Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(20242,20240,20239,20238,20236) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
28.02.2020 - Faceminima 2o2o 01.03.2020 - KBB Yeterlik yazılı sınavı 01.03.2020 - 2. Aerodigestif Sempozyumu 05.03.2020 - 6.Multidisipliner Baş Boyun Kanserleri Kongresi 06.03.2020 - Rhinoplasty Course