Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(14027,14021,14025,14026) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
10.12.2016 - Tanıdan Tedaviye Vertigo kursu 12.12.2016 - Yüz Gençleştirme-TKBBV 15.12.2016 - Yüz Plastik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Toplantısı 17.12.2016 - Vakalarla Vertigo II 23.12.2016 - Ankara Tıp KBB 2. Alumnisi