Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(19825,19824,19822,19820,19819) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
20.12.2019 - Paranazal Sinüs Videokonferansı 20.12.2019 - Ankara Tıp Fak. KBB-BBC AD 2019 Alumnisi 21.12.2019 - 1.Rhino Forum Gaziantep 10.01.2020 - Reflüye Yaklaşım Paneli 15.01.2020 - Kulak ve işitme araştırmalarında yenilikçi yaklaşım