Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(12157,12161,12151,12149,12150) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
08.02.2016 - Eğri Burun - İnteraktif Multisentrik Panel.. 11.02.2016 - 15th Rhinocamp Winter 23.02.2016 - Konjenital Kolesteatomaya Yaklaşım 24.02.2016 - Radyasyonun Biyolojik Etkileri Ve KBB Değerlendirmelerindeki Önemi 24.02.2016 - OSAS Cerrahisi..