Kullanıcı Girişi :
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(9824,9828,9827,9826,9825) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
28.11.2014 - Endoskopik Dakriosistorinoskopi (DSR) Teknikleri 28.11.2014 - 1.Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi 29.11.2014 - Yeterlik Uygulama Sınavı 29.11.2014 - 11. Başkent KBB Günleri / TUA Cerrahisi 29.11.2014 - Vertigo'ya Pratik Yaklaşım -5