Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(20411,20410,20401,20400,20397) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
duyurular - haberler
takvim
28.04.2020 - Transnazal Endoskopik Kafatabanı uygulamalarıt 02.05.2020 - Fonksiyonel ve Estetik Burun Cerrahisi 09.05.2020 - VI. Uluslararası Katılımlı Odyoloji Öğrenci Kongresi.. 27.05.2020 - 24.Rhinocamp 21.06.2020 - ERS 2020