Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(18631,18630,18629,18623,18621) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
29.03.2019 - 4. Uluslararası katılımlı Zor Havayolu ve Laringotrakeal Stenoz Konferansı 29.03.2019 - Uygulamalı Vestibüler Kurs 30.03.2019 - 14. Tepecik'te birlikte izleyelim . 04.04.2019 - 15.Türk Rinoloji - 7.Ulusal Otoloji Nörotoloji - 3.Ulusal BaşBoyun Cerrahisi Kongresi...ve 10.KIONO 09.04.2019 - Baş Boyun Kanserlerinde Radyoterapi