Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(12763,12800,12795,12798,12797) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
06.05.2016 - Total Lanjektomi Sonrası Hasta Rehabilitasyonu 07.05.2016 - KBB'de Dört Mevsim - İlkbahar, 3. Soluksuz Senfoni, Canlı İleri Robotik Cerrahiler Ve Videokonferanslar (Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi) 08.05.2016 - 2016 Yeterlik Yazılı Sınavı 09.05.2016 - Ankara' da SES 12.05.2016 - 33. Sempozyum ve 3. Temporal Kemik Diseksiyon Kursu