Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(10609,10604,10608,10583,10611) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
29.04.2015 - Uyku Endoskopisi ve Uykuda Solunum bozukluğu cerrahisi 30.04.2015 - APSCI-2015 08.05.2015 - 8.ULUSAL LARENGOLOJİ KONGRESİ 08.05.2015 - Olgularla Vertigo 10.05.2015 - Burnun kulak ile estetik buluşması