Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(14224,14221,14223,14225,14219) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
27.01.2017 - Parotis Cerrahi Anatomisi ve Radyoloji 18.02.2017 - 7.Kış Toplantısı -Tinnitus 02.03.2017 - 3. VERTIGO ACADEMY INTERNATIONAL & 44.NESC 17.03.2017 - Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonları 18.03.2017 - 10.Cerrahpaşa Temporal Kemik Diseksiyon kursu