Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(19376,19375,19374,19373,19372) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
19.09.2019 - VoiceIstanbul 2019 20.09.2019 - Baş Boyun Yumuşak Doku Tümörleri 21.09.2019 - 5.Temporal Kemik Diseksiyonu 26.09.2019 - 11.İstanbul KBB-BBC Uzmanları Kongresi 29.09.2019 - Odyologlar için Temporal Kemik Diseksiyonu