Kullanıcı Girişi :
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(10318,10317,10316,10315,10314) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
07.03.2015 - Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu 07.03.2015 - Revizyon ... 07.03.2015 - Aurikula deformitelerine yaklaşım 08.03.2015 - GATA-Haydarpaşa Temporal Kemik Diseksiyon kursu.. 12.03.2015 - KBB'de dört mevsim - İLKBAHAR Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi