmasına son verildi. Türkiye’nin en uzun ömürlü Tıp yayın dizini olan bu derginin  “Olan-Bitenler” bölümünde  güncel gelişmeler titizlikle yayınlanır ve tüm Hekimler tarafından ilgiyle izlenirdi.

1936 yılında yayınlanmış Dirim Dergisi’nin “Olan-Bitenler” bölümünden Türk Oto-Rino-Larengoloji Cemiyeti’nin  1936 yılı içerisinde her ay yaptığı toplantıların özetini okuyarak Derneğimizin 70 yıl önceki çalışmaları hakkında bilgi edineceğiz:

31-03-2005 devamı...
SAĞIR DİLSİZLERİN TALİM ve TERBİYESİ - Dr.Yücel TANYERİ ( 19 )

Kendisi Ankara Adli Tabibi olan Dr. Behçet Kamay 1940’lı yıllarda Ankara Radyosunda Sağlık ve Sosyal konularda çeşitli konuşmalar yapmaktadır. Bu konuşmalarından oluşan bir Kitabı 1941 yılında Yeni Cezaevi Matbaasında basılarak yayınlanır. Bu kitabın içerisinde, Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk yıllarda İzmir’de hayata geçen Sağır-Dilsizler Mektebi hakkında ayrıntılı bilgiler ve bu okulun öğrencilerinin aldıkları eğitimin Atatürk’ü nasıl mutlu ettiğinin öyküsü de vardır.
Dr. Behçet Kamay, konuşmasını  “gönül yurtta bu gibi müesseselerin çoğalmasını candan arzular” diye bitirir. Cumhuriyetle birlikte Ülkemizde 80 yılda Sağır-Dilsizlerin eğitiminde yapılan aşama  meslektaşımızın arzularını karşılar düzeyde midir, birlikte karar verelim :

14-03-2005 devamı...
BJK ve MİLLİ TAKIMDA BİR KBB UZMANI Dr. VEDİİ TOSUNCUK - Dr.Yücel Tanyeri (18)

KBB Uzmanı Dr. Vedii Tosuncuk 1921 yılında İstanbul’da doğdu. Haydarpaşa Lisesini, ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1943 yılında Karşıyaka’da futbola başladı. 1944 yılında BJK’nün unutulmaz Kaptanı  Hakkı Yeten’in isteğiyle Beşiktaş’a transfer oldu 1956 yılına kadar 12 yıl süreyle aralıksız bu takımda futbol oynadı ve Beşiktaş müdafaasının sol kanadında görev yaptı. 17 kez A Milli Futbol Takımında oynadı. 1 kez A Milli Takım ve defalarca Beşiktaş Takım Kaptanlığı yaptı. Turgay Şeren, İsfendiyar Açıksöz, Cihat Arman, Fikret Kırcan, Gündüz Kılıç, Şükrü Gülesin, Süleyman Seba ve Lefter Küçükandonyadis  ile ayni dönemlerde top oynadı.

28 Kasım 1949 da Dünya Kupası elemelerinde Suriye’yi  7-0 yenen takımın sol beki idi.

KBB İhtisasını Samatya SSK İstanbul Hastanesinde tamamladı ve 27 yıl ayni yerde çalıştıktan sonra 1986 yılında yine bu Hastaneden Başhekim Yardımcısı olarak Emekli oldu.

Dr. Vedii Tosuncuk’un Spor geçmişini Cemal Saltık’ın 1960’lı yıllardaki Hürriyet Gazetesindeki Röportajından öğreniyoruz:

27-02-2005 devamı...
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KBB KÜRSÜSÜNDE BİR İLK : Prof Dr. Erich Ruttin - Dr.Yücel Tanyeri ( 17 )

1933 Türk Üniversite Reformu Hitler’in Almanya’da iktidara gelişiyle çakışmış ve  Almanya’yı terketmek zorunda kalan Bilimadamları o sıralarda  yeniden yapılanma süreci yaşayan İstanbul Üniversitesi’nin boşaltılan kadrolarına davet edilmişlerdi. Görevlendirilen ilk gruptaki yabancı Bilimadamlarından birisi de Viyana Rudolfspital Hastanesi KBB Direktörü Avusturyalı Prof. Dr.Erich Ruttin (1880-1940) idi. İç kulak üzerinde araştırmalarıyla   ve  “Viyana Otoloji Ekolü”nün oluşumundaki önemli katkıları ile ünlü olan ve Türkiye’ye gelmeden önce Amerika Birleşik Devletleri’nin bir çok Üniversite Kliniğinde davetli Öğretim Üyesi olarak dersler vermiş Prof. Dr. Ruttin,  İstanbul Üniversitesi ile  on yıllık bir sözleşmeyi, hiç düşünmeden hemen kabul etti. Eylül 1934 de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Bölümünde (Şef) olarak göreve başladı. Ancak Türkiye’de yalnızca bir yıl  kalabildi.

Prof. Ruttin’in Türk KBB’ına katkılarını, bu bir yıl içerisinde karşılaştığı çeşitli zorlukları ve Türkiye’den erken ayrılmasının öyküsünü,  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü Öğretim Üyesi Arın Namal’ın  makalesinden öğreneceğiz.

14-02-2005 devamı...
CHF PROGRAMININ İLK MADDESİ - Dr.Yücel Tanyeri (16)

1923 yılında  Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti'nin  bir  Parti'ye  dönüştürülerek  Türkiyede  Demokrasi'nin başlatılması tartışmaları yapılıyordu.  Bu  tartışmaların sonunda  9 Eylül 1923 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu.
O sıralarda Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri olan Nihal Atsız ve sonradan  KBB Uzmanı olacak Nejat Kulakçı arasında,  bu  Parti'nin  Programının  birinci maddesi'nin  ne  olacağı  kararlaştırılıyordu.  Bu  neş'eli  öyküyü  ve  Nejat Kulakçı'nın  özelliklerini  Nihal  Atsız  anlatıyor :

29-01-2005 devamı...
Her sayfada 20 kayıt gösterilmektedir.