Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(11743,11750,11759,11751,11749) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
02.12.2015 - Baş ve Boyun Kanserleri tedavisinde Multidisipliner ekip ile Hasta odaklı yaklaşım 05.12.2015 - Tepecik 'te Birlikte İzleyelim.. 08.12.2015 - Endoskopik Sinüs Cerrahisi Temel İlkeleri 09.12.2015 - Vestibüler rehabilitasyon -Webinar 11.12.2015 - Sertifikalı Kekemelik Kursu - Çocuk, Adölesan ve Yetişkinlerde Değerlendirme, Tanı ve Tedavi