Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(14843,14842,14837,14838,14840) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
29.04.2017 - 2. Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu 30.04.2017 - YETKUR Yazılı Sınavı... 04.05.2017 - 13.Türk Rinoloji -5.Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi 11.05.2017 - 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 12.05.2017 - Olgularla KBB...