Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(20889,20888,20890,20872,20894) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
24.09.2020 - KBB'de Dört Mevsim 07.10.2020 - 11.Solunum Zirvesi 16.10.2020 - 2. Otoloji & Odyoloji Kongresi 23.10.2020 - 2.Karadeniz Ülkeleri Otoloji Nörotoloji Derneği Kongresi 12.11.2020 - 5.İlkbahar Toplantısı...