Kullanıcı Girişi :
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(9928,9927,9932,9931,9904) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
26.12.2014 - Tonsil ve Adenoid Cerrahisinin Dünü Bugünü Yarını 26.12.2014 - Parsiyel Larenjektomiler 07.01.2015 - Acıbadem Üniversitesi Temporal Kemik Kadavra Diseksiyon Kursu 09.01.2015 - Olgu Sunumları ile Vertigo - Dr.Fazıl Necdet ARDIÇ 10.01.2015 - Laringolojide Emg ve Botulinum Toksin Uygulanimi Workshopu