Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(20701,20698,20696,20693,20692) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
duyurular - haberler
takvim
28.08.2020 - 37.Fırat-Dicle Havzası KBB-BBC Derneği Sempozyumu 05.09.2020 - ERS 2020 19.09.2020 - KBB Yeterlik Uygulama Sınavı 19.09.2020 - 4. Endoskopik Kulak Cerrahisi Sempozyumu ve Endoskopik TKD Kursu 24.09.2020 - 18.Videokonferanslar